A Föld fel fog nyögni fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti a saját fellépését

Igazság Könyve:

A Föld fel fog nyögni fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti a saját fellépését

  1. November 5. hétfő, 18:50

 

Drága, szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie a nagy változásokra, melyeket megengedtem annak érdekében, hogy felkészítse az emberiséget a Második Eljövetelre.

Sok munkát végeztek szeretett követőim, hogy milliók lelkét megmentsék az imák által, amelyeket adtam nekik.

Hűségetek Irántam, Jézusotok iránt, szeretett követőim, azt jelenti, hogy ti olyan lelkeket adtatok át nekem, akik most biztonságban vannak, és akik máskülönben a pokolba lettek volna vetve.

Olyan erőteljesek imáitok, hogy idővel, ahogy milliókkal többen fogják Üzeneteimet – a szeretet és a remény üzeneteit – elfogadni, lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

A rajtatok keresztül végzett munkám, tanítványaim, ezer és ezer embert ment meg naponta. Ezért ne engedjetek a kétségeknek, amelyek minden bizonnyal időről időre megtámadnak benneteket, és amelyek megakadályozhatják, hogy imádkozzatok.

Most meg kell hallgatnotok.

Sok minden fog most történni. A viharok az egész világon megszaporodnak, és a Föld fel fog nyögni fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti saját fellépését. Nem fog sokáig tartani, amíg bemutatja magát.

Leányom, összpontosíts továbbra is Szavam terjesztésére, bár sok akadállyal szembesülhetsz. Tégy meg mindent, hogy Üzeneteim mindenkihez eljussanak; és ne engedd meg, hogy bármi is késleltesse azt.

A különbség nem abban fog megmutatkozni, hogy hányan kapják meg az Igazság Könyvét, vagy Üzeneteimet, hanem abban, hogy hányan fogják imádkozni imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit.

Az imák gyengíteni fogják az Antikrisztus hatalmát.

A büntetések által, melyeket Atyám a Földre fog küldeni, el fognak pusztulni azok a vezetők és csoportok, akik bántani merik az Ő gyermekeit.

Isten hatalma azokat fogja beborítani, akik szeretik Őt.

Isten hatalma azokat fogja megvédeni, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, továbbra is ki fogja árasztani kegyelmeit, míg hatalma beborítja és megvédi minden gyermekét a Földön.

Menjetek békével és szeretettel. Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/fold-fel-fog-nyogni-fajdalmaban-mikozben-az-antikrisztus-elokesziti-sajat-fellepeset

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/05

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-05

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat