Isten, az Atya: jobb, ha most ezt a lelki fájdalmat elviselni, mint az örök lángokban

Igazság Könyve:

26 április 2014 @ 1:42pm

Isten, az Atya: jobb, ha most ezt a lelki fájdalmat elviselni, mint az örök lángokban.

Az én drága lányom, a gonosz erőinek egyre erősebb a nap, mint az óra a fiam nagy irgalmasság fog leszállni figyelmeztetés nélkül.

Azok az emberek, köztetek, akik nem fogadják el a fiamat, az ő irgalmának minden sugarába beburkolatnak, olyan hirtelen, hogy kevesen fogják megérteni, hogy mit Öntetek fel, mint amilyen az ő isteni jelenléte ereje lesz. Azok, akik a szívetekben gyűlöletben vannak, nagy fájdalmakat és gyötrelmeket éreznek. Fogsz tapasztalni, háromszor át, ugyanazt a fájdalmat, amit okozott, én gyermekeim, hogy félreértés ne essék, a figyelem egy formája ítélet. Lesz tanúja a fájdalom és intenzív szenvedés, amit elviselni, voltál, hogy öntött a tüzek a pokol. Sokan meg fogja találni a figyelmeztetés, hogy gyötrelmesen fájdalmas. Mégis, el kell köszönni az én ajándékom, mert jobb, hogy elviselni ezt a lelki fájdalmat most, mint az örök lángok.

Arra törekszünk, hogy felkészüljünk, az én áldott misszió, így nem fogom elveszíteni egy lelket. Az utolsó misszió a földön-ahol Odaadtam a hatóságnak, formájában a legszentebb és áldott Szentháromság-lesz ellenezte vadul, mivel továbbra is az úton, hogy megmentse lelkek, mielőtt a nagy nap. Nincs más küldetés, mivel a fiam keresztre feszítése, majd gyűlölt, mint ez. Jaj azoknak, akik ellenem engem, örök atyádat, mert akkor köpni az arcomba, egy ocsmány nyelvet, meg fogom büntetni téged.

Nem fogom megengedni, hogy sokáig a gyűlölet és az istenkáromló, amit félrevezetett bűnösök rám dobja. amikor megpróbálja megállítani engem, az én Quest, hogy mentse meg benneteket a gonosz, akkor szenved nagyban, mert a lelkek, akik elvesznek, hogy nekem, miérted.

Az én istenség nem lesz összetörni, sem pedig a jövő a fiam le kell állítani. Erre nincs hatalmuk. Az ember, aki megpróbálja elhelyezni magát között a bűnös és én, az örökkévaló Atya, azzal a szándékkal, félrevezető, hogy a lélek megtagadja a My Word, leáll.

Én vagyok az igazság. Én vagyok a kezdet és én vagyok a vég. Az én szerelmem minden gyermekeim nagy, de jaj a bűnös, aki az én Wrath a harag, amikor megpróbálja felemelni magát fölöttem. Az eretnekség révén fogom összetörni a fejét a büszke szívű Szent szolgák, akik ellopják a lelkeket tőlem. El fogom pusztítani azokat, akiknek tetteit félrevezetik a lelkeket súlyos hibába. Nem egy másodpercig kell, hogy félreértelmezi Figyelmeztetésem, mert ha én vagyok hajtott, hogy beavatkozzon a megváltás a lelkek, az ellenség az enyém lesz összetörni a földre.

Az én hatalmas beavatkozások megkezdődtek, és hamarosan, kevesen vannak, akik hallják a hangomat, ezeken az üzenetekben, majd kételkedni fog, mert tanúja lesz minden próféciának, amit az igazság könyve tartalmaz.

Menj, és Légy hálás a nagy irgalmasság. Fogadjátok el Beavatkozásom, mert segíteni fog, hogy a világ az érzékeit. Csak miután a tisztítás az ember képes lesz igazán hallgatni a hangomat.

Örök atyád

Isten a magasba”

 
 

24 április 2014 @ 4:45pm

A bűn nem nyilvánítható ideje közelebb van

Az én szeretett lánya, az idők közel állnak most, amikor az ember bűneiért kell tekinteni, az én egyház, hogy jelentéktelen és sértő a szemem.

A bűn nem olyan dolog, amit a számomra gyengeségnek vagy hibájnak tekintenek. A bűn azért jött létre, mert ez a két jellemvonás, de jön a Sátán létezésének miatt. Az én egyházam hamarosan megnyugtatja követőit, hogy félrevezeti őket a hazugságra, hogy a bűn csupán egy metafora, amelyet Isten gyermekeinek szimbólumaként alkalmaznak, hogy ösztönözze őket, hogy maradjanak egy ösvényen, ami Istennek tetsző. Bűn nem teszi úgy érzi, elkülönülten mások, azt fogják mondani. Sin, azt fogják mondani, nem igazán számít, mert Isten mindent megbocsátó. Igen, én vagyok megbocsátó és bocsáss meg minden bűnt – az örök bűn kivételével –, amikor a bűntudat megjelenik a bűnösök által, és erőfeszítéseket tesznek, hogy eltöröljék minden kísértést, hogy elkerüljék a bűn megismétlését. Nem kérhetsz engem, hogy megbocsátok a bűnt, amikor a bűn által élsz. A gyilkos, aki gyilkosságokat, maims és megöli, nem tud kérni, hogy bocsásson meg, miközben továbbra is a gyilkosság és nem áll szándékában megállítani a bűncselekményeket. Mit használ a kérés én, hogy megváltsa Önt a bűntől, ha nem fogadja el, hogy a bűn az első helyen? …”

 


——
Görög katolikus:


Új parancsot adok: szeressétek egymást!

31 Miután Júdás elment, Jézus megszólalt: „Most dicsőült meg az Emberfia, és általa Isten is megdicsőült. 32 Ha Isten dicsőséget kapott az Emberfia által, Isten is hamarosan megdicsőíti az Emberfiát — és ez hamar meg fog történni.

33 Gyermekeim, már nem sokáig maradok veletek. Kerestek majd engem, de ahogyan a júdeaiaknak már korábban mondtam, most nektek is mondom, hogy ahová én megyek, oda nem jöhettek velem.

34 Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást! 35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”

Péter fogadkozása

36 Ekkor Simon Péter megkérdezte tőle: „Uram, hová mész?”

Jézus így válaszolt: „Most még nem jöhetsz velem oda, ahová megyek, de később majd követsz engem.”

37 Péter megkérdezte: „Uram, miért nem mehetek veled most? Az életemet is odaadnám érted!”

38 Jézus így felelt: „Az életedet adod értem? Igazán mondom neked: ma éjjel, mielőtt a kakas kukorékol, háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+13:31-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Jézust letartóztatják

18.1 Miután Jézus befejezte az imádkozást, tanítványaival együtt átment a Kidron-patak völgyének másik oldalára, egy kertbe, ahol máskor is gyakran megfordult. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki Jézust az ellenségei kezére akarta adni. Ezért ide vezette azt a csapatot, amelyben római katonák és templomőrök voltak. Ez utóbbiakat a főpapok és a farizeusok küldték. Fáklyákat, lámpásokat és fegyvereket is vittek magukkal.

Jézus már előre tudta, hogy mi következik, ezért előlépett, és megkérdezte: „Kit kerestek?”

„A názáreti Jézust” — felelték.

Én vagyok[a] — mondta Jézus. Ott volt közöttük Júdás is, aki elárulta. Amikor Jézus azt mondta: „Én vagyok”, azok mind hátratántorodtak, és a földre estek. Jézus ekkor ismét megkérdezte:

„Kit kerestek?

„A názáreti Jézust” — válaszolták.

Jézus azt mondta: „Már megmondtam nektek, hogy én vagyok az, ha tehát engem kerestek, akkor a többieket hagyjátok békében elmenni!” Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit előzőleg mondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.”

10 Ekkor Simon Péter kirántotta a kardját, és rávágott az egyikre azok közül, akik Jézust akarták elfogni, de csak a jobb fülét vágta le. Ez a férfi a főpap szolgája volt, Málkusnak hívták. 11 Jézus azonban rászólt Péterre: „Tedd csak vissza a kardodat a helyére! Nem tudod, hogy ki kell innom azt a poharat,[b] amelyet Atyám adott nekem?”

Kihallgatják Annás házában

12 Ekkor a római katonák a parancsnokukkal és a zsidó templomőrökkel együtt letartóztatták, és megkötözték Jézust. 13 Először Annáshoz vitték, aki Kajafás apósa volt. Abban az évben Kajafás volt a főpap. 14 Ő volt az, aki azt tanácsolta a vallási vezetőknek, hogy jobb, ha egyetlen ember hal meg, mintha az egész nép elpusztul.

Péter letagadja, hogy ismeri Jézust

15 Simon Péter követte Jézust egy másik tanítvánnyal együtt, aki ismerte a főpapot, ezért Jézussal együtt ő is bement a főpap palotájának udvarára. 16 Péter azonban kint maradt a kapunál. Később kijött az a másik tanítvány, szólt az ajtót őrző szolgálólánynak, és bevitte Pétert is az udvarba. 17 Ez a szolgálólány megkérdezte Pétert: „Ugye te is annak az embernek a tanítványai közé tartozol?”

„Nem, dehogyis!” — tiltakozott Péter.

18 A szolgák és a templom őrei tüzet raktak az udvarban, körülállták, és melegedtek, mert hideg volt az éjszaka. Péter is közéjük állt.

A főpap kihallgatja Jézust

1Eközben a főpap a tanítványairól és tanításairól kérdezte Jézust. 20 Ő így válaszolt: „Én mindig nyilvánosan tanítottam a zsinagógában és a Templomban, ahol a zsidók összegyűlnek. Semmit nem mondtam titokban. 21 Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallgatták tanításaimat! Ők tudják, mit mondtam!”

22 Akkor egy közelben álló őr az arcába vágott Jézusnak, és rákiáltott: „Hogy mersz így válaszolni a főpapnak?!”

23 Jézus így felelt: „Ha valami rosszat mondtam, bizonyítsd be! Ha pedig helyesen válaszoltam, akkor miért ütöttél meg?”

24 Ezután Annás megkötözve átküldte Jézust Kajafáshoz, a főpaphoz.

Péter újra letagadja, hogy ismeri Jézust

25 Eközben Simon Péter az udvarban, a tűznél melegedett. A többiek megszólították: „Ugye te is annak az embernek a tanítványai közé tartozol?” De ő letagadta: „Nem vagyok!”

26 Ott volt a főpap egyik szolgája is, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét. Megkérdezte Pétertől: „Azt hiszem, én már láttalak téged vele együtt a kertben! Nem így van?”

27 De Péter újra letagadta, s abban a pillanatban kukorékolt a kakas.

Jézus Pilátus előtt

28 Mikor feljött a hajnal, Jézust átvezették Kajafás házából a római helytartó palotájába. A vallási vezetők azonban nem akartak oda belépni, hogy ne váljanak tisztátalanná[c], és részt vehessenek az ünnepi páskavacsorán.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+18:1-28&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Jézus a vallási vezetők előtt

57 Miután Jézust letartóztatták, Kajafás főpap házához vitték. Ott gyűltek össze a törvénytanítók és a nép vezetői. 58 Péter távolról követte Jézust, egészen a főpap udvaráig. Bement, és leült az őrök közé, hogy lássa, mi fog történni.

59 A főpapok és a Főtanács többi tagjai igyekeztek valami ürügyet találni, hogy Jézust halálra ítélhessék. Olyanokat kerestek, akik hajlandók voltak Jézus ellen hamisan tanúskodni. 60 De nem találtak olyan okot, amely alapján elítélhették volna, pedig sok hamis tanú jelentkezett. Végül előállt két férfi, 61 akik azt mondták: „Ez az ember[a] azt mondta: »Le tudom rombolni Isten Templomát, és három nap alatt újra felépítem.«”

62 Ekkor a főpap fölállt, és azt kérdezte Jézustól: „Miért nem felelsz arra, amivel ezek vádolnak?” 63 Jézus azonban nem szólt egy szót sem.

Végül a főpap azt mondta: „Az élő Istenre kényszerítelek, hogy eskü alatt mondd meg az igazat! Te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?”

64 Jézus ezt felelte: „Igen, úgy van, ahogy mondod! Sőt, azt mondom nektek: majd meglátjátok az Emberfiát a Mindenható[b] jobb oldalán ülni, és meglátjátok, hogy eljön az ég felhőin.”

65 A főpap ekkor megszaggatta a ruháját, és felkiáltott: „Ezzel Istent gyalázta! Több tanúra nincs is szükségünk. Mindnyájan hallottátok, hogy Istent gyalázta! 66 Hogyan határoztok?”

A vezetők mind azt válaszolták: „Bűnös, és meg kell halnia!”

67 Ezután Jézus arcába köptek, és ököllel ütötték. 68 Mások az arcába vágtak, és ezt mondták: „Most prófétáld meg, te »Messiás«, hogy ki ütött meg!”

Péter letagadja, hogy ismeri Jézust

69 Péter ezalatt ott ült a főpap udvarán. Odament hozzá egy szolgálólány, és megszólította: „Ugye, te is a galileai Jézussal voltál?”

70 De Péter mindenki füle hallatára letagadta: „Nem tudom, miről beszélsz!”

71 Ezután kiment az udvarról, de a kapuban meglátta őt egy másik szolgálólány, és ezt mondta Péterről a többieknek: „Ez is a názáreti Jézussal volt.”

72 Péter ismét letagadta, sőt még esküvel is megerősítette: „Nem is ismerem azt az embert!”

73 Kicsivel később, akik ott álltak, ezt mondták Péternek: „Te valóban közéjük tartozol, mert a kiejtésed[c] is erről árulkodik.”

74 Péter ekkor átok alatt megesküdött,[d] hogy igaz, amit mond: „Nem is ismerem azt a férfit!” Abban a pillanatban kukorékolt a kakas. 75 Péternek azonnal eszébe jutott, amit Jézus korábban mondott neki: „Mielőtt a kakas kukorékol, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem.” Ezután Péter kiment a főpap udvarából, és keserves sírásra fakadt.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+26:57-75&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

…  10 Akkor fogtam az egyik botomat, a „Kegyelem” botját, és eltörtem. Így bontottam föl a szövetséget, amelyet az egész néppel kötöttem. 11 Így bomlott föl a szövetség azon a napon, és akkor értették meg a szegény juhokakik figyeltek rám, hogy amit tettem, azzal az Örökkévaló üzent nekik.12 Azután ezt mondtam nekik: Ha jónak látjátok, fizessétek ki a béremet! Ha pedig nem, tartsátok meg! Akkor kifizettek: mindössze 30 ezüstpénzt kaptam. 13 Ekkor az Örökkévaló szólt hozzám: „Dobd ezt a nyomorúságos összeget[a]  a Templom kincstárába! Látod, ennyire becsültek engem!” Akkor fogtam a 30 ezüstöt, és bedobtam az Örökkévaló Templomának kincstárába.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zechariah+11%3A10-13&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

14 Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével! A kereszten a világ meghalt a számomra, és én is meghaltam a világnak.[a] 15 Mert sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít. Kizárólag az új teremtménynek[b] van értéke. 16 Békesség és irgalom mindazoknak, akik ezen igazság szerint élnek, és Isten Izráelének!17 Ezentúl senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert én olyan sebhelyeket[c] hordozok a testemen, amelyek világosan mutatják, hogy Jézusé vagyok.

18 Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek! Ámen.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+6%3A14-18&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/04/26
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html
—–

 
—–
Római katolikus:

2019-04-26

Péntek húsvét nyolcadában

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Senki másban nincs üdvösség, csak Jézusban.
Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást.
Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Mivel azonban már esteledett, másnapig őrizetben tartották őket. Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek; úgyhogy a férfi hívők száma elérte az ötezret.
Másnap összegyűltek Jeruzsálem elöljárói, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor meg mind, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították a két apostolt, és vallatóra fogták őket: „Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt?”
Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt: „Népünk elöljárói és ti, vének, halljátok! Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót tettünk. Kérdőre vontok, kinek a nevében gyógyítottuk meg. Hát tudjátok meg mindnyájan, ti és az egész választott nép, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból Az ő segítségével áll itt ez az ember egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének.”
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,1-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. (1. vers. – 6. tónus)
Vagy: Alleluja. 6. szám.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja.
E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget.
Áldott, aki jön az Úr nevében, † az Úr házából megáldunk titeket, * Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 117,1-2 és 4.22-24.25-27a

ALLELUJA
Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! Zsolt 117,24 – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus harmadszor jelenik meg tanítványainak: kenyérrel és hallal vendégeli meg őket.
Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 21,1-14″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-04-26