A Tövissel való megkoronázás a Keresztrefeszítésem alatt jelképes

Igazság Könyve:

A Tövissel való megkoronázás a Keresztrefeszítésem alatt jelképes

  1. november 13. kedd, 17:00

 

Drága, szeretett leányom, a tövissel való megkoronázás a Keresztre feszítésem alatt jelképes a végidőkre.

Mivelhogy Egyházam az Én Testem a Földön, így megkorbácsolása is tövissel lesz megkoronázva, úgy, ahogy a Kálvária felé vezető utam közben történt. A Töviskorona a földi Szent Egyházam Fejét jelenti. Benedek Pápa sokat fog szenvedni, mivel őt üldözni fogják, mert az igazat mondja.

Őt, mint az Egyház Fejét, össze fogják törni, és semmi kegyelmet sem mutatnak majd iránta. Az ellenállás hamar megnövekszik, miközben majd azt állítják róla, hogy ő nem fontos többé.

Azok, akik azt állítják, hogy apostoli útjuk szemléletében modernebbek, nagy csapást fognak rá mérni, és kigúnyolják szavait. Aztán Egyházam Feje a Kígyó Fejével lesz felcserélve.

A megkorbácsolás, melyet Keresztre feszítésem során elszenvedtem, most megismétlődik Katolikus Egyházamban. A kígyó most gyorsan mozog, miközben megpróbálja majd felfalni Testemet – Egyházamat – a Földön. Aztán valamennyi keresztény egyházat is lenyeli majd, és kényszeríteni fogja azokat, hogy tiszteljék a Hamis Prófétát, mint a fenevad jobb kezét.

Közületek talán sokan félni fognak, de ne feledjétek, hogy imáitok késleltetik ezeket a dolgokat, és sok esetben enyhítik is az ilyen körülményeket.

Az imák – és elegendően sok azokból -, késleltetni és gyengíteni fogják a gonosz munkálkodását a Földön.

Ez lesz az ellenszere a gonosz csoport által tervezett üldöztetésnek, melyet a sátán vezet. A megtéréssel és imáitokkal, tanítványaim, sok mindent meg lehet hiúsítani. Az imák meg tudják semmisíteni ezt a gonoszságot. Az imák meg tudják, és meg is fogják téríteni az emberiséget. Mert ha majd elegendő lélek követ Engem, minden könnyű lesz. Akkor az Új Paradicsomomba való átmenet is könnyebb lesz.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/romai-katolikusoknak-menedekhelyeken-vagy-pedig-biztonsagos-templomokban-kell-majd-szentmiseket

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/13

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-13

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat