Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek.

Igazság Könyve:

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz

  1. november 3., szombat, 19:00

 

Drága, szeretett leányom, amikor a lelkek távol kerülnek Tőlem, és amikor engednek a bűnnek, nem szabad félniük Tőlem.

Amint vétkeztetek, szeretett követőim, azonnal forduljatok Hozzám.

Sohase szégyelljétek magatokat, és ne jöjjetek zavarba attól, hogy Hozzám fussatok, amikor vétkeztek. Ez az egyetlen módja annak, hogy erőt kaphassatok, és újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám és e helyett kerültök Engem, akkor egyre gyengébbek lesztek, és engedni fogtok a gonosz által naponta elétek helyezett kísértéseknek.

Bűnnel születik minden ember erre a világra. Az eredeti bűnt a Keresztség Szentsége által kell megsemmisíteni. A lelkek azonban még ezt követően is kísértve lesznek, egészen addig, amíg az emberiség a Sátán uralma alatt fog állni.

A bűntől megszabadulni egyszerű. Először is tudni fogjátok a szívetekben, amikor bűnt követtetek el. Sok ember a világban elhessegeti a bűnt önmagától, mintha annak nem lenne semmi jelentősége. Mégis, ha az emberek nyíltan beismernék, hogy hogyan érzik magukat miután vétkeztek, akkor felfedeznék, hogy a belső békéjük kettészakadt.

A bűnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bűn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bűn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek.

Amikor bűnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek.

Nincs olyan bűn, amit ne lehetne megbocsátani, kivéve a Szentlélek káromlását. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűn miatt, amelyet elkövetettek.

Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtményei, és Ő szeret mindnyájatokat, bűneitek ellenére is. Küzdjétek le a bűnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek.

Hamarosan a bűn már nem lesz többé. A bűn ostora a múlté lesz.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/hamarosan-nem-lesz-bun-tobbe-bun-ostora-multe-lesz

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/11/03

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-11-03

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat