Maradjatok közel Hozzám, és Én majd megvédelek benneteket, és biztonságba foglak irányítani, vezetni titeket.

Igazság Könyve:

A szabadkőműves csoportok munkálkodásai máris meggyengültek a világotokban

  1. május 9., 21:00

 

Drága, szeretett leányom, azok közül, akik ismerik Tanításaimat, amelyeket Én most ezeken az üzeneteken keresztül adok neked, egyre többen és többen fogadják el végre, hogy a világgal kommunikálok.

A Szentlélek ereje fel fogja ébreszteni azokat, akikből kihalt az Atyám iránti szeretet, hogy szeretett Fia Szavát megízleljék.

Én, Jézus Krisztus, bátorítást szeretnék adni nektek abban a szenvedésben és megpróbáltatásban, amelyet talán megtapasztaltok.

Ez a szenvedés nem fog sokáig tartani.

Az irántatok való Szeretetem olyan erős, és Irgalmasságom oly nagy, hogy nem fogom megengedni, hogy kínok között szenvedjetek, melyeket azok okoznak nektek, akik irányítani szeretnék nemzeteiteket.

A szabadkőműves csoportok munkálkodásai világotokban máris meggyengültek.

Imáitok enyhítették a gonosz tetteket, és csökkentették hatékonyságukat.

Ők megpróbálják lerombolni a hiteteket, de ti, Maradék Egyházam, az igazság lángját égve fogjátok tartani.

Nem szabad félnetek, ha megbíztok Bennem.

Csak akkor érezhettek békét, ha bíztok Bennem, Jézusotokban.

Kérlek benneteket, maradjatok közel Szent Szívemhez, és ne engedjétek, hogy a félelem megsemmisítse az életeteket.

Ha egyszer szerettek Engem, és olyan életet éltek, amelyet, mint tudjátok, elvárok tőletek, akkor  életeteket szeretetben, imádságban és megelégedettségben kell élnetek.

Amikor szenvedtek, ajánljátok fel azt Nekem, és folytassátok útjaitokat.

Ne engedjétek, hogy bármi is elfordítsa Tőlem szíveteket.

Maradjatok közel Hozzám, és Én majd megvédelek benneteket, és biztonságba foglak irányítani, vezetni titeket.

 

Szeretett Jézusotok,

Az emberiség Üdvözítője”

https://masodikeljovetel.hu/szabadkomuves-csoportok-munkalkodasai-maris-meggyengultek-vilagotokban

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/05/09

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-05-09

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat