megbocsátás kategória bejegyzései

Én készen vagyok teljesen megbocsátani, és mindegyiket átölelni

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza, hanem a büszkeség bűne miatt

2011. november 14., hétfő, 21:15

Drága, szeretett leányom, az emberek miért bonyolítják túl Tanításaimat? Oly sok gyermekem érti félre és becsüli alá Nagy Irgalmasságomat. Annak ellenére, hogy annyiszor megígértem gyermekeimnek bűneik bocsánatát, még mindig attól félnek, hogy Én nem tudok minden bűnt megbocsátani, attól függetlenül, hogy milyen súlyosak azok.

A világ gonoszságait a sátánnak gyermekeim iránti gyűlölete okozza. Azok a szegény, megtévesztett bűnösök, akik szolgai módon a megtévesztés ösvényét követik, mind az Én szeretett gyermekeim. Én mindegyiket szeretem, és továbbra is szeretni fogom őket lelkük sötétsége ellenére is. Szeretetem örökké tart, és sohasem fog meghalni, amikor a lelkekről van szó. Én készen vagyok teljesen megbocsátani, és mindegyiket átölelni. Készen vagyok mindent megtenni, hogy visszahozhassam a bűnösöket nyájamhoz, független attól, hogy mennyire bántanak meg Engem.

A sátán meg lesz akadályozva abban, hogy ezeket a lelkeket ellophassa. De ez csak akkor lehetséges, ha a bűnösök eldobják a büszkeség pajzsát, hogy Hozzám fordulhassanak, és újból értékes családom részesei lehessenek. Ezt ne értsétek félre. Én a lelkeket valóban közelebb hozhatom Magamhoz. De nem kényszeríthetem őket arra, hogy szeressenek Engem. Nem kényszeríthetem őket arra sem, hogy akarjanak belépni Paradicsomom Királyságába. Nekik saját akaratukból kell elfogadniuk Kezemet, a megbékélés Kezét.

Én, mint azt már újra és újra mondtam neked, leányom, először is az Irgalmasság Istene vagyok. Igazságszolgáltatásom be fog következni, de csak akkor, amikor már minden intézkedést megtettem arra, hogy minden egyes lélek megmenekülhessen a Földön.

Leányom, ez a munka sohasem lesz könnyű számodra. Mivel Én egy ilyen nagy terjedelmű szent feladatot adtam neked, ezért nagyon nagy erőre lesz szükség a te részedről. Erősnek kell lenned. Te már akkor ki voltál jelölve erre a Munkára, amikor édesanyád méhéből a világra jöttél. Minden válaszod az Én legszentebb utasításaimra megegyezett az emberiségért hozott Isteni tervemmel. Mivel te egységben vagy Velem – elfelejtetted ezt? – ugyanazt a visszautasítást szenveded el, melyet Nekem is el kellett szenvednem az Én időmben a Földön. Te ugyanannak az elutasításnak vagy tanúja a világban azok részéről, akik Tanításaim intellektuális tudásával büszkélkednek, csakhogy Üzeneteimet visszautasíthassák. Tele vannak büszkeséggel azok a lelkek, akik azt állítják önmagukról, hogy ismerik a Szentírást, de ezeket (az üzeneteket) nem értik.

Tanításaim nagyon egyszerűek. Átültetheted bármelyik szép nyelvbe vagy prózába, ahogy neked tetszik, az Igazság azonban megmarad, mivel mindig is Igazság volt. Szeressétek egymást, amint Én is szeretlek benneteket. Csak ha tiszteletben tartjátok és szeretitek egymást, akkor tudjátok valóban hirdetni Szavamat.

Oly sok zűrzavar létezik, leányom. Annyi sok borzalmat és félelmet sugalmaznak gyermekeimnek a jövőjükről. Ha a lelkek megnyugodnának, és irgalomért imádkoznának, akkor válasz is érkezne imáikra. A katasztrófákat lehet enyhíteni, és fognak is enyhülni. Tartsátok életben a reményt a lelketekben, gyermekek. Sohase vesződjetek az egymás fölötti ítélkezéssel, és sohase tegyétek ezt az Én Nevemben.

Aki gúny által mer mások fölött ítélkezni a kereszténység nevében, annak Velem kell majd szembenéznie. Aki a prófétáim ellen vétkezik, annak is felelnie kell majd Nekem. Szavamat nem a szeretet miatt utasítják vissza. Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza. Nem, hanem a büszkeség bűne miatt van visszautasítva.

Megváltótok,

Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/szavamat-nem-felelem-miatt-utasitjak-vissza-hanem-buszkeseg-bune-miatt

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2021/11/14

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-11-14

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: