Üdvösség Anyja: Azt, aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, annyira gyalázatosak voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek

Igazság Könyve:

Üdvösség Anyja: Azt, aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, annyira gyalázatosak voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek

2013-07-01 16:45

 

Gyermekem, ha a Fiamért szenvedsz, akkor rendben van, hogy sírsz a fájdalomtól, mert végül is te csak egy emberi lény vagy. Amikor tanúja voltam Fiam megkorbácsolásának és az Ő borzalmas Keresztre feszítésének, magamon kívül voltam a bánattól. És miközben néztem, amit szánalomra méltó Teste elvisel, melyet egyetlen állat sem lenne képes a vágóhídon elviselni, oly sokszor elájultam a rémülettől, hogy alig tudtam megállni a lábamon.

Azt, hogy Ő mennyire szenvedett, soha senki nem fogja megtudni, mert aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, annyira gyalázatosak voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek. Ez az oka annak, hogy kevés leírás van arról a megalázó sértésről, amelyet neki okoztak, mert annyira megrázó volna, ha leírásra kerülne, hogy bemocskolná az Ő Szent Nevét.

Te szenvedsz gyermekem, de csak egy töredékét az Ő fájdalmának. Tudnod kell – miközben fizikai fájdalmad van -, hogy Fiam csak azoknak engedi meg, hogy megnyilvánuljon bennük az Ő Szenvedése, akiket kiválasztott. Amikor Ő ezt teszi – drága Fiamnak adott szabad akaratod ajándéka által -, akkor ez segít neki szembeszállni a gonosz hatalmával, és legyőzni azt. Ezáltal mind a lelked, mind pedig a tested megszentelődik, és ez egy nagyon különleges ajándék Neki, egy ajándék, mely lehetővé teszi Számára, hogy másokat is megmentsen.

Így tehát, kérlek, értsd meg, hogy amikor Fiam megnöveli fájdalmadat, és amikor Ő valóban szenved benned, akkor ez egy Kegyelem, amelyet nem szabad visszautasítanod. Öleld azt át. Hamarosan meg fogod érteni, hogy ez milyen erőteljes. Amikor a Fiam megnyilvánítja Sebeit egy választott lélek testében, akkor az szörnyű üldöztetést hoz magával. Ez az az eset, amikor a gonosz keményen és erőszakos dühvel támad. Először is félni fogsz, de most, hogy megérted, el fogod ezt fogadni, és egyszerűen meg fogod védeni magad azáltal, hogy naponta legalább háromszor elmondod Legszentebb Rózsafüzéremet.

Gyermekem, kérlek, ne engedd meg a félelemnek, hogy elvonjon téged ettől a munkától, mert éppen ez az, amit a gonosz akar. Fel kell állnod, el kell viselned, és csendben kell maradnod, amikor növekszik ellened a gyűlölet.

Ezek a megpróbáltatások várhatóak egy ilyen méretű Küldetésben. Légy békében és tudd, hogy minden angyal és szent veled van, és vezet téged.

 

Szeretett Édesanyád,

Isten Anyja,

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-azt-aminek-tanuja-voltam-sohasem-lehet-papirra-vetni-annyira-gyalazatosak-voltak-az-o

 

 

 

 

Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé tegye Fiam számára, hogy méltósággal jöjjön a világba

2013-07-03 12:57

 

Drága gyermekem, amikor ezen Üzenetek miatt a vadonba vagy dobva, és el vagy szigetelve, akkor fontos tudnod annak okát, hogy miért van ez így. Mert ha tudod, akkor az megkönnyíti számodra, hogy elfogadd az ilyen kegyetlenséget.

Amikor eljött szülésem ideje, egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé tegye Fiam számára, hogy méltósággal jöjjön a világra. Mivel minden ajtó becsapódott Isten Színe előtt, Aki elküldte egyetlen Fiát, hogy megváltsa az embert a bűntől, ez hasonlóképpen lesz most is, amikor Isten az Ő Fia Második Eljövetelére készíti elő az utat.

Mivel Isten erre a Nagy Napra készíti fel a világot, ismét bezárják az ajtókat, dacolva Isten Szavával. Neked, mint hírnöknek továbbra is heves ellenállással kell szembe nézned. Sokan nemcsak, hogy zárva tartják ajtóikat – ami egyébként csak egy sértés lenne –, hanem még rettenetes ocsmányságokat is fognak sikoltozni, és bántani fognak téged, gyermekem, mert nem akarják Isten Szavát meghallani.

Az emberiség történetének e kritikus idejében a gonosz szelleme eluralkodik, és Isten gyermekei közül még a legszentebbeket is össze akarja zúzni. Csak a legbátrabbak fognak ellenállni a gonosz szellemének, aki milliókat fog megfertőzni, és így ők el fogják utasítani Fiam Irgalmasságát.

Nemcsak egyedül az Üzeneteknek köszönhető – melyeket gyűlölni fognak –, hanem a félelemnek is, hogy Fiam Irgalmassága által még több lélek lesz megmentve a Sátán szorításából. A gonosz munkálkodik és beleszövi magát sok lélek szívébe, különösen azok szívébe, akik közel állnak a Fiamhoz. A gonosz elsődleges célpontjai a Fiam Egyházán belüli jámbor követők, akik közül sokan Isten Szava ellen fognak fordulni ebben az időben.

Fiam, Jézus Krisztus Igaz Szavát az évszázadok során felhígították, és a Szent Biblia tartalmát most sokan tagadják olyanok, akik azt mondják, hogy ismerik Fiamat. Ne feledjétek, a lelkekért vívott csatát az angyalok és a szentek vívják meg Atyám Királyságában a csaló ellen. Te, gyermekem, a közepébe csöppentél, és mint ilyen, könnyű célponttá válsz.

E Küldetés iszonyú nagysága miatt van az, és mert te próféta vagy, és nem látnok, hogy elszigetelten fogsz dolgozni, és hogy gyűlölve vagy az emberek között. Ne engedd, hogy ez az üldöztetés elszomorítson téged, vagy hogy azt az érzést keltse benned, hogy nem vagy elég erős, mert ez nem lehetséges. Te küldve voltál, és védve vagy, és fel fogsz állni, hogy továbbra is hirdesd Isten Igéjét egészen az utolsó napig. Ez meg volt jövendölve, és amikor a világ lelkei megmenekültek, és amikor az Új Királyság – az Új Paradicsom – elkezdődik, e szenvedések közül egynek sem lesz jelentősége.

Örvendj, és ne félj! Én, a te szeretett Édesanyád, vezetni és védelmezni foglak még a legsötétebb óráidban is, úgy hogy Isten Fénye mindennap el fogja tölteni elmédet, testedet és lelkedet.

Szeretlek, gyermekem, és tudnod kell, hogy te a kitartás Ajándékával vagy megáldva. Most minden Isten Kezében van. Neked mindenkor bíznod kell Benne.

 

Szeretett Édesanyád,

Isten Anyja,

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-egy-ajto-sem-nyilott-meg-hogy-lehetove-tegye-fiam-szamara-hogy-meltosaggal-jojjon

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/07/01

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-07-01

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Azt akarom, hogy tudjátok: nem ti vagytok azok, akiket ez a gyűlölet megcéloz, hanem Én.

Igazság Könyve:

A Saját Egyházam elleni összeesküvéssel fognak benneteket vádolni, azonban a ti egyedüli “bűnötök” az lesz, hogy megvéditek az Igazságot

2013-06-30 23:10

 

Drága, szeretett leányom, egyetlen pillanatra sem fog a gonosz megállni azok üldözésében, akik szeretnek Engem. Amikor a lelkek közel állnak Hozzám, és amikor az Irántam való szeretetük egyre növekszik, akkor ő ott lesz azzal próbálkozván, hogy elcsalogassa őket Tőlem.

Amikor imáitokkal lelkeket mentetek meg, akkor a gonosz minden haragját kiönti rátok, és ti megbántva fogjátok érezni magatokat, mert a kritika célpontjává váltok, különösen azok részéről, akiket szerettek. Nektek ezt a fájdalmat és bánatot meg kell szoknotok, amikor Engem követvén elfogadjátok ezen Üzeneteken keresztül történő Beavatkozásomat. Ezek az Üzenetek szörnyű megkorbácsolást fognak magukkal hozni, mivel ezeknek az Üzeneteknek lesz köszönhető a több mint hét milliárd lélek megmentése.

Amikor az ördög tudja, hogy az Én javamra elveszíti a lelkeket, bármit fel fog használni, amit szükségesnek tart, hogy kétségeket ültessen azok elméjében, akik hűségesek Hozzám, és aztán szörnyű súrlódásokat fog okozni követőim között. Nektek annak kell felismernetek az ördög munkálkodását, ami az valójában, és tudnotok kell, hogy amikor egyre jobban üldöznek benneteket az Irgalmasság Kezének elfogadásáért, akkor az Igazságot követitek.  Egyedül csak akkor, amikor Isten Igéjét erőteljesen hirdetik – s eközben a Szentlélek nyilvánvalóvá válik Isten gyermekeinek a csoportjaiban – fog a gonosz a legkeményebben harcolni.

Ő, a Sátán, dühös e Küldetés miatt, és azoknak közületek, akik kétségbe vonják a jelenleg nektek adott Szavamat, tudniuk kell a következőket:

Csak az Én Szavam tud ilyen felháborodást kiváltani, még azokban is, akik hisznek Bennem és követik Tanításaimat. Senki sem mentes közületek a támadásoktól. Ti, értékes követőim, a gonosz nyelvek által történő szidalmazás elviselésének végső határán fogjátok találni magatokat. Le fognak köpni, ki fognak nevetni, és ki fognak gúnyolni benneteket. A Saját Egyházam elleni összeesküvéssel fognak vádolni benneteket, azonban a ti egyedüli “bűnötök” az lesz, hogy megvéditek az Igazságot. Azok, akik támogatják Isten Szavát, és akik nem hajlandók eltérni az Igazságtól, mindig azok keze által szenvedtek, akik mint Isten kiválasztott képviselői azon szegény lelkek elé helyezték magukat, akik valóban szeretnek Engem.

Különbség van azok között, akik azt állítják önmagukról, hogy ők tájékozottabbak, és ezért méltók arra, hogy az Én Nevemben másokat megítéljenek, és azok között, akik egyszerűen csak szeretnek Engem. Ti csak akkor állhattok fel, és csak akkor jelenthetitek ki Irántam való szereteteteket, ha az Én Példámat követitek. Én sohasem mondanám azt, hogy az egyik ember jobb, mint a másik, mert ti mindannyian bűnösök vagytok. De Én sohasem fogadnám el azokat, akik talán mindent tudnak Rólam, amit csak tudni lehet, de akik a mások fölötti fölényükkel hivalkodnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem, de az Én Nevemben másokat sértegetnek, egyáltalán nem ismernek Engem.

Az ördög önszeretettel, gőggel és haraggal tölti el a lelkeket. Ezen három jellemvonás által fogjátok tudni, hogy az ördög jelen van egy lélekben, amikor megpróbálja azokat a lelkeket elhallgattatni, akik Isten Igazságát hirdetik. Mennyire fognak az ilyen lelkek szenvedni, különösen most, amikor ezt a Küldetést – a leginkább várt Küldetést – egymás között megélitek. Bárki, aki válaszol Hívásomra, olyan gyalázkodásnak és nyilvános gúnyolódásnak lesz kitéve, hogy még levegőt sem fog kapni – olyan gonosz lesz a gyűlölet kiáradása. Azt akarom, hogy tudjátok: nem ti vagytok azok, akiket ez a gyűlölet megcéloz, hanem Én. A Sátán el szeretné hallgattatni a Hangomat, mivel az eljutott hozzátok, hogy gonosz tervétől megmentsen benneteket, amelyet ő gondosan megszervezett, és amelyet már oly hosszú ideje tervezett. A Sátán nem juthat győzelemhez, de tudja, hogy mennyire szenvedek, amikor elragadja Tőlem a lelkeket. Ne engedjétek, hogy ez a zavaró hatás megvakítson benneteket az Igazsággal szemben.

Az Igazság meg fogja menteni a lelketeket, és amikor terjesztitek az Igazságot, akkor ez még több lelket fog hozni Nekem. Ezen eszközök segítségével fogom legyőzni a fenevadat. Ti minden bajtól védve lesztek, de ártatlanul fogtok szenvedni, mivel bolondoknak néznek benneteket. És mindezt azért, mert szerettek Engem.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/sajat-egyhazam-elleni-osszeeskuvessel-fognak-benneteket-vadolni-azonban-ti-egyeduli-bunotok-az-lesz

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/30

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-30

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozásban mindenki részesülhet

Ferenc pápa: a szinodális egyház nyitva áll mindenki előtt, bürokrácia és formaságok nélkül

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2023-05/ferenc-papa-szinodalis-egyhaz-nyitva-mindenki-elott.html


Igazság Könyve:

A Szentmise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

2013-06-29 01:40

 

Drága, szeretett leányom, figyelmen kívül kell hagynod azt a gyűlöletet, mely azok szájából ömlik, akik azt állítják, hogy ők szent emberek és hűséges követői az Én Mélységesen Szeretett Édesanyámnak. Tudnod kell, hogy a veled szemben mutatott gyűlölet sokkal rosszabb lesz, mint bármelyik más, előtted jött próféta esetében. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem csak azért, hogy elfogadd ezt a tényt, és hagyd figyelmen kívül a gonoszságot. Valahányszor Isten Jelenléte ismertté válik az emberek között, mindig a fenevad gonosz reakcióját fogja kiváltani, aki másokon keresztül fog munkálkodni, hogy megtagadja Isten Igéjét.

Leányom, a Szentmise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Ez sokak számára nagyon zavaros lesz, és ők nem fogják felismerni a hazugságokat, amelyek az új imákba foglalva lesznek előadva. Jelenlétemet a legravaszabb módon fogják érvényteleníteni, de azok, akik az új formátumot követik, miszerint Valós Jelenlétemet megtagadják, képtelenek lesznek arra, hogy úgy mutassanak be Áldozatot Istennek, ahogyan annak lennie kell. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak megvetés lesz a következménye lényed számára, de tudnod kell, hogy ez meg volt jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozásban mindenki részesülhet, mindenütt, hogy egy emberként egyesülve szeretetet mutassanak egymás iránt. Lassan, de biztosan a Szentmise nem fog többé a Szent Áldozatról szólni. Ehelyett a szertartást úgy fogják összeállítani, hogy az embernek adózzon tisztelettel, és megtévesztenek benneteket, hogy Oltárom előtt és az egész világ tabernákulumai előtt egy konfrontációnak legyetek tanúi.

Az a nap, amikor a napi áldozatok megszűnnek, nincs messze. Tudnotok kell, hogy Én most azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy majd ne éhezzetek. Amikor meg fognak fosztani benneteket Jelenlétemtől, akkor Szentlelkem nélkül maradtok, és nehéznek fogjátok találni, hogy közel maradjatok Hozzám.

A szavak, melyeket használni fognak, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják a „mindenki javára, Isten minden gyermekének egyesítésére” kifejezést. A Mise új értelmet fog kapni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni, és annak minden okát újra fogják értelmezni. Emlékezzetek majd azon a napon a most nektek adott Szavaimra. Fogadjátok csak el a helyettesítést, és akkor a Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem az Én Testem lesz az, amiben részesítenek majd benneteket.

Azoknak, akik nem hisznek azon gonosz tervben, melyet már létrehoztak annak érdekében, hogy minden Nyomomat eltöröljék, a következőket mondom. Amikor már nem leszek, keresni fogtok Engem? Amikor megszentségtelenítik Szent Eukarisztiámat, szabadkozni fogtok azok helyett, akik ezért felelősek? Vagy követni fogtok Engem, és hallgatni fogtok az Igazságra, amikor hazugságokkal lesztek körbevéve.

A választás a tietek lesz.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/szentmise-formajaban-torteno-valtoztatas-hamarosan-bemutatasra-kerul-egyhazamban

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/29

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-29

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

A Szentmise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

Igazság Könyve:

A Szentmise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

2013-06-29 01:40

 

Drága, szeretett leányom, figyelmen kívül kell hagynod azt a gyűlöletet, mely azok szájából ömlik, akik azt állítják, hogy ők szent emberek és hűséges követői az Én Mélységesen Szeretett Édesanyámnak. Tudnod kell, hogy a veled szemben mutatott gyűlölet sokkal rosszabb lesz, mint bármelyik más, előtted jött próféta esetében. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem csak azért, hogy elfogadd ezt a tényt, és hagyd figyelmen kívül a gonoszságot. Valahányszor Isten Jelenléte ismertté válik az emberek között, mindig a fenevad gonosz reakcióját fogja kiváltani, aki másokon keresztül fog munkálkodni, hogy megtagadja Isten Igéjét.

Leányom, a Szentmise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Ez sokak számára nagyon zavaros lesz, és ők nem fogják felismerni a hazugságokat, amelyek az új imákba foglalva lesznek előadva. Jelenlétemet a legravaszabb módon fogják érvényteleníteni, de azok, akik az új formátumot követik, miszerint Valós Jelenlétemet megtagadják, képtelenek lesznek arra, hogy úgy mutassanak be Áldozatot Istennek, ahogyan annak lennie kell. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak megvetés lesz a következménye lényed számára, de tudnod kell, hogy ez meg volt jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozásban mindenki részesülhet, mindenütt, hogy egy emberként egyesülve szeretetet mutassanak egymás iránt. Lassan, de biztosan a Szentmise nem fog többé a Szent Áldozatról szólni. Ehelyett a szertartást úgy fogják összeállítani, hogy az embernek adózzon tisztelettel, és megtévesztenek benneteket, hogy Oltárom előtt és az egész világ tabernákulumai előtt egy konfrontációnak legyetek tanúi.

Az a nap, amikor a napi áldozatok megszűnnek, nincs messze. Tudnotok kell, hogy Én most azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy majd ne éhezzetek. Amikor meg fognak fosztani benneteket Jelenlétemtől, akkor Szentlelkem nélkül maradtok, és nehéznek fogjátok találni, hogy közel maradjatok Hozzám.

A szavak, melyeket használni fognak, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják a „mindenki javára, Isten minden gyermekének egyesítésére” kifejezést. A Mise új értelmet fog kapni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni, és annak minden okát újra fogják értelmezni. Emlékezzetek majd azon a napon a most nektek adott Szavaimra. Fogadjátok csak el a helyettesítést, és akkor a Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem az Én Testem lesz az, amiben részesítenek majd benneteket.

Azoknak, akik nem hisznek azon gonosz tervben, melyet már létrehoztak annak érdekében, hogy minden Nyomomat eltöröljék, a következőket mondom. Amikor már nem leszek, keresni fogtok Engem? Amikor megszentségtelenítik Szent Eukarisztiámat, szabadkozni fogtok azok helyett, akik ezért felelősek? Vagy követni fogtok Engem, és hallgatni fogtok az Igazságra, amikor hazugságokkal lesztek körbevéve.

A választás a tietek lesz.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/szentmise-formajaban-torteno-valtoztatas-hamarosan-bemutatasra-kerul-egyhazamban

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/28

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-28

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Felszentelt szolgáimnak mondom, akik gúnyolódnak ezen Üzenetek által történő beavatkozásomon

Igazság Könyve:

Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava világszerte ismertté váljék

2013-06-27 23:20

 

Drága, szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet okozzanak neked. Vezetve vagy, és még akkor is, amikor szenvedésed elviselhetetlenné válik, kérlek, emlékezz Szavaimra.

Atyám az egykori prófétákon keresztül megígérte, hogy el fogja küldeni az utolsó prófétát, az utolsó hírnököt. Nem számít, ez mennyire félelmetes lehet számodra, vagy milyen borzalmas érzést kelt benned, tudnod kell, hogy Isten Végső Szövetsége csak ezen cselekedet által válhat valóra.

Azt mondom most nektek, hogy féljenek azok közületek, akik Isten Szavát megsértik. Süssétek le a szemeteket, és takarjátok be a kezetekkel, különösen azok, akik ebben az időben az Arcomba köpnek ezen Üzeneteim, a Megbékélés Üzenetei miatt. Ti nem vagytok méltók arra, hogy Jelenlétemben tartózkodjatok. Ti, akik most kigúnyoltok Engem, nyugtalanok lesztek, és nyugtalanságotok folytatódni fog a Nagy Napig, mert el fogjátok veszíteni a lelkeket Számomra, akik után oly nagyon vágyom.

Felszentelt szolgáimnak mondom, akik gúnyolódnak ezen Üzenetek által történő beavatkozásomon: eljön majd a ti napotok, amikor a következőt fogom kérdezni tőletek: miközben oly sok időt töltötök azzal, hogy elutasítsátok Igaz Hangomat, hány lelket küldtetek Hozzám? És hányat fordítottatok el Tőlem azon cselekedeteitek által, melyekért majd Megítéllek benneteket?

Azoknak mondom közületek, akik istenkáromlást kiáltanak a Szentlélek ellen: tudjátok meg – és ez egy jel mindnyájatoknak -, hogy még a Nagy Nap előtt le lesztek ütve. Egyetlen szó sem fogja elhagyni ajkaitokat, és ezért a tettért lesztek ismertek a nyájatokban, abban a nyájban, melynek azt mondtátok, hogy hagyják figyelmen kívül ezeket az Üzeneteket, mert ezek nem Istentől származnak. Azon a napon követőitek ismerni fogják az Igazságot, és ti majd Elém vetitek magatokat. Én nem fogok tőletek elnézést kérni ezekért a figyelmeztetésekért. Ha bemocskoljátok a Szentlélek Szavát, akkor elváglak Magamtól benneteket, és szörnyű sírásban lesz részetek nektek és mindazoknak, akiket magatokkal visztek a vadonba.

Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava világszerte ismertté váljék. A legrosszabb büntetésben lesz részük, mert az a fájdalom, amelyet meg fognak tapasztalni, rosszabb lesz, mint azoké, akik a Tisztítótűz legalsó szintjén vannak. Gonoszságotok sok ártatlan lelket botránkoztat meg, akik hűségesek földi Egyházamhoz. Kegyetlenségeteket, mely idővel napvilágra kerül, sokan fogják látni, és aztán Isten Igéje iránti hűségetek próbára lesz téve. Aztán a Nagy Napon Előttem fogtok állni, amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Isten minden gyermekét – amikor eljövök, hogy megszabadítsam őket a számkivetésből, és elvigyem őket a Szeretet és a Béke végső otthonába, Új Paradicsomom Új Korszakába. Ez lesz az, amikor az Ég és Föld eggyé válik.

 

Megváltótok,

Jézus Krisztus

https://masodikeljovetel.hu/igazsagossagom-el-fogja-erni-mindazokat-akik-megakadalyozzak-hogy-isten-szent-szava-vilagszerte

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/27

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-27

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Üdvösség Anyja: Hozzátok Hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket

Igazság Könyve:

Üdvösség Anyja: Hozzátok Hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket

2013-06-26 16:50

 

Drága gyermekeim, mint Édesanyátok, hívlak benneteket, hogy hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket.

Amikor Általam, az Üdvösség Anyja által gyermekeiteket Fiamnak szentelitek, akkor Én bemutatom őket Fiamnak, hogy nagy Kegyelmeket ajándékozhasson a lelküknek.

Sohasem szabad elfelejtenetek Fiamnak Isten minden gyermeke iránt érzett szeretetét. Nem számít, hogy hány évesek, amikor Általam, Áldott Édesanyjuk által ajánljátok fel őket Fiamnak a lelkük megszentelődéséért, akkor imáitok válaszra fognak találni. Íme, a Keresztes Imahadjárat egyik imája gyermekeitekért. Ha mindennap imádkozzátok, akkor ez közelebb fogja vinni gyermekeiteket Jézus Irgalmas Szívéhez.

A Keresztes Imahadjárat 111. imája: Hogy Jézus Krisztusnak szenteljétek gyermekeiteket

Ó, drága Üdvösség Anyja,

Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek/ek nevének/neveinek felsorolása), hogy a lélek békéjét és a szív szeretetét hozhassa nekik.

Kérlek, imádkozz, hogy Fiad Irgalmas Karjaiba fogadja gyermekeimet, és tartsd távol őket a bajtól.

Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Szavához, különösen azokban az időkben, amikor abba a kísértésbe esnek, hogy elforduljanak Tőle. Ámen.

Kérésemet Fiam – a ti nevetekben, szeretett gyermekeitekért –, mint különleges Ajándékot fogja elfogadni Tőlem, az Édesanyjától, amikor majd felemelkedem, hogy a Fiamnak tett Ígéretemet teljesítsem, mivel a Küldetésem, hogy segítsek Isten gyermekei lelkének megmentésében, ebben az időszakban kezdődik. Az Üdvösség Anyja szerepemnek köszönhetően – ami már komolyan elkezdődött -, és azon közbenjárásomnak, hogy Isten Irgalma megadassék a bűnösöknek, bőségesen adatnak majd különleges Ajándékok mindazoknak, akik hívnak Engem.

Menjetek békével, gyermekek. Én a ti szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja, mindig válaszolni fogok hívásotokra, amikor a lelkek üdvösségét kéritek.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-hozzatok-hozzam-gyermekeiteket-hogy-mint-isten-minden-gyermekenek-igaz-edesanyja

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/26

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-26

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Ti egyedül csak úgy jöhettek Hozzám, mint egy egyszerű, bizakodó gyermek.

Igazság Könyve:

Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni

2013-06-25 20:45

 

Drága, szeretett leányom, ma folynak Könnyeim, mivel a gonosz hitványsága, mely az ember szívében nyilvánul meg, egyre növekszik. Annyira megkeményedtek, hogy kőszívűkben nem marad hely Számomra, Jézus Krisztus számára, hogy bennük vigasztalásra találjak.

A Szívem most hevesen ver a szomorúságtól a Keresztények miatt, akik elszakadtak az Igazságtól, és mindattól, amit tanítottam nekik. Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni. Ők egy falat állítottak fel, mely elválasztja őket Tőlem, és színlelve beszélnek azon Ígéretemről, hogy újra eljövök. Mennyire elfelejtették, amit mondtam, és amit a megmentésükért tettem, és azt, amit Atyám Könyvén keresztül kinyilatkoztattam nekik, hogy várják az időt, ami egyre csak közeledik. Szegény, szegény gyermekeim. Először is fel kell ébresztenem az Irántam való szeretetet a szívükben, ha vigasztalásban, szomorúságuk fájdalmának enyhítésében és az élet nehéz megpróbáltatásainak enyhítésében akarnak részesülni. Nekik most, ebben az időben szét kell tárniuk karjaikat, és hívniuk kell Engem, hogy az átmenetet fájdalommentessé tegyem számukra.

Én nem szeretnék fájdalmat okozni Isten gyermekeinek. De azáltal, hogy elutasítják Tanításaim Igazságát és az Atyám által lefektetett Törvényeket, a gonosszal folytatott szörnyű csatába lesznek rángatva, még mielőtt Irgalmasságom a Karjaimba vonzaná őket, amikor is majd megmentem őket.

Milyen kevés bizalmat hordoznak a szívükben az Egy Igaz Isten iránt! Mennyire komolytalanok, és milyen gyorsan felkarolják a hazugságokat, hogy kielégítsék a bűn utáni vágyaikat. Milyen könnyen be lehet csapni őket, amikor elfogadják a hazugságokat, melyek megfelelnek életstílusuknak, annak érdekében, hogy igazolják a bűnt.

Bármilyen elfogadhatóan indokolják meg a bűnt az emberi értelem szerint, számukra ez az egyetlen út, amit választanak, csak hogy úgy éljék az életüket, ahogyan szeretnék. Az Igazságot olyan nehéz lenyelni, és nehéz megemészteni, melynek elfogadása érdekében a test önmegtagadására van szükség. Az Igazság – ha és amikor elfogadják azt – nagy bátorságot követel, és csak azok tudják azt könnyedén átölelni, akik az Alázat Ajándékával rendelkeznek.

Azok, akik őszintén keresik Isten Igazságát, gyakran azok által vannak félrevezetve, akik azt mondják, hogy Isten Szavát hirdetik. Az egyedüli hely, ahol az Igazságot megtaláljátok: a Legszentebb Biblia és az Én Szent Szavam, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik nektek. Üzeneteim megerősítik Isten Szent Szavát, ahogyan az Atyám Könyvében áll.

Engem nem könnyű szeretni, mivel csak egyszerű gyermekként jöhettek Hozzám. Magatok megjátszását, melyet a mindennapi életetek során a világnak mutattok, félre kell tennetek. Ti egyedül csak úgy jöhettek Hozzám, mint egy egyszerű, bizakodó gyermek. Le kell borulnotok Előttem, és kérnetek kell Engem, hogy felemeljek benneteket, formáljalak titeket, segítsek nektek, hogy a szentség helyes útján járjatok, és hogy teljesen megbízzatok Bennem.

Mihelyt mindent átadtok Nekem, Én fel foglak emelni benneteket, elveszem a félelmeteket, és Királyságomba viszlek benneteket. Még akkor is, amikor Isten Szeretetével a lelketekben nehéznek fogjátok találni ezt az utat. De ez olyan lesz, mint amikor egy pókhálót eltávolítanak, mert mihelyt az Igazság világossá válik, már nem szeretnétek más úton járni. Mert ez lesz az egyetlen út, ami a Paradicsomhoz vezet benneteket, és ez lesz az az út, amelyet választanotok kell, hogy Hozzám, Jézus Krisztushoz jöjjetek. Mert Én Vagyok az Út.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/nagyon-kevesen-talalnak-vigaszt-bennem-en-turelmesen-varok-megsem-fognak-hozzam-jonni

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/25

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-25

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

Igazság Könyve:

Isten Anyja: Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt

2013-06-24 14:18

 

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Isten Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

Gyermekeim, nem tudjátok, hogy Fiam mindnyájatokat vezet ebben az időben, mindazokat, akik nyitott szívvel jönnek Színe elé?

Annak érdekében, hogy tanúságot tegyetek az Úristennek az Ő egyetlen Fia által, hűek kell maradnotok Tanításaihoz. Ezeket kőbe vésték, és mint ilyen, sohasem változhatnak meg. Az Igazság sohasem tud megváltozni. Az Igazság Isten minden gyermekének megadatott, de nem mindenki fogadta el azt, hogy Ki volt Ő, és hogy honnan jött. Azoknak, akik elfogadják az emberiségnek szeretett Fiam, Jézus Krisztus Keresztre feszítése által adott Igazságot, sohasem szabad elfelejteniük, amit mondott.

Ő mindent elmagyarázott nektek. Semmi sem változott. Nektek mindenkor ébernek kell lennetek, mert már félre vagytok vezetve, és hamarosan sokan fognak közületek hibába esni.

A bűn, az bűn. Nem tetszik Istennek, de megbocsátásra kerül, ha bűnbánatot mutattok, és ha a megváltást kéritek. Az Örök Élet Kegyelemei Isten minden gyermekét illetik, azokat, akik kérik azt. Fiam Irgalmassága által idő lesz adva Isten minden gyermekének, és aztán egy nagy Ajándék is, hogy emlékeztesse őket az Igazságra. Így a világ lakosságának legnagyobb része meg fog, és meg tud menekülni, és aztán megkapják az Élet Ajándékát az Új Paradicsomban.

Mint bűnösök, nektek továbbra is Fiamhoz kell folyamodnotok a megbocsátásért, hogy a Kegyelem Állapotában maradjatok. Nem lehet megbocsátani bűneiteket, amíg a Kiengesztelődés Ajándékát nem kéritek Fiamtól.

Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, kivéve a bűnt. Isten Mindenható. Isten a Szeretet. Isten Tökéletes. Isten tökéletes az Ő Fiában, így sohasem lehet kísértésbe hozni, hogy vétkezzen.

Menjetek békében, drága gyermekek, és ha továbbra is határozottak és hűségesek maradtok az Igazsághoz, mely egyedül csak Istentől jöhet, akkor egy teljes és dicsőséges életet fogtok élni testben és lélekben, tökéletes harmóniában Fiammal.

 

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/isten-anyja-huek-kell-maradnotok-ahhoz-amit-fiam-tanitott-nektek-o-olyan-volt-mindenben-mint-ti

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/24

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-24

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Nektek meg kell védenetek a Bűnbocsánat (Gyónás) Ajándékát

Igazság Könyve:

Az Igazság megszabadít benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket.

2013-06-23 18:37

 

Drága, szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény, szeretett szolgáimért, akik most elkezdték a zűrzavart felismerni, mely Egyházamban mutatkozik. Nekik a következőket mondom: maradjatok Egyházam fedele alatt és tegyétek, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Maradjatok sziklaszilárdan Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és úgynevezett teológiai magyarázatokat arra vonatkozólag, hogy Én ki vagyok, mit tettem az emberiségért, vagy hogyan fogok visszatérni, hogy visszaköveteljem Isten minden gyermekét, akik elfogadják Irgalmasságomat. Egyedül csak az Én Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim által és a Legszentebb Bibliában adatik nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől, vagy attól, amit arról mondtak nektek, ami a Megváltáshoz szükséges, ne fogadjátok el!

Én vagyok az Igazság. Ti megkaptátok az Igazságot. Csak az Igazság mentheti meg a lelketeket a kárhozattól. Az Igazság megszabadít benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket. Én ünnepélyesen rendkívüli kegyelmeket ígérek nektek, drága Felszentelt szolgáim, ha ezt az imát mondjátok annak érdekében, hogy kitartsatok az üldöztetéssel szemben, mivel a hitetek a végsőkig próbára lesz téve.

A Keresztes Imahadjárat 110. imája: A papoknak, hogy hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz

Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, adj nekem erőt és bátorságot, őrizz meg engem erősnek és bátornak, hogy Legszentebb Nevedben meg tudjam védeni az Igazságot.

Könyörögve kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy mindenkor tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tedd lehetővé számomra, hogy ellenálljak a nyomásnak, hogy ne támogassak valótlanságokat, amikor a szívemben tudom, hogy megbántanak Téged.

Segíts nekem, hogy halálom napjáig hű maradjak Szent Szavadhoz. Ámen.

Felszentelt szolgáim: van még egy figyelmeztető Szavam számotokra.

Nektek meg kell védenetek a Bűnbocsánat (Gyónás) Ajándékát, és fel kell ismernetek, hogy csak azok fognak egyesülni Velem a Paradicsomban, akik bűneik megbánására törekednek, és úgy fogadnak el Engem, Jézus Krisztust, mint megmentésük kulcsát.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/az-igazsag-megszabadit-benneteket-hazugsagok-el-fognak-pusztitani-benneteket

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/23

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-23

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Ha egy méhecskének megváltozik a viselkedése, akkor ennek közvetlen kihatása lesz a Földön létező életre.

Igazság Könyve:

Isten, az Atya: Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik

2013-06-23 18:18

 

Drága leányom, hogyan reagálnának a szülők, ha tudnák, hogy gyermekeiknek a halállal kell szembesülniük? Nem harcolnának kézzel-lábbal, hogy megmentsék őket minden bajtól? Ez a pontos oka annak, amiért Én most beavatkozom a világba, utasítván Fiamat, hogy mondja el az Igazságot annak érdekében, hogy megmentsem Gyermekeim életét.

Az életben a kicsi dolgok azok, amelyek a globális szintre vannak kihatással. Ha egy méhecskének megváltozik a viselkedése, és ahol a virágpor nem tud megteremni, akkor ennek közvetlen kihatása lesz a Földön létező életre. Fiam földi Egyházának köszönhető az, hogy a lelket életben lehet tartani. Az Igazság nélkül Fiam Egyháza nem tarthatná fenn az életet. Tehát, ha az Egyház falain belül hazugságok terjednének anélkül, hogy Én beavatkoznék, akkor ennek kihatása lenne a lélek életére.

Amikor az Egyház Az ellen fordul, Aki azt létrehozta, akkor fog az élet megsemmisülni. Ez a fertőzés az egész világra kihatással lesz, beleértve azokat is, akik nem hisznek a túlvilági életben. Még azokat is érinteni fogja, akik más vallásúak, akik nem Tőlem jönnek. Amikor a hazugságok ellepik Fiam, Jézus Krisztus Misztikus Testét a Földön, akkor betegséget okoznak. A betegség, ha nem kezelik, a halálhoz fog vezetni. Ezért, mint Isten, minden Teremtés Atyja, nem fogok meghátrálni, és nem fogom megengedni ellenségeimnek, hogy elpusztítsák gyermekeim lelkét.

Amikor a hazugságokkal szembesültök, akkor azok úgy fognak a csaló szájából kiesni, mint egy zavaros, kusza ostobaság. A hazugságok, amelyek már elkezdődtek, a látszólagos alázat nyelvezetével lesznek megfogalmazva, amelyek elrejtuk a legnagyobb hazugságokat az Egyház Igaz tanaival szemben. Azoknak ismerjétek fel őket, amik azok valójában: mindezt azért teszik, hogy bűnre csábítsanak benneteket. Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek tartják, ami egyébként lehetetlen.

Én Testben, emberként küldtem el Fiamat – amilyenek ti mindnyájan vagytok -, egy kivétellel: Ő bűn nélkül született, és ezért képtelen volt arra, hogy vétkezzen. Bárki, aki az Igazságot szolgálja, és aztán elferdíti azt annak érdekében, hogy szeretett Fiam keresztre feszítésének egy új értelmezését vezesse be, az egy hazug. Ő nem Tőlem jön, és ellensége Fiamnak.

Figyeljétek most meg, kicsiny gyermekeim, hogy a fenevad és démonai, akik azért küldettek, hogy elragadjanak Tőlem benneteket, köztetek bolyonganak. Nektek erősnek kell lennetek. Nektek sohasem szabad elfejtenetek, hogy Ő, Jézus az Igazságot adta nektek, amikor a Földön járt és meghalt bűneitekért. Ő feláldozta Testét, hogy megváltson benneteket, de sohasem követett el bűnt, mert nem közületek való.

Nektek hűeknek kell maradnotok Szavamhoz és Fiam Tanításához. Ha nem ezt teszitek, akkor abba a kísértése estek, hogy elfogadjátok a hazugságokat, melyek semmi mást nem hoznak nektek, mint örök szenvedést.

 

Szerető Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten

https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-tudnotok-kell-hogy-az-legnagyobb-istenkaromlas-amikor-fiamat-bunosnek-velik

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/06/22

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-06-22

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat