okkult kategória bejegyzései

Azok a lelkek, akik nem szeretnek Engem, és a Sátán által terjesztett hamis tanításokat követik, megnyílnak a gonosz lelkek előtt.

Jóga – Guru vagy Jézus Joseph Marie atya tanúságtétele

https://www.youtube.com/watch?v=EcIyvki1kN0&t=1453s

 


Igazság Könyve:

Az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni akaratával, szinte elérkezett hozzátok

  1. január 21. hétfő, 15:50

 

Drága, szeretett leányom, az Én időm a földön úgy tűnt, mintha a keresztre feszítésemkor véget ért volna, de ez csak a kezdet volt.

Az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni akaratával, szinte elérkezett hozzátok, és végül még egyszer eljövök, hogy Szentséges Szívembe zárjam az emberiséget.

Sok minden megvalósult, de nemcsak általatok, drága szeretett tanítványaim, hanem egyházam hite által is, mivel az bátran szembeszáll földi Testem világi kormányok által történő üldöztetésével.

Mennyire szeretem hűséges Követőimet! Mennyi vigaszt hoznak Nekem a határozott és állhatatos hűségük által. A Szentlélek (munkálkodása) feltartóztatatlan ebben az időben, és mint egy háló, az emberiség fölé lett vetve a gonosz szellem ellenszereként, mely jelen van az emberek szívében.

Ha a démonokat ti úgy látnátok, hűséges Követőim, mint ahogyan azokat Én látom, amint a Földön kóborolva otthont keresnek maguknak, akkor meghalnátok a félelemtől. Ők menedéket keresnek az emberi lélekben és az otthonokban, ahol az emberek laknak. Azok a lelkek, akik nem szeretnek Engem, akik elutasítják Istent, és a Sátán által terjesztett hamis tanításokat követik, beleértve a new age szervezeteket – melyek vallási és spirituális szervezeteknek adják ki magukat –, megnyílnak e gonosz lelkek előtt. Sokan megsértődnének ezen lelkek közül, ha megmondanák nekik, hogy ők az ilyen gonosz szellemek hordozói. Azonban ezt nem hinnék el, még akkor sem, ha aggodalmuk mély érzelmeit mutatnák.

Ezek a gonosz lelkek – és sok van belőlük – megmutatják magukat Nekem, bár ahol vannak, befészkelik magukat a sötétségbe Előlem. Látom őket, amint gúnyosan vigyorognak, és aljas szájukkal Rám köpnek. Amikor Isten gyermekeiben jelen vannak, akkor ők azt a személyt – akibe beléptek – átalakítják, bár kezdetben csak lassan. Idővel ezek a szegény lelkek trágárságokat fognak köpködni Istenre és az általa lefektetett Törvényekre. Ezek elősegítik a gonosz cselekedetek minden fajtáját, és elindulnak, hogy széles körben csábítsanak el más lelkeket is, hogy azok bűnt kövessenek el. Miközben megnövelik az általuk okozott fertőzés sebességét, a Szentlélek, aki jelen van Követőim szívében, egy erőteljes csatába fog kezdeni, hogy segítsen e gonosz kiirtásában. Ezért olyan fontos az ima.

Imáitok, melyek az Istent sértő gonosz törvények terjedésének megállítására vannak felajánlva, meghallgatásra találnak, és cselekedet követi azokat.

Kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 87. imáját, hogy megvédjétek nemzeteteket a gonosztól, és hogy az üldöztetés gonosz cselekedetét enyhíteni lehessen.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/az-en-idom-mely-osszefonodik-atyam-isteni-akarataval-szinte-elerkezett-hozzatok

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

FELHÍVÁS AZ EGYSÉGRE – 1992. március 27.
Nem látjátok? Nem látjátok, hogy gonosz lelkekkel vagytok közösségben? Nem látjátok, hogy kivel esztek asztalotoknál? Hogyan
örülhetnék, amikor csupa gonosz lélekkel ültök egy asztalnál? http://www.tlig.org/hu/humsg/hum705.html

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/01/21

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-01-21

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag

Jóga – Guru vagy Jézus Joseph Marie atya tanúságtétele

https://www.youtube.com/watch?v=EcIyvki1kN0&t=1453s

The Big Secret in UFOs – Jesus Stops Alien Abductions

https://www.youtube.com/watch?v=NuMajWp_EzA


Igazság Könyve:

„Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag

2012. március 2., péntek, 12:20

Leányom, a végső megtisztulás során az emberiség megpróbáltatásai egyre csak fokozódnak, amelyre szükség van még szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt.

A Föld fel fog erre az Általam megígért dicsőséges eseményre készülni, amely a legnagyobb Ajándék a Paradicsom megteremtése óta.

Nagy várakozással várjatok erre az eseményre, mert ez az Új Paradicsom olyan valóság, amelyre minden férfi, nő és gyermek törekedni fog.

Úgy készüljetek fel, hogy családjaitok, barátaitok, és ti magatok is alkalmasak lehessetek arra, hogy az Én Új Királyságom földjén járhassatok, amely drága szeretett Fiam, Jézus Krisztus uralma alatt fog állni.

Ha ezt a kérést figyelmen kívül hagyjátok, el fogjátok veszíteni jogos örökségeteket.

Ha csak egy percre is bepillanthatnának a bűnösök ebbe a dicsőséges teremtett valóságba, akkor a földre rogynának, és könyörögnének azért a kegyelemért, hogy beléphessenek a kapuján.

Egyedül csak azok lesznek képesek arra, hogy ezt az új, békés és dicsőséges létet élvezzék, akik egyszerű és tiszta szeretettel vannak Irántam, Mennyei Atyjuk és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt.

Sajnos a sátán sok gyermekem lelkét befeketítette, így ők képtelenek lesznek arra, hogy megkülönböztessék az igazságot a koholmánytól.

Leányom, szörnyű hazugságok kerülnek a világba a sátáni kultuszok és a New Age tanításai által.

Azok a szegény gyermekeim, akiket elcsábítottak a hazugságok, melyeket színes délibábként fogalmaztak meg, egy új bolygó létezésében hisznek.

Nekik egy másfajta Paradicsomot ígérnek. De az nem létezik.

Amikor a sátán elcsábítja és megnyeri azok lelkét, akik hisznek benne, akkor az örökkévalóságig kínozni fogja őket.

Ha látnátok az arcukon azt a rémületet, amikor a haláluk után a sátán karmai között találják magukat, kettészakadna a szívetek.

Mivel ők annyira szerencsétlenek, fontos, hogy figyelmeztessétek ezeket a lelkeket mindarra a gyötrelemre, ami előttük áll.

Imádkozzatok értük. Ne hagyjátok abba soha. Sok esetben csak a magukat áldozatként felajánló lelkek szenvedései menthetik meg őket a pokoltól.

Azokhoz szólok, akik hisznek Bennem, az Atyaistenben: most arra kérlek benneteket, hogy mondjatok ellen a hamis isteneknek, a hamis bálványoknak, a hamis tanoknak, a jövendőmondóknak és a New Age tanainak, amelyek egybevéve a semmibe vezetnek.

Mindezt a megtévesztés királya, a sátán, a ravasz hazug hozta létre.

Semmitől sem fog visszariadni, hogy elszakítson Tőlem benneteket, drága gyermekeimet.

Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, ami megvigasztal Engem, szeretett Atyátokat.

Vigasztaljatok Engem. Idővel majd meg fogjátok érteni Mennyei Királyságom misztériumát.

Isteni Akaratom misztériuma időben kinyilatkoztatásra fog kerülni.

Idővel, hűségetek és szeretetetek által segíteni fogtok Nekem, hogy végre családom az Én Királyságomban egyesüljön, amely már kezdettől fogva minden gyermekem számára meg volt teremtve.

Köszönöm, leányom, szenvedésedet. Köszönöm, gyermekeim, hogy válaszoltatok Mennyei hívásomra.

Most áldásom teljességében részesítelek benneteket, de azt nektek kérnetek kell Tőlem:

Mennyei Atya, segíts nekem kicsivé válnom Szemeidben, mint egy gyermek.

Kérlek, áraszd rám kegyelmeidet, mert csak így tudok hívásodra válaszolni, minden gyermeked megmentése érdekében. Ámen.

A ti szeretett Mennyei Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten”

http://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-figyelmeztetes-satani-kultuszokra-es-new-age-tanaira-vonatkozolag

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/03/02

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-03-02

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: