Több imára van szükségem azok számára, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt szörnyet fognak halni

Friss hírek a linkek menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/linkek/

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Hamarosan megismertetem Magamat a világgal

2012. január 4. szerda, 18:15

Leányom, hamarosan megismertetem Magamat a világgal.

Az előkészületek befejeződtek. Nekem még több imára van szükségem azok számára, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt szörnyet fognak halni, mivel a halálos bűn állapotában vannak.

Sürgősen arra kérem követőimet, hogy imádkozzanak, imádkozzanak, imádkozzanak ezekért a szegény lelkekért.

Szeretlek benneteket, követőim. Nagyon örülök a szív tisztaságának és a szeretetnek, amelyet köztetek látok. Oly sok vigaszt hoztok Nekem, amely megkönnyíti a szenvedésemet. A ti odaadásotok olyan, mint a balzsam gennyes sebeimre.

Mivel a világban sokan megtagadnak és elutasítanak Engem, a ti hűségetek az, szeretett követőim, mely nagy örömet ad Nekem.

Szenvedésem erőssége attól függ, hogy a világ milyen szinten található a megszentelődés útján. Ez az a világ, amelyben a törtetés, az öndicséret és a hamis bálványok tisztelete burjánzik.

Az Én Nevemnek már nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget. Az önmagukkal eltelt lelkek nagy hangzavara miatt sokan már nem hallják meg az Én Hangomat.

Milyen hangosan kiáltanak, és mennyire büszkélkednek egyesek világi javaikkal. De ami mégis lehetővé teszi Számomra, hogy meghallják Hangomat, amikor hozzátok szólok, az szeretett követőim suttogásának köszönhető.

Ti most, kedves követőim, olyan egységben vagytok Velem, hogy az majd meglep benneteket.

Menj, leányom, és mondd meg szeretett követőimnek, hogy szeretem őket, és hogy kegyelmeim eléggé erőssé teszik majd őket ahhoz, hogy Szent Szavamat hirdetni tudják egy olyan világban, ahol nagy szükség van az Igazság meghallására a lelkek megmentése érdekében.

Szeretett Jézusotok”

http://masodikeljovetel.hu/hamarosan-megismertetem-magamat-vilaggal

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/05

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-05

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: