Itt az ideje megkérnetek szeretett Fiamat, hogy tartsa fenn bátorságotokat

Igazság Könyve:

Üdvösség Anyja: A Keresztes Imahadjárat csoportjai milliárdok lelkét fogják megmenteni

  1. március 10. vasárnap 18:00

 

Drága gyermekem, ebben az időben még jobban egyedül és elszigetelten fogod érezni magad, miközben Isten Szava hangosan kiált, hogy figyelmeztesse az embereket lelkük felkészítésének szükségességére.

Gyermekek, itt az ideje megkérnetek szeretett Fiamat, hogy tartsa fenn bátorságotokat azon sötét napok, hónapok és évek alatt, melyek előtettek állnak. Örvendeznetek kell, mivel a Szentlélek által nagyon sok lélek ihletődött meg és válaszolt Fiam, Jézus Krisztus hívására. Ő olyan nagyon szeret mindnyájatokat, hogy ez örömkönnyekre fakaszt engem, az Ő szeretett Édesanyját.  Ahogyan majd kiterjeszti Irgalmasságát, az meghaladja értelmi képességeteket, és még azokat is közel vonzza majd a Szívéhez, akik megvetik Őt.

Nem fog sokáig tartani, amíg az Ő Második Eljövetele bekövetkezik, ezért Dicsőítenetek kell Istent. Felkészülésül olyan gyakran kell részesülnötök a Gyónás szentségében, amilyen gyakran csak lehetséges, és imádkoznotok kell továbbra is a lelkekért.

Bár Isten Mindenható, és az Ő Dicsőségét most teljesen meg fogják érteni, amikor tanúságot fogtok tenni Második Eljöveteléről; nektek, Maradék Hadseregének, segítenetek kell Neki az emberiség megmentésének Tervében.

A Keresztes Imahadjárat-csoportok milliárdok lelkét fogják megmenteni, éppen ezért terjeszteni és meg kell sokasítani azokat. Isten Kegyelmei kiáradnak mindazokra, akik részt vesznek ezekben az imacsoportokban. Ők lesznek a fegyverzet, akik védelmezni fogják az emberiséget az Antikrisztus által tervezett üldöztetés ellen.

Sohase adjátok fel, gyermekek. Maradjatok mindenkor a Kegyelem állapotában, és továbbra is kövessétek Fiam utasításait. Ő sohasem fog elhagyni benneteket, oly nagy az irántatok való Szeretete.

Szeretett Édesanyátok

 

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-keresztes-imahadjarat-csoportjai-milliardok-lelket-fogjak-megmenteni

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/03/10

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-03-10

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat