Isten akarata az, hogy megmentsen minden embert, de az ember a szabad akarata által dönti el, hogy a Karjaimba jön

Igazság Könyve:

A világ Szavam Igazságára éhezik

  1. június 17. kedd, 22:23

 

Mélységesen szeretett leányom, Maradék Hadseregem nagy számban gyűlt össze, és szétszóródott a világ minden táján. Az Enyéim ismernek Engem, és a Szentlélek Erejének köszönhetően, ismertté tettem Magam ezen Üzenetekben foglalt Szavaim Hatalma által.

Szavam gyorsan Hozzám fogja húzni azokat, akik a Szentlélekkel áldottak. Ezeket a lelkeket illetően nem merül fel semmi kétség. Szavaimon keresztül a Szentlélek még a legvonakodóbbakat is vonzani fogja, és bár lehet, hogy ők bizonytalanok abban, hogy valóban Én, Jézus Krisztus Vagyok az, Aki hívja őket, hogy válaszoljanak Hívásomra, ennek ellenére – bár kissé vonakodva – mégis Hozzám fognak jönni. Végül egészen át fognak ölelni Engem. Aztán ott vannak azok is, akik hisznek Bennem, de nem fogadják el, hogy Én hívom őket. Idővel ők is válaszolni fognak Hívásomra. De mi is az Én Hívásom?  Egyszerűen csak azért van, hogy igazoljon Engem? Nem, mert arra nincs szükség.

Hívásom célja, hogy összegyűjtselek és felkészítselek benneteket, hogy minden Keresztény segítsen Nekem azon igyekezetemben, hogy megmentsem az emberiséget. Szeretett tanítványaimnak köszönhetően sok mindent meg tudok valósítani.

Az Küldetésem, hogy lelkeket mentsek, és ezt az emberi szabad akarat segítségével fogom megtenni. Isten Akarata az, hogy életet adjon, és hogy Védelme alá vegye minden gyermekét. Az Isteni Akarat által minden lelket meg lehet menteni, de az Örök Üdvösséghez vezető út az ember Istentől kapott szabad akaratában rejlik. Szabad akaratotoknak köszönhetően mindnyájan dönteni fogtok saját jövőtök felől. Ti nem lesztek arra kényszerítve, hogy elfogadjátok Isten Irgalmát, de meg lesztek kérve arra, hogy kövessetek Engem. Én ezt soha nem fogom megparancsolni nektek, mivel ez a ti jogotok – a szabad akaraté -, hogy ti magatok döntsétek el, mi az, amit tenni akartok.

Néhány ember bölcsen fog dönteni, mert ők tudni fogják, hogy mi az, amit számukra felkínálok: az Igazság Útját, az Örök Élethez vezető Utat. Néhány ember oktalanul fog dönteni, és a téves utat fogja követni. Ők ezt azért fogják megtenni, mert nem voltak képesek megérteni az Igazságot, Isten Szavát. Engedni fogják, hogy a csábító anyagi világ erős vonzása, az érzéki vágyak meg az élvezetek elsodorják őket Tőlem. Ők nem hisznek a halál utáni életben, és bűntudatot sem éreznek bűneik miatt, amelyeket önző vágyaik kielégítése érdekében követnek el. Azonban, ha az Igazságot bemutatnák nekik, és mások ösztönöznék őket arra, hogy hallgassanak Isten Szavára és a Jövőről tett Ígéretemre, meg tudnának változni. A Megtérés Ajándékának köszönhetően Királyságomban lakhatnának.

Hívásom tehát azért van, hogy minden lelket az Igazság keresésére ösztönözzön. Szabad akaratuk által – és ennek saját elhatározásukból kell történnie – meg fogják engedni Nekem, szeretett Jézusuknak, hogy megmentsem őket. Hívok most minden Keresztényt: vegyétek fel fegyvereiteket, segítsetek Nekem összegyűjteni a szétszóródott és az elveszett lelkeket. Segítségetek által bátorítani tudok minden valláshoz, fajhoz és bőrszínhez tartozó lelket, hogy jöjjenek Hozzám. Amikor eléritek őket, Én a Szentlélek nagy Ajándékaival be foglak borítani benneteket, hogy sikerrel járjatok, és elhozzátok Nekem az elveszett lelkeket, akik után másodpercenként epekedem.

Isten akarata az, hogy megmentsen minden embert, de az ember a szabad akarata által dönti el, hogy a Karjaimba jön, hogy az Isteni Akarat úgy teljesedjen be, ahogyan annak lennie kell.

Menjetek mindnyájan, és tanítsátok a Szent Evangéliumok Igazságát. A világ Szavam Igazságára éhezik. Szavamat többé már nem úgy tanítják, ahogyan azt kellene. Az embereknek át kell adni az Igazságot – mert pontosan ez az, amiért az életemet odaadtam. Az Igazság, azaz Szent Szavam hiányában, ti nem lesztek képesek az Örök Üdvösséghez vezető helyes utat választani.

Éppen ezért jövök most, hogy elhozzam nektek az Igazságot; hogy észhez térítselek benneteket, hogy legyetek felkészülve, és készen várjátok a Nagy Napot, minden félelem és aggodalom nélkül a szívetekben. Ha elfogadtok Engem, és teljesen megbíztok Bennem, békében lesztek.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/vilag-szavam-igazsagara-ehezik

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2024/06/17

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2024-06-17

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat