Kim olduğumu kabul eden Credo Duası değiştirilecek

Gerçeği Kitap:

Baba Tanrı: Kim olduğumu kabul eden Credo Duası değiştirilecek

26 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, Kim Olduğumu kabul eden Credo Duasının sahte tanrıları onurlandıracak şekilde değiştirileceği zaman gelecek.

Tek dünya dini tanıtıldığında, bu, Ebedi Baba olarak bana artık saygı duyulmadığı izlenimini vermemek için dikkatli bir şekilde yapılacaktır. Eğer Bana saygı gösterilmezse, o zaman bu yeni dua iğrenç olacak ve eğer çocuklarım Benimle kalmak istiyorsa ve Ebedi Yaşamı arzuluyorsa asla okunmamalıdır. Babanız olan Beni onurlandıran ve Kurtarıcınız olan Oğlum İsa Mesih’i kabul eden, her yerdeki tüm kiliselere söylenecek olan tek bir küfür sözcüğünü söylemektense sessiz kalırsanız çok daha iyi olur.

Benim ve Oğlumun Adıma hürmet eden kelimeler çarpıtılacak ve Oğluma atıfta bulunan ifadeler “Işığın İsa’sı” gibi terimleri içerecektir. Bu yeni dua, insanın üstünlüğüne, kardeşinin refahını sağlama sorumluluğuna ve Tanrı’yı ​​onurlandıran tüm dinleri tek bir din olarak kabul etme sorumluluğuna vurgu yapacaktır.

Oğlum’a saygı duyulması gerektiği şekilde yapılan tüm atıfların yerini, O’na verecekleri bu yeni unvan alacak. Dünyaya, Dünyanın güzelliğini onurlandırması söylenecek; Herkes için bir olan ve her türlü ibadeti kabul eden Allah’ın yarattığı dünya harikalarıdır. Bu, dünyanın pagan dini olarak tek bir dünyada bir araya geleceği zaman olacak. Pek çok dini ifade bu yeni öğretiyi kirleteceğinden, ayırt etme yeteneğiyle kutsanmış olanların olup biteni gerçekten anlaması gerekecek.

Çabaları ne kadar da nafile olacak, çünkü çocuklarıma bu karanlığı getirenler, Yaratıcılarını reddetmelerinin acısını çekecekler . Ve bu dua göründüğü gibi kabul edildiğinde, başka bir iğrençlik yaşanacak; çürük meyveden başka bir şey getirmeyecek olan yeniden yazılmış Söz’ün tanıtılması.

Zamanla yeni insan yapımı tanrıyı temsil edecek özel bir sembol yaratılacak, böylece onu takması istenenler, birbirleriyle dayanışma göstererek iyi bir şey yapmış olacaklarını düşünecek. Onlara tüm bunların herkesin iyiliği için olduğu, ilk görevinizin insanın mükemmelliğini aramak olduğu söylenecek. Bunun, Tanrıyla yüzleşmeden önce önemli olduğunu söyleyeceklerdir. İnsanlığı dini zulme, yoksulluğa ve savaşlara kölelikten kurtarmak için adalet aramazsanız, Tanrı’nın İradesini yerine getiremezsiniz. Odak noktası Benim Yaratımım olan Dünya ile ilgili her şey üzerinde olacak; uluslar; Halk ve siyasi yöneticiler. Tanrıya daha iyi hizmet edebilmek için herkesin bir bütün olarak birleşeceğini söyleyecekler. Hizmet edecekleri tek şey, tüm bunları gerçekleştirecek olan yalanların kralı olacak. Ve dünya, küresel konulardaki bu yeni ve yenilikçi gibi görünen ilerlemeleri alkışlarken, insanlık da paganizme sürüklenecek. Paganizm beraberinde ruhun korkunç karanlığını getirecektir. Sonra Bana karşı yöneltilen her şeye karşılık, onların iğrençliklerini, üzerinde yürüdükleri Dünya’da tekrarlayacağım; içtikleri su; tırmandıkları dağlar; geçtikleri denizler ve ürünlerini besleyen yağmur. 

İnsanlar arasındaki güçlü, gururlu ve kötüler ile Ben, onların Ebedi Babaları, Yaratıcıları arasındaki savaş çetin bir savaş olacak.

Ebedi Babanız

Yüce Tanrı

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/

 

 

Beni cellatlarıma teslim etmekten sorumlu olanlar kadar siz de suçlu olacaksınız.

28 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Canım sevgili kızım, Tekrar gelme sözüm yerine gelecektir. Hiçbir şey Benim İkinci Gelişimi engelleyemez, ama yine de Kim olduğumu bilenler ve düşmanım için açık ve istekli kalplerle çalışanlar, bu Büyük Gün’den önce ruhları yok edebileceklerine inanıyorlar.

Düşmanlarım şunu bilsin. Seni biliyorum. Ruhlarınızı görebiliyorum. Kalplerinizde hangi kötülüğün bulunduğunu görebiliyorum. Ayrıca içinizde yan yana duran iyiliği de görebiliyorum. Size gelecek olanın Gerçeği’ni açıklarken Beni duyun. 

Eğer Beni seviyorsanız, bunu yapmamanız teşvik edilecektir.

Eğer Öğretilerime inanıyorsanız, yeni bir sahte ikameye inanmanız istenecektir.

Eğer Benim size bu Mesajlar aracılığıyla iletişim kurduğuma inanıyorsanız, kötü olan tarafından bu Sözlerin Benden gelmediğine ikna olacaksınız, bu nedenle Bana ihanet etmeye ayartılacaksınız ve bunu hizmetkarlarıma zulmederek yapacaksınız. Bu Misyonu destekleyenler. Sizler bu Misyonun hainleri olacaksınız ve bu nedenle Beni cellatlarıma teslim etmekten sorumlu olanlar kadar suçlu olacaksınız.

Beni dinlemezseniz bu size kalmıştır ve ben sizi sorumlu tutmayacağım, çünkü asla Kendi İrademi size dayatmayacağım. Başkalarına acı çektirmektense Beni görmezden gelip Öğretilerimi takip etmeniz çok daha iyi.

Artık milyarlarca ruhu kurtarma Planım başladığına göre, Bana karşı çıkan insanların iradesinin üzerine çıkacağımı bilin. Hiçbir şey – hiçbir söz – hiçbir eylem – hiçbir eylem – hiçbir kötülük – Beni arayışımda durduramaz. insanlığı kurtar. Allah’ın yolunda duranlar aciz kalacaklar ve hükmedeceğim gün, sonunda üzüntüden bana secde edecekler.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/28/you-will-be-just-as-guilty-as-those-who-were-responsible-for-handing-me-over-to-my-executioners/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/28/you-will-be-just-as-guilty-as-those-who-were-responsible-for-handing-me-over-to-my-executioners/

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/27

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052724.cfm

Başka bir iğrençlik yaşanacak; çürük meyveden başka bir şey getirmeyecek olan yeniden yazılmış Söz’ün tanıtılması.

Gerçeği Kitap:

Baba Tanrı: Kim olduğumu kabul eden Credo Duası değiştirilecek

26 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, Kim Olduğumu kabul eden Credo Duasının sahte tanrıları onurlandıracak şekilde değiştirileceği zaman gelecek.

Tek dünya dini tanıtıldığında, bu, Ebedi Baba olarak bana artık saygı duyulmadığı izlenimini vermemek için dikkatli bir şekilde yapılacaktır. Eğer Bana saygı gösterilmezse, o zaman bu yeni dua iğrenç olacak ve eğer çocuklarım Benimle kalmak istiyorsa ve Ebedi Yaşamı arzuluyorsa asla okunmamalıdır. Babanız olan Beni onurlandıran ve Kurtarıcınız olan Oğlum İsa Mesih’i kabul eden, her yerdeki tüm kiliselere söylenecek olan tek bir küfür sözcüğünü söylemektense sessiz kalırsanız çok daha iyi olur.

Benim ve Oğlumun Adıma hürmet eden kelimeler çarpıtılacak ve Oğluma atıfta bulunan ifadeler “Işığın İsa’sı” gibi terimleri içerecektir. Bu yeni dua, insanın üstünlüğüne, kardeşinin refahını sağlama sorumluluğuna ve Tanrı’yı ​​onurlandıran tüm dinleri tek bir din olarak kabul etme sorumluluğuna vurgu yapacaktır.

Oğlum’a saygı duyulması gerektiği şekilde yapılan tüm atıfların yerini, O’na verecekleri bu yeni unvan alacak. Dünyaya, Dünyanın güzelliğini onurlandırması söylenecek; Herkes için bir olan ve her türlü ibadeti kabul eden Allah’ın yarattığı dünya harikalarıdır. Bu, dünyanın pagan dini olarak tek bir dünyada bir araya geleceği zaman olacak. Pek çok dini ifade bu yeni öğretiyi kirleteceğinden, ayırt etme yeteneğiyle kutsanmış olanların olup biteni gerçekten anlaması gerekecek.

Çabaları ne kadar da nafile olacak, çünkü çocuklarıma bu karanlığı getirenler, Yaratıcılarını reddetmelerinin acısını çekecekler . Ve bu dua göründüğü gibi kabul edildiğinde, başka bir iğrençlik yaşanacak; çürük meyveden başka bir şey getirmeyecek olan yeniden yazılmış Söz’ün tanıtılması.

Zamanla yeni insan yapımı tanrıyı temsil edecek özel bir sembol yaratılacak, böylece onu takması istenenler, birbirleriyle dayanışma göstererek iyi bir şey yapmış olacaklarını düşünecek. Onlara tüm bunların herkesin iyiliği için olduğu, ilk görevinizin insanın mükemmelliğini aramak olduğu söylenecek. Bunun, Tanrıyla yüzleşmeden önce önemli olduğunu söyleyeceklerdir. İnsanlığı dini zulme, yoksulluğa ve savaşlara kölelikten kurtarmak için adalet aramazsanız, Tanrı’nın İradesini yerine getiremezsiniz. Odak noktası Benim Yaratımım olan Dünya ile ilgili her şey üzerinde olacak; uluslar; Halk ve siyasi yöneticiler. Tanrıya daha iyi hizmet edebilmek için herkesin bir bütün olarak birleşeceğini söyleyecekler. Hizmet edecekleri tek şey, tüm bunları gerçekleştirecek olan yalanların kralı olacak. Ve dünya, küresel konulardaki bu yeni ve yenilikçi gibi görünen ilerlemeleri alkışlarken, insanlık da paganizme sürüklenecek. Paganizm beraberinde ruhun korkunç karanlığını getirecektir. Sonra Bana karşı yöneltilen her şeye karşılık, onların iğrençliklerini, üzerinde yürüdükleri Dünya’da tekrarlayacağım; içtikleri su; tırmandıkları dağlar; geçtikleri denizler ve ürünlerini besleyen yağmur. 

İnsanlar arasındaki güçlü, gururlu ve kötüler ile Ben, onların Ebedi Babaları, Yaratıcıları arasındaki savaş çetin bir savaş olacak.

Ebedi Babanız

Yüce Tanrı

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/26

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052624.cfm

Herkesin yüreğinde putperestlik ve sahte bir tanrı onun yerini aldığında, O’nun Gazabı emsalsiz olacaktır

Gerçeği Kitap:

Paganizm Kilisemi etkisi altına aldığında bu son bölümü işaretleyecek

24 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, bugün pek çok insanın ve özellikle de gençlerin Beni tanımak istememesinin ana nedeni, onların sınırsız kişisel çıkarlarıdır. Kendi kendine takıntı ve kişinin yalnızca kendini ve arzularını memnun etme arzusu, birbirlerine karşı gerçek sevginin eksik olduğu ve bu tür ruhlarda çok az hayırseverliğin mevcut olduğu anlamına gelir. Kendilerini gerçekleştirme arayışı içinde kendilerini başkalarından ayırdıklarında komşularını sevemezler. Komşularını sevmeyince Beni sevemezler. 

Tanrı’dan ayrılık hiç bu kadar yaygın olmamıştı. Kalplerinde çok az sevgi olan kötülükler, kök salacak hoş bir ortam bulur. Kötülük, kolay av haline gelen ruhlara bir kez ekildiğinde hızla büyüyecek ve yayılacaktır.

Ne kadar yayılırsa, ruhta o kadar az sevgi olacak ve başkalarına karşı nefret aşılanacaktır. Yakında nefret, kıskançlık, kıskançlık, açgözlülük ve açgözlülük modern toplumu birleştiren ortak özellikler haline gelecek ve sonunda ruhlar hiçbir şey hissetmeyene kadar sentezlenecek. Ruhun boşluğu büyük tehlikeye yol açar, çünkü kötü olan zekidir ve o aşamada ruhları dünyadaki Tanrı’nın Varlığına karşı savaş açmak için kullanacaktır. Dünya bencilleşip, cömertçe vermekten daha önemli gördüğü her türlü hakkı talep ettiğinde bundan iyi bir şey çıkamaz.

Lucifer, Babama itaatsizlik ettiğinde onun çöküşüne yol açan şey gururdu. Gurur ve benlik sevgisi, diğer her şeyin ikinci planda kaldığı insan ırkının nihai çöküşüne yol açacaktır. Bu dönemde Allah’a itaatsizlik çok yaygın. O’nun emirlerine çok az saygı duyulduğu görülüyor ve bu, insanın On Emir’in her birine itaatsizlik edeceği anlamına geliyor. İlk Emir, Babamın çocukları üzerindeki son kalesi olan Dünyadaki Kilisem tarafından çiğnendiğinde, dünya tufandan bu yana en kötü azaba tanık olacak. 

Paganizm Kilisemi etkisi altına aldığında bu son bölümü işaretleyecektir.

Tanrı’nın çocukları kendilerini sevdiklerinde ve O’nun önünde dua ettiklerinde, O acı gözyaşları döker. Ancak herkesin yüreğinde putperestlik ve sahte bir tanrı onun yerini aldığında, O’nun Gazabı emsalsiz olacaktır.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/24/once-paganism-grips-my-church-this-will-mark-the-final-chapter/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/24/once-paganism-grips-my-church-this-will-mark-the-final-chapter/

 

 

 

Baba Tanrı: Kim olduğumu kabul eden Credo Duası değiştirilecek

26 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, Kim Olduğumu kabul eden Credo Duasının sahte tanrıları onurlandıracak şekilde değiştirileceği zaman gelecek.

Tek dünya dini tanıtıldığında, bu, Ebedi Baba olarak bana artık saygı duyulmadığı izlenimini vermemek için dikkatli bir şekilde yapılacaktır. Eğer Bana saygı gösterilmezse, o zaman bu yeni dua iğrenç olacak ve eğer çocuklarım Benimle kalmak istiyorsa ve Ebedi Yaşamı arzuluyorsa asla okunmamalıdır. Babanız olan Beni onurlandıran ve Kurtarıcınız olan Oğlum İsa Mesih’i kabul eden, her yerdeki tüm kiliselere söylenecek olan tek bir küfür sözcüğünü söylemektense sessiz kalırsanız çok daha iyi olur.

Benim ve Oğlumun Adıma hürmet eden kelimeler çarpıtılacak ve Oğluma atıfta bulunan ifadeler “Işığın İsa’sı” gibi terimleri içerecektir. Bu yeni dua, insanın üstünlüğüne, kardeşinin refahını sağlama sorumluluğuna ve Tanrı’yı ​​onurlandıran tüm dinleri tek bir din olarak kabul etme sorumluluğuna vurgu yapacaktır.

Oğlum’a saygı duyulması gerektiği şekilde yapılan tüm atıfların yerini, O’na verecekleri bu yeni unvan alacak. Dünyaya, Dünyanın güzelliğini onurlandırması söylenecek; Herkes için bir olan ve her türlü ibadeti kabul eden Allah’ın yarattığı dünya harikalarıdır. Bu, dünyanın pagan dini olarak tek bir dünyada bir araya geleceği zaman olacak. Pek çok dini ifade bu yeni öğretiyi kirleteceğinden, ayırt etme yeteneğiyle kutsanmış olanların olup biteni gerçekten anlaması gerekecek.

Çabaları ne kadar da nafile olacak, çünkü çocuklarıma bu karanlığı getirenler, Yaratıcılarını reddetmelerinin acısını çekecekler . Ve bu dua göründüğü gibi kabul edildiğinde, başka bir iğrençlik yaşanacak; çürük meyveden başka bir şey getirmeyecek olan yeniden yazılmış Söz’ün tanıtılması.

Zamanla yeni insan yapımı tanrıyı temsil edecek özel bir sembol yaratılacak, böylece onu takması istenenler, birbirleriyle dayanışma göstererek iyi bir şey yapmış olacaklarını düşünecek. Onlara tüm bunların herkesin iyiliği için olduğu, ilk görevinizin insanın mükemmelliğini aramak olduğu söylenecek. Bunun, Tanrıyla yüzleşmeden önce önemli olduğunu söyleyeceklerdir. İnsanlığı dini zulme, yoksulluğa ve savaşlara kölelikten kurtarmak için adalet aramazsanız, Tanrı’nın İradesini yerine getiremezsiniz. Odak noktası Benim Yaratımım olan Dünya ile ilgili her şey üzerinde olacak; uluslar; Halk ve siyasi yöneticiler. Tanrıya daha iyi hizmet edebilmek için herkesin bir bütün olarak birleşeceğini söyleyecekler. Hizmet edecekleri tek şey, tüm bunları gerçekleştirecek olan yalanların kralı olacak. Ve dünya, küresel konulardaki bu yeni ve yenilikçi gibi görünen ilerlemeleri alkışlarken, insanlık da paganizme sürüklenecek. Paganizm beraberinde ruhun korkunç karanlığını getirecektir. Sonra Bana karşı yöneltilen her şeye karşılık, onların iğrençliklerini, üzerinde yürüdükleri Dünya’da tekrarlayacağım; içtikleri su; tırmandıkları dağlar; geçtikleri denizler ve ürünlerini besleyen yağmur. 

İnsanlar arasındaki güçlü, gururlu ve kötüler ile Ben, onların Ebedi Babaları, Yaratıcıları arasındaki savaş çetin bir savaş olacak.

Ebedi Babanız

Yüce Tanrı

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/26/god-the-father-the-credo-prayer-which-acknowledges-who-i-am-will-be-changed/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/25

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052524.cfm

Paganizm Kilisemi etkisi altına aldığında bu son bölümü işaretleyecek

Gerçeği Kitap:

Paganizm Kilisemi etkisi altına aldığında bu son bölümü işaretleyecek

24 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, bugün pek çok insanın ve özellikle de gençlerin Beni tanımak istememesinin ana nedeni, onların sınırsız kişisel çıkarlarıdır. Kendi kendine takıntı ve kişinin yalnızca kendini ve arzularını memnun etme arzusu, birbirlerine karşı gerçek sevginin eksik olduğu ve bu tür ruhlarda çok az hayırseverliğin mevcut olduğu anlamına gelir. Kendilerini gerçekleştirme arayışı içinde kendilerini başkalarından ayırdıklarında komşularını sevemezler. Komşularını sevmeyince Beni sevemezler. 

Tanrı’dan ayrılık hiç bu kadar yaygın olmamıştı. Kalplerinde çok az sevgi olan kötülükler, kök salacak hoş bir ortam bulur. Kötülük, kolay av haline gelen ruhlara bir kez ekildiğinde hızla büyüyecek ve yayılacaktır.

Ne kadar yayılırsa, ruhta o kadar az sevgi olacak ve başkalarına karşı nefret aşılanacaktır. Yakında nefret, kıskançlık, kıskançlık, açgözlülük ve açgözlülük modern toplumu birleştiren ortak özellikler haline gelecek ve sonunda ruhlar hiçbir şey hissetmeyene kadar sentezlenecek. Ruhun boşluğu büyük tehlikeye yol açar, çünkü kötü olan zekidir ve o aşamada ruhları dünyadaki Tanrı’nın Varlığına karşı savaş açmak için kullanacaktır. Dünya bencilleşip, cömertçe vermekten daha önemli gördüğü her türlü hakkı talep ettiğinde bundan iyi bir şey çıkamaz.

Lucifer, Babama itaatsizlik ettiğinde onun çöküşüne yol açan şey gururdu. Gurur ve benlik sevgisi, diğer her şeyin ikinci planda kaldığı insan ırkının nihai çöküşüne yol açacaktır. Bu dönemde Allah’a itaatsizlik çok yaygın. O’nun emirlerine çok az saygı duyulduğu görülüyor ve bu, insanın On Emir’in her birine itaatsizlik edeceği anlamına geliyor. İlk Emir, Babamın çocukları üzerindeki son kalesi olan Dünyadaki Kilisem tarafından çiğnendiğinde, dünya tufandan bu yana en kötü azaba tanık olacak. 

Paganizm Kilisemi etkisi altına aldığında bu son bölümü işaretleyecektir.

Tanrı’nın çocukları kendilerini sevdiklerinde ve O’nun önünde dua ettiklerinde, O acı gözyaşları döker. Ancak herkesin yüreğinde putperestlik ve sahte bir tanrı onun yerini aldığında, O’nun Gazabı emsalsiz olacaktır.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/24/once-paganism-grips-my-church-this-will-mark-the-final-chapter/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/24/once-paganism-grips-my-church-this-will-mark-the-final-chapter/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/24

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052424.cfm

Sadece başkalarına sevgi göstermeli ve Öğretilerimi takip etmelisiniz.

Gerçeği Kitap:

Tanrının Yollarını anlamak zorunda değilsiniz; onları yalnızca kabul etmelisiniz

23 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, beni seven hepiniz gelin ve bana sevginizi getirin, çünkü teselliye çok ihtiyacım var. Ben senin İsa’nım, İnsanoğlu, dünyanın Kurtarıcısı ama yine de ağlıyorum. İnsana miras bırakılan her Lütuf, nankör ruhlar tarafından Bana geri atılır. Benim cömert Kalbim açık, bu yüzden hepinizi Bana çekebilirim ama siz yüz çeviriyorsunuz. Beni sevenleriniz bile Bana zaman ayırmıyor. Benimle konuşmak yerine, birbirinizle Benim hakkımda konuşuyorsunuz. Tanrı’nın Planlarının Gizemi ve gelecek olan şeyler hakkında çok fazla konuşmak, dikkatinizin dağılmasına ve kafa karışıklığına neden olabilir. Çok fazla analiz ve sözde akıllı tartışma Beni benden alıyor. 

Tanrının Yollarını anlamak zorunda değilsiniz; onları yalnızca kabul etmelisiniz. Sizden hiçbir zaman Kutsallığımın Gizemini anlamanızı istemedim, çünkü Beni gerçekten seven ruhlar Beni, getirdiklerimden dolayı değil, Kim olduğumdan dolayı seveceklerdir.

Kendileri için zafer aramayacaklar. Onlar sadece Krallığımda bir yer kazanmak için maneviyatlarını geliştirmeyecekler. Puan kazanmak için asla Benimle ilgili bilgilerini övünecek şekilde kullanmayacaklar. Bende ikamet edecek ruhlar, hiçbir şey istemeyen, yalnızca kendilerinin ve başkalarının ruhlarının iyiliğini isteyen ruhlardır.

Beni temsil ettiğinizi söylediğinizde, Beni ne kadar tanıdığınızı söylediğinizi söylemez ve bağırmazsınız. Sadece başkalarına sevgi göstermeli ve Öğretilerimi gururdan arınmış bir ruhla takip etmelisiniz. Yani, eğer gerçekten Benimsen, sana söylediklerimi tanımlamak için daha az zaman harcayacaksın; sana öğrettiklerim ve söz verdiklerim. Sizden Bana gelmenizi ve Benimle sessizce tefekkür ederek daha fazla zaman geçirmenizi istiyorum. Bunu yaptığınızda, Kendimi size daha net bir şekilde açıklayacağım ve Bana gerçekten hizmet etmenin gerçekte ne anlama geldiğini kalplerinizde bileceksiniz. 

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/23/you-do-not-have-to-understand-the-ways-of-god-you-must-simply-accept-them/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/23/you-do-not-have-to-understand-the-ways-of-god-you-must-simply-accept-them/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/23

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052324.cfm

Uzlaşma Kutsal Eşyasını daha önce hiç olmadığı kadar aramalısınız

Gerçeği Kitap:

Kurtuluşun Annesi: Hıristiyanlar olarak İnancınız uğruna savaşmaya hazırlanmalısınız

22 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili çocuklarım, insanın günahları yüzünden Oğlumun katlandığı acılar bu dönemde çok yoğun. O’na ve O’nun En Kutsal Sözü’ne karşı olan nefret – Kutsal İncil’de yer aldığı şekliyle – birçok insanın kalbinde açıkça görülmektedir ve buna Üçlü Tanrı’yı ​​kabul etmeyen sahte dinlerin yanı sıra Tanrı olduğunu iddia edenler de dahildir. Hıristiyanlar.

İşlenen her günah Oğlumu incitiyor ve her ölümcül günah, O’nun Bedenine indirilen şiddetli bir darbe gibi hissediliyor. İşlenen her sapkınlık eylemi için, sanki O’nun zaten katlandığı Acı Tacı’na bir diken daha batmış gibidir. Oğlumun acısı arttıkça, Tanrı’ya karşı işlenen her günahın inkar edileceği bir dönemde, gerçek Hıristiyanların acısı da artacaktır.

Acı çekmek korkunç bir şey olsa da ve O’nun Sözünü savunanların acısı dayanılmaz olsa da, Oğlumla daha yakın olmanın bir yolu olabilir. Acıyı bir lanet olarak görmek yerine bir lütuf olarak kabul ederseniz, Oğlumun bunu kötü olanın gücünü yenmek için nasıl kullandığını anlayacaksınız. Oğlumla birlik içinde yürüdüğünüzde her zaman bekleyebileceğiniz taciz ve alay acısını kabul ettiğinizde, size birçok Lütuf verilir. Bu tür acılar sizi daha da güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Oğlum, sizin O’na olan fedakarlığınız nedeniyle, günahlarını silip süpürebileceği başkalarına olan Şefkatini size açıklayacaktır.

Pek çok insan, Oğlumla bir yakınlık geliştirdiğinizde ve O belirli ruhlarda ikamet ettiğinde, bunun O’nun Haçını taşımayı kabul edenler için her zaman acıyla sonuçlanacağının farkında değil. Oğlum Kendisini yalnızca Kendisine açık olan ve gururdan, kötü niyetten ve öz sevgiden arınmış ruhlara gerçekten kaptırabilir. Ancak O, bu tür ruhlarda tam olarak ikamet ettiği anda, O’nun Varlığının Işığı, temasa geçtikleri birçok kişi tarafından hissedilecektir. Başkalarını Oğlumun öğrencileri olmaya çekecekler. Ayrıca onları Oğlumdan uzaklaştırmak için büyük mücadele verecek olan şeytanın da hedefi olacaklar. Kötü olan, bu ruhları ayartmayı başaramadığında, onlara karşı mücadelesi daha da şiddetli hale gelecek ve onlara saldırmak için başkalarını istila edecektir; onlara kötü davranın ve iftira atın. 

Tüm Hıristiyanların, Oğlumu seven ve ona hizmet edenlerin ruhlarını yok etmek için Şeytan tarafından hazırlanan planlara karşı uyanık olmaları önemlidir. Bu ruhları diğerlerinden daha çok arzuluyor ve onlar onun ayartmalarına yenik düşene kadar asla tatmin olmayacak.

Hıristiyanlar olarak İnancınız uğruna savaşmaya hazırlanmalısınız, çünkü kalplerinizde değer verdiğiniz her şey katman katman elinizden alınacak. Uzlaşma Kutsal Eşyasını daha önce hiç olmadığı kadar aramalısınız, çünkü o olmadan, bu zamanda dünyada Hıristiyanlığa karşı uygulanan istilaya karşı koymanın imkansız olduğunu göreceksiniz. 

Sevgili çocuklar, kendinize Oğlumun size öğrettiği her şeyi hatırlatın, çünkü O’nun Sözü tanınmaz hale gelene kadar sorgulanmalıdır. Gelin ve benden, sevgili Anneniz, Kurtuluş Annesi’nden, İnancınızı savunmak için bu Duayı okuyarak Hakikate sadık kalabilmeniz için her biriniz için dua etmemi isteyin.

Haçlı Seferi Duası (151) İmanı Korumak İçin:

Ey Tanrı’nın Annesi, Meryem’in Lekesiz Kalbi, Kurtuluşun Annesi, Tanrı’nın Gerçek Sözü’ne her zaman sadık kalmamız için dua edin. Bizi Emri savunmaya, Hakikati savunmaya ve sapkınlığı reddetmeye hazırlayın. 

Zorluk zamanlarında tüm çocuklarınızı koruyun ve Gerçeği reddetmeye ve Oğlunuzdan vazgeçmeye zorlandığımızda her birimize cesur olma Lütuflarını verin. 

Dua edin, Tanrı’nın Kutsal Annesi, Tanrı’nın Kutsal Sözü uyarınca Hıristiyan kalmamız için bize İlahi Müdahale verilmesini sağlayın. Amin.

Bu Haçlı Seferi Duasını okuduğunuzda her biriniz büyük bir cesaretle kutsanıyorsunuz . Oğlum İsa Mesih’i sevmek ve ona hizmet etmek için huzur içinde gidin çocuklarım.

Sevgili Annen

Kurtuluşun Annesi

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/22/mother-of-salvation-as-christians-you-must-prepare-to-fight-for-your-faith/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/22/mother-of-salvation-as-christians-you-must-prepare-to-fight-for-your-faith/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/22

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052224.cfm

kötülüğün ağızlarından dökülmesine izin veren zavallı ruhlar için zulme boyun eğmemelisiniz.

Gerçeği Kitap:

Kutsal Kitap’a karşı sapkınlığı teşvik edecek gruplar, Dine sadık kalacak kişileri arayacaklar

21 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, Babam tüm çocuklarının birbirlerine sevgi ve şefkat göstermesini arzu eder. Günah, gurur günahının doğrudan bir sonucu olarak o kadar hızlı yayılıyor ki, özellikle Hıristiyan olduklarını iddia edenler arasındaki istila, bir zamanlar Kutsal Kalbime yakın olan birçok ruhu ele geçirdi. 

Şeytan ve onun insanlığı yok etmek için gönderdiği her cin, dünyada çok fazla bölünme yarattı. Milletleri, toplulukları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Terörist saldırılar daha da yaygınlaşacak, ancak en ciddi işaret Hıristiyanlara yönelik zulüm şeklinde olacak. Hıristiyanlar daha önce hiçbir zaman şimdi olduğu gibi alçalmayacak, dini özgürlük hakları kısıtlanmayacak ve Söz’e sadık kalma hakları ihlal edilmeyecektir.

Hıristiyanlar sadece düşmanlarım tarafından hedef alınmayacak, aynı zamanda birbirlerine de düşman olacaklar. Kutsal Kitap’a karşı sapkınlığı teşvik edecek gruplar, Dine sadık kalacak kişileri arayacaktır. Onları alenen eleştirecekler, Hakikat’e olan bağlılıklarıyla alay edecekler ve Bana, İsa Mesih’e olan ihanetlerine meydan okumaya cesaret eden her kutsal hizmetkarımı arayacaklar.

Kötü olan şu anda korkunç bir öfkeyle Benimle savaşıyor, çünkü Zamanımın yaklaştığını biliyor. Bir Hıristiyan, gerçek bir vizyon sahibi, bir peygamber veya kutsal bir hizmetkar olarak size karşı yapılan her türlü zulmü olduğu gibi kabul edin. Bana, sevgili İsa Mesih’e yapılan kaba ve kötü bir saldırı. Unutmayın, sevgili takipçilerim, Bana olan sevginizden dolayı, kötülüğün ağızlarından dökülmesine izin veren zavallı ruhlar için zulme boyun eğmemelisiniz. Hıristiyanlara karşı yapılan zulme tanık olduğunuzda sabırlı ve sakin olun, çünkü yalnızca Benim İlahiyatım Ebedidir. Bana karşı yapılan kötülükler, eylemler ve sapkınlıklar bir anda yok olur. Ve yalnızca gerçekten Benim için olanlar huzur ve kurtuluşu bulacaklardır.

Size zulmedenler ve size eziyet edenler için dua edin, çünkü bunu yaptığınızda, kötü olanın gücünü zayıflatmış olursunuz. 

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/21/groups-who-will-promote-heresy-against-the-holy-bible-will-seek-out-those-who-will-remain-steadfast-in-the-faith/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/21/groups-who-will-promote-heresy-against-the-holy-bible-will-seek-out-those-who-will-remain-steadfast-in-the-faith/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/21

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052124.cfm

Şeytan insan ırkının en büyük belasıdır ve kirlenmesi öldürücüdür

Gerçeği Kitap:

Şeytan insan ırkının en büyük belasıdır ve kirlenmesi öldürücüdür

20 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

seni seviyorum çocuk

Canım kızım, kötülüğe inanmayan, günaha da inanmaz. Kötülüğün bakanın zihninde olduğunu söyleyen kişi, kötülüğün her biçimini kabul etme yeteneğine sahiptir ve eninde sonunda ona karşı bağışıklık kazanacaktır.

Kötülük göz ardı edildiğinde Şeytan büyük bir zafer kazanmıştır, çünkü yalanların kralı kötülüğü gizlemek için büyük çaba harcar ve bunu genellikle toplumda hoşgörüyü teşvik edecek argümanı sunarak yapar. İnsan zekası, kötülüğü mazur görmenin tüm rasyonel nedenlerini tartışmak için kullanıldığında, bu tür yalanları yaymaktan suçlu olan bu ruhlar, kötü olanın ana hedefi haline gelir.

Bir ruh onu içeri aldığında, büyük aldatıcı, avını, Tanrı’ya karşı olan kötü eylemleri haklı çıkarırken, iyi niyetle ve dünyanın iyiliği için hareket ettiğine ikna edecektir.

Şeytan öyle bir aldatmaca yaratmıştır ki, artık Şeytan’a ve onun dünyaya yaydığı kötülüklere inanmayan birçok insan, doğruyu yanlıştan ayıramayacak hale gelecektir. Bu kişiler ahlaksızlığı her alanda teşvik etmek için her türlü rasyonel bakış açısını tartışacak ve ortaya koyacaklardır. O zaman ahlakı savunmaya cesaret eden adam onlar tarafından şeytanlaştırılacak. Günümüz dünyasında insanlığın izlediği yol budur. Kötülüğün varlığı reddedilince Şeytanın varlığı da reddedilir. Bu, yalanların kralı ve Benim her düşmanımın güç kazandığı ve onun sözcüsü gibi davranacak istekli kurbanlarının İlahi Lütuflara karşı bağışık hale geldiği zamandır.

Şeytan, Dünyadaki Kilisem tarafından reddedildiğinde, o zaman gerçekten kötü olanın istilasına uğramış olanlar için çok az şey yapılabilir. Benim Kilisem canavarın varlığını ya da onun ve tüm düşmüş meleklerin atıldığı sonsuz uçurumu inkar ederse, o zaman Gerçeğin Tanrı’nın çocuklarına açıklanmadığını bileceksiniz. 

Eğer insanlar şeytanın ruhlara verdiği tehlikeleri bilmezlerse, kötülüklere karşı silahlanamayacaklardır. Bu gerçekleştiğinde, Tanrı’nın Gerçek Öğretileri artık oldukları gibi kabul edilmez.

Krallığımda zaman değişmiyor. Şeytan insan ırkının en büyük belasıdır ve onun bulaşması öldürücüdür. Kendini saklamaya o kadar dikkat eder ki, her zaman iyiyi kötü, kötüyü de iyi olarak sunacağı için bir aldatma ustasıdır. Yalnızca gözleri Tanrı’ya gerçekten açılmış olanlar, O’nun dünyanın kurtuluşu açısından oluşturduğu tehdidi anlayacaklardır.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/20/satan-is-the-greatest-scourge-of-the-human-race-and-his-contamination-is-lethal/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/20/satan-is-the-greatest-scourge-of-the-human-race-and-his-contamination-is-lethal/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/20

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/052024.cfm

Yakında Evimin anahtarı artık bende olmayacak çünkü onu da alacaklar.

Gerçeği Kitap:

Evimi pagan tanrılarını onurlandırmak için bir saygı işareti olarak kullanacaklar ve dünyaya bunun adil olduğu söylenecek.

18 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, sana verilen tüm kehanetler artık damla damla akmaya başlayacak, ta ki musluktan akan su gibi hızla akmaya başlayacak. Dünyadaki Kilisem ile bağlantılı olaylara, eylemlere ve eylemlere yakında sizler de tanık olacaksınız. Kutsal Sözüm hakkında aşağılayıcı iddialarda bulunanlar susturulacak, gelecek olaylar karşısında o kadar şok olacaklar ki.

Benden gelen her şey Babamdan gelir. Babam, ruhları kurtarma Misyonu’nun bir parçası olarak gelecekteki olayların ayrıntılarını dikte ettiğinde, bunların gerçekleşeceğinden emin olun. Benim Kilisem’de radikal reformların yapılacağı yeni dönem başlarken, Hıristiyan olmayan birçok grup da kucaklanacak.

Ve tüm ruhları memnuniyetle karşılarken, Kilisemin üzerine inşa edildiği Sözümün bir kenara itilmesine asla izin vermeyeceğim. Kim olduğuma inanmadıkları için Beni kabul etmeyenler, Evime hoş karşılanacaklardır. Onlara her türlü misafirperverlik gösterilecek; büyük bir nezaketle davranılmalıdır; hediyeler sunulur ve yine de Ev Sahiplerini kabul etmeyi reddederler. Daha sonra zamanla, bir saygı işareti olarak pagan tanrılarını onurlandırmak için Evimi kullanacaklar ve dünyaya bunun adil olduğu söylenecek. Hıristiyanlara, Tanrı’nın onlardan, inanmayanları Kilise’ye kabul etmelerini beklediği söylenecek. Beni onurlandıran bazı uygulamaların bu ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde uyarlanması gerekecek. Yakında Evim artık Bana ait olmayacak, çünkü Benim Gerçek Kutsal Sözüm hakkında çok az tartışma olacak.

Size Dudaklarımdan geldiğini söyleyecekleri yeni kelimeler, yabancıları Evime kabul etmek için Dünyadaki Kilisem tarafından kullanılacak. Ve ben sessizce köşede otururken, onlar Benim Evimde çılgına dönecekler; Benimle, sevgili Annemle ve Haç Duraklarıyla ilişkilendirilen hazineleri ve tüm sembolleri ortadan kaldırın. Evim değer verdiğim her şeyden arındırılacak ve sahtekarlar oraya yerleşecek.

Tuhaf anma törenlerinin yapıldığı bir yer olacak; yeni ve sıradışı dualar ve yeni kitap eskisinin yerini alacak. Bu, Kutsal Varlığıma uygun olmayacağı için Evimi terk etmek zorunda kalana kadar devam edecek. Mine’nin tüm masum takipçileri, yalnızca Katolik dinini modernleştirme girişimi olduğuna inandıkları şeyi görecekler.

Yakında Evimin anahtarı artık bende olmayacak çünkü onu da alacaklar. O zaman Yuvamı yalnızca sadık kutsal kullarımın, sevgili takipçilerimin ve kalpleri Bana açık olanların kalplerinde yapacağım.

Benim Evim senindir. Benim Evim herkes içindir.

Fakat kafirleri Evime davet ettiğimde, bu onlara Tanrı’nın çocuklarını kendi geleneklerini kabul etmeye zorlama veya törenlerinin Rab’bin Evi’nde yapılmasına izin verme hakkını vermez.

Paganların Evimi lekelemesine izin vermek için İnancınızın bu şekilde kullanılmasına veya tehlikeye atılmasına asla izin vermemelisiniz.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/18/they-will-use-my-home-to-honour-pagan-gods-as-a-mark-of-respect-which-the-world-will-be-told-is-only-fair/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/18/they-will-use-my-home-to-honour-pagan-gods-as-a-mark-of-respect-which-the-world-will-be-told-is-only-fair/

 

 

 

Şeytan insan ırkının en büyük belasıdır ve kirlenmesi öldürücüdür

20 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

seni seviyorum çocuk

Canım kızım, kötülüğe inanmayan, günaha da inanmaz. Kötülüğün bakanın zihninde olduğunu söyleyen kişi, kötülüğün her biçimini kabul etme yeteneğine sahiptir ve eninde sonunda ona karşı bağışıklık kazanacaktır.

Kötülük göz ardı edildiğinde Şeytan büyük bir zafer kazanmıştır, çünkü yalanların kralı kötülüğü gizlemek için büyük çaba harcar ve bunu genellikle toplumda hoşgörüyü teşvik edecek argümanı sunarak yapar. İnsan zekası, kötülüğü mazur görmenin tüm rasyonel nedenlerini tartışmak için kullanıldığında, bu tür yalanları yaymaktan suçlu olan bu ruhlar, kötü olanın ana hedefi haline gelir.

Bir ruh onu içeri aldığında, büyük aldatıcı, avını, Tanrı’ya karşı olan kötü eylemleri haklı çıkarırken, iyi niyetle ve dünyanın iyiliği için hareket ettiğine ikna edecektir.

Şeytan öyle bir aldatmaca yaratmıştır ki, artık Şeytan’a ve onun dünyaya yaydığı kötülüklere inanmayan birçok insan, doğruyu yanlıştan ayıramayacak hale gelecektir. Bu kişiler ahlaksızlığı her alanda teşvik etmek için her türlü rasyonel bakış açısını tartışacak ve ortaya koyacaklardır. O zaman ahlakı savunmaya cesaret eden adam onlar tarafından şeytanlaştırılacak. Günümüz dünyasında insanlığın izlediği yol budur. Kötülüğün varlığı reddedilince Şeytanın varlığı da reddedilir. Bu, yalanların kralı ve Benim her düşmanımın güç kazandığı ve onun sözcüsü gibi davranacak istekli kurbanlarının İlahi Lütuflara karşı bağışık hale geldiği zamandır.

Şeytan, Dünyadaki Kilisem tarafından reddedildiğinde, o zaman gerçekten kötü olanın istilasına uğramış olanlar için çok az şey yapılabilir. Benim Kilisem canavarın varlığını ya da onun ve tüm düşmüş meleklerin atıldığı sonsuz uçurumu inkar ederse, o zaman Gerçeğin Tanrı’nın çocuklarına açıklanmadığını bileceksiniz. 

Eğer insanlar şeytanın ruhlara verdiği tehlikeleri bilmezlerse, kötülüklere karşı silahlanamayacaklardır. Bu gerçekleştiğinde, Tanrı’nın Gerçek Öğretileri artık oldukları gibi kabul edilmez.

Krallığımda zaman değişmiyor. Şeytan insan ırkının en büyük belasıdır ve onun bulaşması öldürücüdür. Kendini saklamaya o kadar dikkat eder ki, her zaman iyiyi kötü, kötüyü de iyi olarak sunacağı için bir aldatma ustasıdır. Yalnızca gözleri Tanrı’ya gerçekten açılmış olanlar, O’nun dünyanın kurtuluşu açısından oluşturduğu tehdidi anlayacaklardır.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/20/satan-is-the-greatest-scourge-of-the-human-race-and-his-contamination-is-lethal/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/20/satan-is-the-greatest-scourge-of-the-human-race-and-his-contamination-is-lethal/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/19

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/051924.cfm

Daha sonra zamanla, bir saygı işareti olarak pagan tanrılarını onurlandırmak için Evimi kullanacaklar

Gerçeği Kitap:

Evimi pagan tanrılarını onurlandırmak için bir saygı işareti olarak kullanacaklar ve dünyaya bunun adil olduğu söylenecek.

18 Mayıs 2014sevgi ve merhametin babası

Sevgili kızım, sana verilen tüm kehanetler artık damla damla akmaya başlayacak, ta ki musluktan akan su gibi hızla akmaya başlayacak. Dünyadaki Kilisem ile bağlantılı olaylara, eylemlere ve eylemlere yakında sizler de tanık olacaksınız. Kutsal Sözüm hakkında aşağılayıcı iddialarda bulunanlar susturulacak, gelecek olaylar karşısında o kadar şok olacaklar ki.

Benden gelen her şey Babamdan gelir. Babam, ruhları kurtarma Misyonu’nun bir parçası olarak gelecekteki olayların ayrıntılarını dikte ettiğinde, bunların gerçekleşeceğinden emin olun. Benim Kilisem’de radikal reformların yapılacağı yeni dönem başlarken, Hıristiyan olmayan birçok grup da kucaklanacak.

Ve tüm ruhları memnuniyetle karşılarken, Kilisemin üzerine inşa edildiği Sözümün bir kenara itilmesine asla izin vermeyeceğim. Kim olduğuma inanmadıkları için Beni kabul etmeyenler, Evime hoş karşılanacaklardır. Onlara her türlü misafirperverlik gösterilecek; büyük bir nezaketle davranılmalıdır; hediyeler sunulur ve yine de Ev Sahiplerini kabul etmeyi reddederler. Daha sonra zamanla, bir saygı işareti olarak pagan tanrılarını onurlandırmak için Evimi kullanacaklar ve dünyaya bunun adil olduğu söylenecek. Hıristiyanlara, Tanrı’nın onlardan, inanmayanları Kilise’ye kabul etmelerini beklediği söylenecek. Beni onurlandıran bazı uygulamaların bu ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde uyarlanması gerekecek. Yakında Evim artık Bana ait olmayacak, çünkü Benim Gerçek Kutsal Sözüm hakkında çok az tartışma olacak.

Size Dudaklarımdan geldiğini söyleyecekleri yeni kelimeler, yabancıları Evime kabul etmek için Dünyadaki Kilisem tarafından kullanılacak. Ve ben sessizce köşede otururken, onlar Benim Evimde çılgına dönecekler; Benimle, sevgili Annemle ve Haç Duraklarıyla ilişkilendirilen hazineleri ve tüm sembolleri ortadan kaldırın. Evim değer verdiğim her şeyden arındırılacak ve sahtekarlar oraya yerleşecek.

Tuhaf anma törenlerinin yapıldığı bir yer olacak; yeni ve sıradışı dualar ve yeni kitap eskisinin yerini alacak. Bu, Kutsal Varlığıma uygun olmayacağı için Evimi terk etmek zorunda kalana kadar devam edecek. Mine’nin tüm masum takipçileri, yalnızca Katolik dinini modernleştirme girişimi olduğuna inandıkları şeyi görecekler.

Yakında Evimin anahtarı artık bende olmayacak çünkü onu da alacaklar. O zaman Yuvamı yalnızca sadık kutsal kullarımın, sevgili takipçilerimin ve kalpleri Bana açık olanların kalplerinde yapacağım.

Benim Evim senindir. Benim Evim herkes içindir.

Fakat kafirleri Evime davet ettiğimde, bu onlara Tanrı’nın çocuklarını kendi geleneklerini kabul etmeye zorlama veya törenlerinin Rab’bin Evi’nde yapılmasına izin verme hakkını vermez.

Paganların Evimi lekelemesine izin vermek için İnancınızın bu şekilde kullanılmasına veya tehlikeye atılmasına asla izin vermemelisiniz.

İsa’nız

https://fatherofloveandmercy-wordpress-com.translate.goog/2014/05/18/they-will-use-my-home-to-honour-pagan-gods-as-a-mark-of-respect-which-the-world-will-be-told-is-only-fair/?_x_tr_sl=hu&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/05/18/they-will-use-my-home-to-honour-pagan-gods-as-a-mark-of-respect-which-the-world-will-be-told-is-only-fair/

 

 

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2024/05/18

 

 

———-
Roma Katolik:

https://bible.usccb.org/bible/readings/051824.cfm

Deccal'i önlemek için tüm insanlığın iyiliği için birlikte çalışmalıyız çocuklar (16/02/2012)