It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

A hét pecsét

Elöljáróban:

 

Is Dr F@uc! the WHITE HORSEMAN of REVELATION | End-Time Apocalyptic Q&A w/ YouTube’s Favorite Pastor

HU:

23 És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép:”

EN:

“23 and the light of a lamp
will shine in you no more;
and the voice of bridegroom and bride
will be heard in you no more;
for your merchants were the magnates of the earth,
and all nations were deceived by your sorcery.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=revelation+18:23&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

sorcery=pharmakia= ˹φαρμακίᾳ

GR:

καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι [οἱ] ¹ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ ˹φαρμακίᾳ˺ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

https://www.ujszov.hu/text?corpus=2&book=227&chapter=18&verse=23

HU:

A négy első pecsét és a négy lovas

6 És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: “Jöjj!”

És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.”
fehér ló: orvosi köpeny

A fehér lovas itt nem Jézust ábrázolja, hanem Dr Faucit, aki fehér köpenyben (lovon), koronával -nem a fején- hanem az íja hegyén lévő méreggel fertőzte meg a világot.

EN:
I looked, and there was a white horse! Its rider had a bow; a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. “

https://www.biblegateway.com/passage/?search=revelation+6%3A1-3&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

És más fordítás:

https://szentiras.hu/SZIT/Jel6

GR: 

 

“Jel 6

1 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ ¹ βροντῆς ¹ Ἔρχου. ¹ 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον,

https://www.ujszov.hu/text/Jel/6

τόξον = toxon (méreg)

Nekünk együtt kell működnünk, gyermekeim, hogy az emberiségért folytatott harcban az Antikrisztus meg legyen akadályozva. (2012.02.16.)