büntetés kategória bejegyzései

Az abortusz és a gyilkosság lesz az a két bűn, amelyért Atyám szigorú büntetést mér majd a világra.

“A pápa előlépteti a lelkészt, aki New Orleansban Isten büntetésének nevezte Katrinát a bűnért

…2005-ben Wagnert egy plébánia hírlevele idézte, aki azt mondta, hogy meg van győződve arról, hogy a Katrina hurrikán halála és pusztulása az év elején “isteni megtorlás” New Orleans homoszexuálisokkal szembeni toleranciája és laza szexuális attitűdjei miatt.

A Kath.Net , egy ausztriai katolikus hírügynökség 2005-ben kivonatokat adott ki abból, amit szerinte Wagner egy linzi plébánia hírlevelében tett Katrinával kapcsolatban.

A hírlevél Wagnert idézi, aki azt mondta, hogy a Katrina nemcsak a New Orleans-i éjszakai klubokat és bordélyházakat tette tönkre, hanem az abortuszklinikákat is.

“Az erkölcstelenség körülményei ebben a városban leírhatatlanok” – idézte Wagnert. …”

https://www-nola-com.translate.goog/news/article_97d870cb-c329-57ba-9fd8-38b90c930e62.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://www.nola.com/news/article_97d870cb-c329-57ba-9fd8-38b90c930e62.html


Igazság Könyve:

Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele elferdíti majd az Igazságot

 1. november 21. szerda, 11:30

 

Drága, szeretett leányom, minden szigorú Üzenet alkalmával, melyet Isten valamennyi gyermeke számára adok, emlékezz arra, hogy Szeretetem mindig Irgalmas.

Türelmem határtalan, és Én minden egyes személyt meg fogok menteni, aki Irgalmasságomhoz folyamodik, eltekintve attól, hogy mennyire súlyosak a bűnei.

Ó mennyire vágyom arra, hogy mindenkit kiszabadítsak a csaló szorításából, aki összeszorítja fogását minden lelken, akit elcsábított, olyannyira, hogy sokan tehetetlenek lesznek erejével szemben.

Ne értsétek félre a következőket: Ha a lelketeket önként adtátok el a sátánnak, akkor ő nem fog szabadon engedni benneteket. Egyedül csak Én tudlak megszabadítani benneteket.

Amikor azok a lelkek, akik bűnös életük miatt vesztek el Számomra, megpróbálják megváltoztatni útjaikat, szintén küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy fenevad, aki meg van fosztva jogaitól, és gonosz.

Sokak számára, még azoknak is, akik Nekem szentelték magukat, időről időre ő olyan lesz, mint egy tövis az oldalukban. Semmi sem fogja őt kielégíteni addig, amíg nem engedtek kísértésének, ami személyenként változó.

Mivel közületek minden egyes ember bűnös, és továbbra is az lesz, amíg a bűntől meg nem tisztultok, fogadjátok el a bűnt, mint tényt, hogy létezik, de harcoljatok ellene.

Azoknak mondom közületek, akik közvetlenül ismernek Engem: Ti tudjátok, hogy mindig megbízhattok Irgalmasságomban.

Ti ismeritek annak fontosságát, hogy naponta kommunikáljatok Velem. Ez történhet egyszerűen úgy is, hogy a munkanapotok folyamán beszélgettek Velem. Ez egy tökéletes időpont arra, hogy kisebb áldozatokat ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, akkor ajánljátok fel Nekem ezt a megpróbáltatást, hogy ezáltal lelkeket menthessek meg.

Amikor zaklatottak vagytok a küzdelmek miatt, amelyekkel szembesülnötök kell, és amelyek fölött nincs hatalmatok, meg kell engednetek Nekem, hogy elvegyem a terheteket.

Sok ember hosszú, kemény órákat dolgozik, úgy házon belül, mint házon kívül. Csak annyit kérek tőletek, hogy amikor szükségetek van támogatásra és segítségre, gondolataitokban forduljatok Hozzám, mert Én válaszolni fogok imáitokra.

Sohase kövessétek el azt a hibát, azt gondolván, hogy csak a templomban eltöltött idő alatt tudtok kommunikálni Velem, vagy a Szentáldozás előtt és után. Én a nap minden percében itt vagyok. Én minden kérésre válaszolok, ha az megfelel Szent Akaratomnak.

Szeretett Tanítványaim, ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel, hogy békét és egységet hozhassak a zűrzavar közepette, mely bekövetkezik.

Hagyjátok, hogy Szent családomba vigyelek benneteket, és meg fogtok erősödni.

Aztán felálltok majd, és megújulva előre özönlötök egy új indíttatással, hogy vezessétek hadseregemet, amely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűségesek Utasításaimhoz.

Kérlek benneteket, hogy mindenhol terjesszétek az Élő Isten Pecsétjét. Ezt nem szabad ellenérték fejében adni. Mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Továbbítsátok a másolatokat azoknak, akiknek szükségük van védelemre.

A megosztottság hamarosan kiszélesedik azon hűséges követőim között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között is, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele elferdíti majd az Igazságot.

Ők ezt azért fogják tenni, hogy megfeleljen a saját politikai és személyes indítékuknak, amelyet a beszédmódok mögé fognak rejteni.

Hamarosan az Igazságot hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent fogják hibáztatni.

Tiszteletlenül ki fogják jelenteni, hogy ezek a törvények, melyeket Szent Helytartóm helyezett érvénybe, régimódiak, és nem felelnek meg a modern társadalomnak.

Minden ravasz érvelés közvetlen ellentmondása lesz Isten Törvényeinek, mely a következőt jelenti:

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, amelyek a bűnt igazolják. Ők nem szeretik Istent. Csak mondják, hogy szeretik Őt, és sokan ateisták közülük, akik az ilyen törvényeket támogatják, de azt, amiben valóban hisznek, nem fedik fel.

Terveik közül sok a keresztény törvények betiltását foglalja magában.

Ők egyrészt azokat a törvényeket tolerálják, melyek megengedik a nőknek, hogy a gyermekeket elvetessék az életstílus választása miatt. A (szabad) választás érveit fogják felhasználni, de ez a választás a nők szükségleteit fogja előtérbe helyezni, és nem a gyermekét.

Sok nő lesz meggyötört, miután ilyen módon életet oltott ki. Sokan a veszteség érzését fogják megtapasztalni, mert a szívűkben tudni fogják, hogy azt az életet, amit kioltottak, Isten teremtette.

Kitalálnak majd minden erőteljes és meggyőző érvet, hogy az abortusz jogszabályait létrehozzák. Minden trükköt fel fognak használni, hogy támogatást nyerjenek, mely arra irányul, hogy az abortuszt mindenki számára elérhetővé tegyék.

Ezért a bűnért le fogom rombolni az országukat.

Az abortusz bűne Atyámnak nagy fájdalmat okoz, és nem fogja megengedni, hogy ez továbbra is folytatódjék.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan azzal próbálkoznak, hogy az abortusz minél több nő részére elérhetővé váljon, és az abortuszt úgy segítik elő, mintha az egy jó dolog lenne, el lesznek távolítva, és olyan büntetésben lesz részük, amelyből nem tudnak majd felépülni.

Ők a gyilkosság bűnéért lesznek vétkesek, és azon első csoport egyikét fogják majd alkotni, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt rettenetes fájdalmat fognak elviselni.

Isten nem fogja nektek megengedni, hogy megérintsétek azt az életet, amit Ő teremtett.

Büntetését földrengés formájában fogja rátok zúdítani, és sok nemzet egyik büntetést a másik után fogja kapni, egészen az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság lesz az a két bűn, amelyért Atyám szigorú büntetést mér majd a világra.

A bűn, tanítványaim, olyasvalami, mint a folt, mely üszkössé teszi a lelketeket minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, akkor a bűn csökken. Minél gyakrabban részesültök a Szentgyónás és a Szentáldozás Szentségében, annál nagyobb kegyelmeket fogtok kapni.

Azoknak mondom közületek, akik naponta részt vesznek a Szentmisén: nektek nagyon különleges kegyelemben lesz részetek. Mert ti, jámbor követőim, gyorsan fogtok Paradicsomom kapuin áthaladni.

Menjetek most és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Szeretem a fesztelen (természetes) beszélgetést, ez közelebb visz Engem hozzátok. Vágyódóm utánatok. Vágyom a meghittségre, amelyért epedezem, hogy közelebb tudjalak hozni Magamhoz benneteket.

Ti egy csodálatos kapcsolatot építhettek fel Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátok leszünk. Aztán a szeretetünk fel fog épülni egészen addig az időpontig, amikor az Irántam való szeretetetek és az Én szeretetem irántatok szétrepeszti szíveteket.

Ez nem bonyolult. Most egy új, friss kezdetbe fogjatok, hogy felkészüljetek Királyságomra. Hívjatok Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamarosan bízni fogtok Bennem, és ez a lelketek megtisztulása felé vezet majd benneteket. Boldogabbak lesztek, békességben, és a külvilág dolgai semmit sem jelentenek majd nektek, kivéve a bűn fájdalmát, melynek szemtanúi lesztek.

Én valóban itt vagyok. Várok rátok. Azt akarom, hogy az emberiség helyesen ismerjen meg Engem.

 

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/az-egyik-fele-nem-fog-elterni-az-igazsagtol-masik-fele-elferditi-majd-az-igazsagot

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/20

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-20

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Isten, az Atya: A Mennyország hierarchiájának minden angyala a Föld négy sarkánál gyülekezik ebben az időben

Igazság Könyve:

Isten, az Atya: A Mennyország hierarchiájának minden angyala a Föld négy sarkánál gyülekezik ebben az időben

 1. november 6. 22:45

 

Drága, szeretett leányom, a Mennyország hierarchiájának az angyala a Föld négy sarkánál gyülekezik ebben az időben. Ők felkészülnek most a büntetések kitörésére, amelyek rászabadulnak majd az emberiségre. Ők a büntetések kitörésére készülnek most fel, amelyek rászabadulnak majd az emberiségre. Amint a csata elkezdődik, viharok, háborúk, éhínség és diktatúrák fogják sújtani a Földet; mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük, ahogy az meg volt jövendölve.

A Föld rázkódni fog mind a négy sarkában, és sokan sokkolva lesznek, mivel soha nem láttak még ilyen zűrzavart maguk előtt kibontakozni.

Ti, gyermekeim, a végidőkben vagytok, és az időszak, ami előttetek áll, nagyon nehéz lesz. Közületek azok, akik hűségesek Hozzám, és akik minden bizalmukat belém helyezik, ellen fognak tudni állni ezeknek a megrázkódtatásoknak.

Sok változás fog most végbemenni a világ minden táján, és legyenek hálásak közületek azok, akik ismerik az Igazságot. Meg fogjátok érteni, hogy bár ez az idők végét jelenti, ahogy azt eddig ismertétek, ugyanakkor ez lesz az az időszak – ahogyan azt megjövendölték –, mely előre jelzi az új kezdetet is. Egy újrakezdés. Egy új Paradicsom a Földön.

Ez szabadságot fog jelenteni, gyermekek. Ti gyorsan a Karjaimba lesztek véve, hogy az új otthonra várjatok, amelyet gondosan teremtettem mindnyájatok számára.

Sokak számára nehéz lesz elviselni ezt az időt, de csak azok fognak kitartani és boldogulni, akik elfogadják az Igazságot, mert ők védve lesznek.

Pecsétemet terjeszteni kell. Szeretetemet meg kell ismertetni minden vallású és hitfelekezethez tartozó gyermekemmel, különösen azokkal, akik nem ismernek Engem, valamint azokkal is, aki elutasítják Létezésemet.

Hadseregemet ugyanúgy felkészítem a Mennyben is, mint a Földön.

Mi közösen le fogjuk győzni a gonoszságot, amely minden nemzetben bevezetésre kerül a védtelen emberekkel szemben.

Ha felálltok és elutasítjátok a fenevad bélyegének elfogadását, Én meg foglak védeni benneteket.

Központok fognak felszínre kerülni, a sivatagi oázishoz hasonlóan, amelyeket prófétáim az évek során szerveztek meg. Itt képesek lesztek hűségetek bizonyítására Irántam, Atyátok iránt. Itt összegyűlhettek imádkozni azokért a lelkekért, akik elvesznek az Antikrisztus hatalma alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Időtök megjelöltetett, és Fiam Második Eljövetelére hamarosan sor kerül.

Egyedül csak Én, a ti szerető Atyátok, ismerem ezt az időpontot. Még drága Fiam, Jézus Krisztus sem ismeri azt. De tudnotok kell a következőket:

Bár ti ezáltal és más küldetések által is fel letettek készítve, ez hirtelen lesz bejelentve, amikor az sokak számára már túl késő lesz, hogy megtérjenek. Ehelyett ők el fognak futni.

Legyetek erősek, gyermekeim. A tervem az, hogy elpusztítsam a fenevadat, és hogy megmentsem minden gyermekemet. A ti imáitok segíthetnek Nekem minden egyes értékes lelket megmenteni.

 

A Legmagasságosabb Isten

https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-mennyorszag-hierarchiajanak-minden-angyala-fold-negy-sarkanal-gyulekezik-ebben-az

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/06

 

 

———-

Római katolikus:

„† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Álljatok mindig készen!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 12,35-40”

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-05

 

 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-06

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Az Ő nagy büntetését, melynek nagysága eddig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni lehet

Igazság Könyve:

Az Ő nagy büntetését, melynek nagysága eddig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni lehet

 1. október 29. 15:30

 

Drága, szeretett leányom, amint azt már mondtam neked, a változás folyamata megkezdődött, mivel Atyám keze most büntetésként sújt le, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem más országokban is.

Mindezek az ökológiai megrázkódtatások folytatódni fognak mindenhol, egészen addig, amíg az emberiség meg nem tisztult.

Nektek imádkoznotok kell, hogy azok a lelkek, akik Istent elutasítják, megmenekülhessenek a Pokol tűzétől mások nagylelkű imái által.

Ezek a jelek azért vannak, hogy megmutassák az emberiségnek, hogy az idők valóban megváltoztak. Semmi sem fog és nem is tud ugyanaz maradni, egészen addig, amíg a Föld meg nem tisztul, hogy lehetővé tegye Második Eljövetelem megtörténését.

Ebben a pillanatban, miközben a bűn burjánzik a Földön, az nem méltó a Messiás fogadására.

Ezek a végidők jelei, követőim, és nektek fel kell készítenetek a lelketeket.

Hamarosan kevesen lesznek olyanok, beleértve a kőszívű ateistákat is, akik az Atya Kezét szándékosan figyelmen kívül fogják hagyni.

Azonban nagy büntetését, melynek nagysága eddig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni és enyhíteni lehet imáitok által.

Mindazonáltal ezek a büntetések addig fognak folytatódni, amíg az emberiség el nem fogadja az Igazságot.

Az Úr napja, a Második Eljövetel napja egyre közeledik, bár előbb még sok eseménynek kell megtörténnie.

Ez egy nehéz időszak lesz Isten minden gyermeke számára, beleértve az erős hitűeket is. Mégis sokan, akik szeretettel és hűséggel vannak Irántam, Jézusuk iránt, békességben lesznek, mert tudják, hogy eljövök, hogy elvigyem őket Új Paradicsomomba.

Nektek törekednetek kell az Új Királyság jólétére, és vágyódnotok kell erre a nagy Ajándékra.

Legyetek erősek, és bízzatok Bennem. Nektek meg kell értenetek, hogy Atyámnak meg kell büntetnie azokat, akik szörnyű tetteket terveznek. Ő megígérte, hogy véget vet tevékenységeiknek, és elsöpri őket.

A jelek a Föld minden sarkában láthatóak lesznek annak biztosítására, hogy az emberiségnek ne legyen kétsége afelől, hogy kinek a hatalma erőteljes.

Csak Isten parancsainak van ilyen hatalma. Minden más hatalom rövid életű lesz. Isten hatalma mindenható, és senki sem fogja legyőzni soha a minden látható és láthatatlan dolog Teremtőjét.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/az-o-nagy-bunteteset-melynek-nagysaga-eddig-meg-sohasem-volt-tapasztalhato-vilagban-csokkenteni

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/10/29

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-10-29

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Isten az Atya: Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse a kormányokat

Igazság Könyve:

Isten az Atya: Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek

 1. október 4. csütörtök, 2:55

 

Drága leányom, szeretném, ha tudnád, hogy bár a világnak el kell viselnie a nagy megtisztulást, mely nem lesz kellemes, mégis nagy az Én Irgalmasságom.

Én az Irgalmasság óceánja vagyok, és nagy változásokat fogok megvalósítani annak biztosítására, hogy minden gyermekem megmeneküljön a katasztrófától. A katasztrófa, amelyről beszélek nektek, magába foglalja a gonosz erő titokzatos munkálkodását a Földön, amely megpróbál ellenőrizni minden nemzetet a saját gonosz nyeresége érdekében.

Oly sok ilyen lélek utasítja el szeretett Fiam Irgalmasságát. Olyan sokan nem fogják Őt elismerni. Ők továbbra is kíméletlenül fájdalmat okoznak azoknak, akiket ellenőriznek, és nem tudják elfogadni, hogy bűneik nem maradnak észrevétlenül. Harcolhatnak Kezem Hatalma ellen, de Kezem le fog sújtani rájuk, és elpusztítja őket.

Idővel el fogják ismerni Isten Hatalmát, de sokaknak közülük már túl késő lesz.

Minden Cselekedetemnek, beleértve a nagy csodákat is, az emberiség hamarosan tanúja lesz. Nagy Irgalmasságomban – mely egy nagy óceánhoz hasonlóan falja majd fel az emberiséget – mindent meg fogok tenni, amit csak tudok, hogy megmentsem az emberiséget. Senki sem marad érintetlen Ajándékaimtól.

Amikor ez megtörténik, elűzöm azokat az embereket, akik félretolnak Engem, habár tudni fogják, hogy ki vagyok.

Aztán azokra a vezetőkre sújtok le a világban, akik nem hajtják végre Isteni Törvényeimet, és akik gyermekeim iránti kegyetlenségükkel ostorozzák a Földet. Addig sem fogom megengedni nekik, hogy megmeneküljenek Isteni Igazságszolgáltatásomtól.

Ezen Üzenetek által Figyelmeztetem őket, hogy hagyják most abba gonoszságaikat. Nekik imádkozniuk kell a vezetésért, ha kényelmetlenül vagy nyomás alatt érzik magukat az olyan törvények bevezetésénél, amelyek nehézségeket okoznak.

Ezt az időt adom most nekik, hogy abbahagyják, amit csinálnak, és könyörögjenek Hozzám, hogy segítsek nekik szembenézni a gonosz kormányrendszerekkel, melyeket a honfitársaik ellen terveznek.

Ők tudják, miről beszélek.

Én vagyok az emberi nem Megteremtője. Én minden gyermekemet ismerem. Amit látnak. Amit éreznek. Amit gondolnak. Ismerem azokat is közülük, akik hűséget esküdtek azoknak a tetteknek, amelyek mindenhol a világon óriási szenvedést okoznak az embereknek.

Irgalmasságom Keze arra vár, hogy visszavigyen benneteket Királyságom menedékébe.

Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, amelyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek. Nektek nem lesz megengedve, hogy előidézzétek ezt a szenvedést.

Mert, amint törvényeket hoztok be azzal a szándékkal, hogy azokat ellenőrizzétek, akiket egyébként szolgálnotok kellene, és amely törvények iszonyatosak Számomra, akkor olyan büntetést fogok küldeni, hogy senkinek sem lesz kétsége afelől, hogy mi okozott ilyen büntetést.

Ti az Én gyermekeim vagytok, és nektek hozzám kell fordulnotok védelemért. Védelmem nélkül a Sátán „irgalmának” lennétek kiszolgáltatva.

Nehogy elfelejtsétek: a Sátán mindnyájatokat gyűlöl. Mégis, mivel ti az ő hathatós és kifinomult csábításának útjait követitek, mint rabszolgák törtettek hatalomra.

Ha a hatalmat választjátok a Földön, mely talán felmagasztal benneteket, és az Úr útjain kívüli elismerést hozza nektek, félre lesztek dobva.

A Nagyfigyelmeztetés azért adatik számotokra, hogy biztosítsa: csak egyetlen egy Teremtő létezik. Csak egyetlen egy, aki megteremtette az emberiséget. Csak egyetlen egy, akinek hatalma van, hogy véget vessen mindennek, ami a Földön létezik.

 

A Legmagasságosabb Isten,

Minden látható és láthatatlannak Teremtője

https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-igazsagossagom-keze-varakozik-hogy-megbuntesse-azokat-kormanyokat-melyek-osszeeskuvest

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/10/04

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-10-04

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Igazság Könyve:

A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám, és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

 1. augusztus 29., szerda, 11:00

 

Drága, szeretett leányom, a csata most kezdődik.

Minden rossz törvényért, amit a nemzetek bevezettek, és amely ellentétben áll Isten Törvényeivel, a büntetés erői Atyám Keze által le fognak sújtani rájuk.

Minden gonosz bűncselekmény támadva lesz, melyet Isten Törvényeivel szemben dacolva vittek végbe, és minden nemzet szenvedni fog bűneiért.

Mint ahogy Isten Irgalmassága is nagy, és a lelkek megmentése érdekében a lehető legnagyobb szélességet fogja betakarni, úgy Isten büntetése is elszabadul, hogy a gonosz terjedését megállítsa.

A jó a gonosz ellen egy csata az Isten, Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Azok, akik Isten Törvényeit megtartják, támogatva lesznek.

Azok, akikért imádkoznak, és személyes áldozatot hoznak engesztelésül bűneikért, kegyes bánásmódban fognak részesülni.

Azok, akik megtagadják Isten követését, annak ellenére, hogy ismerik az Igazságot, és akik gonosz törvényeik által megfertőzik a lelkeket, melyeket nemzeteiken belül vezettek be, meg lesznek büntetve.

Sok vihar, áradás és földrengés fog bekövetkezni.

Mert minden Isten elleni sértés heves ellenállásba ütközik majd, úgy, hogy idővel a megtisztulás be fog és be tud teljesedni.

Soha ne feledjétek: az Isten iránti szeretetnek a szívből kell jönnie.

Ha megtagadjátok Isten Szavát, akkor ezért szenvedni fogtok.

Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az istenfélelem egy természetes része a minden dolog Fenséges Megteremtőjével való kapcsolatnak és Szeretetnek.

Tiszteletet kell mutatni Isten Törvényeivel szemben.

Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor Isten Törvényeit kigúnyolják, ami megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/ha-ti-hamis-isteneket-dicsoitetek-es-vagyont-gazdagsagot-es-egyeb-ajandekokat-kertek-csupan-azert

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/08/29

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-08-29

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek.

Heart Beating Eucharist, Mexico! Further Analysis Reveals Amazing Similarity to Heart Ultrasound

https://youtu.be/747s-WgS7a0


Igazság Könyve:

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek

 1. augusztus 11., szombat, 8:10

 

Drága, szeretet leányom, az esőzések, amelyek a világra hullnak, a Szememből hulló könnyeim özönvízét jelentik, amikor azt látom, hogy Isten gyermekei milyen messze vándorolnak az örök üdvösség ösvényétől.

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek.

A könnyek völgye hirtelen keletkezik majd mindenhol, és ezt a klímaváltozásnak és a globális felmelegedésnek tulajdonítják. De ez nem így van.

A világon oly sok ember nem hisz Istenben. Engem sem tisztelnek, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett a hamis istenek utáni szenvedély rögeszméi emésztik fel őket.

Mit értek ezalatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtettek a világban, a tv, a divat, a zene és a sport által.

Aztán emberi bálványokká magasztalják őket, és tiszteletüket fejezik ki nekik.

Majd olyan módon bálványozzák őket, amellyel nemcsak maguknak ártanak, de a felmagasztalt személyeknek is.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és mindent megtesznek, hogy lemásolják életstílusukat, öltözködésük módját, személyiségüket, még fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysággal egyenértékű.

Mindez meg volt már jövendölve, leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek a testük s önmaguk iránt vannak tele szeretettel, és megkeményedett szívükben kevés a jóindulat vagy a szeretet felebarátaik iránt.

Szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán varázsa alá estek, aki ezeket a hiedelmeket és gondolatokat az elméjükbe helyezte.

Az emberi test itt már nincs tiszteletben tartva.

A testet Isten teremtette, és mint olyan, egy templomot jelképez, amelyben Isten jelenlétének kellene lakoznia.

Amikor a Sátán kísért, akkor a testre, és a testi örömökre összpontosít, az érzékeken keresztül.

Ezért van az, hogy az emberek most annyira szeretik saját testüket, és azt egy oszlop talpazatra állítják szemlére.

Soha nem elégednek meg azzal, ahogyan Isten megalkotta a testüket, folyamatosan arra törekednek, hogy tökéletesítsék, megváltoztassák és módosítsák az emberi testet, hogy megfeleljen a tökéletesség értelmezésének.

Amilyen módon, különösen a nők, megváltoztatják a testüket, és ahogyan azt erkölcstelenül mutogatják a világnak, undort kelt Bennem.

Azok a nők, akik szégyen nélkül közszemlére állítják testüket, bűnt követnek el, de lehet, hogy ők ezt nem tudják. Azt gondolják, hogy meggyalázhatják testüket, amellyel születtek, és úgy fitogtatják önmagukat, ami bűn okozója lehet.

Önszeretetük a büszkeség legnagyobb bűnének egyike. Aztán arról győzik meg a fiatal lányokat, hogy testük ily módon történő nyilvános mutogatása helyén való.

A test oly sok bűnével kérkednek a világon, és úgy vélik, hogy az elfogadható.

De ők mind büntetésre számíthatnak a halál után. Nemcsak bűnt követnek el, de még úgy állítják azt be, mintha egy jó dolog lenne.

A házasságtörést manapság elfogadják, és helyeslik.

A gyilkosság nem sokkol többé, és már nem tisztelik az emberi életet.

Féktelen már a szexuális erkölcstelenség is, és indokoltnak tartott.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végükhöz közelednek.

Amíg az emberiség nem fogadja el azt a tényt, hogy a bűn az mindig csak bűn marad, elveszíti a jogot, hogy belépjen a Paradicsom Kapuján.

Mert minden bűnért, amellyel vétkeztek, az a testrész, amit a bűn elkövetésekor használtatok, égni és tisztulni fog a Tisztítótűzben.

Ha halálos bűnben vagytok, azokban a testrészetekben, amellyel bűnt követettek el, örökre fogjátok érezni a tűz kínzó fájdalmait. Ennek a gyötrelemnek pedig nem lesz vége.

Miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember tudja, hogy amit tesz az rossz, de gondatlanul folytatják a vétkezést, mert ez a világ szemében elfogadható.

A szórakoztató iparágak és a média téves jóváhagyást adott ennek a viselkedés módnak, olyannyira, hogy a hazugságok által sok ártatlan lélek erkölcstelenné vált.

Most csak az Igazság mentheti meg őket. Nekik az Igazság Könyve adatott, de vajon fognak-e hallani? A Sátán és az ő bukott angyalai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne halljanak!

Majd csak akkor fognak megválni az üres, haszontalan és undorító szokásaiktól, amikor az égből jövő büntetések megmutatkoznak. Mert ők túlságosan el lesznek foglalva azzal, hogy túléljék, és hogy kenyeret tegyenek a szájukba.

Sajnos, egyedül csak az ilyen büntetések során tisztulhat meg az emberiség ezen a Földön.

Azáltal, hogy még életükben megadatik nekik a megtisztulás ajándéka, még egy esélyt kapnak arra, hogy elkerüljék a tüzes tavat (a pokol tüzét).

 

Szeretett Üdvözítőtök,

Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/bekovetkezo-esozesek-aradasok-es-termes-megsemmisulese-mennyei-buntetes-kovetkezmenyei-lesznek

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/08/11

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-08-11

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére.

Igazság Könyve:

Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére

 1. augusztus 1., szerda, 4:45

 

Gyermekem, sok változás, amelyekből sokat felfedtek neked az elmúlt időben, bizonyosodik be a világban.

Sok lesz a pusztulás, a nyugtalanság és büntetés, amelyek mind be fognak következni az emberiség bűnei miatt.

Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztusi hónapot a lelkek megmentésének.

A következőket kell megtennetek: menjetek naponta Szentmisére, és vegyétek magatokhoz a Szent Eukarisztiát. Aztán minden nap délután három órakor mondjátok el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.

Azoknak, akik megtehetik, hetente egy napot böjtölniük kellene.

Gyermekeim sokkolva lesznek, amikor majd ezek a változások bekövetkeznek, de Atyám Kezétől sohasem kell félnetek, ha hűségesek vagytok Szeretett Fia, Jézus Krisztus tanításaihoz.

Kérlek benneteket, hogy az Élő Isten Pecsétjét az elkövetkezendő hónapokban tartsátok magatokhoz közel otthonaitokban, mert sok minden fog most kibontakozni.

Fiam, Jézus Krisztus Testét – mely Egyházában jelen van a Földön – meggyalázzák, és rettenetesen fog szenvedni.

Sok terv már folyamatban van, hogy megbuktassák Fiam Egyházát, és az nagyon hamar össze fog omlani.

Egyéb megjövendölt események lesznek láthatóak természeti katasztrófákon keresztül, amint Atyám keze büntetésként sújt le azokra a nemzetekre, akiknek bűnös törvényei már nem tűrhetők el.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért ebben az időben, akik talán ezen események során szenvedni fognak.

Használjátok ezt a hónapot arra, hogy imádkozzatok mindazokért a lelkekért, akik esetleg a háborúkban, a földrengések során, vagy a közelgő Gyónás, a Nagyfigyelmeztetés alatt el fognak pusztulni.

Szívem szorosan összefonódott veletek, gyermekek, és nekünk együtt keményen kell dolgoznunk, hogy lelkeket mentsünk.

A lelkek megmentéséért Imádkozván Atyám Szent Akaratát visszük végbe.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”

https://masodikeljovetel.hu/meg-egyszer-kerem-isten-minden-gyermeket-hogy-szenteljek-az-augusztus-honapot-lelkek-megmentesere

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/08/01

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-08-01

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le.

Igazság Könyve:

A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le

 1. július 6., péntek, 4:15

 

Drága, szeretett leányom, az idő annyira megváltozott, hogy ezeket a világnak adott Szent Üzeneteimet minden lélek meghallja: fiatal és öreg egyaránt, mindenhol, minden nemzetben.

Istennek sok gyermeke fog felegyenesedni és meghallani Utasításaimat, feltéve, ha hozzáférnek ezekhez az üzenetekhez.

Tudnotok kell, hogy most már elkezdődtek a változások, amint az meg volt jövendölve, miszerint a termény nem hozza meg gyümölcseit, mint azelőtt, és az évszakok sem lesznek már ugyanazok.

Ezek a változások Örök Atyám Keze által történnek, miközben a Föld új törvényeit vezeti be, melyeket lehetetlen lesz nem észrevenni.

A természet törvényei által irányított világból semmi sem marad úgy, ahogyan az egykor volt.

A tengerek szintje megemelkedik majd, a vizek kiömlenek, a Föld remegni fog, és a talaj terméketlenné válik.

Atyám egy nagy büntetést fog kimérni, hogy megállítsa a bűn terjedését, amely az Ő bánatának egyik nagy forrása.

Azok az országok, amelyek szembeszegülnek Törvényeivel, sokat fognak szenvedni. Hamarosan meg fogják érteni, hogy többé már nem lehet eltűrni bűneiket, és meg lesznek büntetve.

Büntetésükre azért kerül sor, hogy meggátolja őket a többi lélek megfertőzésében, és ha ők maguk nem változtatnak gonosz útjaikon, akkor az Isteni beavatkozás által lesznek kénytelenek azt megtenni.

Leányom, neked most gyorsan kell terjesztened Szavamat, mivel a Nagyfigyelmeztetés közeledik.

Az Igazság Könyvét sok nemzetnek kell átadni, hogy fel tudjanak készülni Második Eljövetelemre.

A Második Eljövetelem ideje a Nagyfigyelmeztetés után fog bekövetkezni.

A büntetések, melyeket Atyám parancsára az angyalok fognak továbbítani, szakaszokban fognak elkezdődni. Ez továbbra is fokozódni fog, ahogyan a bűnök száma is emelkedik.

A harc elkezdődött, és ennek a kezdő szakasza már számos országban látható.

Ti mindnyájan tanúi lesztek az éghajlat összeomlásának, mely a fájdalomtól nyögő Földre zúdul majd a bűn lekicsinylése miatt.

A földrengés erősödni fog, és egyik nemzet a másik után fog szenvedni a bűn foltja szerint, amely csirájában pusztul el.

Azok a vezetők, akik az Antikrisztust fogják követni, nem fognak Atyám szeme elől elmenekülni, ők el lesznek pusztítva.

Atyám most azokat bünteti, akik gonosz kormányokat vezetnek, hogy megmentse gyermekeit gonosz szorításukból.

Ő nem fog visszavonulni, és nézni, hogy ezek a vezetők – akik az Antikrisztust követik, és akik jelenleg még rejtekben maradnak – elpusztítsák gyermekeit.

A föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek rá.

Akkor majd sokan fogják tudni, hogy valami nincs rendben, és ezt Atyám haragja váltotta ki.

Sokan mégsem fognak ebből tanulni. A Nagyfigyelmeztetés után sokan meg fognak térni. De sokan még akkor sem, amikor a lelkük állapotának bizonyítékát megmutatják nekik.

Ők továbbra is a hamis csábításokat fogják bálványozni, amelyekről azt hiszik, hogy a Föld kínálta fel nekik. Csakhogy akkor majd vágyaik és az anyagiak bálványozása azok által, akiket ők imádnak, még szemérmetlenebb és gonoszabb lesz. Ezeknek minden bűne – amelyek láthatóak lesznek azok számára, akik úgy látják azokat, amilyenek valójában -, olyan csúnya lesz, hogy ennek látványát csak Isten kevés gyermeke lesz képes elviselni.

Minden iszonyatos bűn az Isten iránti megvetéssel lesz közszemlére téve.

A bűnöst minden cselekedete annyira lealacsonyítja majd, hogy úgy fognak viselkedni, mint az állatok.

El fog tűnni minden tisztelet az emberi test iránt, és minden gonosz élvezetet fitogtatni fognak a világ szeme láttára, minden szégyen nélkül a lelkükben.

Ezek a sátán foglyai. Ők mindnyájan Isten gyermekei, de elveszítik lelküket a fenevad javára.

A büntetések részei Isten tervének a Föld megtisztítására, úgy a bűnösök, mint a talaj megtisztítására, amelyen jártok.

Második Eljövetelemre csak a Föld megtisztulása után kerülhet sor.

Imádkozzatok, követőim, erőért és állhatatosságért, hogy ki tudjátok állni a büntetéseket.

Sohasem szabad félnetek ezektől, mert ti, Hadseregem, imádkozni fogtok ezekért a nemzetekért, és segíteni fogtok a megtisztulásban, amelyre szükség van az emberiség megtérése miatt.

Az Élő Isten Pecsétje mindenkit meg fog védeni közületek.

Ez Atyám minden gyermeke iránt érzett szeretete miatt van, azaz, meg kell büntetnie őket, mert ha nem tenné, akkor akaratlanul is tovább menetelnének a Pokol kapui felé.

 

Jézusotok”

https://masodikeljovetel.hu/fold-egyharmada-el-fog-pusztulni-mivel-az-angyalok-mennyorszag-negy-sarkabol-tuzet-ontenek-le

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/07/06

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-07-06

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Hacsak nem fordulnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt, vagy utána, szörnyű büntetést fognak elszenvedni.

Igazság Könyve:

„Az ember nem az állatokból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek

 1. június 21., csütörtök, 5:30

 

Drága, szeretett leányom, az idők kezdete óta, és mióta Örök Atyám megteremtette a világot, sok zűrzavar volt az emberi faj eredetére vonatkozólag.

Amikor Atyám megteremtette a világot, hogy Neki egy családja legyen, sok előkészület történt.

Ő alkotta a Földet, a tengereket, a növényeket, a fákat, a hegyeket, a folyókat, az állatokat, aztán az utolsó előtti napon, amikor már a Paradicsomban minden a helyén volt, megteremtette az embert.

Az ember – bár a bűn foltot ejtett rajta – egy szent teremtmény. Az állatok azért vannak, hogy szolgálják az emberiséget.

Az ember nem az állatból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek.

Az evolúció elméletei, amelyek azt állítják, hogy az ember az állatoktól származik, hazugságok. Ezeket (az elméleteket) soha nem lehet bebizonyítani.

A Sátán, bukott angyalai és minden ördög, akik Isten ellenségei, erről a szörnyű hazugságról győzték meg az embert.

Az ember Istennek gyermeke, de a Sátán annak érdekében, hogy lealacsonyítsa Isten gyermekét, zavart akar kelteni az emberiség szívében.

Miért támogatják az ő hazugságait a hamis tanítások által? Így ő bizonyítani tudja, hogy az ember az emberszabású majmoktól származik, és aztán arról győzi meg őket, hogy ők nem Örök Atyám Keze által lettek megteremtve.

Ez egyike a legnagyobb hazugságoknak, amelyet az ördög elkövetett, kihasználván azon emberek lelkét, akik azt állítják, hogy ők intelligensebbek, mint a többi testvéreik.

A tudósok kijelentik, hogy az ember az állatból fejlődött ki, de ők be vannak csapva.

Téves a tudomány, ha azzal próbálkozik, hogy állást foglaljon a világegyetem megteremtésének igazságáról.

Egy ember sem érti az Isteni Teremtés csodáját. Ha az ember azt hiszi, hogy minden választ ismer az emberiség eredetével kapcsolatban, amely az emberi gondolkodáson alapszik, akkor ő nemcsak más szegény lelkeket csap be, hanem önmagát is.

Ha az Isten szeretete nincs jelen az ilyen lelkekben, akik egy felsőbbrendű intelligenciában hisznek, akkor az ateizmus úgy terjed, mint a gyomnövény.

Ez a gyomnövény, amely mindenfelé növekszik, megfertőzi és tönkreteszi a termést a láthatáron, és betegséget okoz.

Az egyetlen gyógymód: hogy segítséget, és az Igazság feltárását kérjék Istentől, alázatos ima által.

Oly sok valótlanságot terjesztenek az ateisták, akik megpróbálják bebizonyítani, hogy Isten nem létezik, elpusztítván milliók lelkét. Ezen hazugságok áldozatainak szükségük van az imáitokra.

Az ateizmus a legnagyobb vallás a világon, és azok, akik ennek a csalásnak szentelték az életüket, örökre elvesznek.

Ők a Pokol tűzével fognak szembesülni. Hacsak nem fordulnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt, vagy utána, szörnyű büntetést fognak elszenvedni.

Imádkozzatok értük.

 

Jézusotok „

https://masodikeljovetel.hu/az-ember-nem-az-allatokbol-fejlodott-ki-de-azok-akik-nem-hisznek-istenben-ezt-szeretnek-elhitetni

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

„Ábrahám az ígéretben bízó hit példája

13 Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot.

14 Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret;

15 mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés.

16 Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atyja

17 Isten színe előtt, ahogyan meg van írva: “Sok nép atyjává tettelek.” Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket.

18 Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: “Ennyi lesz a te magod!”

19 Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt.

20 Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek,

21 és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.

22 Ezért Isten ezt “be is számította neki igazságul”.

23 De az, hogy “beszámította neki igazságul”, nem egyedül érte van megírva,

24 hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat;

25 aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.”

 

 

„Isten akaratának cselekvése

21 “Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

22 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?

23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+4%3A13-25%3B+++++Matthew+7%3A21-23&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

 

https://www.oca.org/readings/daily/2022/06/22

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-06-22

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Azok, akik kinevették, kigúnyolták és elutasították Noét, elpusztultak.

Igazság Könyve:

A sátán meg fog győzni titeket arról, hogy üzeneteim tőle származnak

 1. május 27. 18.00 szombat

 

Leányom, követőim közül sokan azt kérdezik, hogy e próféciák nagy része miért kelt félelmet a szívükben.

Sokan azt hiszik, hogy én idézem elő a félelmet. De ez nem egészen igaz.

A félelem, amely sok lelket eláraszt, azt a felismerést jelenti, hogy amit Én nektek mondok, az maga az Igazság.

Hasonló ez ahhoz, amikor egy jó szülő figyelmezteti gyermekét az élet veszélyeire.

Néha a veszély, amelyre egy szülő figyelmeztet, okozhat félelmet. Azonban a félelem azzal az ember okozta gonoszsággal van összefüggésben, amely előttünk áll.

Ugyanez igaz a világban lévő gonoszságra is. Ezt azok az emberek okozzák, akiket a csaló, a sátán befolyásol.

A próféciák, amelyeket Isten az idők kezdete óta adott az emberi nemnek, egyesek szívében félelmet keltettek.

Más körökben viszont jót nevettek rajta. Ugyanez történt, mielőtt Noé elkezdte megépíteni a bárkát. Miközben (egyesek) nevettek rajta, kigúnyolták és nevetség tárgyává tették, addig azok, akik féltek, megtették, amit kért tőlük. Megépítették a bárkát, hogy megmentsék magukat.

Azok, akik kinevették, kigúnyolták és elutasították Noét, elpusztultak.

Minden Istentől származó prófécia, figyelmeztetéseket tartalmaz, hogy ösztönözze az emberiséget az ilyen eseményekre való felkészülésre.

Csak lelketek felkészítése által tudjátok elviselni az emberek bűnei által okozott gyötrelmet, amely előtettek áll.

Követőimnek, akik azt kérdezik, hogy üzeneteim miért okozhatnak félelmet, a következőt mondom:

Ne higgyétek el a hazugságokat, amelyeket a sátán ültet el szívetekben, hogy Isten soha nem adna olyan üzeneteket a világnak, amelyek félelmet keltenének gyermekei szívében.

Közületek sokan, különösen azok, akik szeretnek Engem, elfordulnak Szent Szavamtól.

A sátán gúnyolódásának egyik kedvelt formája az, hogy meggyőzzön benneteket: az Isteni Üzenetek nem tartalmaznak olyan próféciákat, amelyek félelmet keltenek.

Biztos, hogy az ilyen üzenetek csakis a sátántól származhatnak?

Mennyire nevet a sátán saját megtévesztő ravaszságán!

A sátán meg fog győzni benneteket arról, hogy az Én üzeneteim tőle származnak, mivel annyira kétségbeesett, ezért meg akar győzni benneteket, hogy ne kövessétek Utasításaimat.

Követőim, nektek meg kell mondani az Igazságot!

Fel kell készítenem titeket, és ez azt jelenti, hogy előre figyelmeztetlek az eljövendő dolgokra, kimondottan azért, hogy megvédjelek, megmentselek benneteket.

Soha ne hallgassatok a sátán hazugságaira!

Üzeneteimet az egész teremtés iránti Isteni Szeretetemből fakadóan adom nektek.

Engedjétek meg Nekem, hogy jó szülőként vezesselek benneteket.

Azáltal, hogy hallgattok Rám és követitek az imádságra vonatkozó utasításaimat, meg foglak védeni benneteket.

A félelem nem tőlem származik. Ha hisztek és bíztok Bennem – független attól, hogy mennyi gonoszságot mutatnak be nektek az emberiség bűnei által -, nem fogtok félni.

Egy dolgot viszont nem szabad megtennetek: elrejtőzni, és azt feltételezni, hogy minden rendben lesz.

Mert ha ezt teszitek, akkor nem vesztek tudomást a gonosz jelenlétéről a világban.

Fogadjátok el, hogy a sátán létezik. Higgyetek abban, hogy az imádság meg tudja és meg is fogja gyengíteni az ő hatalmát.

Aztán álljatok fel, és vállaljátok a felelősséget, mint az Én – Jézus Krisztus – követőim.

Amikor szembesültök az igazsággal, engedjétek, hogy vezesselek benneteket, és akkor a félelem nem fog behatolni a szívetekbe.

 

Szeretett Jézusotok „

https://masodikeljovetel.hu/satan-meg-fog-gyozni-titeket-arrol-hogy-uzeneteim-tole-szarmaznak

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

 1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/05/27

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-05-27

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat