Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől

Igazság Könyve:

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől

2013-06-08 23:00

 

Drága, szeretett leányom, miközben az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnbe, továbbra is az anyagi dolgok után törekszik, amelyekről azt hiszi, hogy ki tudják elégíteni a bensőjében érzett kíméletlen fájdalmat, de amikor ennyire eltávolodnak Tőlem, semmi sem hozhat vigaszt számukra. Még egy pillanatra sem gondolnak Rám, annyira fogva tartják őket az evilági javak, a haszontalan dolgok hajhászása, melyek semmit sem hoznak nekik, csak az egyre több és több utáni vágyat.

Aztán ott vannak azok, akiknek az világ varázsai iránti szeretete azt eredményezi, hogy telhetetlenné válnak. Ők az egyre nagyobb dolgokra törekszenek, mivel azt hiszik, hogy azok értékesebbek. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ez az az eset, amikor kétségbe esnek, mert minél több vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbakká és zaklatottabbakká válnak. El fogják veszíteni más emberek iránti érdeklődésüket, és hamarosan elszigeteltekké válnak, mivel egy pókháló fogságába esnek, amit a gonosz szelleme szőtt, hogy csapdába csalja őket, és elpusztítsa a lelküket.

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől. A birtoklás iránti szeretetetek megsemmisíti a felebarátaitok iránti szereteteteket. Önzőkké váltok egészen addig a pontig, hogy már nem fogtok törődni mások szerencsétlenségével. Így engedelmeskedtek Isten Szavának?!

Abba kell hagynotok a gazdagság utáni törekvéseiteket. Akkor tisztább szívűekké váltok. De ha megengeditek ennek a fondorlatos bűnnek, hogy ködössé tegye az elméteket, akkor sohasem lesztek tiszta szívűek és méltók arra, hogy Színem elé járuljatok. A szegényeket nehezebben lehet rávenni arra, hogy elszakadjanak Tőlem. A gazdagok azok, akik valójában szegények, mivelhogy nekik még sokat kell tanulniuk, még mielőtt képesek lennének a Szemeimben megalázni magukat.

Mikor fogjátok végre megtanulni, hogy amíg az ember előbbre helyezi az evilági örömeket, mint Engem, addig nem lesz képes felkészítenie a lelkét, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/gyermekeim-rogeszmei-vilagi-javak-utan-es-jomod-balvanyozasa-elvalasztja-oket-istentol

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/08

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-08

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat