Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak

AZ ÚRRAL VALÓ EGYSÉG IMÁJA

A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
A szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen
és tekintetünk összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.

Szeretetláng Fesztivál – Jim Blount atya tanítása – 2022.08.27.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jim+blount+szeretetl%C3%A1ng#fpstate=ive&vld=cid:e4ae6954,vid:jr_PatD1z8U,st:3833

 

 

Újra Magyarországra látogat Jim Blount, a Szeretetláng imamozgalom apostola

  1. február 6.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ujra-magyarorszagra-latogat-jim-blount-szeretetlang-imamozgalom-apostola


Igazság Könyve:

Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak

  1. március 15. péntek 22:30

 

Drága gyermekem, ez a nagy szomorúság ideje, nemcsak a te számodra, hanem azok számára is, akik Fiamat szeretik.

Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy – Fiam kedvéért – maradjatok erősek és hűek Isten Szent Szavához. Ő, az Én szeretett Fiam, aki lelki gyötrelmében lehorgasztja Fejét, amint nézi azt a borzalmat, ahogyan Egyháza összeomlik előtte.

Kérlek benneteket, imádkozzatok a reményért, és mondjátok Szent Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak. Nektek imádkoznotok kell mindazokért, akik igazgatják a Katolikus Egyházat. Kérlek, foglaljátok imáitokba azt az embert is, aki Péter Székében ül, mert neki nagy szüksége van imáitokra.

Imádkozzatok, hogy elfogadja Fiam Kereszthalálának Igazságát, és nyissa meg a szívét Fiam kérésére, hogy legyen irgalommal Isten minden gyermeke irán.

Független attól, hogy mennyire nehezek ezek az idők a Katolikus Egyház számára, a gonosz nem tud, és nem is fog diadalmaskodni Isten Hatalma felett.

Az Én szerepem, mint Minden Kegyelem Közvetítője, hamarosan megvalósul, és eljött az idő, hogy mint arra kiválasztott, Napba öltözött (*) asszony segítsek Fiamnak az üdvösség végső tervében.

Én Isten minden gyermekét szeretem, beleértve azokat is, akik Neki nagy szégyent és fájdalmat okoznak. Imádkozzatok, hogy imáim, melyeket a ti nevetekben adok át és mutatok be Fiamnak, segítsenek a szenvedés enyhítésében, mely a Katolikus Egyházban vár rátok.

Szeretetem – mint Isten minden gyermekének Anyja – mindent körülvesz, és sohasem fogok meghátrálni azon igyekezetemben, hogy reményt hozzak nektek, drága gyermekek.

Imáitok a Mennyben meghallgatásra fognak találni, és nektek sohasem szabad feladnotok a reményt, mert Fiam Irgalmassága nagyobb, mint ahogyan azt ti ismeritek.

Isten Szeretete Mindenható. Kérjetek, és nagy áldásban lesz részetek, mivel az Úr Nagy Napjára vonatkozó előkészületek befejeződtek.

Várjátok türelemmel, szeretettel és bizalommal, mert mindezek a megpróbáltatások hamarosan megtörténnek, és aztán az új Ég és Föld eggyé fog olvadni. Ez minden, amivel törődnötök kell: a lelketek és azok lelkének a felkészítése, akiknek a legnagyobb szükségük van imáitokra. Csak ily módon lesztek képesek elfogadni Isten Világosságát, és belépni az új Paradicsomba a Földön.

Legyetek békében, és összpontosítsatok kizárólag Fiamra és az Ő egyedülálló óhajára, hogy minden teremtett lény lelkét megmenthesse.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

(*) Jelenések Könyve 12, 1-2: Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.

https://masodikeljovetel.hu/az-udvosseg-anyja-imadkozzatok-rozsafuzeremet-mindazokert-akik-romaban-kormanyoznak

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/03/15

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-03-15

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat