A tökéletes Mária-tisztelet

http://www.katolikus-honlap.hu/1001/montfort3.htm

“A Szűzanya üzenete a Szentek védelmére vonatkozólag
2011. május 11., szerda, 22.30 óra
… Kérlek, fordulj hozzám minden nap, a te Szeretett Édesanyádhoz vezetésért.
… A te Szeretett Édesanyád, a Béke Királynője * ”
https://masodikeljovetel.hu/szuzanya-uzenete-szentek-vedelmere-vonatkozolag
* http://www.medjugorje.hr/hu/

 

Kedves Barátaink!

Mária Országa vagyunk, Istennek és Szent Istvánnak hála.
A Szűzanya sohasem vette le kezét rólunk, mindent megtesz megmaradásunkért.
Egy köztiszteletben álló atya mondta: “Apokaliptikus időket élünk…”
A járvány csak a jéghegy csúcsa, figyelmeztetés.
Az igazi veszélyt a lelkek sorsa jelenti Istennel szembefordult világunkban.

A Szűzanya istenanyai szeretetével, hatalmával harcol értünk,
de szüksége van ránk is! Ő, mint egy jó édesanya vigyáz gyermekeire.
És arra indít több üzenetében is, hogy imádkozzunk, imádkozzunk, imádkozzunk!
De, ha egységben tesszük, akkor még nagyobb ereje lesz ennek!
(Mt 21, 22; Jn 15, 7)
Sok-sok ember odaadott szívére, felajánlott, megtisztult életére van szükség!

Ezt szolgálja a Monforti Grignon Szent Lajos által írt,
Mária által Jézushoz című könyv 33 napos, otthon, szabadon végezhető lelkigyakorlata.

Erre szeretnénk meghívni Benneteket!

Május 18-án, hétfőn kezdjük,
és a 33 nap végén, június 20-án szombaton,
Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén
(Jézus Szentséges Szíve ünnepe utáni napon)
fölajánljuk magunkat a Szűzanya által Istennek.

Az említett könyvet a Szeretetláng Közösségnél tudjátok megvásárolni (postán elküldik):
Menkó Ánges nővér –  agnesmenko@gmail.com, Tel: 06 30 395 1364  
 
Amennyiben a könyvet nem sikerülne 18-áig megszerezni, 
míg az meg nem érkezik hozzátok, két megoldás lehetséges:
 
1. A következő linken megtalálható a lelkigyakorlat kicsit kibővített változata:
 
2. Vagy ha valaki a könyvhöz ragaszkodik, annak, amíg meg nem kapja a sajátját,
 beszkenneljük mindig a következő nap anyagát, és elküldjük E-mailben.
 
Ha valamelyik családban gyerekek is szeretnék ezt végezni, 
információink szerint a Nyolc Boldogság Közösségnél 
vannak különböző korosztályoknak összeállított változatok. 
Azokat Itt lehet megrendelni:
Mikovics Krisztina nővér +36308940509

Mária nővér +36304960722
Tel: +36 30 496 07 22   E-mail:beke.kiralynoje@gmail.com

“Drága gyermekem, én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja, és azért jövök, hogy feltárjam nektek földi küldetésem célját.

Én az Úr szolgálóleánya vagyok, és Engem Mennyei Atyám jelölt ki arra, hogy a világra hozzam az Ő Fiát, Jézus Krisztust, a világ Megváltóját. Mint ahogy elhivatott voltam arra, hogy Atyám Legszentebb Akaratát teljesítsem, világra hozván Egyszülött Fiát, Aki azért lett küldve, hogy örök életet adjon minden gyermekének, úgy azt a feladatot is megkaptam, hogy az Ő hírnöke legyek minden korszakban. Én, mint az Ő hírnöke, azért lettem küldve, hogy feltárjam Mennyei Királyságának misztériumát, ….”
Üdvösség Anyja: Én minden korszakban az Ő hírnökeként lettem küldve

“A Keresztes Imahadjárat 154. Imája: Ima az Üdvösség Anyja ünnepére

Ó, Üdvösség Anyja, ma, ezen a napon, június 4-én, az Üdvösség Anyja Ünnepén, a következő lelkeket helyezem eléd: (a nevek felsorolása).

Kérlek, részesíts engem és mindazokat, akik tisztelnek téged, drága Édesanyám, és azokat is, akik szétosztják az Üdvösség Érmét, a védelem mindenféle formájában a gonosszal és mindazokkal szemben, akik elutasítják szeretett Fiad, Jézus Krisztus Irgalmasságát és mindazon Ajándékokat, amelyeket Ő örökségül hagy az emberiségre.

Imádkozz, drága Édesanyám, hogy minden léleknek megadassék az Örök Üdvösség Ajándéka. Ámen.”
Üdvösség Anyja: Az „Üdvösség Anyja” Ünnepe az utolsó ünnepnap lesz, amelyet nekem, az Isten Anyjának szentelnek (&154.)

Keresztes Imahadjárat 170. imája
Isten Szent Igéjének a védelmére
https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-12-nap-pentek

Nekünk együtt kell működnünk, gyermekeim, hogy az emberiségért folytatott harcban az Antikrisztus meg legyen akadályozva. (2012.02.16.)