A Tisztítótűz fájdalmas a lelkek számára

„…Oroszország és Kína sok országban átveszi a hatalmat, kezdve Európával. …”

Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja

  1. július 19. csütörtök, 7:0

https://masodikeljovetel.hu/keresztrefeszitesem-alatt-kiteptek-karjaimat-helyebol-torinoi-leplen-levo-kep-ezt-mutatja

 

vö.:

Globális konfliktus törhet ki néhány hónapon belül, figyelmeztet a szerb elnök

Aleksandar Vučić bonyodalmakat vetített elő Oroszország, Kína és a Nyugat kapcsolataiban is

https://www.hetek.hu/cikkek/online/globalis-konfliktus-torhet-ki-nehany-honapon-belul-figyelmeztet-a?fbclid=IwAR2UoCdPGcB7b-DNOtV5zh6zW6ojcRwf9hZuuJzfUAXEiWR5FVIOPTIVjuE

 

 


Igazság Könyve:

Szűz Mária: Hamarosan nagy változás fog elkezdődni a világban

  1. szeptember 26., szerda, 4:40

 

Gyermekem, hamarosan nagy változás fog elkezdődni a világban.

Itt az ideje, hogy az Üdvösség terve minden nemzet szívébe bevezetésre kerüljön.

Oly sok ember fog megrendülni annak igazságától, hogy honnan is származnak, és hogyan kell Isten szemében megmentünk magunkat.

Oly felkészületlenek Isten gyermekei erre a nagy eseményre. Azért vannak most figyelmeztetve, mert Isten minden gyermekét szereti.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezeket a figyelmeztető jeleket, akkor az a ti felelősségetek. Ha kinevetitek vagy gúnyt űztök ebből az Isteni Beavatkozásból – amelyre azért kerül majd sor, hogy az emberek szívét Isten Szívébe vezesse -, akkor szenvedni fogtok.

Gyermekek, nektek minden időben készen kell állnotok. Az égi jelek és az Isteni Beavatkozás csodája minden nappal egyre közelebb kerülnek.

Imádkozzatok, hogy részesülhessetek azokban a Kegyelmekben, hogy szeretett Fiam, Jézus Krisztus Nagy Irgalmassága előtt megnyissátok a szíveteket.

Minden út megnyílik, hogy visszacsábítsák Isten gyermekeit Szent Szívének menedékébe.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-hamarosan-nagy-valtozas-fog-elkezdodni-vilagban

 

 

 

A bűnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem.

  1. szeptember 26., szerda, 10:12

 

Drága, szeretett leányom, megengedem neked ezt az intenzív fizikai szenvedést, hogy ma még több lélek megmenekülhessen. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a kiválasztott lelkekért, akiknek megmentésében segítened kell Nekem. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de ha megkönnyebbülsz majd, tudnod kell, hogy sok lélek menekült meg a Pokol tüzétől, és most a Tisztítótűzben vannak, megtisztulásukra várva.

Mint áldozati lélek, el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem számodra a szenvedés pillanatait, hogy segíts Isten gyermekei lelkének megmentésében. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor meg fogod érteni, hogy ez mennyi boldogságot hoz Atyámnak. Tudnod kell, hogy amikor szenvedsz, akkor Én is veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Te nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz lélegzetet venni, akkor ez ugyanolyan fulladás érzése, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halál után a Pokol füstjével szembesülnek.

Bárcsak ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, független attól, hogy a Kegyelem Állapotában van-e, vagy sem, akkor a Sátán a csábítás erejével kínozza azt. Ő még akkor is azzal próbálkozik, hogy magához vonzza a lelkeket. Nagyon fontos az ima az ilyen lelkekért.

Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok tudják kiállni Irgalmasságom Fényének erejét, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha nem tiszta a lelkük, akkor azt a Tisztítótűzben kell megtisztítaniuk.

A tisztítótűzben, leányom, sok szint létezik, és az elkövetett bűnöktől függően a lélek eltelik a Szentlélek tisztító Tüzével.

A Tisztítótűz fájdalmas a lelkek számára, és azok, akiknek ott bizonyos időt el kell tölteniük, testi fájdalomként érzik azt, mintha még élők lennének.

Senki ne becsülje alá az áldozatokat, melyekre szükség van, hogy a lelkét olyan állapotban tartsa, mely méltó Atyám Királyságára.

Atyám minden gyermekét szereti, de a lelkeknek ki kell érdemelniük azt a jogot, hogy alkalmasak legyenek belépni Atyám Királyságába. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kell menteniük magukat az Én Szememben, amíg még életben vannak. Nekik őszinte szívvel kell vezekelniük bűneikért.

A bűnös még a halál időpontjában is igénybe veheti Nagy Irgalmasságomat, kérve Engem, hogy a bűneit bocsássam meg. Én megragadom majd őt, és Karjaimba veszem. Majd elárasztom Irgalmasságommal, és azután kézen fogva vezetem be a Paradicsom Kapuján.

A bűnt addig lehet megbocsátani, amíg éltek. A halál után már nem.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/bunt-addig-lehet-megbocsatani-ameddig-eltek-halal-utan-mar-nem

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/09/26

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-09-26

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat