It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

İsa, bu konudaki tüm endişelerimi size güvenerek veriyorum, böylece sorun şimdi çözülmesi gereken sizindir

Gerçeği Kitap:

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/08/15/help-me-save-all-young-people-the-most-vulnerable-in-your-society/

———–
Ortodoks:

12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 14 O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Mesih’in Kimliği ve Görevi

15 Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. 16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. 17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur.

https://sahneleme.incil.info/referans/Koloseliler+1:1

 

Samiriyeliler İsa’yı İstemiyor

51 Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim’e doğru yola çıktı. 52 Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyeliler’e ait bir köye girdiler. 53 Ama Samiriyeliler İsa’yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim’e doğru gidiyordu. 54 Öğrencilerden Yakup’la Yuhanna bunu görünce, “Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?” dediler.

55 Ama İsa dönüp onları azarladı. 56 Sonra başka bir köye gittiler.”

https://sahneleme.incil.info/referans/Luka+9:51

 

Endişelerinizi çözmenize yardımcı olmam için Benden nasıl isteyebilirsiniz?

17 Ağustos 2011, Cumababaofloveandmercy

Sevgili kızım, üzerine dökülen lütuflar sana ekstra güven vererek bu işte seni daha da güçlü kılmak için veriliyor.

Bana güven çocuklar, çok önemlidir. Evet, bana olan sevgini hissettiğimde Kutsal Kalbime çok neşe getiriyor. Ancak, ancak bana gerçekten güvendiğinizde ve tüm endişelerinizi Bana ileterek bıraktığınızda, onlarla ilgilenebilirim, gerçek bir huzur hissedebilirsiniz.

Çocuklarımın çoğu özel niyet için dua ediyor. Her birini dinliyorum. Ama senin için çok önemli bir şey için bana dua ederken korkularını bırakmalısın. Korku benden değildir. O, şeytan tarafından size azap etmek için verilmiştir.

Bunu anlamıyor musun? Hayatınızın üzerinde bir etkisi olduğunu hissettiğiniz bir şeyden korktuğunuzda, ne kadar çok korkarsanız, sorun o kadar artar.

Sadece durup bana söylediğin zaman.:

“İsa, bu konudaki tüm endişelerimi size güvenerek veriyorum, böylece sorun şimdi çözülmesi gereken sizindir, En Kutsal İrsadınıza göre.”

Zihninin huzura kavuştuk. Özgüven derken bunu kastediyorum, çocuklar.

Bana güvenmek, büyük bir güven göstermeniz anlamına gelir. Bana güven. Günahlarınız için öldüm – bugün her biriniz hayattasınız, bu çağda bile. Neden bana güvenmiyorsunuz?

Seni bu dünyadaki hiçbir yaratık gibi sevmiyorum. Kimse seni benim kadar sevemez ya da sevemez. Bunu her zaman unutma.

Şimdi sevgi ve barış içinde git. Sabah, öğlen ve gece senin yanındayım.

Sevgili Dostun ve Kurtarıcın
Merhamet Kralı, İsa Mesih”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&dl=en&ref=trb&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/08/17/how-to-ask-me-to-help-you-resolve-your-worries/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/08/17/how-to-ask-me-to-help-you-resolve-your-worries/

22 “Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez.”

23 Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: “Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu! 24 Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.””

https://sahneleme.incil.info/referans/Luka+10:1

31 Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık. 32 Dünyayla birlikte mahkûm olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor.

33 Öyleyse kardeşlerim, yemek için bir araya geldiğinizde birbirinizi bekleyin. 34 Aç olan karnını evde doyursun. Öyle ki, toplanmanız yargılanmanıza yol açmasın. Öbür sorunları ise geldiğimde çözerim. “

https://sahneleme.incil.info/referans/1.+Korintliler+11:1

Ruhsal Armağanlar

12

 Ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. 2 Biliyorsunuz, putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz. 3 Bunun için bilmenizi isterim ki: Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse, “İsa’ya lanet olsun!” demez. Kutsal Ruh’un aracılığı olmaksızın da kimse, “İsa Rab’dir” diyemez.

4 Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. 5 Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. 6 Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı’dır.

https://sahneleme.incil.info/referans/1.+Korintliler+12:1

 

 

En Büyük Kim?

18

 Bu sırada öğrencileri İsa’ya yaklaşıp, “Göklerin Egemenliği’nde en büyük kimdir?” diye sordular.

2–3 İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz. 4 Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliği’nde en büyük odur. 5 Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur.

6 “Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. 7 İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline!

8 “Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa, onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. 9 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

10–11 “Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babam’ın yüzünü her zaman görürler.””

https://sahneleme.incil.info/referans/Matta+18:1

https://www.oca.org/readings/daily/2021/08/16

———-
Roma Katolik:

„16 Ağustos 2021, Cuma

Sıradan Zamanda Yirminci Haftanın Pazartesisi

Lectionary: 419

Okuma I

JGs 2:11-19

İsrail’in çocukları, Baallara hizmet ederek RAB’bini gücendirdi.
Babalarının Tanrısı OLAN RAB’leri terk etmek,
Onları Mısır’ın yurdundan çıkartan,
Çevrelerindeki çeşitli ümmetlerin diğer tanrılarına uydular.
Ve bu tanrılara tapmalarıyla RAB’bini kışkırttılar.

Çünkü böylece onu terk etmiş, Baal ve Ashtaroth’a hizmet etmişlerdi.
Rab’bin öfkesi İsrail’e karşı alevlendi,
Onları yağmalayanlara teslim etti.
Düşmanlarının gücüne düşmelerine izin verirdi.
Artık dayanamayacakları bir yerdi.
Ne üstlenseler, Rab onlar için bir felakete dönüştü.
Yapacağına yemin ettiği uyarısında olduğu gibi,
Büyük bir sıkıntıya dalanınlar.
Tanrı onları teslim etmek için yargıçlar yetiştirdiğinde bile.
Bozgunun gücünden,
Onlar, hakemlerini dinlemediler.
Fakat kendilerini başka tanrıların ibadetine terk ettiler.
Babalarının yolundan sapmışlardı.
ve onların itaat örneklerine uymadı
Tanrı’nın emirlerine.
Tanrı ne zaman onlar için yargıç yetiştirse, yargıçla birlikte olurdu.
ve onları düşmanlarının gücünden kurtar
yargıç yaşadığı sürece;
böylece RAB onların acıma çığlıklarına acıdı
Onların zalimleri altında bir sıkıntı.
Ama yargıç öldüğünde,
Nüks ederler ve atalarından daha kötüsünü yaparlardı.
hizmet ve ibadette diğer tanrıları takip ederek,
kötü uygulamalarının ya da inatçı davranışlarının hiçbirini bırakmaktan vazgeçmek.

Sorumlu Mezmur

106:34-35, 36-37, 39-40, 43ab ve 44

R. (4a) Bizi hatırla Tanrım, halkını kayırdığınız gibi.
Onlar halkları yok etmediler.
Tanrı’nın onlara emrettiği gibi,
Ama uluslarla kaynaştı.
ve eserlerini öğrendi.
R. Bizi hatırla Tanrım, halkını kayırdığınız gibi.
Putlarına hizmet ettiler.
Bu da onlar için bir tuzak haline geldi.
Oğullarını kurban ettiler.
Ve kızlarını şeytanlara.
R. Bizi hatırla Tanrım, halkını kayırdığınız gibi.
İşlerinden dolayı kirletildiler.
ve suçlarını istiyor.
Ve Tanrı halkına kızgın oldu.
ve mirasından tiksindi.
R. Bizi hatırla Tanrım, halkını kayırdığınız gibi.
Birçok kez onları kurtardı.
Ama onu danışmanlarıyla birlikte kazıdılar.
Yine de onların sıkıntılarını kabul etti.
Onların çığlıklarını duyduğunda,
R. Bizi hatırla Tanrım, halkını kayırdığınız gibi.

Alleluia

Mt 5:3

R. Alleluia, alleluia.
Ruhen fakirler kutsanmıştır;
Çünkü onlarınki cennetin krallığıdır.
R. Alleluia, alleluia.

İncil

Mt 19:16-22

Genç bir adam İsa’ya yaklaştı ve dedi ki:
“Öğretmenim, sonsuz yaşamı kazanmak için ne işe etmeliyim?”
Dedi ki: “Neden bana iyiliği soruyorsun?
İyi olan tek bir kişi var.
Eğer hayata girmek istiyorsanız, emirleri yerine getirmek için.”
“Hangileri?” diye sordu.
İsa da şöyle cevap verdi: “Öldürmeyeceksin.
Zina etmeyeceksiniz;
Çalmayacaksınız.
Siz yalancı şahitlik etmeyeceksiniz.
Babanı ve anneni onurlandır.
ve komşunu kendin gibi seveceksin.”
Genç adam ona dedi ki,
“Bunların hepsini gözlemledim. Hala neyi eksik?”
İsa ona dedi ki: “Eğer mükemmel olmak istiyorsan, git.
Elindekini sat ve fakirlere ver.
Ve cennette bir hazinen olacak.
O zaman gel, beni takip et.”
Genç adam bu ifadeyi duyunca üzgün bir şekilde uzaklaştı.
Çünkü birçok eşyası vardı.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&dl=en&ref=trb&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/081621.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/081621.cfm

Bu işaret seni öldürecek, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da. Bu yetki alanının dışında kal. Canavarın işareti olan işareti almaktan kaçınmak istiyorsanız, yiyecek stoklarınızı, battaniyelerinizi, mumlarınızı ve suyunuzu şimdi planlamaya başlayın.

Gerçeği Kitap:

Tanrı’nın Gazabı Yeni Dünya Düzeni’ne inmek için

17 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, büyük bir üzüntüyle söylemeliyim ki, bekleyen ekolojik felaketler Asya, Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir can kaybına yol açacaktır.

Tanrı’nın Gazabı, Ebedi Babam, kendi çıkarları için dünyanın geri kalanına ölüm uygulamak için yeraltı örgütleri planlayan bu Küresel İttifakın üzerine çabucak düşecektir. Amaçlarında bu kadar uğursuz olmasalardı, göz kamaştıracak zenginlik çiftlikleri ve yeni teknolojiler yaratmaktan sorumludurlar.

Bu insanlar, her birinci dünya ülkesinden, zengin, güçlü, yetenekli; ve kontrol bankaları, askeri, dünya insani yardım kuruluşları, polis güçleri, hükümetler, enerji tedarikçileri ve medya. Ben nasıl olduğunu söylemedikçe hiçbiriniz onların pençelerinden kaçamazsınız.

Dua, özellikle İlahi Rahmetresitali , dönüşüm yayacak ve Kutsal Tesbih diyerek bu, idolü Şeytan olan bu kötü parazitlerin çalışmalarını sulandıracaktır. İlginç olan şu ki. Bu fanatiklerin çoğu bu aldatıcı ağa yakalandılar, doğal bir zenginlik arzusuyla hırslı olduklarına inanıyorlar ve herhangi bir dini inanca sahip değiller. Bilmedikleri şey, şeytan tarafından aldatıldıkları ve düşüncelerinde, arzularında, sözlerinde ve amellerinde her gün ondan etkilendikleridir. Ne kadar körler.

Kümelendikleri her yerde, Tanrı’nın Gazabı da korkutucu bir güçle inecektir. Bu zaten devam ediyor. Durdurulacaklar, ama biraz zaman alacak. Bu onları tamamen durdurmayacak, ama aksi takdirde yaptıkları korkunç etkiyi sulandıracak. Kutsanmış Üçlü Artık tüm dünyadaki seçilmiş ruhlarla iletişim kurmada aktiftir. İnananlar bunu çoktan fark etmişlerdir. Baba Tanrı’ya inanmayanlar, bu insanların sadece kıyamet günü kaçıkları olduğunu düşünürler. Bugün dünyada birçok insan gerçekten yanlış iddialarda bulunabilirken, lütfen söyleyeceklerini duymadan onları görmezden gelmeyin.

Bu zor ve kafa karıştırıcı zamanlarda her zaman rehberlik için dua edin. Dikkatinizi her zaman Bana, İlahi Kurtarıcınıza odaklayın. Elini tutacağım ve bu deneyler boyunca seni destekleyeceğim.

Birçok insan, bu kehanetlerin gün ışığına çıktığına şahit olduklarında panikleyecek ve birçok durumda dehşete kapılacaklardır. Ancak korkmaya gerek yok çünkü bu süre kısa sürecek. Ve sonra Yeni Cennet ve Dünya gelecek ve hepiniz benimle birlikte huzurlu, uzun ve mutlu bir hayat yaşayacaksınız.

İnsanlar ne kadar çok geri dönüp Baba Tanrı’dan rehberlik isterse, Yeni Dünya Düzeni’nin planladığı kötü saltanatın etkisi o kadar az olacaktır. Şimdi huzur içinde git. Bana olan inancını güçlendirmek için dua et.

Merhametli Kurtarıcınız ve Sadece Yargıç

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/wrath-of-god-to-descend-on-new-world-order/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/wrath-of-god-to-descend-on-new-world-order/

„Diğer dinleri, inançları veya cinsel tercihleri asla yargılamayın

6 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Dünyadaki tek bir ruhu bile dışlamıyorum.

Din değiştiren çocuklarım bunu bilir ve Kutsal Törenler aracılığıyla Kalbime yakınlaşırlar. Ancak, başıboş dolaşan, kayıp çocuklar için, en baştan başlamalı ve Musa aracılığıyla dünyaya verilen On Emir’i kendilerine hatırlatmalıdırlar. Günümüzde pek çok çocuk bunların farkında değil. Hangi dini uyguladıklarına bakılmaksızın dünyadaki tek bir ruhu bile dışlaymıyorum.

Diğer mezheplere tepeden bakan müminlere uyarı

Eğer müminlerim, öğretilerimden habersiz olanlar pahasına kendilerini farklılaştırıp yerleştirirler veya yüceltirlerse, o zaman onlar da Tıpkı Pharise’lerin yaptığı gibi davranırlar. Kendilerini aydınlanmaya ihtiyacı olan ruhların üstünde görenlere yazıklar olsun. Gerçeğin farkında oldukları halde, farklı inançlara sahip olanları küçümseyenlere yazıklar olsun. Kim inanır ki – Hakk’tan haberdar olarak ve En Kutsal Ayinlerden faydalanarak, Benim Gözümde daha önemli olduklarına inanırlar. Evet, o dindar takipçilerden Kalbimde büyük bir rahatlık ve sevinç alıyorum. Fakat imanlarından dolayı başkalarını kınadıkları veya yargıladıkları zaman, beni çok gücendirirler.

Takipçilerim, Öğretilerimin Gerçeği’ne gözlerinizi en basit seviyede açın. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

———–
Ortodoks:

Eski Tapınma Düzeni

9

 İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. 2 Bir çadır kurulmuştu. Kutsal Yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu. 3 İkinci perdenin arkasında En Kutsal Yer denen bir bölme vardı. 4 Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış Antlaşma Sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun’un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı. 5 Sandığın üstünde Bağışlanma Kapağı’nı gölgeleyen yüce Keruvlar dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz.

6 Her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. 7 Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez.”

https://sahneleme.incil.info/referans/%C4%B0braniler+9:1

….

….

….

Petrus’un Mesihi Tanıması

27 İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi’ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” diye sordu.

28 Öğrencileri O’na şu karşılığı verdiler: “Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.”

29 O da onlara, “Siz ne dersiniz, sizce ben kimim?” diye sordu. Petrus, “Sen Mesihsin” yanıtını verdi.

30 Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.

İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor

31 İsa, İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.”

https://sahneleme.incil.info/referans/Markos+8:1

 

Paranızı ve yemeğinizi kontrol etmek için Yeni Dünya Düzeni Planı

17 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Bu işaret seni öldürecek, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da. Bu yetki alanının dışında kal. Canavarın işareti olan işareti almaktan kaçınmak istiyorsanız, yiyecek stoklarınızı, battaniyelerinizi, mumlarınızı ve suyunuzu şimdi planlamaya başlayın.

O, deccal, bu Yeni Dünya Hükümeti’nin başına geçecek, insan ırkının ruhlarını çalacağına inanıyor. Ama yapmayacak. Tıpkı birçoğunun onun etkisi altına girecek olması gibi, takipçilerim de bana İlahi Kurtarıcıları’na sadık kalacaklar.

Bu kehanetleri küçümseyecek olan herkes için, şimdi dinleyin. Bu küresel gücün etkisi altına girerseniz kaybolursunuz. Hayatta kalmak için güçlü bir inanca ihtiyacın olacak. İstediğiniz dualar kabul edilecektir. Dünyadaki bu korkunç dönemde seni koruyacağım. Şimdi barış ve gizlilik içinde dua edebileceğiniz grup toplantılarına hazırlanın. Onlar, Yeni Dünya Düzeni, kendi aşağılık kiliselerinde de dua edecek. Bu kiliseler gizlice kurulmuş olmalarına rağmen her yerde varlar. Kurbanlar tutarlar ve putları Şeytan’a saygılarını verirler. Bu tarikatlar şu anda yaygın ve hepsi de insanlığı kontrol etmek için tek gülünç hedefi paylaşıyorlar. Bunu paranızı, yiyecek kaynaklarınızı ve enerjinizi kontrol etmeye çalışarak yapacaktır. Dua ve dönüşümün yayılması yoluyla onlarla en iyi şekilde savaşın. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/new-world-order-plan-to-control-your-money-and-food/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/new-world-order-plan-to-control-your-money-and-food/

———-
Roma Katolik:

„17 Nisan 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası Cumartesi

Lectionary: 272

Okuma I

Eylemler 6:1-7

Müritlerin sayısı artmaya devam ettikçe,
Hellenistler İbranilerden şikayetçi oldu
çünkü dulları
günlük dağıtımda ihmal ediliyordu.
Bununla birlikte Onikiler, havarilerden oluşan bir topluluğu bir araya çağırdılar ve dediler ki:
“Masada hizmet etmek için Allah’ın sözünü ihmal etmemiz doğru değildir.
Kardeşlerim, aranızdan yedi saygın adam seçin.
Ruh ve bilgelikle dolu,
bu göreve kimi atayacağımız,
Oysa biz kendimizi duaya adayacağız
ve sözün mez nesline.”
Öneri tüm toplum tarafından kabul edilebilirdi.
Bu yüzden Stephen’ı seçtiler, inanç ve Kutsal Ruh ile dolu bir adam,
Ayrıca Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas,
Ve Antakyalı Nicholas, Yahudiliğe dönüş.
Bu adamları Havarilere sundular.
Dua edip el ele tutuştular.
Tanrı’nın sözü yayılmaya devam etti.
ve Kudüs’teki havarilerin sayısı büyük ölçüde arttı;
Hatta büyük bir rahip grubu bile inanca itaat eder hale geliyordu.

Sorumlu Mezmur

33:1-2, 4-5, 18-19

R. (22) Rabbim, sana güvendiğimiz gibi merhametin de bize olsun.
Veya:
R. Alleluia.
Sevin, sen sadece, RAB’nde;
dik gelen övgü uygundur.
Arp konusunda RAB’bin’e şükret;
on telli lir ilahisi ile övgülerini dile getir.
R. Tanrım, sana güvendiğimiz gibi merhametin de bize olsun.
Veya:
R. Alleluia.
Rab’bin sözü diktir.
Bütün işleri güvenilirdir.
Adaleti ve hakkı sever;
Rab’bin nezaketi ile yeryüzü doludur.
R. Tanrım, sana güvendiğimiz gibi merhametin de bize olsun.
Veya:
R. Alleluia.
Bak, Rab’bin gözleri ondan korkanların üzerindedir.
Onun iyiliğini umarlar üzerine,
Onları ölümden teslim etmek için.
ve onları kıtlığa rağmen koru.
R. Tanrım, sana güvendiğimiz gibi merhametin de bize olsun.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
Her şeyi yapan mesih dirilir;
O, bütün insanlara merhamet etti.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 6:16-21

Akşam olunca, İsa’nın havarileri denize indi.
Bir tekneyle yola çıktı ve denizi geçip Capernaum’a gitti.
Hava çoktan kararmıştı ve İsa henüz onlara gelmemişti.
Şiddetli bir rüzgar estiği için deniz karıştı.
Yaklaşık 5-6 kilometre kürek çektiklerinde,
İsa’yı denizde yürürken ve teknenin yanına yaklaşırken gördüler.
Ve korkmaya başladılar.
Ama onlara dedi ki: Benim. Korkmayın.
Onu tekneye almak istediler.
ama tekne hemen kıyıya ulaştı
Hangisine gittiklerini.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041721.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041721.cfm

„Tanrı’nın Gazabı Yeni Dünya Düzeni’ne inmek için

17 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Kümelendikleri her yerde, Tanrı’nın Gazabı da korkutucu bir güçle inecektir. Bu zaten devam ediyor. Durdurulacaklar, ama biraz zaman alacak. Bu onları tamamen durdurmayacak, ama aksi takdirde yaptıkları korkunç etkiyi sulandıracak. Kutsanmış Üçlü Artık tüm dünyadaki seçilmiş ruhlarla iletişim kurmada aktiftir. İnananlar bunu çoktan fark etmişlerdir. Baba Tanrı’ya inanmayanlar, bu insanların sadece kıyamet günü kaçıkları olduğunu düşünürler. Bugün dünyada birçok insan gerçekten yanlış iddialarda bulunabilirken, lütfen söyleyeceklerini duymadan onları görmezden gelmeyin.

Bu zor ve kafa karıştırıcı zamanlarda her zaman rehberlik için dua edin. Dikkatinizi her zaman Bana, İlahi Kurtarıcınıza odaklayın. Elini tutacağım ve bu deneyler boyunca seni destekleyeceğim. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/wrath-of-god-to-descend-on-new-world-order/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/17/wrath-of-god-to-descend-on-new-world-order/

——–

Torah:

„Günahları Bağışlatma Günü

16

 RAB’bin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun’un iki oğlunun ölümünden sonra RAB Musa’ya şöyle dedi: “Ağabeyin Harun’a de ki, perdenin arkasındaki En Kutsal Yer’e ikide bir girmesin, Antlaşma Sandığı’nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı’na yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum. 3 Harun En Kutsal Yer’e ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir. 4 Kutsal keten mintan, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. 5 İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun’a iki teke, yakmalık sunu olarak bir koç verecek.

6 “Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. 7 Sonra iki tekeyi alıp RAB’bin huzuruna, Buluşma Çadırı’nın giriş bölümüne götürecek. 8 İkisi üzerine kura çekecek. Biri RAB için, biri Azazel için. 9 Harun kurada RAB’be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. 10 Azazel’e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak RAB’be sunacak. Onu çöle salıp Azazel’e gönderecek.

11 “Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. 12 RAB’bin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. 13 Orada, RAB’bin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak; buhurun dumanı Levha Sandığı’nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı’nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin. 14 Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde yedi kez bunu yineleyecek.

15 “Bundan sonra, halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Bağışlanma Kapağı’nın üzerine ve önüne serpecek. 16 Böylece En Kutsal Yer’i İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. 17 Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için En Kutsal Yer’e girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar Buluşma Çadırı’nda hiç kimse bulunmayacak. 18 Harun RAB’bin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak, boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek. 19 Kanı parmağıyla yedi kez sunağa serpecek. Böylece sunağı İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak.

20 “Harun En Kutsal Yer’i, Buluşma Çadırı’nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak. 21 İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. 22 Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak.

…”

https://sahneleme.incil.info/referans/Lev%C4%B1l%C4%B1ler+16:1

„Diğer dinleri, inançları veya cinsel tercihleri asla yargılamayın

6 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Dünyadaki tek bir ruhu bile dışlamıyorum.

Din değiştiren çocuklarım bunu bilir ve Kutsal Törenler aracılığıyla Kalbime yakınlaşırlar. Ancak, başıboş dolaşan, kayıp çocuklar için, en baştan başlamalı ve Musa aracılığıyla dünyaya verilen On Emir’i kendilerine hatırlatmalıdırlar. Günümüzde pek çok çocuk bunların farkında değil. Hangi dini uyguladıklarına bakılmaksızın dünyadaki tek bir ruhu bile dışlaymıyorum.

Diğer mezheplere tepeden bakan müminlere uyarı

Eğer müminlerim, öğretilerimden habersiz olanlar pahasına kendilerini farklılaştırıp yerleştirirler veya yüceltirlerse, o zaman onlar da Tıpkı Pharise’lerin yaptığı gibi davranırlar. Kendilerini aydınlanmaya ihtiyacı olan ruhların üstünde görenlere yazıklar olsun. Gerçeğin farkında oldukları halde, farklı inançlara sahip olanları küçümseyenlere yazıklar olsun. Kim inanır ki – Hakk’tan haberdar olarak ve En Kutsal Ayinlerden faydalanarak, Benim Gözümde daha önemli olduklarına inanırlar. Evet, o dindar takipçilerden Kalbimde büyük bir rahatlık ve sevinç alıyorum. Fakat imanlarından dolayı başkalarını kınadıkları veya yargıladıkları zaman, beni çok gücendirirler.

Takipçilerim, Öğretilerimin Gerçeği’ne gözlerinizi en basit seviyede açın. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

.

https://www.hebcal.com/sedrot/achrei-mot-kedoshim-20210424

Yaratıcınızı, bu dünyayı yaratan Yüce Varlık’ı kabul etmeyi inatla reddetmeniz sizi sonsuz karanlığın uçurumuna götürecektir

Gerçeği Kitap:

Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Mesajım’ın etrafındaki farkındalığı artırmak için hızla hareket et, çünkü Uyarı neredeyse dünyanın üzerine. Dua etmeyi reddeden ruhlara söyle, gururlarını ve tatsızlıklarını bir kenara bıraksınlar ve af dilemek için şimdi Bana dön. Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun. Bu ruhların çoğu sadece tembeldir ve her şeyin arkasında Ebedi Baba Tanrı’ya inansalar da, gelecekte bir zaman ruhsal inançlarıyla başa çıkacaklarını düşünürler. Ama artık çok geç olacak.

Dünyaya bu olayın onları kurtaracağını söyle. Birçoğu bu Mistik Deneyim sırasında tövbe edecek. Araf’ta ruhlar tarafından yaşananlardan farklı olarak yanma hissi hissedecekler. Bu onlara, tam olarak temiz olmayan ruhların Cennetin Şanlı Işığı’nı görmeden önce neler yaşamaları gerektiğini gösterecektir.

Sadece bu olayın gerçekleşebileceğini kabul larak, hayatta kalabilirler. Bana dön ve de ki: “Lütfen beni yüce rahmetinin nur ve iyiliğine doğru yönlendir ve günahlarım için beni bağışla.” Sonra Uyarı’dan sonra ruhunuzda derin bir huzur ve sevinç yaşayacaksınız.

Gençler dua etmeyi utanç verici buluyor

Bugün dünyadaki birçok insan dua etmeyi reddediyor. Özellikle birçok genç bunu utanç verici ve eski moda buluyor. Yanlışlıkla inanıyorlar, evet, Tanrı’ya inansalar da, duanın gerekli olmadığına inanıyorlar. Bu doğru değil. Ölümden sonra umutsuzca arzulayacağın cennete girmek için şarttır. Günah içinde kalırsanız bu muhteşem şölenin tadına bakamazsınız. Tıpkı formda kalanlar gibi, vücudunuza iyi bakın, yediklerinize dikkat edin ve süsleyin, bu yüzden ruhunuzu da bu şekilde hazırlamalısınız.

Ruhunuzun durumuna yakından dikkat etmeden, mükemmel durumda olduğundan emin olmak için gereken beslenmede zayıf ve eksik olacaktır.

Başkalarını dönüştürmek için söylenecek dua

Dünyada inananlar arasındaki inanç zayıflığından dolayı, inancınızda güçlü olanların şu anda büyük bir sorumluluğu var.

Bu dönüşüm duasını diğerleri için dua etmelisin. “Sizi İsa’yı, İlahi Merhametinizle, o ılık ruhları Değerli Kanınızla örtmeye çağırıyorum, böylece dönüştürülebilirler.” Bu kısa duayı, en çok ihtiyacı olduğuna inandığınız kişiler adına söyleyin.

Unutmayın çocuklar, muhteşem sözüm. Sonunda zafere ulaştım. Şeytan, aldatan, hayatta kalamaz. Lütfen sizi korumama ve yanımda götürmeme izin verin.

Hepinizi seviyorum. Benden her gün inancını güçlendirmemi istemeye devam et.

İlahi Kurtarıcınız

Merhamet ve Merhamet Kralı

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

Çok Geç olmadan Gerçekle uyan.

15 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, eğer insanoğlu sonsuz yaşam istiyorsa, dünyaya en kutsal irademe bağlı kalınmasını söylemelisin. Bu dünya, sunacak çok şeyi olmasına rağmen, açlığınızı asla tatmin edemez. Eğer ilk anne babanın, Adem ve Havva’nın günahları olmasaydı, o zaman evet, sonsuz mutluluk içinde, önünde hiçbir engel olmadan yaşamak mümkün olabilirdi.

Aldatan her yerde olduğu için, hiçbirinizin hayatınızı Bana karşı planlamanıza izin vermez. Bununla birlikte, günah çıkarma ve Kutsanmış Ayin yoluyla elde edilen bir lütuf durumundaysanız sizi hedef almakta çok zorlanacaktır.

Kutsal Tesbih, Kutsal Bakire’ye, Anneme, Ebedi Baba Tanrı’nın verdiği yetkiler nedeniyle özellikle Şeytan’a karşı etkilidir. Aldatan üzerinde muazzam bir gücü var. Ona karşı güçsüz ve bunu biliyor. Eğer Kutsal Annem’in size şefaat edebileceği lütuflara rehberlik etmesine izin verirseniz, sizin adınıza, o zaman onun etkisine karşı bağışık olursunuz.

Günümüzde insanlar bu dünyada mutluluk ve barış için çabalarken, gizli bir formül arıyorlar. Hayatlarındaki mutluluğun, maddi kazancın ve huzurun sırrını ortaya çıkarmak için zaman harcadıkları yer burasıdır. Yeni yollar, fikirler ortaya atıyorlar, bunların hepsi zengin planlar yoluyla tanıtılıyor. Ortaya koydukları ve çoğu psikolojik güdümlü idealizme dayanan tüm argümanlardan bağımsız olarak, Ebedi Baba Tanrı’ya inanmıyorsanız, hayatınızda huzura ve sevince ulaşamazsınız. O, hayatın tek verenidir.

O’na yakınlaşmadan, ruhun boşalır. Varlığımı çürütmek için önemli miktarda zaman harcayanlar, asla gerçekleşmeyecek hayallerin peşinden koşarak zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Yaratıcınızı, bu dünyayı yaratan Yüce Varlık’ı kabul etmeyi inatla reddetmeniz sizi sonsuz karanlığın uçurumuna götürecektir.

Baba Tanrı diye bir şey olmadığı yalanını yayarak, hayatları boyunca Tanrı’nın varlığını inkar etmek için olağanüstü çaba gösteren sizin gibi birçok insan, ne yazık ki, kendi tercihleriyle cehennemin derinliklerindedir. Bunun ruhlarınızın başına gelmesine izin vermeyin; Cehenneme gidenler, sanki etten yapılmış gibi yanarlar. Şeytan senin cahilliğine nasıl da güler.

Tanrı’yı inkar ettiğinizde, sonsuz mutluluk hakkınızı inkar edersiniz. Aynı sonsuz mutluluk, bu dünyada acımasızca aradığınız şeydir. Ama dünya üzerinde elde edilemez.

Dünya’daki hayatını asla varoluş döngüsünün tek parçasıymış gibi yaşama, çünkü öyle değil. Gerçek evin Benimle cennette olacak.

Sevgili Kurtarıcın

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/wake-up-to-the-truth-before-it-is-too-late/

———–
Ortodoks:

11 İsrail’in Kutsalı,
Ona biçim veren RAB diyor ki,
Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,
Ellerimin yapıtları
hakkında bana buyruk verebilir misiniz?
12 Dünyayı ben yaptım,
Üzerindeki insanı ben
yarattım.
Benim ellerim gerdi gökleri,
Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.
13 Koreş’i doğrulukla harekete geçirecek,
Yollarını düzleyeceğim.
Kentimi o onaracak,
Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.”
Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
14 RAB diyor ki,
“Mısır’ın ürettikleri,
Kûş’un ticaret gelirleri
Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak.
Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler.
Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar:
‘Tanrı yalnız sizinledir,
Başkası, başka Tanrı yok.’ ”
15 Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı’sın,
Ey İsrail’in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
16 Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak.
Utanç içinde
uzaklaşacaklar.
17 Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak,
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak,
Asla rezil olmayacak.”

https://sahneleme.incil.info/referans/Ye%C5%9Faya+45:1

İbrahim’in Denenmesi

22

 Daha sonra Tanrı İbrahim’i denedi. “İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “Buradayım!” dedi.

2 Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi, “Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.”

3 İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak’ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra, Tanrı’nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. 4 Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. 5 Uşaklarına, “Siz burada, eşeğin yanında kalın” dedi, “Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz.”

6–7 Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak’a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim’e, “Baba!” dedi. İbrahim, “Evet, oğlum!” diye yanıtladı. İshak, “Ateşle odun burada, ama yakmalık sunu kuzusu nerede?” diye sordu.

8 İbrahim, “Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler.

9 Tanrı’nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. 10 Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. 11 Ama RAB’bin meleği göklerden, “İbrahim, İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye karşılık verdi.

12 Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.”

13 İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. 14 Oraya “Yahve yire” adını verdi. “RAB’bin dağında sağlanacaktır” sözü bu yüzden bugün de söyleniyor.

15 RAB’bin meleği göklerden İbrahim’e ikinci kez seslendi: 16 “RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için 17 seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. 18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.””

https://sahneleme.incil.info/referans/Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+22:1

 

Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sadece bu olayın gerçekleşebileceğini kabul larak, hayatta kalabilirler. Bana dön ve de ki: “Lütfen beni yüce rahmetinin nur ve iyiliğine doğru yönlendir ve günahlarım için beni bağışla.” Sonra Uyarı’dan sonra ruhunuzda derin bir huzur ve sevinç yaşayacaksınız.

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

 

 

 

Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Mesajım’ın etrafındaki farkındalığı artırmak için hızla hareket et, çünkü Uyarı neredeyse dünyanın üzerine. Dua etmeyi reddeden ruhlara söyle, gururlarını ve tatsızlıklarını bir kenara bıraksınlar ve af dilemek için şimdi Bana dön. Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun. Bu ruhların çoğu sadece tembeldir ve her şeyin arkasında Ebedi Baba Tanrı’ya inansalar da, gelecekte bir zaman ruhsal inançlarıyla başa çıkacaklarını düşünürler. Ama artık çok geç olacak.

Dünyaya bu olayın onları kurtaracağını söyle. Birçoğu bu Mistik Deneyim sırasında tövbe edecek. Araf’ta ruhlar tarafından yaşananlardan farklı olarak yanma hissi hissedecekler. Bu onlara, tam olarak temiz olmayan ruhların Cennetin Şanlı Işığı’nı görmeden önce neler yaşamaları gerektiğini gösterecektir. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

———-
Roma Katolik:

„16 Nisan 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası Cuması

Lectionary: 271

Okuma I

Eylemler 5:34-42

Sanhedrin’de Gamaliel adında bir Pharisee.
Tüm insanlar tarafından saygı duyulan bir kanun öğretmeni,
ayağa kalktı, Havarilere kısa bir süreliğine dışarıya konulmasını emretti.
Sanhedrin’e dedi ki: “İsrail’in dostları,
Bu adamlara ne yapacağına dikkat et.
Bir süre önce, Theudas ortaya çıktı, önemli biri olduğunu iddia etti.
Ve ona yaklaşık 400 adam katıldı, ama o öldürüldü.
ve ona sadık olan herkes
dağıldılar ve bir şey çıkmadılar.
Ondan sonra nüfus sayımı zamanında Galyalı Yahuda geldi.
Ayrıca peşinden insanları da çekti.
Ama o da yok oldu ve ona sadık olan herkes dağıldı.
Şimdi sana söylüyorum.
Bu adamlarla hiçbir ilgisi yok ve bırak gitsinler.
Çünkü bu çaba ya da bu faaliyet insan kaynaklıysa,
Kendini yok edecek.
Eğer o Allah’tan gelirse, onları helak edemezsiniz.
Hatta kendinizi Allah’a karşı savaşırken bile bulabilirsiniz.”
Onun tarafından ikna edildiler.
Havarileri geri çağırdıktan sonra onları kırbaçladılar.
İsa adına konuşmayı kesmelerini emretti.
ve onları kovdu.
Bu yüzden Sanhedrin’in varlığını bıraktılar.
layık bulundukları için seviniyorlar
adın hatırına onursuzluk çekmek.
Ve bütün gün, hem tapınakta hem de evlerinde,
İsa’yı öğretmeyi ve ilan etmeyi bırakmadılar, İsa.

Sorumlu Mezmur

27:1, 4, 13-14

R. (bkz. 4abc) Aradığım bir şey var: Tanrı’nın evinde kalmak.
Veya:
R. Alleluia.
RAB benim ışığım ve kurtuluşumdur;
Kimden korkayım?
RAB hayatımın sığınağıdır;
Kimden korkmalıyım?
R. Aradığım bir şey var: Tanrı’nın evinde kalmak.
Veya:
R. Alleluia.
TANRı’dan istediğim bir şey var.
aradığım şey:
Rab’bin evinde kalmak
Hayatımın tüm günlerinde,
Tanrı’nın sevgisine bakabilirim.
ve tapınağını düşün.
R. Aradığım bir şey var: Tanrı’nın evinde kalmak.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’nın lütfuna inanıyorum.
Yaşayanlar ülkesinde.
Tanrı’nın cesaretini bekleyin;
yürekli ol ve TANRı’yı bekle.
R. Aradığım bir şey var: Tanrı’nın evinde kalmak.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Mt 4:4b

R. Alleluia, alleluia.
İnsan tek başına ekmekle yaşamaz.
Ama Allah’ın ağzından çıkan her söz üzerine.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 6:1-15

İsa Celile Denizi’ni geçti.
Büyük bir kalabalık onu takip etti.
Çünkü hastalara yaptığı işaretleri gördüler.
İsa dağa çıktı.
Orada havarileriyle oturdu.
Hamursuz Bayramı Yahudi ziyafeti yakındı.
İsa gözlerini kaldırdığında ve büyük bir kalabalığın kendisine geldiğini görünce,
Philip’e dedi ki, “Onlara yiyecek kadar yiyeceği nereden alabiliriz?”
Bunu onu test etmek için söyledi.
Çünkü ne yapacağını kendisi biliyordu.
Philip ona cevap verdi.
“200 günlük yemek ücreti yeterli olmaz.
Her birinin biraz olması için.”
Havarilerinden biri,
Andrew, Simon Peter’ın kardeşi, ona dedi ki,
“Burada beş arpa somunu ve iki balığı olan bir çocuk var;
Ama bunların bu kadar çok kişi için ne faydası var?”
İsa dedi ki: “İnsanlar yaslansın.”
Orada çok fazla ot vardı.
Böylece adamlar, sayı olarak yaklaşık beş bin yaslandılar.
Sonra İsa somunları aldı, şükr etti.
Ve onları yaslananlara dağıttık.
ve ayrıca istedikleri kadar balık.
Doyunca, havarilerine dedi ki:
“Kalan parçaları topla,
Böylece hiçbir şey boşa gitmez.”
Böylece onları topladılar.
ve on iki hasır sepeti parçalarla doldurdu
yiyebileceklerinden daha fazla olan beş arpa somunundan.
İnsanlar onun yaptığını görünce şöyle dediler:
“Bu, gerçekten peygamberdir, dünyaya gelecek olandır.”
İsa gelip onu taşıyacaklarını bildiğinden beri.
onu kral yapmak için,
Tek başına dağa çekildi.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041621.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041621.cfm

 

İlahi Rahmet duam onlar adına sizin adınıza okunduğunuzda ruhlarını kurtaracaktır. İşte bu, benim size sözümdür.

Gerçeği Kitap:

Ailenizin ve arkadaşlarınızın Cennete girebilmesini nasıl sağlarız?

15 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, çok seviniyorum çünkü kutsal hafta boyunca birçok iyi ve dindar takipçim herkes için yaptığım Fedakarlığı onurlandırmak için bir araya geliyor. Her bir birbirinizi kurtarmak için tekrar tekrar vazgeçeceğim bir Fedakârlık.

Sevgim, her biri insanlığın Yaratıcısı, Ebedi Baba Tanrı’nın Kutsal Düstur’u ile yaratılan dünyadaki her birey için derindir. Hepiniz Kalbim’de çok özel bir yere sahipsiniz, beni tanımayanlar bile.

Eğer bu dünyada size zenginlik ve mutluluk sunan bir hayat vaat edilmiş olsaydınız çoğunuz bu şansa atlardınız. Vücut arzularını tatmin etmek için çok çaresizsin. Eğer insanlara cennet sunulsalardı, bunu hayal etmek zor olurdu.

Bunu anlıyorum.

Ilık ruh için, bu muhteşem yeri anlamak için canlı bir hayal gücüne sahip olması gerekirdi. Her zaman bu şanlı varlığı öngörmek için mücadele edecektir. Ancak allah’ın varlığına iman eden ruhlar vardır. Her birinizi bekleyen mücevheri gerçekten anlamanın tek yolu inancınızı güçlendirmektir.

Bunu yapmanın tek yolu, Yüce Baba Tanrı’yı onurlandıran herkesi bekleyen gerçeği, ışığı, ışıltılı geleceği görmek için dua etmektir. Ey inananlar, imanını az olan dostlarınız, eşleriniz, akrabalarınız, anne babanız, kardeşleriniz, kız kardeşleriniz ve çocuklarınız için dua etmelisiniz.

İlahi Rahmet duam onlar adına sizin adınıza okunduğunuzda ruhlarını kurtaracaktır. İşte bu, benim size sözümdür.

Sevgili Kurtarıcın

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

Çok Geç olmadan Gerçekle uyan.

15 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, eğer insanoğlu sonsuz yaşam istiyorsa, dünyaya en kutsal irademe bağlı kalınmasını söylemelisin. Bu dünya, sunacak çok şeyi olmasına rağmen, açlığınızı asla tatmin edemez. Eğer ilk anne babanın, Adem ve Havva’nın günahları olmasaydı, o zaman evet, sonsuz mutluluk içinde, önünde hiçbir engel olmadan yaşamak mümkün olabilirdi.

Aldatan her yerde olduğu için, hiçbirinizin hayatınızı Bana karşı planlamanıza izin vermez. Bununla birlikte, günah çıkarma ve Kutsanmış Ayin yoluyla elde edilen bir lütuf durumundaysanız sizi hedef almakta çok zorlanacaktır.

Kutsal Tesbih, Kutsal Bakire’ye, Anneme, Ebedi Baba Tanrı’nın verdiği yetkiler nedeniyle özellikle Şeytan’a karşı etkilidir. Aldatan üzerinde muazzam bir gücü var. Ona karşı güçsüz ve bunu biliyor. Eğer Kutsal Annem’in size şefaat edebileceği lütuflara rehberlik etmesine izin verirseniz, sizin adınıza, o zaman onun etkisine karşı bağışık olursunuz.

Günümüzde insanlar bu dünyada mutluluk ve barış için çabalarken, gizli bir formül arıyorlar. Hayatlarındaki mutluluğun, maddi kazancın ve huzurun sırrını ortaya çıkarmak için zaman harcadıkları yer burasıdır. Yeni yollar, fikirler ortaya atıyorlar, bunların hepsi zengin planlar yoluyla tanıtılıyor. Ortaya koydukları ve çoğu psikolojik güdümlü idealizme dayanan tüm argümanlardan bağımsız olarak, Ebedi Baba Tanrı’ya inanmıyorsanız, hayatınızda huzura ve sevince ulaşamazsınız. O, hayatın tek verenidir.

O’na yakınlaşmadan, ruhun boşalır. Varlığımı çürütmek için önemli miktarda zaman harcayanlar, asla gerçekleşmeyecek hayallerin peşinden koşarak zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Yaratıcınızı, bu dünyayı yaratan Yüce Varlık’ı kabul etmeyi inatla reddetmeniz sizi sonsuz karanlığın uçurumuna götürecektir.

Baba Tanrı diye bir şey olmadığı yalanını yayarak, hayatları boyunca Tanrı’nın varlığını inkar etmek için olağanüstü çaba gösteren sizin gibi birçok insan, ne yazık ki, kendi tercihleriyle cehennemin derinliklerindedir. Bunun ruhlarınızın başına gelmesine izin vermeyin; Cehenneme gidenler, sanki etten yapılmış gibi yanarlar. Şeytan senin cahilliğine nasıl da güler.

Tanrı’yı inkar ettiğinizde, sonsuz mutluluk hakkınızı inkar edersiniz. Aynı sonsuz mutluluk, bu dünyada acımasızca aradığınız şeydir. Ama dünya üzerinde elde edilemez.

Dünya’daki hayatını asla varoluş döngüsünün tek parçasıymış gibi yaşama, çünkü öyle değil. Gerçek evin benimle cennette olacak.

Sevgili Kurtarıcın

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/wake-up-to-the-truth-before-it-is-too-late/

———–
Ortodoks:

5 Gökleri yaratıp geren,
Yeryüzünü ve ürününü seren,
Dünyadaki insanlara soluk,
Orada
yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6 “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,
Elinden tutacak,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma,
Uluslara ışık yapacağım.

7 Öyle ki, kör gözleri açasın,
Zindandaki tutsakları,
Cezaevi
karanlığında yaşayanları özgür kılasın.
8 “Ben RAB’bim, adım budur.
Onurumu bir başkasına,
Övgülerimi putlara bırakmam.

Övgü İlahisi

9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.
Şimdi de yenilerini bildiriyorum;
Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum.”

10 Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,
Kıyılar ve kıyı halkları,
RAB’be yeni bir ilahi söyleyin,
Dünyanın dört bucağından O’nu ezgilerle övün.
11 Bozkır ve bozkırdaki kentler,
Kedar köylerinde yaşayan halk
Sesini yükseltsin.
Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın,
Bağırsın dağların doruklarından.
12 Hepsi RAB’bi onurlandırsın,
Kıyı halkları O’nu övsün.

Rab’bin Yardım Sözü

13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB,
Savaşçı gibi gayrete gelecek.
Bağırıp savaş çığlığı atacak,
Düşmanlarına
üstünlüğünü gösterecek.

14 “Uzun zamandır ses çıkarmadım,
Sustum, kendimi tuttum.
Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi,
Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
15 Harap edeceğim dağları, tepeleri,
Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.
16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,
Karanlığı önlerinde ışığa,
Engebeleri düzlüğe çevireceğim.
Yerine getireceğim sözler bunlardır.
Onlardan geri dönmem. “

https://sahneleme.incil.info/referans/Ye%C5%9Faya+42:1

 

20 Sonra İbrahim’e, “Sodom ve Gomora büyük suçlama altında” dedi, “Günahları çok ağır. 21 Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım.”

22 Adamlar oradan ayrılıp Sodom’a doğru gittiler. Ama İbrahim RAB’bin huzurunda kaldı. 23 RAB’be yaklaşarak, “Haksızla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin?” diye sordu, 24 “Kentte elli doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki elli doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? 25 Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı.”

26 RAB, “Eğer Sodom’da elli doğru kişi bulursam, onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım” diye karşılık verdi.

27 İbrahim, “Ben toz ve külüm, bir hiçim” dedi, “Ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim. 28 Kırk beş doğru kişi var diyelim, beş kişi için bütün kenti yok mu edeceksin?” RAB, “Eğer kentte kırk beş doğru kişi bulursam, orayı yok etmeyeceğim” dedi.

29 İbrahim yine sordu: “Ya kırk kişi bulursan?” RAB, “O kırk kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım” diye yanıtladı.

30 İbrahim, “Ya Rab, öfkelenme ama, otuz kişi var diyelim?” dedi. RAB, “Otuz kişi bulursam, kente dokunmayacağım” diye yanıtladı.

31 İbrahim, “Ya Rab, lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla” dedi, “Eğer yirmi kişi bulursan?” RAB, “Yirmi kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim” diye yanıtladı.

32 İbrahim, “Ya Rab, öfkelenme ama, bir kez daha konuşacağım” dedi, “Eğer on kişi bulursan?” RAB, “On kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğimdiye yanıtladı.

33 RAB İbrahim’le konuşmasını bitirince oradan ayrıldı, İbrahim de çadırına döndü. “

https://sahneleme.incil.info/referans/Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+18:1

 

Ailenizin ve arkadaşlarınızın Cennete girebilmesini nasıl sağlarız?

15 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, çok seviniyorum çünkü kutsal hafta boyunca birçok iyi ve dindar takipçim herkes için yaptığım Fedakarlığı onurlandırmak için bir araya geliyor. Her bir birbirinizi kurtarmak için tekrar tekrar vazgeçeceğim bir Fedakârlık.

Sevgim, her biri insanlığın Yaratıcısı, Ebedi Baba Tanrı’nın Kutsal Düstur’u ile yaratılan dünyadaki her birey için derindir. Hepiniz Kalbim’de çok özel bir yere sahipsiniz, beni tanımayanlar bile.

Eğer bu dünyada size zenginlik ve mutluluk sunan bir hayat vaat edilmiş olsaydınız çoğunuz bu şansa atlardınız. Vücut arzularını tatmin etmek için çok çaresizsin. Eğer insanlara cennet sunulsalardı, bunu hayal etmek zor olurdu.

Bunu anlıyorum.

Ilık ruh için, bu muhteşem yeri anlamak için canlı bir hayal gücüne sahip olması gerekirdi. Her zaman bu şanlı varlığı öngörmek için mücadele edecektir. Ancak allah’ın varlığına iman eden ruhlar vardır. Her birinizi bekleyen mücevheri gerçekten anlamanın tek yolu inancınızı güçlendirmektir.

Bunu yapmanın tek yolu, Yüce Baba Tanrı’yı onurlandıran herkesi bekleyen gerçeği, ışığı, ışıltılı geleceği görmek için dua etmektir. Ey inananlar, imanını az olan dostlarınız, eşleriniz, akrabalarınız, anne babanız, kardeşleriniz, kız kardeşleriniz ve çocuklarınız için dua etmelisiniz.

İlahi Rahmet duam onlar adına sizin adınıza okunduğunuzda ruhlarını kurtaracaktır. İşte bu, benim size sözümdür.

Sevgili Kurtarıcın

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

.

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/15

———-
Roma Katolik:

„15 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası’nın Perşembesi

Lectionary: 270

Okuma I

Eylemler 5:27-33

Saray memurları Havarileri getirdiğinde.
Ve onları Sanhedrin’in önünde beklettiler.
Başrahip onları sorguladı.
“Sana kesin emirler verdik, değil mi?
Bu isimde öğretmenliği bırakmak için.
Yine de Kudüs’ü öğretilerinle doldurdun.
Ve bu adamın kanını üzerimize getirmek istiyorum.”
Ama Peter ve Havariler cevap olarak şöyle dediler:
“İnsanlardan ziyade Tanrı’ya itaat etmeliyiz.
Atalarımızın Tanrısı İsa’yı yetiştirdi.
Yine de onu ağaca asarak öldürtten.
Tanrı onu sağ elinde lider ve kurtarıcı olarak yüceltti.
İsrail’e günahlardan tövbe ve bağışlama hakkı vermek.
Biz bunlara şahidiz.
Tanrı’nın kendisine itaat edenlere verdiği Kutsal Ruh gibi.”

Bunu duyduklarında,
çileden çıkarlar ve onları öldürmek isterler.

Sorumlu Mezmur

34:2 ve 9, 17-18, 19-20

R. (7a) Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’yı her zaman kutsayacağım;
Övgüsü ağzımda olacak.
Tanrı’nın ne kadar iyi olduğunu tadın ve görün;
Kendisine sığınan adamı kutsadı.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
TANRı zalimlerle yüzleşir.
Onları yeryüzünden zikretmeyi yok etmek için.
Sadece bağırınca, TANRı onları duyar.
Bütün sıkıntılarından onları kurtarır.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
RAB, kalbi kırık olana yakındır;
Ve ruhen ezilenleri kurtarır.
Çoğu, haklı insanın sorunlarıdır.
Fakat onlardan hepsi Rab onu teslim eder.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Jn 20:29

R. Alleluia, alleluia.
Bana inanıyorsun Thomas, çünkü beni gördün, diyor Tanrı;
Görmeyenler kutsanmış, ama yine de iman edenler!
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 3:31-36

Yukarıdan gelen her şeyin üstündedir.
Yeryüzünden olan dünyevidir ve dünyevi şeylerden bahseder.
Ama cennetten gelen her şeyin üstündedir.
Gördüklerine ve duyduklarına tanıklık eder.
Ama kimse onun ifadesini kabul etmez.
Kim şehadetini kabul ederse, Allah’ın güvenilir olduğunu tasdik eder.
Çünkü Allah’ın gönderdiği, Allah’ın sözlerini söyler.
Ruh armağanını karneye yatırmıyor.
Baba Oğul’u seviyor ve her şeyini ona verdi.
Kim Oğul’a inanırsa sonsuz bir hayatı vardır.
Kim oğula isyan ederse hayatı görmez.
Fakat Allah’ın gazabı onun üzerindedir.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041521.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041521.cfm

 

Çok Geç olmadan Gerçekle uyan.

15 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, eğer insanoğlu sonsuz yaşam istiyorsa, dünyaya en kutsal irademe bağlı kalınmasını söylemelisin. Bu dünya, sunacak çok şeyi olmasına rağmen, açlığınızı asla tatmin edemez. Eğer ilk anne babanın, Adem ve Havva’nın günahları olmasaydı, o zaman evet, sonsuz mutluluk içinde, önünde hiçbir engel olmadan yaşamak mümkün olabilirdi.

Aldatan her yerde olduğu için, hiçbirinizin hayatınızı Bana karşı planlamanıza izin vermez. Bununla birlikte, günah çıkarma ve Kutsanmış Ayin yoluyla elde edilen bir lütuf durumundaysanız sizi hedef almakta çok zorlanacaktır.

O’na yakınlaşmadan, ruhun boşalır. Varlığımı çürütmek için önemli miktarda zaman harcayanlar, asla gerçekleşmeyecek hayallerin peşinden koşarak zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Yaratıcınızı, bu dünyayı yaratan Yüce Varlık’ı kabul etmeyi inatla reddetmeniz sizi sonsuz karanlığın uçurumuna götürecektir.

Baba Tanrı diye bir şey olmadığı yalanını yayarak, hayatları boyunca Tanrı’nın varlığını inkar etmek için olağanüstü çaba gösteren sizin gibi birçok insan, ne yazık ki, kendi tercihleriyle cehennemin derinliklerindedir. Bunun ruhlarınızın başına gelmesine izin vermeyin; Cehenneme gidenler, sanki etten yapılmış gibi yanarlar. Şeytan senin cahilliğine nasıl da güler. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/how-to-ensure-your-family-and-friends-can-enter-heaven/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/15/wake-up-to-the-truth-before-it-is-too-late/

Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun

Cehennemde 23 Dakika (8 Dakika) – Bill Wiese,

23 Minutes in Hell (8 Minutes) – Bill Wiese, The Man Who Went To Hell

https://www.youtube.com/watch?v=PqufixPt2w0

—————-

Gerçeği Kitap:

Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Mesajım’ın etrafındaki farkındalığı artırmak için hızla hareket et, çünkü Uyarı neredeyse dünyanın üzerine. Dua etmeyi reddeden ruhlara söyle, gururlarını ve tatsızlıklarını bir kenara bıraksınlar ve af dilemek için şimdi Bana dön. Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun. Bu ruhların çoğu sadece tembeldir ve her şeyin arkasında Ebedi Baba Tanrı’ya inansalar da, gelecekte bir zaman ruhsal inançlarıyla başa çıkacaklarını düşünürler. Ama artık çok geç olacak.

Dünyaya bu olayın onları kurtaracağını söyle. Birçoğu bu Mistik Deneyim sırasında tövbe edecek. Araf’ta ruhlar tarafından yaşananlardan farklı olarak yanma hissi hissedecekler. Bu onlara, tam olarak temiz olmayan ruhların Cennetin Şanlı Işığı’nı görmeden önce neler yaşamaları gerektiğini gösterecektir.

Sadece bu olayın gerçekleşebileceğini kabul larak, hayatta kalabilirler. Bana dön ve de ki: “Lütfen beni yüce rahmetinin nur ve iyiliğine doğru yönlendir ve günahlarım için beni bağışla.” Sonra Uyarı’dan sonra ruhunuzda derin bir huzur ve sevinç yaşayacaksınız.

Gençler dua etmeyi utanç verici buluyor

Bugün dünyadaki birçok insan dua etmeyi reddediyor. Özellikle birçok genç bunu utanç verici ve eski moda buluyor. Yanlışlıkla inanıyorlar, evet, Tanrı’ya inansalar da, duanın gerekli olmadığına inanıyorlar. Bu doğru değil. Ölümden sonra umutsuzca arzulayacağın cennete girmek için şarttır. Günah içinde kalırsanız bu muhteşem şölenin tadına bakamazsınız. Tıpkı formda kalanlar gibi, vücudunuza iyi bakın, yediklerinize dikkat edin ve süsleyin, bu yüzden ruhunuzu da bu şekilde hazırlamalısınız.

Ruhunuzun durumuna yakından dikkat etmeden, mükemmel durumda olduğundan emin olmak için gereken beslenmede zayıf ve eksik olacaktır.

Başkalarını dönüştürmek için söylenecek dua

Dünyada inananlar arasındaki inanç zayıflığından dolayı, inancınızda güçlü olanların şu anda büyük bir sorumluluğu var.

Bu dönüşüm duasını diğerleri için dua etmelisin. “Sizi İsa’yı, İlahi Merhametinizle, o ılık ruhları Değerli Kanınızla örtmeye çağırıyorum, böylece dönüştürülebilirler.” Bu kısa duayı, en çok ihtiyacı olduğuna inandığınız kişiler adına söyleyin.

Unutmayın çocuklar, muhteşem sözüm. Sonunda zafere ulaştım. Şeytan, aldatan, hayatta kalamaz. Lütfen sizi korumama ve yanımda götürmeme izin verin.

Hepinizi seviyorum. Benden her gün inancını güçlendirmemi istemeye devam et.

İlahi Kurtarıcınız

Merhamet ve Merhamet Kralı

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

Size söz veriyorum, geçiş hızlı olacak.

11 Kasım 2012, Kasım 2012, Bubabaofloveandmercy

Bu nesle başka hiçbir neslin faydalandığı bir Hediye veriliyor. Birçoğu, bildiğiniz gibi ölümü yaşamak zorunda kalmadan bu hayattan anında geçiş yapacaktır. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/11/i-solemnly-promise-you-that-the-transition-will-be-swift/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/11/i-solemnly-promise-you-that-the-transition-will-be-swift/

———–
Ortodoks:

4 Bunları yapıp gerçekleştiren,
Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim?
Ben RAB, ilkim;
sonuncularla da yine Ben olacağım.”
5 Kıyı halkları bunu görüp korktu.
Dünyanın dört bucağı titriyor.
Yaklaşıyor, geliyorlar.
6 Herkes komşusuna yardım ediyor,
Kardeşine, “Güçlü ol” diyor.
7 Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor,
Madeni çekiçle düzleyen,
“Lehim iyi oldu” diyerek örse vuranı yüreklendiriyor.
Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor.
8 “Ama sen, ey kulum İsrail,
Seçtiğim Yakup soyu,
Dostum İbrahim’in torunları!
9 Sizleri dünyanın dört bucağından topladım,
En uzak yerlerden çağırdım.
Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim,
Seni reddetmedim.’
10 Korkma, çünkü ben seninleyim,
Yılma, çünkü Tanrın benim.
Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;
Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

11 “Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak.
Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp
yok olacak.
12 Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın.
Seninle savaşanlar
hiçten beter olacak.
13 Çünkü sağ elinden tutan,
‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.
14 “Ey Yakup soyu, toprak kurdu,
Ey İsrail halkı, korkma!
Sana yardım edeceğim” diyor RAB,
Seni kurtaran İsrail’in Kutsalı. “

„Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Mesajım’ın etrafındaki farkındalığı artırmak için hızla hareket et, çünkü Uyarı neredeyse dünyanın üzerine. Dua etmeyi reddeden ruhlara söyle, gururlarını ve tatsızlıklarını bir kenara bıraksınlar ve af dilemek için şimdi Bana dön. Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun. Bu ruhların çoğu sadece tembeldir ve her şeyin arkasında Ebedi Baba Tanrı’ya inansalar da, gelecekte bir zaman ruhsal inançlarıyla başa çıkacaklarını düşünürler. Ama artık çok geç olacak. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/16/

Size söz veriyorum, geçiş hızlı olacak.

11 Kasım 2012, Kasım 2012, Bubabaofloveandmercy

Bu nesle başka hiçbir neslin faydalandığı bir Hediye veriliyor. Birçoğu, bildiğiniz gibi ölümü yaşamak zorunda kalmadan bu hayattan anında geçiş yapacaktır.

İkinci Gelişim bu olağanüstü hediyeyi de beraberinde getirecek. O yüzden korkmayın. Size müreffeh bir gelecek getirmek için size geldiğim için sevinin.

Şöyle düşün. Bazı zorluklara katlanacak ve Varlığımın nasıl kınanacağına şahit olmak zorunda kalacaksınız, ancak uzun sürmeyecek.

Birçoğunuz endişelendiğinizin farkındayım ama size söz veriyorum, geçiş hızlı olacak. Sonra, Yeni Kudüs’ün Yeni Dünya’ya, Yeni Cennet’e indiğine şahit olduğunuzda, coşkuyla dolacaksınız.

Bu güzel Yaratılışı hiçbir kelime tarif edemez. Senin ve sevdiklerinin nasıl bir merakla tepki vereceğinizi düşündüğümde Kalbim Sevgiyle Patlıyor. İşte o zaman son antlaşmanın gizemi sizin için açıklığa kavuştu.

Tekrar geleceğime dair sözümdeki netlik sonunda gerçekten anlaşılacaktır.

Dünya tek bir kutsal aile olacak ve Babamın İlahi Âlistesi’ne uygun ve birlik içinde bir varoluş yaşayacak. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/11/i-solemnly-promise-you-that-the-transition-will-be-swift/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/11/i-solemnly-promise-you-that-the-transition-will-be-swift/

Sünnet: Antlaşma Simgesi

17

 Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol. 2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.”

3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı, 4 “Seninle yaptığım antlaşma şudur” dedi, “Birçok ulusun babası olacaksın. 5 Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. 6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. 7 Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım. 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.”

9 Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız” dedi,”

https://sahneleme.incil.info/referans/Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+17:1

….

….

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/14

 

 

———-
Roma Katolik:

„14 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası’nın Çarşambası

Lectionary: 269

Okuma I

Eylemler 5:17-26

Başrahip ayağa kalktı ve tüm arkadaşları,
Yani, Sadducees’in partisi,
ve kıskançlıkla dolu,
Havarilere el koydu ve onları devlet hapishanesine koydu.
Ama gece boyunca, Tanrı’nın meleği hapishanenin kapılarını açtı.
onları dışarı çıkardı ve dedi ki:
“Git ve tapınak alanındaki yerini al.
ve insanlara bu hayatla ilgili her şeyi anlatın.”
Bunu duyduklarında,
sabahın erken saatlerinde tapınağa gittiler ve öğretmenlik yaptılar.
Başrahip ve beraberindekiler gelince,
Sanhedrin’i topladılar.
İsrail çocuklarının tam senatosu,
ve onları getirtmek için hapishaneye gönderildi.
Ama giden mahkeme memurları onları hapishanede bulamadılar.
Bunun üzerine geri döndüler ve rapor verdiler:
“Hapishaneyi güvenli bir şekilde kilitli bulduk.
Ve kapıların dışında konuşlanmış muhafızlar,
Fakat onları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık.”
Tapınak muhafızlarının kaptanı ve baş rahipler bu raporu duyduklarında,
Onlar, kendileri hakkında bir zarara karşıydılar.
Bunun ne olacağına gelince.
Sonra biri geldi ve onlara rapor etti.
“Hapse tıkıp soktuğunuz adamlar tapınak alanında.
ve insanlara öğretiyorlar.”
Sonra kaptan ve saray memurları gidip onları getirdiler.
ama güç olmadan,
Çünkü insanlar tarafından taşlanmaktan korkuyorlardı.

Sorumlu Mezmur

34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9

R. (7a) Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’yı her zaman kutsayacağım;
Övgüsü ağzımda olacak.
Ruhum TANRı’da yücelsin;
Alçaklar beni duyacak ve sevinecekler.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’ya benimle birlikte tesbih et.
Birlikte onun adını övelim.
Tanrı’yı aradım, o da bana cevap verdi.
ve beni tüm korkularımdan döndürd.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
Ona bak ki, sevinçten ışıl ışıl ışıl ol.
Ve yüzleriniz utançla kızarmayabilir.
Fakir olan seslenince, TANRı duydu ki:
Bütün sıkıntılarından onu kurtardı.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.
LORD’un meleği kamplar
Ondan korkanların ve onları doğuranların etrafında.
Tanrı’nın ne kadar iyi olduğunu tadın ve görün;
Kendisine sığınan adamı kutsadı.
R. Tanrı fakirlerin çığlığını duyar.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Jn 3:16

R. Alleluia, alleluia.
Tanrı dünyayı o kadar çok seviyor ki, tek oğlunu verdi.
Böylece ona inanan herkes sonsuz bir yaşama sahip olabilir.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 3:16-21

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, tek oğlunu verdi.
böylece ona inanan herkes yok olmayabilir.
ama sonsuz bir hayatı olabilir.
Çünkü Tanrı oğlunu dünyaya dünyayı kınamak için göndermedi.
Ama onun sayesinde dünyanın kurtarılabileceğini.
Ona inanan kimse kınanmayacaktır.
Kim inanmazsa, zaten lanetlenmiştir.
Çünkü o, tanrı’nın tek büyük oğlunun adına inanmamıştır.
Ve karar bu.
Işığın dünyaya geldiğini,
ama insanlar karanlığı aydınlığa tercih ettiler.
Çünkü onların yaptıkları kötüdür.
Kötü şeyler yapan herkes için ışıktan nefret eder.
Ve ışığa doğru gelmez.
böylece eserleri açığa çıkabilir.
Ama gerçeği yaşayan aydınlığa çıkar.
Böylece eserleri Allah’ta açıkça görülebilir.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041421.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041421.cfm

 

„Uyarı sırasında neler yaşayacaksınız – Anında af için dua

16 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Mesajım’ın etrafındaki farkındalığı artırmak için hızla hareket et, çünkü Uyarı neredeyse dünyanın üzerine. Dua etmeyi reddeden ruhlara söyle, gururlarını ve tatsızlıklarını bir kenara bıraksınlar ve af dilemek için şimdi Bana dön. Birçok ruhun bu yakın olaydan sağ çıkamayacağını açık olun. Bu ruhların çoğu sadece tembeldir ve her şeyin arkasında Ebedi Baba Tanrı’ya inansalar da, gelecekte bir zaman ruhsal inançlarıyla başa çıkacaklarını düşünürler. Ama artık çok geç olacak. …”

Başıboş dolaşan, kayıp çocuklar için, en baştan başlamalı ve Musa aracılığıyla dünyaya verilen On Emir’i kendilerine hatırlatmalıdırlar

On Emir:
https://sahneleme.incil.info/referans/M%C4%B1s%C4%B1r’dan+%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F+20:1

—————-

Gerçeği Kitap:

„Özel Lütuflar İsa’yı sadece bir günlüğüne çağırdığınız için söz verdi.

14 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Divine-Mercy-SundaySevgili kızım, bu en kutsal işe daha fazla zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Hepinizin kalplerinizi bana açma zamanı geldi, sadece bir günlüğüne, sizi özel lütuflarla doldurmamı sağlamak için. Bu lütuflar artık benim var olduğumu unutanlara bahşedilecek, çünkü zaman Hayırlı Cuma’ya yaklaştı.

İlahi Rahmet’in güçlü Novena’sının zamanı yaklaştıkça, bu sefer ruhlarınızı Benden özel bir Hediye ile basmak için kullanılacaktır. Şimdi deyişimi yap ve bugün bana kendi kelimelerinle dua et. Sana vereceğim lütuflar seni kutsal kalbime yaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kutsal ruhla dolduracak.

Hayırlı Cuma’dan Novena’mı dua et ve olabildiğinca çok ruh ekle ve her birini kurtaracağım. İlahi Merhamet Novena

İçinizden geriye düşenler için, bana olan bağlılığından sonra bile, sizi tekrar tekrar dirilerim. Eğer sapmışsanız bana dönmekten asla korkmayın. Bana geri dönenleri asla terk etmem. Günahkarlar olarak, bu olma eğilimindedir. Asla korkmayın, her zaman sizi kucaklamaya hazır bir şekilde her bir yanınızda duruyorum. Günah affedilebilir. Af dilemek için bana dönmen gerekiyorsa, günah işlediğin için kendini asla suçlu hissetme. Her zaman oradayım.

Çocuklarım, Kutsal Hafta’yı günahkarlar için yaptığım tüm fedakarlıkları hatırlatmak için kullanın. Merhametim hala güçlü. O, ruhlar için asla azalmadı, hatta günahları beni derinden gücendirenler için bile. Eğer bir kimse af dilerse, o günah yok edilir.

İlahi Rahmet Novena’m, dokuz gün sonra Rahmet Bayramı’na kadar Hayırlı Cuma’dan okunduğunda en güçlü lütufları aşılayacak. Bunu yad derek sadece kendi ruhlarınızı değil, milyonlarca kişiyi de kurtaracaksınız. Bunu benim için yap.

Her zaman sevecen ve sadık İlahi Kurtarıcın,

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/14

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/14/special-graces-promised-for-calling-on-jesus-for-just-one-day/

———-
Roma Katolik:

„13 Nisan 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası Salı

Lectionary: 268

Okuma I

Eylemler 4:32-37

İnananların topluluğu tek yürek ve akıldandı.
Ve hiç kimse onun mallarından hiçbirinin ona ait olduğunu iddia etmemiş.
Ama her şey ortaktı.
Büyük bir güçle Havariler şahitlik etti.
Rab İsa’nın dirilişine,
Ve hepsine büyük bir lütuf verildi.
İçlerinden hiç kimse yoktu.
Mülk veya ev sahibi olanlar için onları satarlar.
satış gelirlerini getirmek,
Onları elçilerin ayaklarına oturt.
ve her birine ihtiyadıya göre dağıtıldı.

Böylece Joseph, Havariler Barnabas tarafından da adlandırılmıştır.
(teşvik oğlu tercüme edilir”),
Bir Levite, doğuştan bir Kıbrıslı,
sahip olduğu bir mülkü sattı.
Sonra parayı getirdi ve Havarilerin ayaklarına koydu.

Sorumlu Mezmur

93:1ab, 1cd-2, 5

R. (1a) Rab kraldır; Majesteleri tarafından soyulur.
Veya:
R. Alleluia.
LORD kraldır, ihtişamlı bir şekilde soyulur;
soyulan LORD ve güçlü bir şekilde zürafadır.
R. Tanrı kraldır; Majesteleri tarafından soyulur.
Veya:
R. Alleluia.
Ve dünyayı sağlamlaştırdı.
hareket ettirilmemek.
Tahtınız eskilerden sağlam duruyor;
Sonsuza dek sen, Rab.
R. Tanrı kraldır; Majesteleri tarafından soyulur.
Veya:
R. Alleluia.
Sizin kararnameleriniz gerçekten güvene layıktır.
Kutsallık evinize yakışan,
Ey RAB, günlerce.
R. Tanrı kraldır; Majesteleri tarafından soyulur.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Jn 3:14-15

R. Alleluia, alleluia.
İnsanoğlu kaldırılmalı.
böylece ona inanan herkes
sonsuz bir hayatı olabilir.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 3:7b-15

İsa Nicodemus’a dedi ki:
“‘Yukarıdan doğmalısınız.’
Rüzgar estiği yerde esiyor ve duyduğu sesi duyabiliyorsun.
Ama nereden geldiğini veya nereye gittiğini bilmiyorsunuz;
Bu yüzden Ruh’dan doğan herkesle birliktedir.”
Nicodemus cevap verdi ve ona dedi ki,
‘Bu nasıl olabilir?”
İsa cevap verdi ve ona dedi ki:
“Sen İsrail’in öğretmenisin ve bunu anlamıyor musun?
Amin, amin, sana diyorum ki,
Bildiklerimizi konuşuyoruz ve gördüklerimiz için tanıklık ediyoruz.
Ama siz bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.
Eğer sana dünyevi şeylerden bahsedersem ve sen inanmazsan,
Sana cennetten bahsedersem nasıl inanacaksınız?
Kimse cennete gitmedi.
Cennetten inenler hariç, İnsanoğlu.
Musa çöldeki yılanı kaldırdığı gibi,
İnsanoğlu kaldırılmalı.
Böylece ona inanan herkes sonsuz bir yaşama sahip olsun.””

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041321.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041321.cfm

15 Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”

https://sahneleme.incil.info/referans/Yuhanna+3:1

 

Diğer dinleri, inançları veya cinsel tercihleri asla yargılamayın

6 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

… Öğretilerim insanların kafasını karıştırıyor.

Şu anda birçok insan kayboldu. Öğretilerim ve yorumlandıkları sayısız yol ile karıştırılırlar. Sulanmış. Değişti. Eklenen yer. Götürüldü. Çocuklarımın şimdi rehberliğe ihtiyacı var, böylece tekrar güçlü ve kalp ışığı olmaları için gereken zarafeti arayabilirler. Bu sadece duadan ve Öğrettiğim’e bağlı kalmakla ortaya çıkabilir.

 

Dünyadaki tek bir ruhu bile dışlamıyorum.

Din değiştiren çocuklarım bunu bilir ve Kutsal Törenler aracılığıyla Kalbime yakınlaşırlar. Ancak, başıboş dolaşan, kayıp çocuklar için, en baştan başlamalı ve Musa aracılığıyla dünyaya verilen On Emir’i kendilerine hatırlatmalıdırlar. Günümüzde pek çok çocuk bunların farkında değil. Hangi dini uyguladıklarına bakılmaksızın dünyadaki tek bir ruhu bile dışlaymıyorum. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

 

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/13

Her gün, insanın insanın karsi, insanın çocukların karsi maruz olduğu derin üzüntüye, acıya ve işkenceye tanık olmalıyım

Gerçeği Kitap:

„Acım bugün Çarmıha gerilişim sırasında olduğundan daha da büyük.

13 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, bu gece, dünyanın Çarmıhta Tutkumu anma zamanı yaklaştıkça, büyük bir yoğunlukla artan insanlığın günahları başında büyük bir üzüntüyle ağlıyorum. Acım ilk çarmıha gerildimden bile daha büyük. İnsanoğlunun günahları Kalbimi bir kılıç gibi delerken katlandığım ıstırabı yeniden yaşıyorum, bu daha uzun, daha keskin ve daha acı verici. Yalvarışlarımı dinleyin. Çığlıklarımı duy. Hepiniz, bugün katlandığım bu derin ıstırapta beni teselli edin.

Her gün, insanın insanın karsi, insanın çocukların karsi maruz olduğu derin üzüntüye, acıya ve işkenceye tanık olmalıyım. Bu katiller pişmanlık duymazlar, bu yüzden karanlık ruhları şeytan tarafından enfekte olmuşlardır, aldatan. Hiçbirinize merhamet göstermiyor, çünkü ruhu yok. Yine de, insanoğlu kör adamlar gibi ayartmalarına aptalca yenik düşer.

O kadar kölece bu korkunç karanlığın içine çekilmelerine izin verirler ki siz inananların bu ruhları kurtarmak için dua etmelerine güvenmek zorundayım.

Ağrılarım her gün şiddetleniyor. Günah insan tarafından görülmez, ne olduğu için. En temel seviyesinde bir benlik sevgisidir. En kötüsü, sahtekarlık, şiddet, istismar ve cinayet yoluyla başkalarına zarar veren her şeyin sevgisidir. İnsanlar böyle bir vahşete şahit olduklarında neden göz yumuyorlar? O kurbanlar sizin gibi insanlar.

Bu failler için dua edin, çünkü onlar da kurban. Onlar, çocuklarım, aldatıcı tarafından tuzağa getirildiler, ama çoğu onun varlığını kabul etmiyor bile. Benim Sözüm’ün dünya üzerinde tekrar duyulmasının zamanı yaklaşıyor.

Lütfen, lütfen herkese Merhametimin yaklaşan mistik olay sırasında dünya üzerinde tanık olmak üzere olduğunu açıklayın. Tanrı’dan Ebedi Baba’yı istemek, her bir birbirinizi affetmek, geçmişte işlenen günahlar için mümkün olduğunca çok insana söylemek önemlidir. Hemen ve çabuk yap. Ruhlarınızı ve başkalarının ruhlarını kurtarın. Dönüşüm yaygın olsa da, bazı talihsiz ruhlar şok hayatta kalamaz. Dua et, dua et ki ölümcül bir günahta ölmesinler.

Lütfen hepiniz için isteyerek yaptığım fedakarlığı göz önünde bulundurarak, Lent sırasındaki Tutkumu hatırlatın ki kurtulabilesiniz. O zaman anla ki, Vicdan Aydınlatması, insanlığa bir sonraki merhamet hediyemdir.

Dönüşümü her yere yayın. Ruhları kurtarmak için my Divine Mercy dua ederek aldatıcıyı yenmeye yardım et. Şimdi Bana güvenin ve beni kalplerinize geri getirin. İnsanlığı sevgiyle kurtarmak için birleşin.

Senin İlahi Kurtarıcın, İsa Mesih

Yüce Tanrı’nın Oğlu Baba

Her şeyin yaratıcısı ve yaratıcısı

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/13/my-pain-is-even-greater-today-than-it-was-during-my-crucifixion/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/13/my-pain-is-even-greater-today-than-it-was-during-my-crucifixion/

———-
Roma Katolik:

„12 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Haftası Pazartesi

Lectionary: 267

Okuma I

Eylemler 4:23-31

Serbest bırakıldıktan sonra Peter ve John kendi adamlarına geri döndüler.
ve baş rahiplerin ve büyüklerin kendilerine söylediklerini bildirdiler.
Ve onu duyduklarında,
Tek bir anlaşmayla Allah’a seslerini yükselttiler.
Ve dedi ki: “Cennetin ve yerin yaratıcısı egemen Rabbimiz
Deniz ve içlerindeki her şey,
Kutsal Ruh tarafından söyledin
Hizmetkarınız olan babamız David’in ağzından:

Gentiles neden öfkelenir?
Ve halklar aptallık mı ediyor?
Yeryüzünün kralları onların duruşuna geçtiler.
ve prensler bir araya geldi
Tanrı‘ya ve kutsanmışlara karşı.

Gerçekten de bu şehirde toplandılar.
Kutsadığın kutsal kulnuz İsa‘ya karşı,
Herod ve Pontius Pilatus,
Gentiles ve İsrail halkları ile birlikte,
elinin ve iradenin yaptığını yapmak
uzun zaman önce gerçekleşmesini planlamıştı.
Ve şimdi, Tanrım, tehditlerini dikkate al.
ve hizmetkarlarınızın sözünüzü söylemelerini sağlayın
tüm cesaretinle, iyileşmek için elini uzatırken,
ve işaretler ve harikalar yapılır
kutsal kulunuz İsa’nın adıyla.”
Namaz kılarken, toplandıkları yer sallandı.
ve hepsi Kutsal Ruh ile doluydu
ve Tanrı’nın sözünü cesaretle söylemeye devam etti.

Sorumlu Mezmur

2:1-3, 4-7a, 7b-9

R. (bkz. 11d) Kutsanmış olan herkes Tanrı’ya sığınır.
Veya:
R. Alleluia.
Uluslar neden öfkelenir?
Ve halklar ahmaklık mı ediyor?
Yeryüzünün kralları ayağa kalkar.
ve prensler birlikte komplo kuruyorlar
Rab’bin aleyhine ve kutsanmış olanına karşı:
“Onların tırnaklarını kıralım.
Ve onların tahvillerini bizden attılar!”
R. Kutsanmış olan herkes Tanrı’ya sığınır.
Veya:
R. Alleluia.
Cennette taht kuran güler;
Tanrı onları türetir.
Sonra öfkeyle onlarla konuşur.
Gazabında onları dehşete düşürüyor:
“Kralıma kendim tuzak kurdum.
Siyon’da, kutsal dağımda.”
Tanrı’nın hükmüni ilan edeceğim.
R. Kutsanmış olan herkes Tanrı’ya sığınır.
Veya:
R. Alleluia.
Rab bana dedi ki: “Sen benim oğlumsun.
Bugün seni çok küçümsedim.
Benden iste, ben de sana.
miras için uluslar
Ve yeryüzünün uçları sizin elinizdedir.
Onları demir çubukla yöneteceksin.
Onları toprak bir tabak gibi parçalayacaksınız.”
R. Kutsanmış olan herkes Tanrı’ya sığınır.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Sütun 3:1

R. Alleluia, alleluia.
Eğer o zaman İsa’yla birlikte büyüdüysen,
yukarıdakileri aramak,
İsa’nın Tanrı’nın sağında oturduğu yer.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 3:1-8

Yahudilerin hükümdarı Nicodemus adında bir Pharisee vardı.
Gece İsa’ya geldi ve ona dedi ki:
“Rabbimiz, senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz.
Çünkü hiç kimse yaptığınız bu işaretleri yapamaz
Tabii Allah yanında değilse.”
İsa cevap verdi ve ona dedi ki:
“Amin, amin, sana diyorum ki,
İnsan yukarıdan doğmadıkça, Allah’ın krallığını göremez.”
Nicodemus ona dedi ki,
“Bir zamanlar büyümüş bir adam nasıl yeniden doğar?
Ana rahmine tekrar binip yeniden doğamaz, değil mi?”
İsa cevap verdi,
“Amin, amin, sana diyorum ki,
sudan ve Ruh‘dan doğmadıkça
Tanrı’nın krallığına giremez.
Etten doğan şey ettir.
ve ruhdan doğan şey ruhtur.
Sana söylediğime şaşırma.
‘Yukarıdan doğmuş olmalısın.’
Rüzgar estiği yerde esiyor.
ve duyduğu sesi duyabilirsin.
Ama nereden geldiğini veya nereye gittiğini bilmiyorsunuz;
Bu yüzden Ruh’dan doğan herkesle birliktedir.””

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041221.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041221.cfm

 

„Özel Lütuflar İsa’yı sadece bir günlüğüne çağırdığınız için söz verdi.

14 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

İçinizden geriye düşenler için, Bana olan bağlılığından sonra bile, sizi tekrar tekrar dirilerim. Eğer sapmışsanız bana dönmekten asla korkmayın. Bana geri dönenleri asla terk etmem. Günahkarlar olarak, bu olma eğilimindedir. Asla korkmayın, her zaman sizi kucaklamaya hazır bir şekilde her bir yanınızda duruyorum. Günah affedilebilir. Af dilemek için bana dönmen gerekiyorsa, günah işlediğin için kendini asla suçlu hissetme. Her zaman oradayım. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/14

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/14/special-graces-promised-for-calling-on-jesus-for-just-one-day/

———–
Ortodoks:

.

12 Avram Kenan topraklarında kaldı. Lut ovadaki kentlerin arasına yerleşti, Sodom’a yakın bir yere çadır kurdu. 13 Sodom halkı çok kötüydü. RABbe karşı büyük günah işliyordu.

14 Lut Avram’dan ayrıldıktan sonra, RAB Avram’a, “Bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak” dedi, 15 “Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. 16 Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu da sayabilecek. 17 Kalk, sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş.”

18 Avram çadırını söktü, gidip Hevron’daki Mamre meşeliğine yerleşti. Orada RAB’be bir sunak yaptı. “

https://sahneleme.incil.info/referans/Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+13:1

.

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/12

Artık bana güvendiğine göre, çok daha güçlü olacaksın. Sen temin ederim ki artık aldatıcıdan gelen saldırılarla daha etkili bir şekilde başa çıkabileceksin.

Gerçeği Kitap:

„Milyonlarca Ruh bu mesajlarla kurtarılacak

7 Nisan 2011, Nisan 2011, Bubabaofloveandmercy

Sevgili kızım, Kutsal Ruh Armağanı bugün sana özel İlahi lütuflarla birlikte bahşedildi. Sen, kızım, özgür iradeni teslim ettikten sonra, şimdi en kutsal irademi yapmaya devam edeceksin. Artık düşüncelerinizde, sözlerinizde, eylemlerinizde, davranışlarınızda ve tavırlarınızda Bana tam itaatin önemini fark edeceksiniz. Şimdi benim hidayetime uyacaksın ve benim adıma bir şey yapmadan önce onu arayacaksın.

Son olarak, talimatlarımı takip etmeye hazırsınız. Artık her iki günde bir namazda bana en az iki saat ayırman gerekiyor. Buna ek olarak, cennetten size gönderilen en kutsal ruhani yönetmenden gelen talimatları takip etmelisiniz. Ona emretmem gibi seninle konuşacak. Ne diyorsa onu yap. Benimle her gün iletişim kurduğuna emin olmalısın çünkü sana anlatacak çok şeyim var.

Kızım, bundan sonra sadece Sesimi duy. Sadece benden aldığınızı yazın. Bu En Kutsal Mesajlar hakkında asla başkalarından anlam almayın. Seninle iletişim kurduğum tek bir ağız var, o da Benim.

İnan bana kızım. Bana tamamen güven. Bu mesajları asla sorgulama, çünkü sizinle konuşan benim. Bunu hep unutma. Artık bana güvendiğine göre, çok daha güçlü olacaksın. Sen temin ederim ki artık aldatıcıdan gelen saldırılarla daha etkili bir şekilde başa çıkabileceksin.

Huzur içinde hissedin. Sana olan sevgin, kızım, Kalbimden geçiyor, senin Bana olan bağlılığın ve sevgin seni dolduruyor ve zayıf kılıyor. Bu güçlü Aşk bütünüyle saftır ve bu dünyada daha önce yaşadığınız hiçbir şeyle karşılaştırılamaz.

Cennet son teslimiyetinize seviniyor. Ama şimdi milyonlarca ruhu kurtarmaya yardım etmek için kendinizi hazırlamanız gerekecek. Kızım, senden istediğim görev insani açıdan çok büyük. Sen, Kızım, Kutsal Sözüm’ün en büyük cildinin dünyaya habercisi olacaksın, dünyanın İkinci Gelişim’e hazırlanması için.

Onlar, senin bilmenin ötesinde derin bir tutkuyla sevdiğim değerli çocuklarım, çok geç olmadan En Kutsal Kalbim’e geri çekilmeliler. Sen, kızım, sözümü insanlığa iletmen beklenecek. Bu kolay bir iş değil. Bu yüzden acı çekeceksiniz, ama şunu anlamalısınız ki, bu sizin bana karşı görevinizdir. İlahi Dudaklarımdan Gelen Söz ile milyonlarca ruhun cehennem ateşinden kurtarılacağından emin olmak için çağrılırsınız.

Şimdi benimle düzgün iletişim kur. Sana her zaman rehberlik edeceğim. Barış senin olsun kızım. En Kutsal Ruhum şimdi ruhunu su basıyor. Artık sevgi ve neşe dolusunuz ve bu İlahi Görevin bir sonraki aşamasına hazırsınız.

Kurtarıcın

Tanrım

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/07/millions-of-souls-will-be-saved-through-these-messages/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/07/millions-of-souls-will-be-saved-through-these-messages/

———-
Roma Katolik:

„11 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bugün

Paskalya’nın İkinci Pazar günü
İlahi Rahmet Pazar

Lectionary: 44

Okuma I

Eylemler 4:32-35

İnananların topluluğu tek yürek ve akıldandı.
Ve hiç kimse onun mallarından hiçbirinin ona ait olduğunu iddia etmemiş.
Ama her şey ortaktı.
Büyük bir güçle havariler şahitlik etti.
Rab İsa’nın dirilişine,
Ve hepsine büyük bir lütuf verildi.
İçlerinden hiç kimse yoktu.
Mülk veya ev sahibi olanlar için onları satarlar.
satış gelirlerini getirmek,
Onları elçilerin ayaklarına oturt.
ve her birine ihtiyadıya göre dağıtıldı.

Sorumlu Mezmur

118:2-4, 13-15, 22-24

R. (1) Tanrı’ya iyi olduğu için şükret, sevgisi sonsuzdur.
Veya:
R. Alleluia.
İsrail’in evi şöyle desin:
“Merhameti sonsuza dek sürer.”
Harun’un evi şöyle desin:
“Merhameti sonsuza dek sürer.”
Rab’binden korkanlar şöyle desinler:
“Merhameti sonsuza dek sürer.”
R. Tanrı’ya iyi olduğu için şükret, sevgisi sonsuzdur.
Veya:
R. Alleluia.
Çok zorlandım ve düşüyordum.
Ama Tanrı bana yardım etti.
Gücüm ve cesaretim TANRı’dır.
Ve o benim kurtarıcım oldu.
Zaferin neşeli haykırışı
sadece çadırlarda:
R. Tanrı’ya iyi olduğu için şükret, sevgisi sonsuzdur.
Veya:
R. Alleluia.
İnşaatçıların reddettiği taş
temel taşı haline geldi.
Rab tarafından bu yapıldı;
Bizim gözümüzde harika.
İşte bu, RAB’bin yaptığı gündür.
Sevinelim ve sevinelim.
R. Tanrı’ya iyi olduğu için şükret, sevgisi sonsuzdur.
Veya:
R. Alleluia.

Okuma II

1 Jn 5:1-6

Sevgili:
İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı tarafından tiksindirilir.
ve Baba’yı seven herkes
aynı zamanda onun tarafından tek doğumlu birini de seviyor.
Bu şekilde Tanrı’nın çocuklarını sevdiğimizi biliyoruz.
Tanrı’yı sevdiğimiz ve emirlerine uyduğumuz zaman.
Çünkü Tanrı aşkına,
Emirlerini tuttuğumuz için.
Onun emirleri de külfetli değildir.
Çünkü Kim Allah tarafından tiksindirilirse dünyayı fetheder.
Ve dünyayı fetheden zafer bizim inancımızdır.
Gerçekten de dünyada galip gelen kim?
Ama İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanan?

Su ve kan yoluyla gelen bu, Yüce İsa.
Sadece suyla değil, su ve kanla.
Ruh tanıklık edendir.
ve Ruh gerçektir.

Alleluia

Jn 20:29

R. Alleluia, alleluia.
Bana inanıyorsun Thomas, çünkü beni gördün, diyor Tanrı;
Beni görmeyen ama yine de inananlar kutsanmıştır!
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 20:19-31

Haftanın ilk gününün akşamında,
Kapılar kilitliyken, havarilerin olduğu yerde,
Yahudilerin korkusuyla,
İsa geldi ve onların arasında durdu.
Ve onlara: “Selam size” dedi.
Bunu söylediğinde, onlara ellerini ve tarafını gösterdi.
Havariler, Tanrı’yı görünce sevindiler.
İsa onlara tekrar şöyle dedi: “Selam size.
Baba’nın beni gönderdiği gibi, ben de seni gönderiyorum.”
Bunu söyledikten sonra onlara nefes aldı ve şöyle dedi:
“Kutsal Ruh’u al.
Kimin günahlarını bağışlarsın?
Ve kimin günahlarını saklarsınız.”

Thomas, Adı Didymus, Onikilerden Biri,
İsa geldiğinde yanlarında değildi.
Bununla birlikte diğer havariler ona: “Biz Tanrı’yı gördük” dediler.
Ama onlara dedi ki:
“Ellerindeki çivilerin izini görmezsem tabii.
ve parmağımı tırnak izlerine sok
Elimi onun yanına koy, inanmam.”

Bir hafta sonra müritleri yine içerideydi.
Thomas da onlarlaydı.
İsa geldi, kapılar kilitli olmasına rağmen,
Onların arasında durdular ve: “Selam size!” dediler.
Sonra Thomas’a dedi ki, “Parmağını buraya koy ve ellerimi gör.
elini getir ve benim tarafıma koy.
ve inkar etmeyin, ama inanın.”
Thomas cevap verdi ve ona dedi ki, “Rabbim ve Tanrım!”
İsa ona dedi ki: “Beni gördüğün için mi iman ettin?
Görmeyenler ve iman edenler mübarek olsun.”

Şimdi İsa, müritlerinin huzurunda başka birçok işaret yaptı.
Bu kitapta yazılmamış.
Ama bunlar, inanabileceğiniz şekilde yazılmıştır.
İsa’nın Mesih olduğunu, Tanrı’nın Oğlu olduğunu,
ve bu inanç sayesinde onun adına bir hayatın olabilir.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041121.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041121.cfm

 

„Milyonlarca Ruh bu mesajlarla kurtarılacak

7 Nisan 2011, Nisan 2011, Bubabaofloveandmercy

Son olarak, talimatlarımı takip etmeye hazırsınız. Artık her iki günde bir namazda bana en az iki saat ayırman gerekiyor. Buna ek olarak, cennetten size gönderilen en kutsal ruhani yönetmenden gelen talimatları takip etmelisiniz. Ona emretmem gibi seninle konuşacak. Ne diyorsa onu yap. Benimle her gün iletişim kurduğuna emin olmalısın çünkü sana anlatacak çok şeyim var.

Kızım, bundan sonra sadece Sesimi duy. Sadece benden aldığınızı yazın. Bu En Kutsal Mesajlar hakkında asla başkalarından anlam almayın. Seninle iletişim kurduğum tek bir ağız var, o da Benim.

İnan bana kızım. Bana tamamen güven. Bu mesajları asla sorgulama, çünkü sizinle konuşan benim. Bunu hep unutma. Artık bana güvendiğine göre, çok daha güçlü olacaksın. Sen temin ederim ki artık aldatıcıdan gelen saldırılarla daha etkili bir şekilde başa çıkabileceksin.

Huzur içinde hissedin. Sana olan sevgin, kızım, Kalbimden geçiyor, senin Bana olan bağlılığın ve sevgin seni dolduruyor ve zayıf kılıyor. Bu güçlü Aşk bütünüyle saftır ve bu dünyada daha önce yaşadığınız hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. …”

———–
Ortodoks:

„İsa ile Petrus

15 Yemekten sonra İsa, Simun Petrus’a, “Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı otlat” dedi.

16 İkinci kez yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. O da, “Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi.

17 Üçüncü kez ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı otlat” dedi.

18 “Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.” 19 Bunu, Tanrı’yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi.

20 Petrus arkasına döndü, İsa’nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa’nın göğsüne yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim ihanet edecek?” diye soran öğrencidir. 21 Petrus onu görünce İsa’ya, “Ya Rab, ya bu ne olacak?” diye sordu.

22 İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” dedi. “Sen ardımdan gel!”

23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus’a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” demişti.

24 Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

25 İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı. “

https://sahneleme.incil.info/referans/Yuhanna+21:1

 

„… Sana temin ederim ki artık aldatıcıdan gelen saldırılarla daha etkili bir şekilde başa çıkabileceksin. …”

.

.

.

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/11

Bu azap artık dünyanın başına gelecek. Ruhları kurtarma savaşı başladı. Kendiniz ve aileleriniz için dua edin.

Gerçeği Kitap:

Sevgili kızım, zaman artık bizim tarafımızda değil. Itme. Bu Mesajları gidebildiğin kadar uzağa it. Uyarı zamanı çok yakın. Takipçilerime söyle, bana olan inançlarından âdet için, inanmayanları icada hazırlanmaya dönüştürmeye yardım etsinler.

Kızım, sen hala bu mesajları sorguluyor olsan da değerli vaktini kaybediyorsun. Kefaret isteyen sevgili ruhlarım için zaman müsait değil. Günah, Kızım, dünyanın her köşesinde bir virüs gibi yayılıyor ve yayılıyor. Şeytan insanlığa zarar veriyor. O her yerde. O, iyi ruhlara ve bana ziyana uğrayanlara eziyet ediyor. Durdurulması gerek.

Dua ve Sözüm’ün yayılması yardımcı olacaktır. Takipçilerime Şeytan’ın insanlığı nasıl istila ettiğini anlat. Sadece küresel huzursuzlukla değil, adalet duygusuyla hareket ettiklerine inananlara da bulaştırıyor. Genç kaygısız toplumda, müziklerinde ve ünlü kültüründe bile var.

İlahi Merhametimiçin dua ederek ruhları kurtarın. Bu duayı acilen yayın. Şu anda dünyada yaşanmakta olan panik, korku, huzursuzluk ve acı nefret duygusu, bu kayıp ruhlar için sonsuz gözyaşı döken insanın İlahi Kurtarıcısı Ben tarafından derinden hissediliyor.

İnsanoğlu her köşede kendilerine olan bu nefreti görememek için başarısız olamaz mı? İşyerinde aldatan şeytan olduğunu bilmiyorlar mı? Şeytani nefret ve mide bulandıran zulümler orman yangını gibi yayılırken, Ebedi Babamın Eli de artık bu nankör, kör dünyaya düşecek. İnsanoğlunun birbirine terör ve cinayet uyguladığı insan zulmü devam ettikçe, ekolojik felaketlerin de cezası artacaktır, insanın insana karşı işlediği günah için. Bu azap artık dünyanın başına gelecek.

Ruhları kurtarma savaşı başladı. Kendiniz ve aileleriniz için dua edin. Çünkü birçok masum ruh bu felakete yakalanacak. Bana ve Ebedi Babama sadık olanlar kurtulacağı için korkmayın. Eğer Ebedi Babam şimdi müdahale etmezse, insanoğlu öyle bir ölçekte soykırım yapacak ki, dünya nüfusu büyük oranlarda tükenecek.

İnancınıza sahip olun, hepiniz, çünkü inancınız olmadan acı çekmeniz zor olacak. Bana İlahi Merhamet Armağanı verdiği için Babama şükredin. Merhametim sınır tanımıyor ve bu artık hepinize kanıtlanacak. Bu saf, sulandırılmamış Sevgi okyanusu, sizi kötü olanın yaydığı nefret ve kötülükten kurtarmak için tüm çocuklarımın üzerine dökülecek. Şimdi ruhlarınızı yıkayın, Aşkım’da, dua ederim, çünkü zaman yakındır.

Unutmayın, hepinizi seviyorum. Merhamet Hediyem herkes içindir, ölümcül günah işleyen günahkarlar için bile. Tövbe etmeleri, Şeytan’ı yenmeleri, her zaman merhametli krallığıma katılmaları için bir şans verilecek.

Cennete bak. Hepinize sarılayım ve kucaklayayım.

Sevgili Kurtarıcın
Her Zaman Merhametli Yargıç
Tanrım

Merhametli Yargıç

Tanrım”

Ebedi Babamın Eli artık bu nankör kör dünyaya düşecek.

4 Nisan 2011, Nisan 2011, Bubabaofloveandmercy

25 “Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. 26 Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. 27 O zaman İnsanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 28 Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.””

https://sahneleme.incil.info/referans/Luka+21:1

———-
Roma Katolik:

„10 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bugün

Paskalya Oktavı’nda Cumartesi

Lectionary: 266

Okuma I

Eylemler 4:13-21

Peter ve John’un cesaretini gözlemlemek
ve onları eğitimsiz, sıradan insanlar olarak algılamak,
Liderler, büyükler ve kâtipler hayrete düştüler.
Ve onları İsa’nın yoldaşları olarak tanıdılar.
İyileşen adamı yanlarında dururken görünce,
Cevap olarak hiçbir şey söyleyemediler.
Bu yüzden onlara Sanhedrin’i terk etmelerini emrettiler.
Ve birbirlerine şöyle dediler:
“Bu adamlarla ne yapacağız?
Kudüs’te yaşayan herkes bilir ki bu olağanüstü bir işarettir.
Onlar aracılığıyla yapıldı ve biz onu inkar edemeyiz.
Fakat insanlar arasında daha fazla yayılmaması için,
onlara sert bir uyarıda bulunduralım
bir daha asla bu isimde kimseyle konuşma.”

Bu yüzden onları geri çağırdılar.
ve onlara İsa adına hiç konuşmamalarını ve öğretmemelerini emretti.
Ancak Peter ve John onlara cevap olarak şöyle dediler:
“Tanrı’nın gözünde doğru olup olmadığı
Allah’tan ziyade size itaat etmemiz için siz hükmedin.
Gördüklerimiz ve duyduklarımız hakkında konuşmamamız mümkün değil.”
Onları daha fazla tehdit ettikten sonra,
onları serbest bıraktılar.
onları cezalandıracak bir yol bulamamak,
Allah’ı öven insanlar yüzünden
Olanlar için.

Sorumlu Mezmur

118:1 ve 14-15ab, 16-18, 19-21

R. (21a) Bana cevap verdiğin için sana şükrederim.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’ya şükrediyorum, çünkü o iyi biri.
Çünkü merhameti sonsuza dek sürer.
Gücüm ve cesaretim TANRı’dır.
Ve o benim kurtarıcım oldu.
Zaferin neşeli haykırışı
‘nin çadırlarında.
R. Bana cevap verdiğin için sana teşekkür edeceğim.
Veya:
R. Alleluia.
“RABB’in sağ kolu yüceltilir;
Rab’bin sağ eli güçle vurdu.”
Ölmeyeceğim, yaşayacağım.
ve RAB’bin eserlerini ilan edin.
Tanrı beni cezalandırmış olsa da,
Ama beni ölüme teslim etmedi.
R. Bana cevap verdiğin için sana teşekkür edeceğim.
Veya:
R. Alleluia.
Bana adaletin kapılarını açın;
Onlara gireceğim ve TANRı’ya şükrederim.
Burası Rab’bin kapısıdır.
Sadece oraya girecektir.
Bana cevap verdiğin için sana teşekkür edeceğim.
ve benim kurtarıcım oldum.
R. Bana cevap verdiğin için sana teşekkür edeceğim.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Ps 118:24

R. Alleluia, alleluia.
İşte bu, RAB’bin yaptığı gündür.
Sevinelim ve sevinelim.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 16:9-15

İsa yükseldiğinde, haftanın ilk günü,
Mary Magdalene’e ilk o geldi.
Kimden yedi iblis sürmüştü.
Gidip yas tutan ve ağlayan arkadaşlarına söyledi.
Hayatta olduğunu duyduklarında.
Onun tarafından görülmüştü, iman etmiyorlardı.

Bundan sonra başka bir formda ortaya çıktı.
ülkeye giderken yürüyen iki sine.
Geri döndüler ve diğerlerine dediler ki;
Ama onlar da iman etmiyorlardı.

Ama daha sonra, 11 masadayken, onlara göründü.
ve inkarları ve kalp sertlikleri için onları azarladılar.
çünkü onlar bunlara inanmamışlardı.
Dirildikten sonra onu gören.
Onlara dedi ki: “Bütün dünyaya gidin.
ve her canlıya İncil’i ilan et.””

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/041021.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/041021.cfm

 

Sevgili kızım, zaman artık bizim tarafımızda değil. Itme. Bu Mesajları gidebildiğin kadar uzağa it. Uyarı zamanı çok yakın. Takipçilerime söyle, bana olan inançlarından âdet için, inanmayanları icada hazırlanmaya dönüştürmeye yardım etsinler.

Kızım, sen hala bu mesajları sorguluyor olsan da değerli vaktini kaybediyorsun. Kefaret isteyen sevgili ruhlarım için zaman müsait değil. Günah, Kızım, dünyanın her köşesinde bir virüs gibi yayılıyor ve yayılıyor. Şeytan insanlığa zarar veriyor. O her yerde. O, iyi ruhlara ve bana ziyana uğrayanlara eziyet ediyor. Durdurulması gerek. …”

Ebedi Babamın Eli artık bu nankör kör dünyaya düşecek.

4 Nisan 2011, Nisan 2011, Bubabaofloveandmercy

———–
Ortodoks:

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+++++1%20Corinthians%2015:47-57;%20%20%20%20John%205:24-30;%20%20%20%20%20Hebrews%206:9-12;%20%20%20%20Mark%207:31-37&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/10

————-

Torah:

„Kuşatmanın Kaldırılması

3 Kent kapısının girişinde deri hastalığına yakalanmış dört adam vardı. Birbirlerine, “Ne diye ölene dek burada kalalım?” diyorlardı, 4 “Kente girelim desek, orada kıtlık var, ölürüz; burada kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım. Canımızı bağışlarlarsa yaşarız, öldürürlerse de öldürsünler.”

5 Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugahına doğru gittiler. Ordugaha yaklaştıklarında, orada kimseyi göremediler. 6 Çünkü Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı. Aramlılar da birbirlerine, “Bakın, İsrail Kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış!” demişlerdi. 7 Böylece, gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı.

8 Deri hastalığına yakalanmış adamlar ordugaha varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler, orada bulduklarını da götürüp gizlediler.

9 Ardından birbirlerine, “Yaptığımız doğru değil” dediler, “Bugün müjde günü. Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek, cezaya çarptırılacağımız kesin. Haydi saraya gidip durumu bildirelim.”

10 Böylece gidip kent kapısındaki nöbetçilere seslendiler. “Aram ordugahına gittik” dediler, “Hiç kimseyi göremedik; ne de bir insan sesi duyduk. Yalnızca bağlı atlar, eşekler vardı. Çadırları da olduğu gibi bırakıp gitmişler.” 11 Kapı nöbetçileri haberi duyurdu. Haber kralın sarayına ulaştırıldı.

12 Kral gece kalkıp görevlilerine, “Aramlılar’ın ne tasarladığını size söyleyeyim” dedi, “Aç kaldığımızı biliyorlar. Onun için ordugahlarını bırakıp kırda gizlenmişler. Kentin dışına çıktığımızda, bizi canlı yakalayıp kenti ele geçirmeyi düşünüyorlar.”

13 Görevlilerden biri, “Kentte kalan beş atla birkaç adam gönderelim, o zaman durumu anlarız” dedi, “Nasıl olsa gidecek olanlar da burada, kentte kalan nice İsrailli gibi ölüme mahkûm!”

14 Adamlar yanlarına iki atlı araba aldılar. Kral, “Gidin, ne olduğunu öğrenin” diyerek onları Aram ordusunun ardından gönderdi. 15 Adamlar Şeria Irmağı’na kadar Aram ordusunu izlediler. Yol baştan sona kadar Aramlılar’ın kaçarken attıkları giysi ve eşyalarla doluydu. Haberciler dönüp krala durumu bildirdiler. 16 Bunun üzerine halk kentten çıkıp Aram ordugahını yağmaladı. RABbin dediği gibi, bir sea ince unun da, iki sea arpanın da fiyatı bir şekele düştü.

17 Kral özel yardımcısı olan komutanı kentin kapısında bırakmıştı. Halk onu kapının ağzında çiğneyerek öldürdü. Kral Elişa’nın evine gittiğinde, Tanrı adamı ona olacakları önceden bildirmişti. 18 Her şey Tanrı adamının krala dediği gibi oldu. “Yarın bu saatlerde Samiriye Kapısı’nda bir sea ince un da, iki sea arpa da birer şekele satılacak” demişti.

19 Komutan da Tanrı adamına şöyle karşılık vermişti: RAB göklerin kapaklarını açsa bile, olacak şey değil bu!” Elişa, “Sen her şeyi gözlerinle görecek, ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin!” demişti. 20 Tam dediği gibi oldu. Komutan kentin kapısında halk tarafından çiğnenerek öldü. “

https://sahneleme.incil.info/referans/2.+Krallar+7:1

https://www.hebcal.com/sedrot/tazria-metzora-20210417

„… Insanlığın her köşede kendilerine olan bu nefreti görememek için başarısız olamaz mı? İşyerinde aldatan şeytan olduğunu bilmiyorlar mı? Şeytani nefret ve mide bulandıran zulümler orman yangını gibi yayılırken, Ebedi Babamın Eli de artık bu nankör, kör dünyaya düşecek. İnsanoğlunun birbirine terör ve cinayet uyguladığı insan zulmü devam ettikçe, ekolojik felaketlerin de cezası artacaktır, insanın insana karşı işlediği günah için. Bu azap artık dünyanın başına gelecek.

Ruhları kurtarma savaşı başladı. Kendiniz ve aileleriniz için dua edin. Çünkü birçok masum ruh bu felakete yakalanacak. Bana ve Ebedi Babama sadık olanlar kurtulacağı için korkmayın. Eğer Ebedi Babam şimdi müdahale etmezse, insanlığın öyle bir ölçekte soykırım yapacak ki, dünya nüfusu büyük oranlarda tükenecek.

İnancınıza sahip olun, hepiniz, çünkü inancınız olmadan acı çekmeniz zor olacak. Bana İlahi Merhamet Armağanı verdiği için Babama şükredin. Merhametim sınır tanımıyor ve bu artık hepinize kanıtlanacak. Bu saf, sulandırılmamış Sevgi okyanusu, sizi kötü olanın yaydığı nefret ve kötülükten kurtarmak için tüm çocuklarımın üzerine dökülecek. Şimdi ruhlarınızı yıkayın, Aşkım’da, dua ederim, çünkü zaman yakındır.

Unutmayın, hepinizi seviyorum. Merhamet Hediyem herkes içindir, ölümcül günah işleyen günahkarlar için bile. Tövbe etmeleri, Şeytan’ı yenmeleri, her zaman merhametli krallığıma katılmaları için bir şans verilecek.

Cennete bak. Hepinize sarılayım ve kucaklayayım.

Sevgili Kurtarıcın
Her Zaman Merhametli Yargıç
Tanrım

Merhametli Yargıç

Tanrım”

Ebedi Babamın Eli artık bu nankör kör dünyaya düşecek.

4 Nisan 2011, Nisan 2011, Bubabaofloveandmercy

Bu Mesajlardan hiçbir inancı dışlamayacağım

Gerçeği Kitap:

„Diğer dinleri, inançları veya cinsel tercihleri asla yargılamayın

6 Nisan 2011, Bugünbabaofloveandmercy

Sevgili kızım, gördüğün eziyet, aldatıcının seni sürekli bu en kutsal işten vazgeçmen için ayartmaya çalışması. Seni parçalıyor. Bunu kabul et. İlahi Sözümden asla şüphe etme, bu senin için ne kadar zor olursa olsun. Bana gerçekten teslim olduğunuzda barış ruhuyla ödüllendirileceksiniz.

Bunu bana her gün söylemeye devam et. Bütün gün ve aldatıcı sana saldırdığı anda seni neşeyle doldurması için Benden lütuf iste. Güçlü ol kızım. Asla pes etme. Zihninizi dağınıklıktan uzak tutun ve Dünya için Mesajlarım’a konsantre olun. Bugün insanlık için en önemli mesajlardır. İnsanlara bir kez daha bana doğru yolu bulmaları için talimat veriliyor.

Öğretilerim insanların kafasını karıştırıyor.

Şu anda birçok insan kayboldu. Öğretilerim ve yorumlandıkları sayısız yol ile karıştırılırlar. Sulanmış. Değişti. Eklenen yer. Götürüldü. Çocuklarımın şimdi rehberliğe ihtiyacı var, böylece tekrar güçlü ve kalp ışığı olmaları için gereken zarafeti arayabilirler. Bu sadece duadan ve Öğrettiğim’e bağlı kalmakla ortaya çıkabilir.

Dünyadaki tek bir ruhu bile dışlamıyorum.

Din değiştiren çocuklarım bunu bilir ve Kutsal Törenler aracılığıyla Kalbime yakınlaşırlar. Ancak, başıboş dolaşan, kayıp çocuklar için, en baştan başlamalı ve Musa aracılığıyla dünyaya verilen On Emir’i kendilerine hatırlatmalıdırlar. Günümüzde pek çok çocuk bunların farkında değil. Hangi dini uyguladıklarına bakılmaksızın dünyadaki tek bir ruhu bile dışlaymıyorum.

Diğer mezheplere tepeden bakan müminlere uyarı

Eğer müminlerim, öğretilerimden habersiz olanlar pahasına kendilerini farklılaştırıp yerleştirirler veya yüceltirlerse, o zaman onlar da Tıpkı Pharise’lerin yaptığı gibi davranırlar. Kendilerini aydınlanmaya ihtiyacı olan ruhların üstünde görenlere yazıklar olsun. Gerçeğin farkında oldukları halde, farklı inançlara sahip olanları küçümseyenlere yazıklar olsun. Kim inanır ki – Hakk’tan haberdar olarak ve En Kutsal Ayinlerden faydalanarak, Benim Gözümde daha önemli olduklarına inanırlar. Evet, o dindar takipçilerden Kalbimde büyük bir rahatlık ve sevinç alıyorum. Fakat imanlarından dolayı başkalarını kınadıkları veya yargıladıkları zaman, beni çok gücendirirler.

Takipçilerim, Öğretilerimin Gerçeği’ne gözlerinizi en basit seviyede açın.

Başkalarını değil yargıla. Günahkar olduğuna inandığınız ve öğretilerimi reddedenlere tepeden bakmayın, çünkü onlar benim gözümde size eşittirler. Bu takipçiler, iyi niyetli olsalar da, o zavallı, kayıp ruhlara hayatlarını nasıl yaşayacaklarını dikte ettiklerinde bana büyük bir kalp ağrısı getiriyor. Yanlış yöne gidiyorlar..

Öğretilerimi, takipçisi olmayanlara, yollarını ‘kötülük’ olarak damgalayarak yok olacaklarını veya zarar göreceklerini söylediğiniz bir şekilde zorlamak, onları eskisinden daha zayıf hale getirecektir. Çoğu sadece size sırtını dönecektir. O zaman başarısız olmuş olursun. Ders yerine merhamet göster. Örnek olarak öğretin. Bu insanlara asla Gözlerimde lanetlendiklerini söylemeyin ve söylemeye çalışmayın, çünkü öyle değiller.

Her bir ruhu, tüm dinleri, tüm iknaları, tüm inançları, tüm cinsel tercihleri seviyorum. Her biri değerli bir çocuk, kimse diğerinden daha iyi değil. Günah her zaman orada olacak olsa da – hepiniz günahkarsınız unutmayın – Öğretilerimi takip etmek ve Sözümü yaymak her birinize bağlı olacaktır. Birbirinizi kucaklayın. Birbirinize şefkat gösterin.

Katolik olup olmadıklarına bakılmaksızın, diğer Hristiyan mezhepleri, İslam, Hindu, Yahudiler, Budist – hatta Ebedi Baba Tanrı’ya inanmayan yeni tarikatlar bile olsa kimseyi dışlamayın. Onlar için dua et. Onlara kalplerini Hakk’a açmanın önemini öğretin. Örnek olarak öğretin. Yayma dönüşümü. Ama asla ve asla başkalarına hüküm vermeyin veya kendinizi Gerçeği anlamayanlardan ayırmaya çalışmayın.

Bana olan bağlılığınız yüzünden size cennetten gelen lütuflar verildiği için, kardeşlerinizden daha hayırlı olduğunuza asla inanmayın. Evet, Kutsal Kalbime neşe getiriyorsun, ama başkalarıyla sevgi dolu ama diktatör olmayan bir şekilde başa çıkmalısın.

Hiçbiriniz başkalarını yargılamaya layık değilsiniz.

Bu dersi unutma. Hiçbiriniz başkalarını yargılamaya ya da değerlendirmeye layık değilsiniz. Hiç kimse başkalarının ahlaki değerlendirmesini yapacak güce veya İlahi Bilgiye sahip değildir. Her zaman açık fikirli olun ve unutmayın, Gözlerimde günahkar olarak gördüğünüzden daha önemli olduğunuz gün, Benim için kaybolduğunuz gündür.

Bu Mesajlardan hiçbir inancı dışlamayacağım

Sözüm artık insanlığa, her birinize bir armağan olarak veriliyor. Bu iletişimler sayesinde sadece bir grup dindar takipçiye odaklanmam. İçinzden gerçeği anlayanlar için hatırlatayım. Dünyadaki tüm çocuklarım, özellikle de en katı günahkarlar ve ebedi babamın varlığına inanmayanlar, her şeyin Yaratıcısı ve Yaratıcısı Tanrı artık bir önceliktir.

Çok dua etmek ve görme engellilere sevgi göstermek size kalmış takipçilerim. Ama bunu sana söylediğim şekilde yap. Sonunda hepinizi sevdiğimi unutmayın.

Sevgili Kurtarıcın

Tanrım

Tüm İnsanlığın Kralı

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

„… Öğretilerimi, takipçisi olmayanlara, yollarını ‘kötülük’ olarak damgalayarak yok olacaklarını veya zarar göreceklerini söylediğiniz bir şekilde zorlamak, onları eskisinden daha zayıf hale getirecektir. Çoğu sadece size sırtını dönecektir. O zaman başarısız olmuş olursun. Ders yerine merhamet göster. Örnek olarak öğretin. Bu insanlara asla Gözlerimde lanetlendiklerini söylemeyin ve söylemeye çalışmayın, çünkü öyle değiller. …”

———-
Roma Katolik:

„9 Nisan 2021, Mayıs 2021, Bu

Paskalya Oktav’ında Cuma

Lectionary: 265

Eylemler 4:1-12

Sakat adam iyileştikten sonra,
Peter ve John hala insanlarla konuşurken,
Rahipler, tapınak muhafızlarının kaptanı,
Ve Sadducees onlarla yüzleşti.
insanlara öğrettiklerine rahatsız oldular
ve İsa’da ölülerin dirilişini ilan etmek.
Peter ve John’a el koydular.
ve onları ertesi güne kadar gözaltında.
Akşam olduğu için.
Ama o kelimeyi duyanların çoğu inanarak.
ve erkek sayısı yaklaşık beş bine ulaştı.

Ertesi gün, liderleri, büyükleri ve kâtipleri
Kudüs’te başrahip Annas ile bir araya getirildi.
Caiaphas, John, Alexander,
ve yüksek rahip sınıfından olan herkes.
Onları onların huzuruna getirdiler ve sorguya çektiler.
“Bunu hangi güçle ya da hangi isimle yaptınız?”
Sonra Kutsal Ruh’la dolu Peter onlara cevap verdi.
“Halkın ve büyüklerin liderleri:
Eğer bugün muayene ediliyorsak.
bir sakata yapılan iyilik hakkında,
Yani, ne demek ki kurtarıldı,
O zaman hepiniz ve İsrail halkı bilmelisiniz ki
Nazorean İsa Mesih adına olduğunu
Allah’ın dirilttiği, çarmıha gerdiğiniz kimse.
Onun adına bu adam iyileşmeden önce duruyor.
Öyle. Sizin, inşaatçıların reddettiği taş,
bu da temel taş haline geldi.
Başka biri aracılığıyla kurtuluş yoktur.
cennetin altında başka bir isim de yoktur
kurtarılacağımız insan ırkına verilmiştir.”

Sorumlu Mezmur

118:1-2 ve 4, 22-24, 25-27a

R. (22) İnşaatçılar tarafından reddedilen taş temel taş haline gelmiştir.
Veya:
R. Alleluia.
Tanrı’ya şükrediyorum, çünkü o iyi biri.
Çünkü merhameti sonsuza dek sürer.
İsrail’in evi şöyle desin:
“Merhameti sonsuza dek sürer.”
Rab’binden korkanlar şöyle desinler:
“Merhameti sonsuza dek sürer.”
R. İnşaatçılar tarafından reddedilen taş temel taş haline geldi.
Veya:
R. Alleluia.
İnşaatçıların reddettiği taş
temel taşı haline geldi.
Rab tarafından bu yapıldı;
Bizim gözümüzde harika.
İşte bu, RAB’bin yaptığı gündür.
Sevinelim ve sevinelim.
R. İnşaatçılar tarafından reddedilen taş temel taş haline geldi.
Veya:
R. Alleluia.
Ya RABBI, kurtuluşu bahşet!
Ya RABBI, bereket ver!
Rab’bin adıyla gelen mübarektir;
Sizi Tanrı’nın evinden kutsadık.
TANRı Tanrı’dır ve bize ışık vermiştir.
R. İnşaatçılar tarafından reddedilen taş temel taş haline geldi.
Veya:
R. Alleluia.

Alleluia

Ps 118:24

R. Alleluia, alleluia.
İşte bu, RAB’bin yaptığı gündür.
Sevinelim ve sevinelim.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 21:1-14

İsa, Tiberias Denizi’ndeki müritlerine kendini tekrar gösterdi.
Kendini bu şekilde gösterdi.
Birlikte Simon Peter, Thomas Didymus adındaydı.
Galilee’deki Cana’dan Nathanael,
Zebedee’nin oğulları ve iki müridi daha.
Simon Peter onlara dedi ki, “Balığa gidiyorum.”
Ona dediler ki: “Biz de seninle geleceğiz.”
Bu yüzden dışarı çıktılar ve tekneye bindiler.
Ama o gece hiçbir şey yakalayadılar.
Gün ağardığında, İsa kıyıda duruyordu;
Ama havariler İsa olduğunu anlamadılar.
İsa onlara dedi ki: “Çocuklar, yiyecek bir şey yakaladınız mı?”
Ona ” Hayır” dediler.
O da onlara dedi ki: “Ağı teknenin sağ tarafına atın.
Ve bir şey bulacaksın.”
Bu yüzden onu attılar ve içeri çekemediler.
balık sayısı nedeniyle.
İsa’nın sevdiği mürit Peter’a dedi ki: “O, Tanrı’dır.”
Simon Peter tanrı olduğunu duyunca,
Elbisesini içine sokmuştu, çünkü hafifçe kaplanmıştı.
ve denize atladı.
Diğer müritler tekneyle geldiler.
Çünkü onlar kıyıdan uzak değillerdi, sadece yüz metre uzaktaydılar.
balıkla ağı sürüklemek.
Kıyıya tırmandıklarında,
Üzerinde balık ve ekmek olan bir kömür ateşi gördüler.
İsa onlara dedi ki: “Az önce yakaladığınız balıklardan getirin.”
Simon Peter gitti ve ağı kıyıya sürükledi.
Yüz elli üç büyük balıkla dolu.
Çok fazla olmasına rağmen, ağ yırtılmamıştı.
İsa onlara dedi ki: “Gelin, kahvaltı edin.”
Havarilerden hiçbiri ona “Sen kimsin?” diye sormaya cesaret edemedi.
Çünkü RAB olduğunu anladılar.
İsa geldi ve ekmeği aldı ve onlara verdi.
Ve balık gibi.
Bu İsa’nın havarilerine üçüncü gelişiydi.
ölümden dirildikten sonra.”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://bible.usccb.org/bible/readings/040921.cfm

https://bible.usccb.org/bible/readings/040921.cfm

 

Bu Mesajlardan hiçbir inancı dışlamayacağım

Sözüm artık insanlığa, her birinize bir armağan olarak veriliyor. Bu iletişimler sayesinde sadece bir grup dindar takipçiye odaklanmam. İçinzden gerçeği anlayanlar için hatırlatayım. Dünyadaki tüm çocuklarım, özellikle de en katı günahkarlar ve ebedi babamın varlığına inanmayanlar, her şeyin Yaratıcısı ve Yaratıcısı Tanrı artık bir önceliktir.

Çok dua etmek ve görme engellilere sevgi göstermek size kalmış takipçilerim. Ama bunu sana söylediğim şekilde yap. Sonunda hepinizi sevdiğimi unutmayın. …”

https://www.translatetheweb.com/?from=&to=tr&ref=trb&dl=en&rr=UC&a=https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/04/06/never-judge-other-religions-creeds-or-sexual-preferences/

———–
Ortodoks:

https://www.oca.org/readings/daily/2021/04/09

Deccal'i önlemek için tüm insanlığın iyiliği için birlikte çalışmalıyız çocuklar (16/02/2012)