Isten, az Atya: nagyon kevesen fogják utasítani az új világ temploma, és így az én beavatkozásom lesz gyors

képen: a Szent tűz csodája Jeruzsálemben 2018
—-
Igazság Könyve:

2014.04.20 17:40

Isten, az Atya: nagyon kevesen fogják utasítani az új világ temploma, és így az én beavatkozásom lesz gyors

Április 20, 2014 @ 5:40pm

Drága lányom, amikor Elküldtem a fiam, hogy megváltsa az emberiség, a világ elutasította őt, csakúgy, mint a próféták küldtem előtte.

Ahogy most készítem el, hogy elküldd a fiamat, a második és egyben utolsó idõt, hogy összegyűjtsd a gyerekeimet, és Adj nekik örök életet, akkor szintén elutasítják ezt a kegyelmet. Én, a My Word, adott ember az igazságot, és még mindig elutasítja azt. Milyen könnyen elfelejtik. Hogyan vak vannak, mert én mondtam a világnak, hogy én hozná őket az én Királyság-egy új világ, vég nélkül-, de nincs valódi megértése, hogy mi örökségük jelent. Nem minden fogadja el a fiam Mercy, és így Emlékeztetem a világot, hogy mi jön, hogy azok jönnek, és fogadja el az én Királyság.

Lesz nagy ellenállás a gyermekeim, hogy a sok csodát fogom mutatni a világnak, mielőtt a eljövetele fiam. Lesz sok vita, de az én ellenségeim biztosítani fogja, hogy a gyerekeim is becsapták, hogy nem fogják elkészíteni a lelküket a dicsőséges élet már készített mindegyikükre.

Csakúgy, mint a fiam feltámadt a halálból a harmadik napon, így is elárulja magát a harmadik napon, három nap után a sötétség, az ő második eljövetele. Azt kívánom, hogy tisztában legyenek a három nap a sötétség, így nem félnek őket. Szent gyertyák biztosítják az egyetlen fényt mely általam engedélyezett, hogy azok, akik szeretnek engem látni és várni, örömmel, fiam érkezés.

Ne félj a szeretetem az Ön számára, vagy a hatalom, hogy én forgat, mivel a saját jó, hogy én minden esemény sor kerül a nap vezető a nagy nap. Én megenged ellenségeim-hoz barangol a föld. Én lehetővé teszi a rombolók becsapni az ember, mert ez hogyan fogom tesztelni a hitet, akik már megáldotta az igazságot. De tudom ezt. Azok, akik elárulja Isten igéjét, kiűznek a vadonba. Azok, akik sztrájk, és büntetni én Szent szolgái, akik szeretik a fiamat, majd keményen büntetni. Megengedem, hogy a gyengék és azok, akik könnyen vezetett, hogy megtévesztette, úgy, hogy lesz-amikor a saját próféciák, adott neked, a lányom, gyere át-bűnbánatot tartanak és keresnek engem.

Gyerekek, én Készülök neked, hogy én akarat történik, és hogy fog élni, belül a birodalom, ahogy született. A világ élsz a patinás, mert a gonosz és az ő befolyása. A földet is sújt a bűn, ebben az időben jobban, mint valaha, és a bűn most eszel, amit mindegyiknek, igaz hittel, bizonyságot kell tennie. Lesz szükség-hoz lenni figyelmeztetés-ból igazság mindegyik nap-ból ma – Húsvét vasárnap – részére nélkül ez, lesz vándorol és válik elveszett.

Nagyon kevesen fogják utasítani az új világtemplom, és így én beavatkozás gyors lesz. Én húzom meg felém, tartsa meg felemelve, amikor a fájdalom a hitehagyás elviselhetetlenné válik, és én megmentési lelketek bármilyen módon válaszom, nem pedig elveszíti, hogy az én ellenségeim. Azt szeretném, hogy nézel ki, hogy azok, akik elleni küzdelem fiam, mert ez az ő küldetése, hogy felkészítse a világot az ő második eljövetele. Kérem, hogy engem kérdezel, örök Atyátok, hogy irgalmazzon mindenkinek, aki megpróbál zavarni a kezem, az én nagylelkűség, a hatalmam és az én istenség, ezen keresztül különleges keresztes hadjárat imádság:

Keresztes imádság (147) Isten, az Atya, mutasd Mercy azok, akik tagadják a fiad

Ó Istenem, örök Atyám, arra kérem, hogy irgalmasságot mutassuk azokon, akik megtagadják a fiad. Azt hivatkozhat a lelkeket, akik megpróbálják elpusztítani a próféták. Könyörgöm az átalakítás a lelkek, akik elvesznek az Ön és kérem, hogy segítsen minden a gyermekek, hogy előkészítsék a lelküket, és módosítja az életüket, összhangban az isteni akarat, megelőlegezve a második eljövetele szeretett fiam, Jézus Krisztus. Ámen.

Menj, gyermekeim, és készítsem mindazokat, akiket ismersz, hogy különleges imákat Ajánlj fel nekem, örökkévaló Atyátok, az én nagy Irgalmasságotok számára.

Imádom az egészet. Én vagyok all-Loving, all-beteg, és várom a választ. Soha ne gondold, hogy nem fogom hallani az imáidat, mert a hangod édes a fülemben, és a szerelmed engem hoz nagy öröm. Semmi nem fogok tenni a gyerekeimnek. Semmi.

Menj a szeretet és az öröm, mert biztos lehet benne, hogy én vagyok minden-irgalmas.

Szeretett atyád”

 


—–
Római katolikus:

2019-04-20

Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe

Hosszabb forma:
(1.) OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
Isten szólt: „Legyen világosság”, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a
sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.” Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.
Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz.” Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És Isten látta, hogy ez jó.
Akkor megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap.
Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet, uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap.
Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával; az égen, a föld felett, az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak.” Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön.” Este lett és reggel: az ötödik nap. Aztán szólt Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.” Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó.
Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta Isten: „Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok.” Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.
Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
Ez az Isten igéje.

A szertartás további összes olvasmánya az alábbi dokumentumban olvasható.
Ter 1,1-2,2

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 8 G. tónus.
Előénekes: Mondj áldást, lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.

Hívek: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet, * nem fog soha meginogni.
Az őstenger köntösként takarta, * a hegyeket is vizek borították.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd, * ott csörgedeznek a hegyek között.
Az ég madarai partjukon fészkelnek, * az ágak közt zengik énekük.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
E: Eged kamráiból öntözd a hegyeket, * a földet jóltartod javaid ségével.
Az állatoknak füvet sarjasztasz, † és növényeket az ember javára * hogy kenyeret nyerjen a földből.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent.
Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem az Úrnak.
H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Zsolt 103,1-2a.5-6.10 és 12.13-14.24 és 35c

ALLELUJA
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad!
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. – 6. tónus.

C évben
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Miért keresitek az élőt a halottak között?
A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úrjézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” Erre eszükbe jutottak ezek a szavak.
A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más, velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik.
Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament.
Ezek az evangélium igéi.
C évben: Lk 24,1-12″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-04-20


——
Görög katolikus:

28 Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és félelemmel! 29 Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!

Biztatások és tanácsok

13.1 A testvéri szeretet maradjon meg bennetek és közöttetek! A vendégszeretetről se feledkezzetek el! Voltak, akik angyalokat vendégeltek meg anélkül, hogy észrevették volna.

Gondoljatok azokra, akik börtönben raboskodnak, mintha ti is a fogolytársaik lennétek! Ne felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is testben éltek!

Mindenki tisztelje és becsülje a házasságot! A férj és feleség közötti szexuális kapcsolatot tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket! Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van! Mert Isten azt mondta:

„Sohasem hagylak cserben,
    sem nem hagylak magadra.”[h]

Ezért bizalommal mondhatjuk:

„Az Örökkévaló megsegít engem, nem félek.
    Ember mit árthat nekem?”[i]

Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, mert ők tanítottak benneteket Isten szavára. Figyeljétek meg, hogyan élnek és halnak meg, és kövessétek a hitüket!

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+12-13&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 

Lázár halála

11.1 Betániában lakott egy Lázár nevű férfi, két testvérével, Mártával és Máriával. Lázár egyszer megbetegedett. (Mária volt az, aki illatos olajjal kente meg és a hajával törölte meg az Úr lábát.) Lázár nővérei megüzenték Jézusnak: „Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg.”

Amikor Jézusnak átadták az üzenetet, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten Fia fog dicsőséget kapni.” Jézus valóban szerette Mártát, Máriát, és Lázárt. Amikor azonban Jézusnak megmondták, hogy Lázár beteg, még két napig ugyanazon a helyen maradt. Azután ezt mondta a tanítványainak: „Menjünk ismét Júdeába!”

Azok ezt válaszolták: „Mester, hiszen csak nemrég történt, hogy meg akartak kövezni a vallási vezetők, és újra oda akarsz menni?”

Jézus így válaszolt: „Ugye, tizenkét óráig tart a nappal? Aki nappal jár, az nem botlik meg, mert világos van. 10 De aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincs, ami világítson neki.”

11 Azután ezt mondta: „A barátunk, Lázár elaludt, de én odamegyek és felébresztem.”

12 A tanítványok ezt válaszolták: „Uram, ha alszik, akkor biztosan meggyógyul majd.”

13 Jézus Lázár haláláról beszélt, de a tanítványok úgy értették, hogy Lázár csak alszik. 14 Jézus ezért nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt, 15 de örülök, hogy nem voltam ott, mert számotokra így hasznosabb — hogy higgyetek bennem. Most azonban menjünk el hozzá!”

16 Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak: „Menjünk, és haljunk meg Jézussal együtt mi is!”

Jézus Betániában

17 Amikor Jézus megérkezett Betániába, megtudta, hogy Lázárt már négy nappal korábban egy sziklasírba temették. 18 Mivel Betánia csak három kilométerre volt Jeruzsálemtől, 19 a júdeabeliek közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük halála miatt.

20 Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. 21 Amikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! 22 De most is biztos vagyok benne, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked.”

23 Jézus ezt felelte: „Fel fog támadni a testvéred.”

24 „Igen, tudom, hogy a feltámadás idején, az utolsó napon ő is fel fog támadni” — válaszolta Márta.

25 Jézus akkor ezt mondta: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. 26 Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed-e ezt?”

27 Márta így felelt: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie erre a világra.”

28 Miután ezt mondta, Márta hazament. Félrehívta a nővérét, Máriát, és szólt neki: „Itt van a Mester, és téged hív!” 29 Erre Mária felugrott, és Jézushoz sietett, 30 aki még mindig ugyanott volt, ahol Mártával találkozott, a falu szélén. 31 A gyászolók, akik Máriához jöttek, hogy vigasztalják, látták, hogy Mária gyorsan felkel, és elindul. Azt hitték, hogy Lázár sírjához megy, hogy ott sírjon, ezért ők is utána mentek. 32 Amikor Mária Jézushoz ért, a lábához borult, és ezt mondta: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!”

33 Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva 34 ezt kérdezte: „Hová temettétek Lázárt?”

„Uram, gyere, és nézd meg!” — felelték.

35 Ekkor Jézus is sírva fakadt.

36 Az emberek azt mondták: „Nézzétek, mennyire szerette Lázárt!”

37 Mások pedig ezt mondták: „Ha meg tudta gyógyítani a vakot, miért nem mentette meg Lázárt a haláltól?”

Jézus feltámasztja Lázárt

38 Jézus még mindig nagyon felindult volt, amikor odament a sírhoz, amely egy sziklába vájt üreg volt, a bejáratát pedig egy nagy kő zárta el. 39 „Hengerítsétek el a követ!” — mondta Jézus.

Márta, a halott Lázár nővére felkiáltott: „De Uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen négy napja, hogy meghalt!”

40 Jézus így válaszolt: „Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?!”

41 Ekkor elhengerítették a követ, Jézus, pedig felnézett az égre, és ezt mondta: „Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál! 42 Tudom, hogy te mindig meghallgatsz, de azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak. Azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.” 43 Ezután hangosan felkiáltott: „Lázár, jöjj ki!” 44 Ekkor Lázár, aki eddig halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamrából. Keze és lába vászonlepedőkkel volt körültekerve, arcát pedig kendő takarta.

„Szabadítsátok ki a vásznakból, hadd menjen!” — mondta Jézus.

A vallási vezetők Jézus megöletését tervezik

45 Ennek hatására sokan hittek benne azok közül a júdeabeliek közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, amit Jézus tett.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+11%3A1-45&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/04/20
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html
—–

—–
Tóra:

Háziállataid elsőszülötteit áldozd az Örökkévalónak!

19 Teheneid, juhaid és kecskéid kicsinyei közül az első hímet különítsd el a többiektől, és áldozd föl Istenünknek, az Örökkévalónak! Ezeket az állatokat semmilyen más célra ne használd: ne fogd a borjakat igába, és ne nyírd le a bárányok gyapját se! 20 Ezeket minden évben vigyétek fel arra a helyre, amelyet az Örökkévaló majd kiválaszt. Ott, az Örökkévaló jelenlétében fogyasszátok el azokat az ünnepi lakoma keretében egész családotokkal együtt.

21 Azonban, ha az ilyen elsőszülött hím állat nem ép és egészséges, hanem vak vagy sánta, vagy valami egyéb hibája van, akkor nem alkalmas áldozati állatnak. Az ilyen hibás állatot ne áldozd föl Istenünknek, az Örökkévalónak! 22 Közönséges ételt készíthetsz belőle, és otthon elfogyaszthatjátok, akárcsak a gazellát, vagy a szarvast, de áldozatra nem alkalmas. Mindenki ehet belőle, még az a személy is, aki éppen tisztátalan állapotban van. 23 Csak arra ügyeljetek, hogy az állat húsával együtt nehogy a vérét is elfogyasszátok! A vért öntsétek a földre, mint a vizet!

A Páska ünnepe

16 Mózes így folytatta: Ne felejtsétek el megünnepelni a Páska ünnepét Abib hónapban! Tartsátok meg ezt az ünnepet az Örökkévalónak, mert ebben a hónapban volt az az éjjel, amikor Istenünk, az Örökkévaló kivezetett bennünket Egyiptomból. A Páska ünnepére oda kell majd mennetek, arra a helyre, amelyet Istenünk, az Örökkévaló kiválaszt majd nevének lakóhelyül. Oda vigyétek majd a páska-áldozatot: borjút, bárányt vagy kecskét. Így mutassátok be a páskaáldozatot Istenünknek, az Örökkévalónak!

A Páska ünnepén nem szabad semmiféle kovásszal készült ételt ennetek. Így emlékezzetek rá, hogy amikor elhagytuk Egyiptomot, nagy sietséggel kellett onnan kijönnünk, s emiatt nem volt időnk kovászos kenyeret készíteni. Hét napon keresztül ilyen kovásztalan kenyeret egyetek — a „szükség kenyerét”. Bizony, amíg csak éltek, emlékezzetek arra a napra, amelyen elhagytuk Egyiptomot! Egész országotokban látni se lehessen kovászt hét napon keresztül, amíg az ünnep tart! Az áldozati állat húsából pedig ne hagyjatok semmit másnapra!

5-6 A páskaáldozatot nem készíthetitek el máshol, csak azon a helyen, amelyet Istenünk, az Örökkévaló kiválaszt nevének lakóhelyül. A megadott napon estefelé vágjátok le a páskabárányt, abban az időben, amikor népünk kijött Egyiptomból. A bárány húsát ott, azon a helyen készítsétek és fogyasszátok el. A következő napon azután hazatérhettek. Ezután hat napon át kovásztalan kenyeret egyetek. A hetedik napon tartsatok nagy ünnepi összegyülekezést Istenünk, az Örökkévaló tiszteletére, tehát ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát.

Az Aratás ünnepe

A gabona aratásának kezdetétől számoljatok 7 teljes hetet. 10 Amikor ez az idő letelik, akkor ünnepeljétek — Istenünk, az Örökkévaló tiszteletére — az Aratás ünnepét.[a] Hozzatok Istenünknek, az Örökkévalónak ajándékul önkéntes áldozatokat — aszerint, ahogyan megáldotta kezetek munkáját! 11 Tartsatok ünnepi lakomát, és örvendezzetek Istenünk, az Örökkévaló jelenlétében egész családotokkal, szolgáitokkal, meg a lakóhelyeteken élő lévitákkal, jövevényekkel, árvákkal és özvegyekkel együtt. Ezt az ünnepet is azon az egy helyen kell megtartanotok, amelyet Istenünk, az Örökkévaló kiválaszt majd nevének lakóhelyül.

12 Ne felejtsétek el, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, tehát gondosan tartsátok meg ezeket a rendelkezéseket.

A Sátorok ünnepe

13 Ősszel, miután befejezitek a gabona cséplését, meg a szőlő szüretelését és a must készítését, tartsátok meg a Sátorok ünnepét hét napon keresztül! 14 Ekkor is tartsatok ünnepi lakomát, és örvendezzetek egész családotokkal, szolgáitokkal, meg a lakóhelyeteken élő lévitákkal, jövevényekkel, árvákkal és özvegyekkel együtt. 15 Ezt az ünnepet hét napon keresztül ünnepeljétek Istenünk, az Örökkévaló tiszteletére, azon a helyen, amelyet Istenünk, az Örökkévaló mjad kiválaszt nevének lakóhelyül. Nagy örömmel ünnepeljétek meg, hogy Istenünk, az Örökkévaló megáldotta kezetek minden munkáját, és gazdag aratást adott nektek.

16 Izráel népéből minden férfi évente háromszor menjen fel arra a helyre, amelyet az Örökkévaló majd kiválaszt, Istenünket, az Örökkévalót imádni: a Páska és a Kovásztalan kenyerek együttes ünnepén, az Aratás ünnepén, meg a Sátorok ünnepén. De senki ne menjen az Örökkévaló elé üres kézzel. 17 Mindenki vigyen neki ajándékul önkéntes áldozatokat — aszerint, ahogyan Istenünk, az Örökkévaló megáldotta őt!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+15-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

19 Mutassatok be ajándékul az Örökkévalónak égőáldozatot. Hozzatok az Örökkévalónak két bikaborjút, egy kost és hét egyesztendős hím bárányt. Valamennyi hibátlan legyen. 20 A hozzájuk tartozó lisztáldozat a borjúhoz három tized, a koshoz két tized 21 és a bárányokhoz egy-egy tized éfá finomlisztből álljon, minden esetben olívaolajjal keverve. 22 Ezen fölül vigyetek az Örökkévalónak bűnáldozatul egy bakot is, hogy engesztelést szerezzen számotokra. 23 Mindezek a reggeli mindennapi áldozaton fölül legyenek.

24 Az ünnepi hét napján minden nap ezt az áldozatot mutassátok be, a szokásos mindennapi áldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton fölül. Jó illatú ajándék ez, amelyet az Örökkévaló kedvesen fogad.

25 A hetedik napon ismét gyűljetek össze az Örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon se végezzétek napi munkátokat.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers+28%3A19-25&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

32 Nób városánál még ma megállnak,
    öklüket rázzák és fenyegetik Sion leányának a hegyét,
    Jeruzsálem dombját.[j]
33 De akkor Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura
    levágja a felső ágakat, rettenetes erővel.
A magas termetűeket kivágja,
    a kiemelkedőket földre teríti.
34 Bizony, fejszéje kivágja a sűrű erdőt,
    s Libanon pompás cédrusait ledönti a Hatalmas!

A „Vesszőszál”, akin megnyugszik az Örökkévaló Szelleme

11.1 Vesszőszál sarjad Isai[k] törzsének tövéből,
    friss hajtás hajt ki gyökeréből,[l]
akin megnyugszik az Örökkévaló Szelleme:
    bölcsesség és értelem Szelleme,
tanács és erő Szelleme,
    az Örökkévaló ismeretének és félelmének Szelleme.
Az Örökkévaló tiszteletében és félelmében leli örömét.
Nem aszerint ítél, amit szemével lát,
    nem aszerint dönt, amit fülével hall,
hanem igazságosan uralkodik a szegények fölött,
    és helyesen dönt a föld alázatosainak ügyében.
Szavának botjával lesújt a földre,
    ajkának leheletével megöli a gonosztevőket.
Derekára köti az igazságosságot, mint övet,
    körülövezi magát hűséggel.

Uralma alatt farkas és bárány együtt lakik,
    a párduc és kecskegida együtt heverésznek,
a borjú, oroszlán és hízott birka együtt legelnek,
    s egy fiúcska terelgeti őket.
Tehén és medve együtt legelésznek,
    s kicsinyeik békésen játszanak egymással.
    Az oroszlán is szénát eszik, mint az ökör.
A csecsemő nyugodtan játszik a viperalyuknál,
    a kisgyermek bátran nyúl a mérges kígyóhoz,
mert szent hegyemen senki sem árt a másiknak,
    se nem pusztít.
Mert az Örökkévaló ismeretével betelik a föld,
    ahogy a tengert a víz beborítja.

10 A vesszőszál, Isai gyökerének sarja,
    lobogó zászló lesz magasan a népek fölött.
Őt keresik, hozzá jönnek mind a nemzetek,
    és megtisztelik lakóhelyét.

Izráel szétszórt népének összegyűjtése

11 Akkor az Úr másodszor nyújtja ki karját,
    hogy népe maradékát megváltsa.
Megszabadítja, akik megmaradtak
    Asszíriában, Egyiptomban,
    Patrószban, Etiópiában,
    Élámban, Sineárban, Hamátban,
    a tenger szigetein és partvidékein.
12 Mert magasra emeli zászlaját,
    jelt ad a nemzeteknek,
és összegyűjti Izráel szétszórt fiait
    az egész földről,
összeszedi Júda elszéledt leányait
    a négy égtáj felől.
13 Efraim féltékenysége megszűnik,
    s Júdából a gyűlölködőket kiirtják.
Efraim nem irigykedik többé Júdára,
    s Júda sem támad Efraimra.
14 Sőt, együtt csapnak le,
    mint a sas, a filiszteusokra,
    együtt fosztják ki kelet fiait,[m]
elfoglalják Edom és Moáb földjét,
    s Ammon fiai meghódolnak előttük.
15 Az Örökkévaló végleg elpusztítja
    Egyiptom tengerének öblét.[n]
Majd kezét az Eufrátesz fölé emeli,
    lesújt rá erős szélviharral,
hét ágra választja szét,
    és népét száraz lábbal vezeti keresztül.
16 Utat készít népe maradékának,
    amely Asszíriából kiszabadul,
amint utat nyitott,
    mikor Izráel kijött Egyiptomból.

Dicsőítő ének

12.1 Akkor majd így énekelsz:
„Dicsérlek, Örökkévaló, mert bár haragudtál rám,
    de lecsillapult haragod, és megvigasztaltál!
Nézzétek, Isten a szabadítóm!
    Benne bízom, és nem félek!
Az Örökkévalót,
    csak az Örökkévalót dicsérem!
Róla énekelek,
    mert ő maga lett a szabadítóm!”[o]

Akkor ujjongó örömmel fogtok vizet meríteni
    a szabadítás forrásából!
Akkor így énekeltek:
    „Dicsérjétek az Örökkévalót!
    Magasztaljátok nevét!
Hirdessétek a nemzetek között
    hatalmas tetteit!
Hirdessétek, hogy neve
    mindenek fölött való!
Énekeljetek az Örökkévalónak!
    Róla énekeljetek,
mert dicsőséges dolgokat vitt véghez,
    tudja meg az egész világ!
Ujjongva kiáltsatok Sion lakói,
    mert nagy közöttetek Izráel Szentje,
    s veletek lakik!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+10-12&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS


https://www.hebcal.com/holidays/pesach


Miracle of the Holy Fire in Jerusalem 2018

https://www.youtube.com/watch?v=EsnR0LcfguE