önzés kategória bejegyzései

A nárcizmust az élet minden területén meg lehet találni, beleértve a politikát, a divatot, a médiát, és a film világát, de még az Én Egyházamon belül is.

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„A mai világ gonosz járványa a nárcizmus

2011. július 7. csütörtök; 21:00 óra

Drága, szeretett leányom, szeretném, ha tudná a világ, hogy az emberek iránti Szeretetem egész Lényemet átjárja, miközben Én most a Nagyfigyelmeztetésre készülök. Öröm tölt el, mert tudom, hogy gyermekeim, különösen azok, akik nem ismernek Engem, Irgalmasságom Nagy Eseménye alatt elismerik végre, hogy Létezem.

Egyike a legnyugtalanítóbb tulajdonságoknak, amelyek elárasztják gyermekeimet ebben a világban a nárcizmus, az önszeretet. Ez a gonosz járvány a társadalom minden rétegében uralkodik, és a sátán egyik kedvenc támadási módja, miközben démonai mindenütt behatolnak gyermekeim lelkébe.

Látni lehet, hogy hogyan tollászkodnak és mutogatják magukat, hogy a többiek rajongjanak értük. Elsősorban önmagukat szeretik, de azután, ha ez már nem elég, a körülöttük lévők figyelmére vágyakoznak, s arra ösztönzik azokat, hogy nyíltan is imádják őket.

Ma olyan erősek a sátán támadásai eme szegény lelkek által, ahogy mutogatják magukat, hogy azt nehéz letagadni. A kinézetükre vonatkozó megszállottságuk által akár még arra is képesek, hogy ártsanak a saját testüknek, és hogy megtegyenek mindent, csakhogy kielégítsék önszeretetüket.

Ha az ilyen lelkekben jelen van a sátán, akkor már könnyű őket beszennyezni. Ezek az emberek tele lesznek hiúsággal, és arra fognak törekedni, hogy befolyásos helyeken mutatkozzanak. Az Utolsó Időkben a nárcizmus bűne egyre csak fokozódik, amikor sokan a kinézetüket, a saját jólétüket és az önzésüket a barátaik, vagy akár a családjaik költségén is be akarják biztosítani. A mai világban úgy tekintenek az önszeretetre, mint egy csodálatraméltó tulajdonságra. Törekvésük, hogy előnyt szerezzenek maguknak, nem vezet kielégültséghez, mert a sátán gondoskodik arról, hogy ezek az emberek mindig többre és többre vágyjanak.

Gyermekeim, a büszkeség egy olyan bűn, amely most a világban egyre csak fokozódik. Ne fogadjátok el ezt a viselkedési formát, ne legyen ez része mindennapi életeteknek. A fiatalok közül nagyon sokan úgy tekintenek ezekre az úgynevezett testi tökéletességgel rendelkező személyekre, mintegy célra, melyet követni kell. De ha kinyitjátok a szemeteket, és ha ezt a viselkedést olyannak látjátok, mint amilyen az valójában, akkor láthatjátok, hogy sajnálatra méltó.

Ez, az Első Parancs megszegése, s ha ezek az emberek megmaradnak ezen az ösvényen, akkor a csaló további zűrzavarba is bele fogja húzni őket. A nárcizmust az élet minden területén meg lehet találni, beleértve a politikát, a divatot, a médiát, és a film világát, de még az Én Egyházamon belül is.

Az alázatosságot nem lehet elérni, ha a nárcizmustól szenvedtek.

Alázat nélkül viszont nem juthattok be Atyám Birodalmába.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus.”

https://masodikeljovetel.hu/mai-vilag-gonosz-jarvanya-narcizmus

———-

Igaz élet Istenben:

EGYESÍTSÉTEK A HÚSVÉT DÁTUMÁT!

EGYHÁZAM EGYIK RÉSZE VAKKÁ VÁLT

http://www.tlig.org/hu/humsg/hum847.html

————-

http://www.calendarpedia.com/when-is/orthodox-easter.html

MÉG MINDIG VÁROK HÚSVÉT DÁTUMAINAK EGYESÍTÉSÉRE!

http://www.tlig.org/hu/humsg/hum1040.html

A TI SZÍVETEKBEN FOGOM ÚJJÁÉPÍTENI EGYHÁZAM EGYSÉGÉT

1991. május 2.
Üzenet egy lélek számára:
Béke legyen veled! Országom eljövetele hamarosan bekövetkezik, és akaratom is teljesülni fog a Földön éppúgy, ahogy a mennyben 1 , és a ti szívetekben fogom újjáépíteni Egyházam egységét.

Nem várok tovább emberi jóváhagyásra, és menyasszonyomat újból ragyogó dicsőségbe öltöztetem.

Fel fogják oldani a megosztottság átkát. …

http://www.tlig.org/hu/humsg/hum617.html

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

2 mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

3 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

4 hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

5 Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival.

6 A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség,

7 minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni.

8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által.

11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.

12 Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk.

13 Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.”

 

 

„A mai világ gonosz járványa a nárcizmus

2011. július 7. csütörtök; 21:00 óra

Drága, szeretett leányom, szeretném, ha tudná a világ, hogy az emberek iránti Szeretetem egész Lényemet átjárja, miközben Én most a Nagyfigyelmeztetésre készülök. Öröm tölt el, mert tudom, hogy gyermekeim, különösen azok, akik nem ismernek Engem, Irgalmasságom Nagy Eseménye alatt elismerik végre, hogy Létezem.

Egyike a legnyugtalanítóbb tulajdonságoknak, amelyek elárasztják gyermekeimet ebben a világban a nárcizmus, az önszeretet. Ez a gonosz járvány a társadalom minden rétegében uralkodik, és a sátán egyik kedvenc támadási módja, miközben démonai mindenütt behatolnak gyermekeim lelkébe.

Látni lehet, hogy hogyan tollászkodnak és mutogatják magukat, hogy a többiek rajongjanak értük. Elsősorban önmagukat szeretik, de azután, ha ez már nem elég, a körülöttük lévők figyelmére vágyakoznak, s arra ösztönzik azokat, hogy nyíltan is imádják őket.

Ma olyan erősek a sátán támadásai eme szegény lelkek által, ahogy mutogatják magukat, hogy azt nehéz letagadni. A kinézetükre vonatkozó megszállottságuk által akár még arra is képesek, hogy ártsanak a saját testüknek, és hogy megtegyenek mindent, csakhogy kielégítsék önszeretetüket.

Ha az ilyen lelkekben jelen van a sátán, akkor már könnyű őket beszennyezni. Ezek az emberek tele lesznek hiúsággal, és arra fognak törekedni, hogy befolyásos helyeken mutatkozzanak. Az Utolsó Időkben a nárcizmus bűne egyre csak fokozódik, amikor sokan a kinézetüket, a saját jólétüket és az önzésüket a barátaik, vagy akár a családjaik költségén is be akarják biztosítani. A mai világban úgy tekintenek az önszeretetre, mint egy csodálatraméltó tulajdonságra. Törekvésük, hogy előnyt szerezzenek maguknak, nem vezet kielégültséghez, mert a sátán gondoskodik arról, hogy ezek az emberek mindig többre és többre vágyjanak.

Gyermekeim, a büszkeség egy olyan bűn, amely most a világban egyre csak fokozódik. Ne fogadjátok el ezt a viselkedési formát, ne legyen ez része mindennapi életeteknek. A fiatalok közül nagyon sokan úgy tekintenek ezekre az úgynevezett testi tökéletességgel rendelkező személyekre, mintegy célra, melyet követni kell. De ha kinyitjátok a szemeteket, és ha ezt a viselkedést olyannak látjátok, mint amilyen az valójában, akkor láthatjátok, hogy sajnálatra méltó.

Ez, az Első Parancs megszegése, s ha ezek az emberek megmaradnak ezen az ösvényen, akkor a csaló további zűrzavarba is bele fogja húzni őket. A nárcizmust az élet minden területén meg lehet találni, beleértve a politikát, a divatot, a médiát, és a film világát, de még az Én Egyházamon belül is.

Az alázatosságot nem lehet elérni, ha a nárcizmustól szenvedtek.

Alázat nélkül viszont nem juthattok be Atyám Birodalmába.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus.”

https://masodikeljovetel.hu/mai-vilag-gonosz-jarvanya-narcizmus

 

 

„16 “Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.

17 Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban,

18 sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.

19 Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.

20 Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.

21 Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket,

22 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8%3A2-13%3B+++++Matthew+10%3A16-22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/07/07

 

———-

Római katolikus:

2021-07-07

14. évközi hét szerda

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
József testvérei rájönnek arra, hogy méltán bűnhődnek.
A bőség hét esztendejének elmúltával eljött az éhség hét esztendeje, ahogyan József megjövendölte.
Éhezni kezdett Egyiptom egész földje is, és a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó azt üzente nekik; „Menjetek Józsefhez, és amit ő mond nektek, azt cselekedjétek!” Amikor aztán az éhség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta a magtárakat, és gabonát adott az egyiptomiaknak, mert nagy volt az éhség Egyiptom földjén. Sőt mindenhonnan Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert nyomasztó éhínség volt az egész földön.
Másokkal együtt Jákob fiai is Egyiptomba mentek, hogy gabonát vásároljanak, mert Kánaán földjén is éhínség támadt. Az ország kormányzója pedig József volt, és az ő engedélyével adták el a gabonát a föld minden népének. Amikor testvérei elébe járultak, arccal a földre borultak előtte.
Mihelyt József meglátta testvéreit, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, hanem keményen beszélt velük.
Azután őrizetben tartotta őket három napig. Harmadnap József így szólt hozzájuk: „Tegyétek, amit mondok, és akkor életben maradtok, mert én is félem az Istent! Ha becsületesek vagytok, maradjon egyik testvéretek megkötözve őrizetben, ti pedig menjetek, és vigyetek gabonát éhező családotoknak. Aztán hozzátok el hozzám legkisebb testvéreteket! Akkor elhiszem szavatokat, és nem fogtok meghalni.”
A testvérek bele is egyeztek. Egymásnak pedig azt mondták: „Méltán bűnhődünk testvérünk miatt, mert láttuk lelke szorongását, amikor rimánkodott nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt szakadt ránk ez a megpróbáltatás.”
Ruben így szólt: „Nemde megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen? De ti nem hallgattatok rám. Íme, most számon kérik rajtunk a vérét!”
Nem tudták ugyanis, hogy József érti őket, mert tolmács által beszélt velük. József pedig elfordult tőlük, és sírásra fakadt.
Ez az Isten igéje.
Ter 41,55-57;42,5-7a.17-24a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. (22. vers. – 5. tónus)
Előénekes: Dicsérjétek az Urat citerával, * tízhúrú hárfán zengjetek néki.
Énekeljetek néki új éneket, * zengjetek zsoltárt ujjongó szóval.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Semmivé teszi az Úr a pogányok szándékát, * meghiúsítja a népek terveit.
Ám az Úr szándéka megmarad örökre, * szívének gondolata nemzedékről nemzedékre.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Zsolt 32,2-3.10-11.18-19

ALLELUJA
Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus a tizenkét apostolt a választott nép fiaihoz küldi.
Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.
Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,1-7″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-07-07

 

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől

Igazság Könyve:

“Drága szeretett leányom, miközben az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnbe, továbbra is az anyagi dolgokra törekszik, melyekről azt hiszi, hogy kielégítik a belsőleg érzett kíméletlen fájdalmat, mert amikor ennyire eltávolodnak Tőlem, semmi sem hozhat vigaszt számukra. Még egy pillanatra sem gondolnak Rám, annyira fogva tartja őket a világi javak – a haszontalan dolgok – hajhászása, amelyek semmit sem hoznak, csak az egyre több és több utáni vágyat.

Aztán ott vannak azok is, kiknek a világ varázsai iránti szeretete azt jelenti, hogy telhetetlenekké válnak. Ők a nagyobbra törekszenek, mivel azt hiszik, hogy azok értékesebbek. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ez az az eset, amikor kétségbe esnek, mert minél több vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbakká és zaklatottabbakká válnak. El fogják veszíteni más emberek iránti érdeklődésüket, és hamarosan elszigeteltek lesznek, mivel egy pókháló fogságába esnek, amelyet a gonosz szelleme szőtt, hogy csapdába csalja őket és hogy elpusztítsa a lelküket.

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől. A birtoklás iránti szeretetetek megsemmisíti a felebarátjaitok iránti szereteteteket. Önzőkké váltok egészen addig a pontig, hogy a mások szerencsétlenségével már nem fogtok törődni. Így engedelmeskedtek Isten Szavának?!

Abba kell hagynotok a gazdagság utáni törekvéseiteket. Akkor tisztább szívűekké váltok. De ha megengeditek ennek a fondorlatos bűnnek, hogy ködössé tegye az elméteket, akkor sohasem lesztek tiszta szívűek, és így nem lesztek méltók arra, hogy Színem elé jöjjetek. Azokat, akik szegények, kevésbé lehet rávenni arra, hogy elszakadjanak Tőlem. Azok, akik gazdagok, egyben szegények is, mivelhogy nekik még sokat kell tanulniuk mielőtt Szemeimben meg tudnák alázni magukat.

Mikor fogjátok végre megtanulni, hogy amíg az ember a világi örömeket előrébb helyezi, mint Engem, addig nem lesz képes felkészíteni lelkét, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/gyermekeim-rogeszmei-a-vilagi-javak-utan-es-a-jomod-balvanyozasa-elvalasztja-oket-istentol1/

—–
Római katolikus:
06-08

Jézus Szentséges Szíve – 2018

“B” évben

OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Isten megbocsátó irgalma népe iránt való első – és egyben örök szeretetéből fakad.
Ezt mondja az Úr: „Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem; Egyiptomból hívtam meg fiamat. Én tanítottam meg járni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki.
Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a közöttetek élő Szent, aki nem a harag tüzével jön.
Ez az Isten igéje.
Oz 11,1.3-4.8c-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. 4g. tónus.
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
Iz 12,2-3.4bcd.5-6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.
Testvéreim!
Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és megvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított; a benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
Ez az Isten igéje.
Ef 3,8-12.14-19

ALLELUJA
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 11,29ab – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A katona lándzsája megnyitotta Jézus oldalát, s vér és víz folyt ki abból.
Abban az időben: A zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot ne törjetek benne!” És ami az Írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 19,31-37″

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-06-08


——
Görög katolikus:

17 Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember, Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme! Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket.18 Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. 19 Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára. 20 Isten pedig behozta a Törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. 21 Azért van így, hogy — ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által a kegyelem is uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+5%3A17-26&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Az új bort új tömlőbe kell tölteni14 Majd Bemerítő János tanítványai jöttek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Mi és a farizeusok gyakran böjtölünk. A te tanítványaid miért nem böjtölnek?”

15 Jézus így felelt: „Vajon gyászolnak-e a lakodalomban a vendégek, amíg velük van a vőlegény? De eljön az idő, amikor a vőlegényt elviszik tőlük. Akkor majd ők is böjtölni fognak.

16 Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot, mert az csak tovább szakítaná a régit, és még nagyobb lenne a szakadás. 17 Senki sem tölt új bort régi bortömlőbe, mert azok kiszakadnának és tönkre mennének, ráadásul a bor is szétfolyna. Az új bort mindig új tömlőkbe töltik, és így mindkettő megmarad.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+9%3A14-17&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

0605:
Ne nyugtalankodjék a szívetek, mert ha ti egyedül csak Tanításaim Igazságát hirdetitek és olyan módon szolgáltatjátok ki a Szentségeket, ahogyan arra tanítottak benneteket, ez lesz a ti megmentő Kegyelmetek. Ha és amikor arra utasítanak benneteket, hogy tagadjátok meg földi Egyházam Igazságát, akkor ez lesz az az időpont, amikor észre kell vennetek a különbséget. Ez a nap még nem érkezett el, de amikor majd arra kérnek benneteket a legfelsőbb körökben lévő elöljáróitok, hogy vessétek el a Szent Eukarisztiát, akkor tudni fogjátok, hogy ti már megkaptátok az Igazságot.”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-tobbi-felszentelt-szolgam-pedig-ala-fog-irni-egy-az-uj-vilagvallas-iranti-husegfogadalmat1/