It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

Keresztes Imahadjárati Imák

– 1. nap – Hétfő

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – Jézussal együttműködve
Keresztes Imahadjárat 1. imája
Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért

Keresztes Imahadjárat 9. imája
A szenvedés felajánlása, mint ajándék

Keresztes Imahadjárat 14. imája
Ima az Atyához Védelemért a Nukleáris Háborúval szemben

Keresztes Imahadjárat 16. imája
Segítségül, hogy a lelkek erősek maradhassanak az Irgalmasság nagy eseménye alatt

Keresztes Imahadjárat 34. imája
Böjti ajándékom Jézusnak

Keresztes Imahadjárat 35. imája
Ima a lelkekért, hogy beléphessenek a Paradicsomba

Keresztes Imahadjárat 55. imája
Ima a Nagyfigyelmeztetésre való felkészüléshez

Keresztes Imahadjárat 75. imája
Drága Jézus, átadom Neked fájdalmamat

Keresztes Imahadjárat 93. imája
A Megtérés Könnycseppjeiért

Keresztes Imahadjárat 105. imája
Ima mások megtéréséért

Keresztes Imahadjárat 131. imája
Az Irgalmasság Imája

Keresztes Imahadjárat 132. imája
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája

MINDEN NAPRA KÉRT KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁK
Keresztes Imahadjárat 30. imája
Különleges ima a Mennyei Atyához

Keresztes Imahadjárat 33. imája
Méltányoljátok Pecsétemet és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával

Keresztes Imahadjárat 102. imája
A hit és az Isten Üzeneteibe vetett hit megőrzésére

Keresztes Imahadjárat 111. imája
Hogy Jézus Krisztusnak szenteljétek gyermekeiteket

Keresztes Imahadjárat 155. imája
Az Üdvösség Küldetésének a Védelméért

Keresztes Imahadjárat 164. imája
Békeima a Nemzetek Békéjéért

LITÁNIÁK
2012. augusztus 24., péntek, 3:15
„Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta imádkozni, a „Jézus az emberiséghez” Litániákat”
Jézus az Emberiséghez 1. Litánia
Védelem a Hamis Próféta ellen

Jézus az Emberiséghez 2. Litánia
A védettség Kegyelméért

Jézus az Emberiséghez 3. Litánia
Védjétek meg Isten Igéjét

Jézus az Emberiséghez 4. Litánia
Isten, az Atya büntetésének enyhítéséért

Jézus az Emberiséghez 5. Litánia
Azok megmentésére, akik halálos bűnben vannak.

Jézus az Emberiséghez 6. Litánia
A Kegyelmek Ajándéka

A Keresztes Imahadjárat 26. imája:
A Szent Rózsafüzér Szűz Máriához

Irgalmasság Rózsafüzére

Keresztes Imahadjárat 96. imája
Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

Szent Mihály arkangyal,
/XIII. Leó pápa/

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-1-nap-hetfo

– 2. nap – Kedd

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – Megbocsátásért, a bűnöktől való szabadulásért, felajánlásért, megtérésért

Keresztes Imahadjárat 8. imája
A Gyónás

Keresztes Imahadjárat 12. imája
Ima a büszkeség bűnének elkerüléséért

Keresztes Imahadjárat 24. imája
Ima a megbánt bűnök után járó büntetés teljes elengedésének nagy ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 58. imája
A Megtérés Keresztes Hadjárata

Keresztes Imahadjárat 65. imája
A halálos bűnben levőkért

Keresztes Imahadjárat 80. imája
Ima azokért a lelkekért, akik gyilkosságot követtek el

Keresztes Imahadjárat 88. imája
Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

Keresztes Imahadjárat 107. imája
Ments meg Engem a Pokol tüzétől

Keresztes Imahadjárat 133. imája
Hívó kiáltás, hogy visszatérjünk Istenhez

Keresztes Imahadjárat 150. imája
A hitetlenek lelkének megmentéséért

Keresztes Imahadjárat 152. imája
Segíts nekem tehetetlenségem órájában

Keresztes Imahadjárat 168. imája
Isten Szeretetének Ajándékáért

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor )
Keresztes Imahadjárat 130. imája

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-2-nap-kedd

– 3. nap – Szerda

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – védettség kegyelméért, az Új Paradicsom elnyeréséért (I. rész)

Keresztes Imahadjárat 11. imája
A látnokok iránti gyűlölet megállítása

Keresztes Imahadjárat 13. imája
Ima a védettség kegyelméért

Keresztes Imahadjárat 18. imája
Ima az Antikrisztus és csoportjának megállításáért

Keresztes Imahadjárat 25. imája
Ima a látnokok védelméért

Keresztes Imahadjárat 27. imája
Ima a világ békéjéért

Keresztes Imahadjárat 29. imája
Ima a Keresztény hit gyakorlásának védelméért

Keresztes Imahadjárat 44. imája
Az erőért hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben

Keresztes Imahadjárat 71. imája
Ima, hogy megmeneküljünk az üldöztetéstől

Keresztes Imahadjárat 87. imája
Védd meg nemzetünket a gonosztól

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”
https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-3-nap-szerda

– 4. nap – Csütörtök

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – védettség kegyelméért, az Új Paradicsom elnyeréséért (II.rész)

Keresztes Imahadjárat 103. imája
Hogy megosszuk a Szenvedés Kelyhét Krisztussal.

Keresztes Imahadjárat 122. imája
Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

Keresztes Imahadjárat 132. imája
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

Keresztes Imahadjárat 140. imája
Az Angyalok Hierarchiájának Védelméért

Keresztes Imahadjárat 143. imája
Védelmezzük az Üdvösség Küldetését

Keresztes Imahadjárat 144. imája
A Keresztény hit megvédéséért

Keresztes Imahadjárat 146. imája
Védelem a megtévesztés ellen

Keresztes Imahadjárat 151. imája
A hit megvédéséért

Keresztes Imahadjárat 154. imája
Ima az Üdvösség Anyja ünnepére (csak jún. 4.-én)

Keresztes Imahadjárat 156. imája
Védelem a gyűlölet ellen

A Keresztes Imahadjárat 158. imája
Védj meg engem az egy–világvallástól

A Keresztes Imahadjárat 159. imája
Könyörgés Isten Szeretetéért

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája …”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-4-nap-csutortok

– 5. nap – Péntek

IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT – Szeretetért, Isteni Vezetésért, a Szentlélek Ajándékaiért (I.rész)

Keresztes Imahadjárat 10. imája
Szereteted lángjának hordozása

Keresztes Imahadjárat 37. imája
Isten gyermekeinek egyesítéséért

Keresztes Imahadjárat 39. imája
Segítsetek felkészíteni a lelkeket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre.

Keresztes Imahadjárat 45. imája
Ima a negatív gondolatok legyőzésére

Keresztes Imahadjárat 48. imája
Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért

Keresztes Imahadjárat 51. imája
A Szentlélek ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 72. imája
A Tanítványok imája

Keresztes Imahadjárat 74. imája
A megkülönböztetés Ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 92. imája
Az Állhatatosság Kegyelméért.

Keresztes Imahadjárat 94. imája
Az elme, a test és a lélek gyógyulására

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDÉNEK NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-5-nap-pentek

– 6. nap – Szombat

IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT – Szeretetért, Isteni Vezetésért, a Szentlélek Ajándékaiért (II.rész)

Keresztes Imahadjárat 101. imája
Csodatevő ima, hogy megérezzük Jézus Jelenlétét

Keresztes Imahadjárat 109. imája
A Bizalom Ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 119. imája
Hogy érezzem Isten Szeretetét

Keresztes Imahadjárat 123. imája
A szabad akarat Ajándéka Istennek

Keresztes Imahadjárat 129. imája
A Szeretet Ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 137. imája
Az Átalakítás imája

Keresztes Imahadjárat 145. imája
Tölts el engem Szereteted Ajándékával

Keresztes Imahadjárat 148. imája
Jöjj segítségemre!

Keresztes Imahadjárat 149. imája
Keressük Isten Szeretetét

Keresztes Imahadjárat 160. imája
Segíts nekem, hogy jobban szeresselek

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDÉNEK NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-6-nap-szombat

– 7. nap – Vasárnap

IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT – Hála és Dícsőítés a Mennyei Atyához

Keresztes Imahadjárat 5. imája
Dicsőség a Legmagasságosabb Istennek

Keresztes Imahadjárat 15. imája
Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 21. imája
Hálaadás a különleges ajándékért

Keresztes Imahadjárat 47. imája
Élesszétek újra Jézus iránti szereteteteket

Keresztes Imahadjárat 52. imája
Imádság az Atyához

Keresztes Imahadjárat 59. imája
A hűség fogadalma az Isteni Akarathoz

Keresztes Imahadjárat 69. imája
Ima Isten, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Keresztes Imahadjárat 90. imája
Hálaadás legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

Keresztes Imahadjárat 147. imája
Atyaisten, légy Irgalmas azokhoz, akik megtagadják Fiadat

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDÉNEK NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája

…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-7-nap-vasarnap

– 8. nap – Hétfő

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – A különösen veszélyeztetett lelkekért, családokért, fiatalokért, gyermekekért (I. rész)

Keresztes Imahadjárat 3. imája
Szabadítsátok meg a világot a félelemtől

Keresztes Imahadjárat 4. imája
Egyesítsetek minden családot

Keresztes Imahadjárat 7. imája
Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot

Keresztes Imahadjárat 17. imája
Ima a sötét lelkek megmentéséért, a Szűzanyának felajánlva

Keresztes Imahadjárat 19. imája
Ima a fiatalokért a Szűzanyához

Keresztes Imahadjárat 41. imája
A hitetlenek lelkéért

Keresztes Imahadjárat 43. imája
Mentsd meg a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

Keresztes Imahadjárat 60. imája
Ima a családok megtéréséért a Nagyfigyelmeztetés alatt

Keresztes Imahadjárat 62. imája
Az elveszett és a tehetetlen bűnösökért

Keresztes Imahadjárat 64. imája
Mentsd meg a testvéreimet

Keresztes Imahadjárat 67. imája
Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

Keresztes Imahadjárat 73. imája
A fiatal lelkekért, a fiatal gyermekekért

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája


https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-8-nap-hetfo

– 9. nap – Kedd

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – A különösen veszélyeztetett lelkekért, családokért, fiatalokért, gyermekekért (II. rész)

Keresztes Imahadjárat 79. imája
Ima a kétmilliárd elveszett lélekért

Keresztes Imahadjárat 89. imája
A nyomorult bűnösök imája

Keresztes Imahadjárat 104. imája
Szabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságból

Keresztes Imahadjárat 112. imája
Az Üdvösség Kegyelméért

Keresztes Imahadjárat 117. imája
Azokért, akik eladták a lelküket

Keresztes Imahadjárat 118. imája
Az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért

Keresztes Imahadjárat 122. imája
Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

Keresztes Imahadjárat 127. imája
A saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséért

Keresztes Imahadjárat 128. imája
Hogy összegyűjtsünk és egyesítsünk minden lelket

Keresztes Imahadjárat 153. imája
Védelem Ajándéka a gyermekeknek

Keresztes Imahadjárat 157. imája
A fogságban lévő lelkekért

Keresztes Imahadjárat 169. imája
Isten Szeretetének Ajándékáért

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor )
Keresztes Imahadjárat 130. imája


…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-9-nap-kedd

– 10. nap – Szerda

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – Egyének, családok számára és a nemzetekért (I. rész)

Keresztes Imahadjárat 2. imája
Ima a globális uralkodókért

Keresztes Imahadjárat 6. imája
Ima az Antikrisztus megállítására

Keresztes Imahadjárat 20. imája
Ima, mely segít megállítani az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet.

Keresztes Imahadjárat 31. imája
A védelem imalánca

Keresztes Imahadjárat 32. imája
Ima az Abortusz megállítására Írországban

Keresztes Imahadjárat 42. imája
Böjti ima az Egy-világpénznem megakadályozására

Keresztes Imahadjárat 61. imája
Ima az Egy- Világ ellenőrzésének elhárításáért

Keresztes Imahadjárat 63. imája
Védj meg Engem ezen az utazáson

Keresztes Imahadjárat 68. imája
Védj meg engem a Sátán befolyásától

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor )
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-10-nap-szerda

– 11. nap – Csütörtök

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – Egyének, családok számára és a nemzetekért (II. rész)

Keresztes Imahadjárat 98. imája
Hogy Isten Kegyelme beborítsa a világvezetőket

Keresztes Imahadjárat 106. imája
Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

Keresztes Imahadjárat 113. imája
Hogy a gonosz megsemmisüljön országunkban

Keresztes Imahadjárat 120. imája
Fékezd meg a Háború Kiterjedését

Keresztes Imahadjárat 126. imája
Hogy ellenálljunk a vallási üldöztetésnek

Keresztes Imahadjárat 138. imája
Védelem a gyűlölettel szemben

Keresztes Imahadjárat 139. imája
Erőért a gonosz legyőzésére

Keresztes Imahadjárat 141. imája
Védelem az üldöztetés ellen

Keresztes Imahadjárat 162. imája
A gyengék és az ártatlanok védelmére

Keresztes Imahadjárat 166. imája
Hogy csökkenjenek az ártatlanok ellen elkövetett gyilkosságok

Keresztes Imahadjárat 167. imája
A családom védelméért

Saját nemzet imádkozza (77., 85, 99.):
Keresztes Imahadjárat 77. imája
Nagy Britannia számára

Keresztes Imahadjárat 85. imája
Ima, hogy az Amerikai Egyesült Államok megmeneküljön a csaló kezéből.

Keresztes Imahadjárat 99. imája
Ima Ausztrália & Új – Zéland megmentésére

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-11-nap-csutortok

– 12. nap – Péntek

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – a papokért, Benedek pápáért, az Egyházért,
+ imák a papok és a Klérus számára (papoknak!)

Keresztes Imahadjárat 23. imája
Ima Benedek pápa biztonságáért

Keresztes Imahadjárat 28. imája
Ima Isten minden Keresztény Egyházának egyesítésére

Keresztes Imahadjárat 38. imája
Ima Benedek pápáért és a szent papokért

Keresztes Imahadjárat 53. imája
Ima a Katolikus Egyházért

Keresztes Imahadjárat 70. imája
Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához

Keresztes Imahadjárat 81. imája
Ima a Szentáldozás Ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 82. imája
A Maradék egyház győzelméért

Keresztes Imahadjárat 100. imája
A Kereszténység túléléséért

—————
CSAK PAPOKNAK!
IMÁK A PAPOK ÉS A KLÉRUS SZÁMÁRA

Keresztes Imahadjárat 22. imája
Ima a Katolikus Klérus számára

Keresztes Imahadjárat 40. imája
Ima a Klérusnak, hogy felkészítsék a lelkeket Második Eljövetelemre.

Keresztes Imahadjárat 49. imája
A Keresztény Klérus hűség fogadalma

Keresztes Imahadjárat 56. imája
A papok számára, hogy a Szent Eukarisztiának védelmet keressenek

Keresztes Imahadjárat 57. imája
Ima a Klérus számára: Jézus, halljam a Te hívásod

Keresztes Imahadjárat 66. imája
Klérusnak: Segíts nekem, hogy Legszentebb Szavadhoz hű maradjak

Keresztes Imahadjárat 110. imája
A papoknak, hogy hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz

Keresztes Imahadjárat 114. imája
A papoknak, hogy megkapják az Igazság Ajándékát

Keresztes Imahadjárat 116. imája
Ments meg engem a gonosz hazugságoktól

Keresztes Imahadjárat 121. imája
Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

Keresztes Imahadjárat 125. imája
Isten Legszentebb Szavának a megvédésére

Keresztes Imahadjárat 135. imája
A papoknak, hogy megvédjék az Igazságot.

Keresztes Imahadjárat 170. imája
Isten Szent Igéjének a védelmére

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-12-nap-pentek

– 13. nap – Szombat

IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT – Szabadító imák, imák hitért, bizalomért, áldásért, erőért, segítségért, reményért. (I. rész)

Keresztes Imahadjárat 36. imája
Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy Igaz Istent

Keresztes Imahadjárat 46. imája
Szabadíts meg Engem a Sátán bilincseitől

Keresztes Imahadjárat 50. imája
Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek

Keresztes Imahadjárat 54. imája
Ima az Atyához, a Harmadik Világháború hatásának enyhítésére

Keresztes Imahadjárat 76. imája
Az ateisták imája

Keresztes Imahadjárat 78. imája
Szabadíts meg a gonosztól

Keresztes Imahadjárat 83. imája
Ima a büntetések enyhítésére

Keresztes Imahadjárat 84. imája
Ima, hogy megvilágosodjon az elithez tartozók lelke, akik a világot uralják.

Keresztes Imahadjárat 86. imája
Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől

Keresztes Imahadjárat 91. imája
Engedd, hogy hűséges maradjak hitemhez

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”
https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-13-nap-szombat

– 14. nap – Vasárnap

IMÁK KÜLÖNLEGES KEGYELMEKÉRT – Szabadító imák, imák hitért, bizalomért, áldásért, erőért, segítségért, reményért. (II. rész)

Keresztes Imahadjárat 95. imája
Íme, egy rövid ima, hogy segítsen megtalálni az időt az imádkozásra

Keresztes Imahadjárat 97. imája
Hogy a Keresztes Imahadjárat Csoportjai egyesüljenek

Keresztes Imahadjárat 108. imája
Felkapaszkodás a Kálvária Hegyére

Keresztes Imahadjárat 115. imája
A Megtérés Ajándékáért

Keresztes Imahadjárat 124. imája
Hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet

Keresztes Imahadjárat 134. imája
Hogy higgyünk Isten Létezésében

Keresztes Imahadjárat 136. imája
Hogy megtartsuk Szavadat

Keresztes Imahadjárat 142. imája
Felkészülés a halálra

Keresztes Imahadjárat 161. imája
A bizalomért és a békéért

Keresztes Imahadjárat 163. imája
Ments meg engem az üldöztetéstől

Keresztes Imahadjárat 165. imája
Az Örök Élet Ajándékáért

AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor)
Keresztes Imahadjárat 130. imája
…”
https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-14-nap-vasarnap

Nekünk együtt kell működnünk, gyermekeim, hogy az emberiségért folytatott harcban az Antikrisztus meg legyen akadályozva. (2012.02.16.)