A pecsétek feltörése most van folyamatban

Igazság Könyve:

„Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön

2012. február 1. szerda, 8:15

Leányom, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmességet kell mutatnod.

Ne kérdőjelezd meg Szent Szavát, mert Ő az Igazságot, és csakis az igazságot mondja.

Oly sok gyermekem megkérdőjelezi minden Szavát, amit Ő kezdettől fogva mond. Mert vannak olyanok, akik engedelmeskednek Szent Szavának úgy, ahogyan az Atyám Könyvében található, viszont mindig vannak olyanok is, akik azt másképpen értelmezik.

Fiam irányítása alatt neked mindent meg kell tenned, amit kérnek tőled. Soha ne engedj azoknak, akik azt követelik, hogy az Ő Szavai a saját értelmezéseiknek feleljenek meg.

Gyorsan haladj most előre, gyermekem, és add át az üzeneteket, amelyeket Fiam a világnak adott, hogy az eltévedt bűnösök megmenekülhessenek. Fiamnak csak egyetlen szándéka van, hogy megmentse a lelkeket.

Ne félj, gyermekem, mert mindaz, amit Fiam mond, nincs ellentétben az Ő Legszentebb Egyháza tanításával a Földön.

Az Ő ajándékai, melyeket gyermekeim számára ad ezekben az utolsó időkben, nagyon különlegesek, és minden lélek számára adatnak.

Oly nagylelkű és irgalmas az Én Fiam, hogy a bűnösöket különleges kegyelmekkel akarja elárasztani, üdvösségük biztosításának érdekében.

Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat küldetésében, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelére, Atyám keze által lesz megállítva.

Ez a munka, mely felfedi az Igazság Könyvét, mivel a pecsétek feltörése most van folyamatban, Atyám számára a legfontosabb missziók egyike a Földön.

Az igazság meg volt ígérve a világ számára erre az időre.

Meg kell mondani az igazságot minden léleknek, minden hívőnek és hitetlennek, és mivel ők annyira eltávolodtak az Egyháztól, ilyen módon kell azt átadni nekik.

Minden angyal a Földre lett küldve, hogy megvédjék az emberiséget a csaló ellen, és azon hazugságok ellen, melyeket az örök üdvösség igazságaival kapcsolatban terjeszt.

Az emberiség lehet, hogy nem akarja meghallani az igazságot, és éppen ezért neked, gyermekem, sok akadályt gördítenek az utadba, de mindez hiábavaló lesz.

Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ha ezt mégis megkísérelnék, akkor Atyám ereje úgy fog elszabadulni, mint a tűznek lángjai, amelyek a Mennyekből ömlenek alá.

Gyermekem, soha ne vond kétségbe ezeket az üzeneteket, amelyek neked adatnak.

Soha ne változtass meg egyetlen szót sem csak azért, hogy megfeleljen azoknak, akik Isten Szavát megpróbálják megváltoztatni.

Csak egyetlen mester létezhet, és ez maga az egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Menj most azzal a bizonyossággal, amelyre szükséged van.

Ne feledd, hogy Fiam ezen üzenetei Isten minden gyermekének adattak, és nem csak az Ő Katolikus Egyházának, vagy a Választott Népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenki számára adattak.

Atyám minden lelket egyformán szeret. Számára egyik lélek sem fontosabb a másiknál.

Mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-senki-sem-fogja-megakadalyozni-azt-hogy-az-igazsag-konyve-vilag-szamara

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/02/01

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-02-01

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki

Készítsétek elő a hajótokat Februárra!” – „Get your boat readí by February”

PROPHECY-The Great Transfer is Coming- a Vision of a Massive Funnel Cloud/Dream

https://www.youtube.com/watch?v=GFD7oZJ08ag&t=1440s


Igazság Könyve:

„Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki

2012. január 31., kedd, 21:30

Ezt az üzenetet az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária Szentségimádás közben kapta, másfél óra eltelte után.

Drága, szeretett leányom, mennyire örülök annak a szeretetnek, melyet drága követőim mutatnak, akiknek szeretete oly szorosan fonódik össze Szent Szívemmel.

Gyönyörködöm hűséges gyermekeimben, mert szeretetük oly sok vigaszt hoz Szentséges Szívemnek.

Ők azt a világosságot jelentik Számomra, amely a szükséges erőt adja Nekem, hogy vezetni tudjam hadseregemet.

Ők, a kiválasztott gyermekeim, azt hiszik, hogy egyedül csak a hitük hozta őket Hozzám.

Amit nem vesznek észre, hogy a Szentlélek szállt le rájuk, különösen a nyíltszívűekre, hogy csatlakozni tudjanak maradék Egyházamhoz a Földön.

Ők fogják majd azt az alapot alkotni, vagyis az Én szeretett követőim, akik engedelmességet, erős akaratot és tiszta szeretetet mutatnak a szívükben, amelyre Én most újra építem Egyházamat a Földön.

Hadseregem most különleges kegyelmekben fog részesülni, Irántam való szeretetéért.

Teljes Búcsút adományozok nekik, hogy képessé tegyem őket égő fáklyám hordozására, hogy a megtérést terjeszteni tudják.

Ez a Tőlem kapott ajándék lehetővé teszi majd számukra, hogy olyan módon tudják Szent Szavam Igazságát terjeszteni, hogy az megérintse a szíveket, bárhova is mennének.

Nekik hét egymást követő napon a következő imát kell majd imádkozniuk, és így megkapják a teljes bűnbocsánat nagy ajándékát, és a Szentlélek erejét.

A Keresztes Imahadjárat 24. imája:

Ima a megbánt bűnök után járó büntetés teljes elengedésének nagy ajándékáért

„Ó, Jézusom, Te vagy a Föld Világossága, Te vagy a Láng, mely minden lelket megérint. Irgalmad és szereteted nem ismer határt. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amilyet mi tanúsítunk Irántad. Ó, Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ezáltal kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk, és vezethessük hadseregedet; hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és felkészíthessük testvéreinket Második Eljöveteled földi dicsőségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért. Szeretünk Téged, Jézus. Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.”

Menjetek békével szeretett követőim, és ne feledjétek, hogy szeretetetek Irántam, Örök Atyám iránt, és áldott Édesanyám iránt nagy örömet hoz a Mennyben az angyaloknak és minden Szentnek.

Mindnyájatokat szeretlek. Várom már azt a pillanatot, amikor közületek mindenkit egyenként megölelhetek, hogy békét, szeretetet és örömet találhassatok, amely után egész földi életetek során vágyakoztatok.

Szeretett Jézus Krisztusotok”

http://masodikeljovetel.hu/jezus-teljes-bunbocsanatert-teljes-bucsut-nyilvanit-ki

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/31

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-31

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Szűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

14 Az Örökkévaló nagy napja
sietve közeleg,
hamar megérkezik,
itt van már a küszöbön!
Keserves sírás hangja
hallatszik az Örökkévaló napján!
Még az erős harcosok is
sírnak és jajgatnak.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=zephaniah+1%3A14&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Prophetic Word: Such A Time as This #COVID-19- Trump Prophecy
https://www.youtube.com/watch?v=b9V-U-JRrec

Timon Gergely <gertimon@gmail.com> ezt írta (időpont: 2022. jan. 27., Cs, 12:42):
… elkészültél? A Võlegény továbbra is beléd fogja vésni mûveit.”

„Szűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

2012. január 30. hétfő, 13:00

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-felhivasa-egy-ima-es-bojti-napra-felkeszulesul-nagyfigyelmeztetesre

“Készítsétek elő a hajótokat Februárra!’
PROPHECY-The Great Transfer is Coming- a Vision of a Massive Funnel Cloud/Dream

https://www.youtube.com/watch?v=GFD7oZJ08ag&t=1440s

PROPHECY-The Great Transfer is Coming- a Vision of a Massive Funnel Cloud/Dream

https://www.youtube.com/watch?v=GFD7oZJ08ag&t=1440s


Igazság Könyve:

„Szűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

2012. január 30. hétfő, 13:00

Ezt az üzenetet Szűz Mária két jelenése alkalmával adta az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának, az egyiket 2012. január 29-én, a másikat 2012. január 30-án (12:00), miközben a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt az egész jelenés során.

Gyermekem, bár Fiam most azért jön, hogy az egész világot irgalmasságának sugaraival borítsa be, mégis nehéz szívvel kell mondanom, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt sok ember meg fog halni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkükért.

Neked, gyermekem, meg kell kérned az Isteni Irgalmasság üzeneteinek minden követőjét, hogy a holnapi napot, a 2012. január 31-ei keddet egy különleges Imanapnak tekintsék.

Ezen a napon a Legszentebb Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét kell imádkoznotok.

Ahol csak lehetséges, próbáljon mindenki böjtölni is. Ily módon még több lélek menekülhet meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, különösen azok, akiket a halál pillanatában halálos bűn terhel.

A bánat könnyeit sírom azokért a szegény emberekért, akiknek fogalmuk sincs, hogy bűneikkel mennyi fájdalmat és gyötrelmet okoznak Fiamnak.

Az ajándék örömét, amelyet Fiam hoz el most a világnak, beárnyékolja a szomorúság azok miatt, akiket nem lehet majd megmenteni saját (rossz) döntésük miatt.

A hazugságokat, melyek a Nagyfigyelmeztetés után a sötét lelkektől származnak és terjednek szerte a világon, imátok által meg kell állítanotok.

Imádkozzatok, hogy senki se utasítsa vissza Fiam Isteni Irgalmasságát, sem a Nagyfigyelmeztetés alatt, sem pedig utána. Mert minden olyan lelket, amely e hazugság áldozata lesz, a Gonosz fog megkaparintani.

Terjesszétek a megtérést mindenhol, gyermekeim. Fogadjátok el, hogy Én Társmegváltó és Közvetítő vagyok, aki szorosan együtt dolgozom Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy minden lelket megmentsünk az örök kárhozattól.

Az irántatok való szeretetem, gyermekeim, nagyon erős. Én minden lélekért könyörgök a nap minden pillanatában, esedezve Atyám könyörületéért.

Nektek azonban, gyermekeim, segítenetek kell, egyesülvén Velem, hogy az imádság és az áldozat segítségével Isten minden gyermeke beléphessen az Új Paradicsom kapuján.

A ti mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-felhivasa-egy-ima-es-bojti-napra-felkeszulesul-nagyfigyelmeztetesre

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/30

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-30

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Az Én Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Fausztina nővérnek is kinyilatkoztattam

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől

https://gloria.tv/user/jghudW8NRmPx3gx9pZsfjEHs4

http://vkpatriarhat.org/hu/

„3) a coloro che prestano servizio a contatto con il pubblico dal 31 gennaio 2022 sarà riconosciuta unicamente la documentazione comprovante l’adempimento vaccinale della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario; „

“a lakossággal 2022. január 31-től kapcsolatban dolgozókat csak a promóciós ciklust követő emlékeztető adag beadásának oltási teljesítését igazoló dokumentumokat ismerjük el.”

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-12/quo-292/decreto-generale.html


Igazság Könyve:

„Az Én Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Fausztina nővérnek is kinyilatkoztattam

2012. január 29., vasárnap, 21:18

Én, a te Jézusod, tájékoztatni szeretném a világot arról, hogy Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Ilona leányomnak, Fausztina Nővérnek is kinyilatkoztattam.

Ez a misztérium kinyilatkoztatásra kerül, miközben az emberiség megváltására adott Irgalmasságom sugarai végső megnyilvánulásának mindenki tanúja lesz.

Azoknak, akik téged, leányom kigúnyolnak, és azt mondják, hogy ez a misztérium már ki lett a világnak nyilatkoztatva, tudniuk kell a következőket.

Hány ember ismeri ma a világban Isteni Irgalmasságom Ígéreteit? Nagyon kevesen, beleértve téged is, leányom.

Vagy talán nem tudják követőim, hogy Én vissza fogok térni, hogy erre a nagy eseményre felkészítsem a világot?

Én mindig felkészítem gyermekeimet az ilyen eseményekre. Az Én Örök Atyám egyetlen céllal küld prófétákat a világba, hogy a megfelelő figyelmeztetésben részesítsen benneteket, hogy ez a lelkeket ne váratlanul érje. Örüljetek a prófécia eme ajándékának. Ne utasítsátok azt vissza.

Ne gondoljátok soha, hogy ti ismeritek módszereimet (útjaimat), mert lehet, hogy szerettek Engem, de nem mindig ismertek Engem, és útjaimat sem mindig értitek meg.

Azoknak mondom, akik kigúnyolják prófétáimat: ne feledjétek, hogy ti nem őket gúnyoljátok, hanem Engem. Ők egyszerűen csak eszközök.

Gyermekeim, sohase feltételezzétek magatokról, hogy ti valóban ismertek Engem, mert ha ismernétek, akkor nem tagadnátok meg Engem. De ti, még ma is megtagadtok Engem, azt, aki magához int benneteket, akárcsak mint tanítványaim, amikor közöttük jártam.

Ti csak egy kezet, a bal kezeteket nyújtjátok Felém, és arcul csaptok a jobb kezetekkel.

Nem halljátok, hogy Én most hozzátok szólok? Ha mégsem hallanátok, akkor üljetek le nyugodtan és imádkozzatok Hozzám, hogy Szentlelkem tűzével töltsem el fáradt szíveteket.

Szeretlek benneteket, és ha ti a szívetekhez engedtek Engem, anélkül, hogy acél páncél lenne rajta, mely akadályoz Engem, akkor Én szabaddá teszlek titeket.

Ha pedig már kinyitottátok szemeteket, és megláttátok, hogy Én vagyok az, a ti Isteni Megváltótok, aki veletek beszél, akkor szeretettel és örömmel a szívetekben kövessetek Engem az Új Paradicsomhoz vezető úton.

Ne engedjétek meg a Gonosznak, hogy kétségeket ültessen fejetekbe. Imádkozzatok, hogy elég erősek legyetek, alázatos elmétek és lelketek legyen, hogy karjaimba futhassatok.

A valódi békét csak akkor találjátok meg a lelketekben, ha gyermekként jöttök Hozzám. Ez az egyetlen módja annak, hogy Engem a szívetekbe engedjetek.

Szeretett Jézusotok”

http://masodikeljovetel.hu/az-en-isteni-irgalmassagom-ugy-fog-megvalosulni-ahogyan-azt-fausztina-novernek-kinyilatkoztattam

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/29

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-29

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

Igazság Könyve:

„Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

2012. január 28. szombat, 21:00

Gyermekem, a sátán hatalma napról napra egyre gyengébb, mivel a Szentlélek továbbra is kiterjeszti szárnyait Isten minden gyermeke fölött.

Az imádság és a különleges kegyelmek hatására a hit és az Isten iránti szeretet egyre növekszik mindenütt, melyeket az Atya, a Legmagasságosabb Isten ajándékoz gyermekeimnek. A megtérések száma egyre csak növekszik. Sok gyermekem nincs ennek tudatában, de mindezt ti is látni fogjátok, ha kinyitjátok szemeteket.

Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy teljes szívetekből imádkozzatok Benedek pápáért. Ő, az aposztázia (hitehagyás) miatt, amit a Vatikánon belül és kívül lát, oly sokat szenved, és a legtöbbször egyedül van bánatában.

A Szentszékben töltött napjai meg lettek hosszabbítva, és ennek köszönhetően sok pusztító tett is elhárult, melyet a gonosz okozott volna.

Az ima, gyermekem, olyan, mint egy mennydörgés a Mennyben. Imáitok meghallgatásra kerülnek, és a Mennyországban megválaszolják azokat, gyermekeim.

Ez így jó. Továbbra is imádkozzátok a neked adott Keresztes Imahadjárat imáit.

Itt van egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat 23. imája, Benedek pápa biztonságáért:

Ima Benedek pápa biztonságáért

„Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében – és azokért a szenvedésekért, amelyeket azért szenvedett el, hogy megmentse a bűntől a világot – most arra kérlek, hogy védd meg Szent Helytartódat, Benedek Pápát, a Katolikus Egyház Vezetőjét, hogy ő is segítsen megvédeni gyermekeidet és Felszentelt Szolgáidat a Sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalainak uralmától, akik a Földön körbejárva, lelkeket lopnak.

Ó, Atyám, védelmezd Pápádat, hogy gyermekeidet az Igaz Ösvényen vezesse, Földi Új Paradicsomod felé. Ámen.”

A ti Mennyei és Földi Királynőtök,

Az üdvösség Anyja”

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-teljes-szivvel-imadkozzatok-benedek-papaert

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/28

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-28

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár

https://katolikusvalasz.blog.hu/tags/dubia

Igazság Könyve:

„Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár

2012. január 27. péntek, 23: 50

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, a Legmagasságosabb Isten Fia, és aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.

Drága, szeretett leányom, sohasem szabad elfelejtened, hogy amikor nekem dolgozol, akkor üldözni fognak; az emberiség nem szereti hallani az igazságot, melyet ebben a végidőben kinyilatkoztatok neked.

Oly hosszú ideje már, hogy Szent Szavamat hatályon kívül helyezték, de már nem tart sokáig ez az állapot.

Hangomat a világon mindenhol meg fogják hallani. Szeretetem az Én teljes Dicsőségemben lesz kinyilatkoztatva, és az ember végül képes lesz arra, hogy megszabadítsa magát attól a bilincstől, melyet a sátán helyezett a bokáira.

Bár az igazság áthatja majd gyermekeim lelkét, és azt a szabadságot viszi nekik, amelyre már oly hosszú ideje vágyakoznak, mégis ez, sajnálatos módon, megosztáshoz fog vezetni.

Szeretett szent szolgáim, papok és a Klérus minden igazhitű papja a Katolikus Egyházon belül, tudnotok kell, hogy mindnyájatokat szeretlek.

Oly sokan közületek szívetek nagylelkűségével áldoztátok fel az életeteket Nekem. Most szükségetek lesz arra, hogy Rám támaszkodjatok.

Imádkoznotok kell a vezetés kegyelméért, hogy továbbra is erősek maradhassatok a hitetekben, és a megkülönböztetés képességében.

A szemeteket egy pillanatra se vegyétek le Rólam.

Szükségem van rátok nyájam felkészítésében, hogy az oly régóta várt Második Eljövetelemet a Földön üdvözölhessék.

Tartsatok ki, és ne engedjétek, hogy az Irántam való szereteteteket eltérítsék, nem számít, hogy milyen nagy nyomást gyakorolnak rátok.

Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell sürgetnem benneteket, hogy Egyházam megmentéséért fegyverkezzetek fel. Ez az igaz Egyház, mely sziklára épült szeretett tanítványom, Péter által, és sohasem fog megsemmisülni.

Az ellenség talán azt hiszi, hogy Egyházam majd meg fog semmisülni, de ez ostoba feltételezés lenne a részéről.

Senki sem fogja és nem is tudja majd Egyházamat megsemmisíteni. Dicsőségem hirdetésére a hamuból fog felemelkedni, mert földi Királyságom megmentésére fogok visszatérni.

Nektek sohasem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha!

Mert nélkülem nincs világosság. Világosság nélkül pedig nincs jövő.

Leányom, a Keresztes Imahadjárat 22. imáját adom neked az egész világ számára, hogy azt a katolikus Klérus imádkozza:

Ima a Katolikus Klérus számára

„Ó, szeretett Jézusom, tarts erőben engem, és éleszd újra a nap minden pillanatában Irántad való szeretetem lángját. Ne hagyd soha, hogy ez a láng, a szeretet lángja, mely Irántad ég, pislákoljon, vagy kialudjon. Ne hagyd soha, hogy elgyengüljek a kísértések közepette. Add meg nekem a szükséges kegyelmeket hívatásom, odaadásom, hűségem tiszteletben tartásához, és hogy meg tudjam tartani az igazhitű Katolikus Egyház tanítását. Felajánlom Neked hűségemet, minden időben. Megfogadom, hogy elkötelezettségem által a Te hadseregedben fogok harcolni, hogy amikor újra eljössz, a Katolikus Egyház újra felemelkedhessen dicsőségben a Te üdvözlésedre, ó, drága Jézus. Ámen.”

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus,

Az egész emberiség Királya”

http://masodikeljovetel.hu/felhivas-klerushoz-keszitsetek-fel-nyajamat-foldre-valo-masodik-eljovetelemre-melyre-mar-oly-regota

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/27

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-27

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Leányom, a hatalmak Luciát elhallgattatták, melyek a Vatikán egy részét ellenőrzik

https://remnant-army.org/wordpress/hu/fatima-lucia/

Igazság Könyve:

„Az utolsó Fatimai titok feltárja az igazságot a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beáramlásáról

2012. január 26. csütörtök, 21:40

Drága, szeretett leányom, itt az ideje annak, hogy az Isteni Birodalom misztériumainak teljes igazsága kinyilvánításra kerüljön.

Az igazság már egy ideje el van rejtve. A világban való Isteni beavatkozásom elismerését, mint a csodák, jelenések és a kiválasztott lelkekkel való Isteni kommunikációk, Egyházam sok éven keresztül halogatja.

Azt, hogy az Egyház képviselői miért érezték annak szükségét, hogy visszatartsák az igazságot, amikor arra gyermekeimnek szükségük lett volna hitük megerősítése érdekében, csak ők tudják.

Az Egyház kezdetben figyelmen kívül hagyta igaz látnokaimat, vagy áldott Édesanyám látnokait, és megvetéssel kezelték őket.

Leányom, még az utolsó Fatimai titkot sem közölték a világgal, mert az az igazságot nyilvánítja ki, a sátán gonosz szektájának a Vatikánba való beszivárgásáról.

A titok utolsó részét nem nyilvánították ki annak érdekében, hogy ezt a gonosz szektát védelemben részesítsék, melynek tagjai nagy számban léptek be a Vatikánba Édesanyámnak Fatimában történt megjelenése óta.

Leányom, a hatalmak Luciát elhallgattatták, melyek a Vatikán egy részét ellenőrzik, s amely fölött szegény, szeretett pápáim csak csekély ellenőrzéssel rendelkeznek.

Figyeljétek meg, hogy ezek nemcsak kiforgatták Tanításaim igazságát, hanem még új módszereket is vezettek be a Katolikus Istentiszteletbe, melyek úgy Számomra, mint Örök Atyám számára is sértőek.

A Katolikus Egyház az egyetlen igaz Egyház, és mint ilyen, elsődleges célpontja a sátánnak és gonosz szektájának.

Az igazság Tőlem származik.

Az igazság kényelmetlen helyzetbe hozza az embereket, mert személyes áldozatot követelhet.

Az igazság bizonyos esetekben felháborodást okoz, és sok esetben úgy kezelik, mintha eretnekség lenne.

Mégis egyedül az igazság az, mely megszabadíthat a hazugságtól benneteket. A hazugságoktól, amelyek a sátántól erednek, és amelyek súlyos terhet hoznak létre lelketek számára.

Eljött az idő az igazság számára, hogy feltáruljon egy olyan világban, amely tele van hazugságokkal.

Leányom, oly sok hazugságot mutattak már be gyermekeimnek a hamis vallások, a hamis istenek, a hamis egyházi vezetők, a hamis politikai vezetők és szervezetek, valamint a hamis médiák által.

Oly sok igazság van elrejtve. De ha ma kiderülne az igazság, ami a világban történik, azt csak nagyon kevés ember fogadná el.

Ugyanez érvényes Atyám Tízparancsolatára is. Ezek azok a szabályok, melyeket Atyám állított fel, és amelyeket prófétájának, Mózesnek adott.

Az igazság sohasem változik, független attól, hogy az emberiség mennyire próbálkozik megváltoztatni azt.

Atyám Tízparancsolatát még a Keresztény Egyházakon belül sem fogadják el.

A „Ne ölj” azt jelenti, hogy nem ölhetsz meg egy másik emberi lényt. Ez nem vonatkozik az önvédelemre, de ezen kívül minden más körülményre igen.

A gyilkosságot senki sem igazolhatja, legyen az magzatelhajtás, kivégzés, vagy eutanázia. Senki sem!

Ez halálos bűn, és ennek büntetése nem más, mint a pokol örök élete.

Vajon az Én gyermekeim elfogadják-e ezt, leányom? Nem, sőt olyan törvényeket hoznak, amelyek nemcsak elfogadhatókká teszik azokat, hanem még Isten szemében is megbocsáthatónak tartják. Pedig ez nem így van.

Atyám Tízparancsolatának minden egyes Parancsa ellen naponta vétkeznek.

Mégis Egyházam nem prédikál a bűn súlyosságáról. Ők sohasem mondják el az embereknek, hogy a pokolba fognak kerülni, ha egy halálos bűn elkövetésekor nem mutatnak megbánást.

A Szívem mélyen meg van sebezve.

Ők, Egyházaim világszerte, nem az igazságot prédikálják.

Sokan Szent Szolgáim közül már nem hisznek sem a pokolban, sem a tisztítótűzben.

Ők nem fogadják el Atyám Tízparancsolatát. Minden bűnt megbocsátanak.

Bár beszélnek Atyám Irgalmáról, de a halálos bűn állapotában való elhalálozás következményét nem magyarázzák el. Azáltal, hogy nem teljesítik feladataikat, amelyekre ki lettek jelölve, nagyon megbántanak Engem.

Sok esetben ők felelősek oly sok lélek elvesztéséért.

Ébredjenek fel az igazságra mindazok közületek, akik azt vallják, hogy hisznek a Mindenható Atyában, minden dolog Megteremtőjében, és vegyétek tudomásul a következőket:

Csak egy igazság létezik.

Más nem is létezhet, mint egy igazság.

Bármi más, mint az igazság, nem más, mint hazugság, és nem az Én Mennyei Atyámtól, minden dolog Mindenható Teremtőjétől származik.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus”

http://masodikeljovetel.hu/az-utolso-fatimai-titok-feltarja-az-igazsagot-satan-gonosz-szektajanak-vatikanba-valo-bearamlasarol

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/26

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-26

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Készítsétek fel otthonaitokat, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet

Igazság Könyve:

„A Szűzanya: Egy nukleáris háború van tervben Irán bevonásával

2012. január 25., Szerda 13:50

Gyermekem, sok minden történik most a világban, miközben a sátán hadserege világszerte folytatja nagyméretű pusztítását.

Próbálják uralmuk alá hajtani az összes pénzügyi intézményt, hogy ezáltal borzalmas kegyetlenséggel sújthassák az én gyermekeimet.

Ők, ez a gonosz csoport, élvezettel és a hatalomvágytól vezetve megpróbálnak egy nukleáris háborút előidézni.

Neked, gyermekem, imádkoznod kell, hogy az Atyaisten az Ő nagy irgalmában nyissa meg ezeknek az embereknek a szívét, hogy megakadályozza ezen dolgok megtörténtét.

Soha ne veszítsétek el a hiteteket, gyermekeim, mert imáitok hatásosak.

A nagy gonoszságok, mint az abortusz, az eutanázia, a prostitúció és a szexuális perverzitások kezdenek meggyengülni most a világban.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok legszentebb rózsafüzéremet, gyermekeim, ha lehet, csoportokban, mindenhol.

A Sátán gyorsan veszíti el hatalmát, ahogy az én sarkam kezdi a fejét széttiporni.

Már nincs messze Fiam földre való eljövetele.

De először meg fogja adni nektek ezt az utolsó lehetőséget a megtérésre.

Aztán gyorsan fel fogja készíteni a világot az Ő Második Eljövetelére.

Most már az idő rövid.

Az ima az a fegyver, gyermekeim, amely visszatartja a Sátán hadseregét attól az utolsó üldözéstől, amelyet az emberiség ellen terveznek.

Ne feledjétek, hogy az Én Örök Atyám az ő szeretete és együttérzése által mindnyájatokat meg fog védeni, akik hisztek benne.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azoknak az üdvösségéért, akik továbbra is engedetlenek lesznek Vele szemben, és tagadni fogják az én szeretett Fiam létezésének igazságát.

Az idő már elérkezett. Nyissátok meg szíveteket az én Fiam Isteni Irgalmassága előtt.

Az ég meg fog változni most, és aztán mindnyájan meg fogjátok látni ezt a nagy csodát, amely a szemetek előtt fog lejátszódni.

Legyetek készen.

Készítsétek fel otthonaitokat, és minden lehetőséget kihasználva imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, hogy enyhítsétek a gonosz szorítását.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”

http://masodikeljovetel.hu/szuzanya-egy-nuklearis-haboru-van-tervben-iran-bevonasaval

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/25

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-25

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Az ima erejének hatására a Nagyfigyelmeztetés alatt sokan meg fognak térni

The Big Secret in UFOs – Jesus Stops Alien Abductions

https://www.youtube.com/watch?v=NuMajWp_EzA


Igazság Könyve:

„Egy jó hír: Isten, az Én Örök Atyám jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését

2012. január 24., kedd, 16:55

Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, Jézusod, aki ma azért jön hozzád, hogy átadjam neked azt a jó hírt, mely a világnak szól.

A sok imádság és szenvedés, melyeket oly sok kiválasztott lélek ajánlott fel a Földön, azt eredményezte, hogy mostantól Isten még több gyermekét meg lehet menteni.

Ha megértenétek az áldozat és az ima erejét, gyermekeim, akkor soha nem hagynátok abba az imádkozást.

Isten, az Én Örök Atyám, jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését.

Ez azt jelenti, hogy az ima erejének hatására a Nagyfigyelmeztetés alatt sokan meg fognak térni azok közül, akiket különben nem lehetett volna megmenteni.

Ez nem jelenti azt, hogy mind meg lesznek mentve, sajnos lesznek majd olyanok is, akik ezt nem akarják.

Azok a kemény lelkű emberek, akik elsősorban a sátánhoz és gonosz szektájához hűségesek, akik a világot ellenőrzik, nem akarják majd megmentésüket.

Helyette egy másik Paradicsomot fognak választani maguknak. Egy olyan Paradicsomot, amelyről azt hiszik, hogy az Atyám által megígért Paradicsomon kívül létezik.

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátáni követői hisznek, nem létezik.

Ezt a Paradicsomot a sátán hozta létre a követői elméjében, és ez egyszerűen csak illúzió. Ők oly sokat ígérnek!

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik létezési formában hisznek, ahol Isten nem létezik.

Ők más életformákban, más lényekben és egy másik békés rendszerben hisznek, de mindezek hazugságon alapulnak.

Semmi sem igaz ebből, gyermekeim. Mindezek nem léteznek, és nem is létezhetnek, mert ezeket nem Atyám teremtette.

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész világmindenséget: a csillagokat, a bolygókat és a Földet, valamint a világűrt közöttük.

Imádkozzatok azokért, akik az ilyen kultuszokat követik.

Imádkozzatok, hogy minél több gyermekem keressen szellemi kiutat mindabból, ami nem Istentől származik.

Hálaadással imádkozzatok most ezért a különleges ajándékért, mely Atyám által lett most felajánlva az emberiségnek, a Keresztes Imahadjárat 21. imájában:

Hálaadás a különleges ajándékért

Ó, Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtője, dicsőítünk Téged, és megköszönjük Neked azt a Szeretetet és Együttérzést, amelyet az emberiség iránt tanúsítasz. Köszönjük a Megváltás Ajándékát, amellyel szegény gyermekeidet megajándékozod. Könyörgünk Hozzád, Urunk, mentsd meg azokat, akik a Gonoszt követik, és add, hogy megnyíljon a szívük Örök Életük Igazsága előtt. Ámen.

Örvendjetek gyermekeim ennek a nagy ajándéknak!

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mivel oly sok testvéretek fogja továbbra is makacsul ellenezni Szent Szavam Igazságait.

Szeretett Jézusotok,

Az egész emberiség Megváltója”

http://masodikeljovetel.hu/egy-jo-hir-isten-az-en-orok-atyam-jovahagyta-az-emberiseg-nagy-reszenek-megmenteset

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/24

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-24

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Hallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért

Friss hírek a linkek menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/linkek/

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Hallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért

2012. január 23., hétfő, 15:20

Drága, szeretett leányom, a világ azon van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozzon.

Mert az Én időm már közel van.

Arra sürgetek minden hívőt, aki Bennem, Isteni Megváltójában, és az Én Örök Atyámban hisz, hogy szakítsa félbe tevékenységeit, és hallgasson meg Engem.

Attól függetlenül, hogy hisztek-e, vagy sem ezekben a világnak adott jelen időkre vonatkozó üzenetekben, hallgassátok meg sürgős kérésemet:

Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok az ateisták lelkéért, szívetek Irántam való minden szeretetével.

Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Sokaknak nem lesz esélyük időben a bűnbánatra.

Arra sürgetlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és imáitokat ezekért a lelkekért, hogy meg tudjam menteni őket a pokol tűzétől.

Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszatérni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot megmutatják nekik.

Imádkozzatok azokért is, akik nehéznek fogják találni a Tisztítótüzet a Földön, vagyis a vezeklést, amelyet ugyan jó szívvel fognak majd elfogadni.

Sokan nagyon fájdalmasnak fogják azt találni.

Imádkozzatok, hogy megkapják a kitartáshoz szükséges erőt.

Menjetek, gyermekeim, és tegyetek meg mindent, amit kértem tőletek, mert kevés a hátra lévő idő.

Szeretlek benneteket. Ne feledjétek, hogy nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem.

Imádkozzatok azokért, akik ma visszautasítanak Engem, és azokért is, akik hátat fordítanak majd az igazságnak.

A ti szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus”

http://masodikeljovetel.hu/hallgassatok-meg-surgos-keresemet-imadkozzatok-az-ateistak-lelkeert

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

“Megjelenik a tanítványai között

19 Aznap este, a hét első napján, a tanítványok együtt voltak. De bezárták az ajtókat, mivel féltek a vallási vezetőktől. Jézus hirtelen megjelent közöttük, és köszönt: „Békesség!” 20 Miután ezt mondta, megmutatta nekik a két kezét és az oldalát. A tanítványok nagyon megörültek, hogy látják az Urat.

21 Ezután Jézus újra azt mondta nekik: „Békesség! Ahogyan engem elküldött az Atya, most én is úgy küldelek el titeket.” 22 Rájuk lehelt, és ezt mondta: „Fogadjátok be a Szent Szellemet! 23 Ha megbocsátjátok valakinek a bűneit, akkor azokra a bűnökre bocsánatot nyer. Ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor azokra nem kap bocsánatot.”

Megjelenik Tamásnak is

24 Tamás, akit Ikernek is hívtak, a tizenkét tanítvány közé tartozott, de nem volt ott, amikor Jézus megjelent közöttük. 25 A többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, de Tamás így válaszolt: „Csak akkor hiszem, ha a saját szememmel látom és megérintem Jézus kezén a szögek helyét, és ha a kezem az oldalára teszem!”

26 Nyolc nappal később a tanítványok újra összegyűltek, és akkor már Tamás is velük volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük, pedig az ajtók zárva voltak. „Békesség!” — köszönt nekik. 27 Azután Tamáshoz fordult: „Tedd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamra! Ne kételkedj többé, hanem higgy!”

28 Tamás ezt mondta: „Uram, Istenem!”

29 Jézus ezt kérdezte tőle: „Azért hiszel, mert látsz engem? Boldogok és áldottak, akik bár nem látnak engem, mégis hisznek bennem!”

Miért írta János ezt a könyvet?

30 Jézus nagyon sok csodát tett a tanítványai szeme láttára. Ezek közül azonban sok nincs leírva ebben a könyvben. 31 Amelyek viszont le vannak írva, azokat éppen azért jegyezték fel a számotokra, hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a benne való hit által életetek legyen a nevében.”

 

 

„15 Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse! Ez a mondás kétségtelenül igaz! A bűnösök között pedig én vagyok a legbűnösebb. 16 De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösön, hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan nagy a türelme. Azt akarta, hogy példa legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre. 17 Minden tisztelet és dicsőség az örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan Királyé, az egyetlen Istené örökké. Ámen!”

 

 

„Láss! A hited meggyógyított téged

35 Jézus Jerikó felé közeledett. Az út szélén egy vak koldus ült, és kéregetett. 36 Amikor hallotta, hogy sokan mennek el mellette, kérdezősködött, hogy mi történik. 37 Mondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.

38 Ekkor a vak felkiáltott: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”

39 Akik éppen mellette mentek el, rászóltak, hogy maradjon csendben. De ő csak még jobban kiabált: „Dávid Fia! Könyörülj rajtam!”

40 Jézus megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá a vakot, majd megkérdezte tőle: 41 „Mit kívánsz? Mit tegyek veled?”

Ő így válaszolt: „Uram, szeretnék újra látni!”

42 Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.”

43 Ő pedig azonnal visszanyerte a látását, dicsőítette Istent, és követte Jézust. Ezt látva, az egész nép dicsérte Istent.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+20%3A19-31+%3B++++1+Timothy+1%3A15-17+%3B++++Luke+18%3A35-43&version=NRSVCE;UKR;SCH2000;ERV-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/23

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-23

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: