A jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor

A képen ISKENDERUN-ban épen maradt Szűzanya szobor

 

 

ISKENDERUN ELPÁROLT “A FÖLDRENGÉS EGYESÍTI A NÉPEKET”

https://www.gruppotv7.com/padova/2023/02/08/iskenderun-distrutta-il-terremoto-unisca-i-popoli-89-75/

 

https://www.agensir.it/mondo/2023/02/14/padre-antuan-ilgit-iskenderun-come-capitani-di-una-nave-rimaniamo-qui-a-fianco-della-gente/?fbclid=IwAR2HljEOzk8z7nDcvHCWdLAajf4uH56tMg4EuiJnb_geQtEjivDqu_DzMaQ

 

https://www.facebook.com/ilgitsj

 

DIANA IOVANOVICI-SOSOACĂ, román szenátor nevén nevezte a dolgokat a bukaresti parlamentben: A törökországi katasztrófa nem egy természeti katasztrófa, hanem egy geofizikai terrortámadás volt

https://szmm.substack.com/p/diana-iovanovici-sosoaca-roman-szenator

 

 

Halak hullottak az égből ott, ahol eső is ritkán esik

http://www.ma.hu/vilagvege/386335/Halak_hullottak_az_egbol_ott_ahol_eso_is_ritkan_esik?fbclid=IwAR0jDsf0pBZtdLxqh7vq82JRfWK5E-w9vGRudToP8OfrHTJH-1aK8T8Gvyo

 

EN:

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/australian-town-witnesses-fish-rained-from-sky-locals-claim-blessing-from-lord-say-reports/articleshow/98129814.cms

 


Igazság Könyve:

A jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor

  1. március 5. kedd 15:30

 

Drága, szeretett leányom, egy embernek sem szabad elmulasztania a változások felismerését, amelyek világszerte felszínre törnek, mert mindaz, ami a Jelenések Könyvében meg volt jövendölve, be fog következni. Ezek közül az események közül sok eltérő lesz azon titkok emberi értelmezésétől, amelyek János Evangélista számára voltak kinyilatkoztatva. Mindazonáltal számotokra ezek akkor lesznek érthetők, amikor látni fogjátok, hogy valójában miért is vannak.

Az Antikrisztus által kidolgozott és gondosan kifinomult tervet sok emberrel együtt ügyesen megfogalmazták, beleértve a világhírű politikusokat is, akik ezt a gonosz tervet mostanáig még fel sem ismerték.

Sok központ létrehozása van folyamatban a különböző nemzetekben, ahol azt tervezik, hogy átvegyék sok ország vezetését. Azonban tevékenységük korlátozva van a választott lelkek imái miatt, és azok miatt, akik a Keresztes Imahadjárat imáit imádkozzák.

Imáitok mindig meghallgatásra találnak a Mennyben, így nektek továbbra is buzgón kell imádkoznotok, hogy gyengítsétek a fenevad gonosz cselekedeteit, aki sohasem fogja megnyerni ezt a lelkekért folytatott csatát, mivel napjai lerövidültek.

Nem az a vágyam, hogy megfélemlítselek, hanem hogy felkészítselek benneteket. Most különleges erőt és kegyelmeket hagyok mindazokra, akik állhatatosan ragaszkodnak azon Kívánságomhoz, hogy imádkozzák a Keresztes Imahadjárat imáit. A jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor.

Az Én Hatalmam az ereiteken keresztül fog áramlani, amint Ösvényemen viszlek benneteket, hogy megmentsük az emberiséget.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/jelek-mindnyajatok-szamara-fognak-adatni-es-csodakra-kerul-majd-sor

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/03/05

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-03-05

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat