Univerzális szolidaritás

 

(Emberi Testvériségért)

A Főbizottság az Emberi Testvériségért május 14-ére imanapot hirdet az emberiségért olvass tovább

Kapcsolódó cikkek:

Ferenc pápa és Al-Tayyib főimám február 4-ét javasolják az ENSZ-nek a testvériség világnapjaként olvass tovább

Szentszéki nyilatkozat a pápa és az Al Azhar főimámja által aláírt Dokumentum kapcsán olvass tovább

Húsvéti szertartások Abu Dhabi-ban: ezrek imádkoznak olvass tovább

Von der Leyen: Ahhoz, hogy erős legyen, Európának egységesnek és szolidárisnak kell lennie olvass tovább

“A dokumentum, mind a muszlim, mind a keresztény, hangsúlyozza az “Isten nevében” minden ember feletti vigyázási kötelezettséget, különös figyelmeztetést fordítva az intellektuális vezetők és a média számára, hogy támogassák a békét a veszély jelenlegi idején. “vallási és nemzeti szélsőségesség” miatt.”
webes fordítás spanyol nyelvről

Az eredeti spanyol nyelvű cikk itt olvasható.

 

TARTALOM:

 

1. ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA ÜZENETE
AZ OKTATÁSRÓL SZÓLÓ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁS ELINDÍTÁSÁHOZ

2. Vonatkozó üzenetek

3. Vonatkozó cikkek

 

 

1. ŐSZENTSÉGE FERENC PÁPA ÜZENETE
AZ OKTATÁSRÓL SZÓLÓ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁS ELINDÍTÁSÁHOZ

( Webes fordítás az angol eredetiből ) :

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html

 

Kedves Fivérek és Nővérek!,

A Laudato Si’ enciklikában mindenkit arra kértem, hogy működjenek együtt közös otthonunk gondozásában, és nézzenek szembe az előttünk álló kihívásokkal. Most, néhány évvel később, megújítom a párbeszédre vonatkozó felhívásomat arról, hogyan alakítjuk bolygónk jövőjét és annak szükségességét, hogy mindenki tehetségét alkalmazzuk, mivel minden változáshoz oktatási folyamatra van szükség, amelynek célja egy új egyetemes szolidaritás [ 1 ] és egy barátságosabb társadalom kialakítása.

E célból szeretném támogatni a globális esemény, hogy sor kerül május 14-én 2020 a téma újrafeltalálása a “Világméretű [ 2 ] Nevelési Terv” (Global Compact on Education). Ez a találkozó feléleszti a fiatalok iránti és a fiatalok iránti elkötelezettségünket, megújítva a nyitottabb és befogadóbb oktatás iránti szenvedélyünket, beleértve a betegfigyelést, a konstruktív párbeszédet és a jobb kölcsönös megértést. Soha nem volt még [ 3 ] ilyen szükség, hogy egyesítse erőfeszítéseinket egy széles körű oktatási szövetség [ 4 ], alkotnak érett egyének képesek leküzdése megosztottság és az antagonizmus, és helyreállítani a szövet kapcsolatok kedvéért egy testvéri emberiség.

A mai világ folyamatosan változik, és számos válsággal néz szembe. A változás korszakát éljük át: egy olyan átalakulást, amely nemcsak kulturális, hanem antropológiai is, új szemantikát hozva [ 1 ], miközben válogatás nélkül elveti a hagyományos paradigmákat. Az oktatás ütközik az úgynevezett “gyorsítási folyamattal” [ 6 ], amely csapdába ejti létezésünket a nagy sebességű technológia és a számítógépesítés forgószelében, folyamatosan megváltoztatva hivatkozási pontjainkat. Ennek eredményeképpen identitásunk elveszti szilárdságát, és pszichológiai struktúránk feloldódik az állandó változással szemben, amely “ellentétben áll a biológiai evolúció természetesen lassú ütemével” (Laudato Si’, 18).

Minden változás hoz egy oktatási folyamat, amely magában foglalja mindenki. Ezért létre kell hozni egy “oktatási falut” [ 7 ], amelyben minden ember, saját szerepe szerint, osztozik a nyitott, emberi kapcsolatok hálózatának kialakításában. Egy afrikai közmondás szerint “egy egész falukell egy gyermek neveléséhez”. Létre kell hoznunk egy ilyen falut, mielőtt oktathatnánk. Először is, a talajt meg kell tisztítani a megkülönböztetés és a testvériség lehetővé kell tenni, hogy virágozzon, ahogy azt február 4-én al-Azhari nagy Imámmal az Abu-Dhabiban a dokumentumban aláírtam. [ 14 ]

Ebben a faluban könnyebb globális megállapodást találni egy olyan oktatásról, amely integrálja és tiszteletben tartja a személy minden aspektusát [ 8 ], egyesíti a tanulmányokat és a mindennapi életet, a tanárokat, a diákokat és családjaikat, valamint a civil társadalmat annak szellemi, tudományos, művészeti, atlétikai, politikai, üzleti és karitatív dimenzióiban. Más szóval szövetség a Föld [ 9 ] lakói és a “közös otthonunk” között, amelyről kötelesek vagyunk gondoskodni és tisztelni. Egy szövetség, amely békét [ 10 ], igazságosságot és vendégszeretetet teremt az emberi család minden népe között, valamint párbeszédet a vallások között.

E globális célkitűzések eléréséhez közös utazásunknak , mint “nevelési falunak” fontos lépéseket kell tegyünk előre. Először is, meg kell a bátorságot, hogy helyezze az emberi személy a középpontban. Ehhez el kell fogadnunk, hogy olyan formális és informális oktatási folyamatokat mozdítunk elő, amelyek nem hagyhatják figyelmen kívül azt a tényt, hogy az egész világ szorosan (mélyen) összekapcsolódik [ 11 ], és hogy szilárd antropológia alapján más módokat kell találnunk a gazdaság, a politika, a növekedés és a haladás elképzelésére. Az integrált ökológia kialakításában központi helyet kell biztosítani az egyes teremtményeknek az azt körülvevő emberekkel és valósággal való kapcsolatában, valamint az eldobott kultúrát elutasító életmódnak.

Egy másik lépés az, hogy megtaláljuk a bátorságot, hogy kiaknázjuk a legjobb energiáinkat, kreatívan és felelősen. Proaktívnak és magabiztosnak kell lönnem abban, hogy az oktatást a status quo által nem szabad hosszú távú jövőképre nyissuk. Ez azt eredményezi, hogy a férfiak és nők nyitottak, felelősségteljesek, készek meghallgatni, párbeszédet folytatni és elgondolkodni másokkal, és képesek kapcsolatot teremteni a családokkal, a generációk között és a civil társadalommal, és ezáltal új humanizmust teremteni.
[ 12 ]

Egy további lépés a bátorság, hogy a vonat az egyének, akik készek arra, hogy felajánlják magukat a szolgáltatás a közösség számára. A szolgálat a találkozás kultúrájának egyik pillére: “Azt jelenti, hogy lehajolunk a szükséget látandók felett, és kinyújtjuk a kezüket, számítás nélkül, félelem nélkül, de gyengédséggel és megértéssel, ahogy Jézus letérdelt [ 13 ], hogy megmossa az apostolok lábát. A szolgálat azt jelenti, hogy a legrászorultabbak mellett kell dolgozni, és velük együtt elsősorban a közelség és a szolidaritás kötelékei közötti emberi kapcsolatokat hozunk létre”. (vö. Apcs. 20:35) Mások szolgálata során azt tapasztaljuk, hogy több öröm van az adakozásban, mint a befogadásban (vö. E tekintetben minden intézménynek nyitottnak kell lennie arra, hogy megvizsgálja azokat a célokat és módszereket, amelyek meghatározzák oktatási küldetésük ellátását.

Ezért alig várom, hogy rómában találkozzak, akik különböző módokon és minden szinten az oktatás és a kutatás területén dolgoznak. Azt javasoljuk, hogy működjenek együtt, hogy támogassák, egy globális kompakt az oktatás, az előretekintő kezdeményezéseket, amelyek irányt a történelem és a változás, hogy a jobb. Csatlakozom önökhöz, hogy a világunk hiteles közéleti szereplőit szólítsuk meg, akik aggódnak a fiataljaink jövője miatt, és bízom benne, hogy válaszolni fognak a meghívásomra. Arra is felszólítom önöket, kedves fiatalok, hogy vegyenek részt a gyűlésen, és érezzétek valódi felelősségüket egy jobb világ felépítéséért. 2020. május 14-én tartunk a Vatikánban, a Paul VI közönségteremben. Számos szemináriumra kerül sor a kapcsolódó témákban különböző helyszíneken, és segítenek felkészülni erre az eseményre.

Keressünk együtt megoldásokat, bátran vállaljuk a változás folyamatait, és reménnyel tekintsünk a jövőbe. Mindenkit arra kérek, hogy dolgozzon ezért a szövetségért, és egyénileg és közösségeinken belül törekedjen a szolidaritásban gyökerező humanizmus álmának ápolására, és reagáljon mind az emberiség törekvéseire, mind Isten tervére.

Alig várom, hogy lássalak. Addig is, üdvözletemet és áldásomat küldöm.

A Vatikánból, 2019. szeptember 12..

tetejére

2. Vonatkozó üzenetek


1.
új egyetemes szolidaritás
új szemantikát hozva

“… Hamarosan egy új szörnyűség fog létrejönni a világ gazdasága fellendítésének nevében. Ez lesz az új Babilon, az összes hatalom központja, ahol a világ elitjei és a gazdagok kereskedni fognak. ….”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

2.
Világméretű

“… Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva. ….”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

3.
Soha nem volt még

“… Legdrágább leányom, a világnak fel kell készülnie az emberiség legnagyobb ellenségének az érkezésére, amilyen még nem volt, amióta gyermekeim otthont kaptak a Földön. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

4.
szövetség

“… Aztán közbelép, és egy hamis békét fog kötni Izrael államában, egyesítvén Izraelt Palesztinával egy hihetetlen szövetség által. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

6.
gyorsítási folyamattal
nagy sebességű

“… Nagy az Én Szeretetem mindnyájatok iránt, de Igazságosságom gyors és büntetésem nagymértékű. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

7.
“oktatási falut”

“… Hamarosan egy új szörnyűség fog létrejönni a világ gazdasága fellendítésének nevében. Ez lesz az új Babilon, az összes hatalom központja, ahol a világ elitjei és a gazdagok kereskedni fognak. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

8.
a személy minden aspektusát

“… Hamarosan egy új szörnyűség fog létrejönni a világ gazdasága fellendítésének nevében. Ez lesz az új Babilon, az összes hatalom központja, ahol a világ elitjei és a gazdagok kereskedni fognak. Ezt a jó hírek forrásának fogják tekinteni, mivelhogy az emberek javát fogja szolgálni, kezdve a különböző munkahelyektől a lakásokig, ahol élnek, és az élelmiszerig, melyekkel táplálják családjaikat. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

9.
Föld

“… Az új Babilont – ezt fogják mindenkinek mondani – dicsőíteni kell, mint a nagy egységet, hogy támogatni tudja a környezetet, átölelni az anyaföldet (földanyát), és megszabadítani a világot a gazdagok okozta szegénységtől – ahogyan annak gonosz szájából ömleni fog. ….”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

10.
békét teremt

“… Aztán közbelép, és egy hamis békét fog kötni Izrael államában, egyesítvén Izraelt Palesztinával egy hihetetlen szövetség által. ….”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

11.
szorosan (mélyen) összekapcsolódik

“… Nem fogom ezt tétlenül nézni, anélkül, hogy ne figyelmeztetném gyermekeimet e förtelem felkarolásának következményeire, melyet a Pokol mélyén hoztak létre és az emberiségnek okoznak. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

12.
új humanizmust teremteni

“… Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

13.
ahogy Jézus letérdelt

“… Nagy jeleim mindazoknak adatnak, akik a sértéseket az Én Szent Nevemben tárt karokkal üdvözlik és elfogadják. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

14.
ahogy azt február 4-én az abu-dzabi al-Azhar nagy Imámmal a dokumentumban aláírtam.

https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-y-gran-iman-al-azhar-sellan-pacto-fraternidad-y-unidad-toda-familia-humana-201902041802_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

“… Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz, és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni:

Az Antikrisztus hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek a segítségével, két nemzet között, amelyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások.

Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. …”

Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról

tetejére

Imahadjárat 2. imája
Keresztes Imahadjárat 2. imája Ima a globális uralkodókért

Imahadjárat 2. imája

tetejére

1
“… Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva. …”

Isten, az Atya: Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát

2
“… Más Keresztény Egyházak közelebb fognak kerülni az újonnan átalakított egyházhoz, és akkor minden készen fog állni arra, hogy egy új vallás kiemelkedjék. …”

Üdvösség Anyja: Sokan meg lesznek fosztva címeiktől

3
“… Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, …”

Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elszenvednie

4

https://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=humanizmus

5

Vajon tűzben pusztítva elvegyem most a Föld lakói három harmadának az életét?

Source:
http://www.ichtys.hu/index.php/component/content/article/17-fokategoria/legujabb-uzenetek/118-2016-februar-9

tetejére

——————-

3. Vonatkozó cikkek


pope-francis-universal-basic-wage-covid-19/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-letter-popular-movements-universal-basic-wage.html

4. Égi jelek

“Az asszony fiúgyermeket szült”

“3 Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve”.”

“5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,
6 az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.”
Jel. 11:3; 12:5-6

https://www.biblegateway.com/passage/?search=rev+11%3A3%3B+12%3A5-6&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=hu&csId=4ec06c83-06c2-4cb5-bed6-8c5a7befcc78&usId=6d76e00e-d4e9-4071-9d53-42a518f679ba&ref=trb&dl=en&dt=2021%2F5%2F28%209%3A40&h=2KA3Qg55HtHJqtVJ8QQdlLVc-i4KpyXk&a=https%3A%2F%2Fearthsky.org%2Fhuman-world%2Fbiblical-signs-in-the-sky-september-23-2017%2F

 

2017. 09.23 – 2021/03/07
https://telex.hu/kulfold/2021/03/07/egyhaztortenelem-eloben-a-papa-talalkozott-az-ajatollahhal-kozos-ima-abraham-varosaban

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-03/ferenc-papa-irak-vallaskozi-talalkozo-ur-haladni-beke-utjan.html

 

https://www.ncronline.org/news/opinion/distinctly-catholic/considering-benedict-xvis-theology-and-papacy-his-94th-birthday

Pope Benedict XVI defends resignation to ‘fanatic’ doubters

 

2017. 09. 23.->
2018. 09. 23. = 365 nap
2019. 09. 23. = 365 nap
2020. 09. 23. = 366 nap
2020. 12. 31. = 100 nap
2021. 03. 07. = 66 nap
——–
1262 nap

Szökőév kalkulátor

“Melyik nap a szökőnap?
A szökőnap február 24. Ennek oka a római naptárban keresendő, amelyben Julius Caesar kihirdette, hogy „a március kalendasa
előtti 6. nap kettőztessék meg”, mely a mai naptárunk szerint február 23. napjának felel meg, melyet a szökőnap követ. Ám
tévesen gyakran február 29-ét tartják szökőnapnak.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6k%C5%91%C3%A9v

https://forrasmedia.hu/revelation/White/12-06.html

 

 

Nekünk együtt kell működnünk, gyermekeim, hogy az emberiségért folytatott harcban az Antikrisztus meg legyen akadályozva. (2012.02.16.)