alap kategória bejegyzései

A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek

“…amelyre elkötelezted magad,

Amint követőim összegyűlnek az Imacsoportokban, ők is érezni fogják Isteni Jelenlétemet, és Én különböző módon fogom megismertetni magam velük. A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek.

Most, amikor Imacsoportjaim összekapcsolódnak, maradék Hadseregem virágozni és növekedni fog. Éppúgy, mint ahogy megnövekedtek és több mint kétszáz országban megsokszorozódtak azok a magok, amelyek csak néhány szívben voltak elültetve a kezdetek kezdetén, melyek közül, drága Követőim, sok ismeretlen számotokra.

Tartsatok ki szakadatlanul az alap építésében. Minden felborított kő fontos, mert végül is ez fogja létrehozni a Mennyországhoz vezető lépcsőt.

Jézusotok

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-jelek-melyeket-kuldeni-fogok-azonnal-felismerhetoek-lesznek/

Római Katolikus:

“Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: „Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik?

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. * …”

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-02-02


http://szeretetlang.hu/?old=program&parent=0


Görög katolikus: 

Régi és új parancsolat

Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok.

Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+2%3A7-17&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

—–

https://oca.org/readings/daily/2018/02/02

—–

http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

—–

Tóra:

Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján.

Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abíhú, meg Izráel vénei közül hetvenen.

10 Látták Izráel Istenét: Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég.

11 Izráel fiainak ezekre a vezetőire nem emelt kezet. Bár látták az Istent, ettek és ittak. …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+24&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS