A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában, és csak a vak nem fogja látni a változásokat

https://rumble.com/v1unh0e-isten-trvnye.html

https://bcp-video.org/hu/schneider-segedpuspok/


Igazság Könyve:

A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában, és csak a vak nem fogja látni a változásokat

  1. november 19. 09:00

 

Drága, szeretett gyermekem, csak egyetlen út vezet az Örök Élethez, éspedig Rajtam keresztül. Azonban sok út van, amelyik Hozzám vezet.

Sokan, akik követik az Igazságot, könnyebbnek fogják találni azt, mint azok, akik bár ismerik az Igazságot, de nem fejezik ki a hódolatukat Istennek.

Követőim, nektek meg kell értenetek, hogy közületek azok, akik ismerik az Igazságot, de hátradőlnek és engedik, hogy isten Szavát hazugságnak tartsák, felelősséggel tartoznak Velem szemben.

Sohase fogadjátok el azokat a törvényeket, amelyek a sátánt tisztelik. Tudni fogjátok szívetekben, milyen törvényekre gondolok, amikor felsorakoztatják előttetek. Azok épp úgy fognak undorítani benneteket, mint ahogy Engem is undorítanak.

Engedjétek meg Nekem, hogy tudomásotokra hozzam: a csata Isten Szava ellen elkezdődött. Annak a módja, ahogyan az meg fog történni, világossá válik előttetek.

Templomaimban a Földön sok változás lesz; a sok megpróbáltatás felszentelt szolgáim között, a sok összetűzés a nemzetek között, és Izraelben a konfliktus intenzitásában növekedni fog, valamennyi egy időben.

A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában, és csak a vak nem fogja látni a változásokat körülöttetek. Mindegyikőtök érintett lesz valamilyen módon, de tudnotok kell a következőket: Megígértem, hogy veletek leszek, vezetve benneteket minden percben, könnyűvé téve szenvedéseteket minden kőnél, amelyre ráléptek a béke, a szeretet és a harmónia keresésében.

Maradjatok Mellettem. Maradjatok közel Szent Szívemhez, és engedjétek meg Nekem, hogy erősen tartsalak benneteket.

Menjetek keresztül a szenvedésnek és zűrzavarnak ezen dzsungelén, hittel a szívetekben és bizalommal Irántam, Jézusotok iránt, és túl fogjátok élni.

Sohase engedjétek, hogy bárki miatt meginogjon lelkiismeretetek vagy elkötelezettségetek az Isteni Igazsággal szemben, nem számít, hogy milyen meggyőzően hangzik, amit mondanak. Nem számít, hogy mennyi, úgynevezett toleráns törvényt fognak rátok kényszeríteni, hogy elfogadjátok azokat.

Tudni fogjátok a szívetekben a különbséget az igazság és a valótlanság között.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/felfordulas-nyilvanvalo-lesz-fold-minden-sarkaban-es-csak-vak-nem-fogja-latni-valtozasokat

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

14 Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól.

15 Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy mint a prófétákat, üldöztek minket is; nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek,

16 akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek: így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen.

Pál szeretné újra látni a gyülekezetet

17 Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket.

18 Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a Sátán.

19 Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor?

 

 

 

 

15 Ő pedig ezt mondta nekik: “Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.”

16 “A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje.

17 De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne.

18 Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Thessalonians%202:14-19;%20%20%20%20Luke%2016:15-18,%2017:1-45&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

 

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/18

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-18

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat