Megsemmisítem ennek a szörnyű korbácsnak a létezését.

Igazság Könyve:

Isten az Atya: Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel gyermekek, és hamarosan minden egyesül

  1. szeptember 20. csütörtök, 6:25

 

Drága leányom, milyen régóta szeretném drága gyermekeimet Magamhoz közel tartani, hogy így mutassam meg nekik, mennyire szeretve vannak.

Oly sok gyermekem van szétszórva az egész világon, mégis oly kevesen ismerik Atyjukat, Teremtőjüket.

Azoknak, akik nem ismernek Engem, el kell mondani, hogy nem hagyom cserben őket.

Felemelkedem majd a gonosz erőkkel, a hazugság királyával és a fenevaddal szemben, és megsemmisítem ennek a szörnyű korbácsnak a létezését.

Csak amikor a gonoszság terjedelme lecsökkent, akkor láthatják gyermekeim az Igazságot.

Gyermekeim, ne aggódjatok, mert imáitok megérintette Szívemet, és könyörgéseitek által sok sötétségben lévő gyermekemet fogom megmenteni.

Azon küldetésem, hogy elküldjem Szeretett Fiamat Királyságom igénylésére, most már jól megalapozott, bár erről lehet, még sokan nem tudnak.

Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden egyesül.

Az Új Paradicsom ideje ki van jelölve, és minden meg van alapozva, gyermekeim új otthona az új világ számára.

A Mennyországból szólítalak sürgetve benneteket, hogy bízzatok Fiamban, Nagy Irgalmasságában, Ígéretében, hogy ez a Szövetség létrejöjjön.

Tegyetek félre minden kétséget, mely létezhet, mivel ezek megakadályoznak benneteket az igazi béke keresésében.

A kétségek megakadályozzák Kegyelmeimet, amelyeket ki akarok árasztani rátok, hogy hátralévő időszakban, amikor majd a Sátán irányítja a Földet, megvédjen benneteket. Az ő ideje hamarosan véget ér. Azután az új kezdet fog megvalósulni.

Szeretettel várom gyermekeim visszatérését Királyságomba, az Új Paradicsom Királyságába. Ennek így kell lennie.

Szeretlek benneteket. Bízzatok Fiamban, és várjátok Hívásomat.

 

Atyátok, a Legmagasságosabb Isten

https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-fiam-ideje-egybeolvad-ti-idotokkel-gyermekek-es-hamarosan-minden-egyesul

 

 

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.

  1. szeptember 20. csütörtök, 3:16

 

Én vagyok a te Misztikus Jegyesed és – ebből fakadóan – te továbbra is szenvedni fogsz a lelkek megmentéséért.

Drága, szeretett leányom, elkezdődött az az idő, amikor az egész világon hazugságokat terjesztenek Rólam.

Amint azt már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és csalárdságokat alkotni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy letagadhassák Istenségemet.

Istenségem mindenható.

Testben jöttem el, és olyan módon aláztam meg magam, hogy azt az emberek el sem tudnák képzelni.

Nem királyként öltözve jöttem.

Nem kiabáltam, és nem dicsekedtem, hogy mások a lábam elé boruljanak.

Nem parancsoltam másoknak, hogy szolgáljanak Engem.

Ehelyett szolgálni jöttem.

Azért jöttem, hogy az üdvösségetekért könyörögjek. Hogy ezt megtegyem, megaláztam magam azáltal, emberré lettem, egy szegény emberré, egyszerű származással.

Bár emberként jöttem el, de ez nem jelentette azt, hogy Istenségem bármilyen módon veszélyeztetve lett volna. Bűn nélkül születtem. Lehetetlen volt számomra, hogy vétkezzek.

Ugyanazok a testi vágyaim lehettek, mint az embernek, de sohasem követtem el bűnt, mert ez lehetetlen lett volna. Tiszta voltam elmémben, testemben és lelkemben.

Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De feltámadtam a halálból.

A hazugságok, amelyek felszínre kerülnek, elkezdik elárasztani a Földet, és valótlanságok sorozatán keresztül tagadni fogják Létezésemet.

Azt fogják mondani, hogy Testemet még megtalálhatják. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.

Aztán megpróbálják még egyszer bebizonyítani, hogy eretnek voltam. Hogy Istenkáromló voltam. A világnak adott Szavamat most nevetségessé fogják tenni, és aztán elutasítanak Engem.

Ezt két okból teszik. Az első, hogy bemocskolják Istenségemet, és hogy egyszerű emberként mutassanak be Engem. A második, hogy kétséget keltsenek Messiási Szerepem felől.

Mennyire megsértik a Nevemet.

Mennyire összezavarják követőimet.

Ne hallgassatok a hazugságokra!

Ne hallgassátok meg, amikor arról próbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a világmindenséget.

Mert mindezeknek az eltereléseknek az a célja, hogy meggyengítsék hiteteket, és hogy ellopják lelketeket.

Fogjátok be a fületeket az ilyen gonoszságok hallatára. Csukjátok be a szemeteket a valótlanságok előtt, mivel minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség Üdvözítője és Megváltója voltam.

Mennyire vakok ők.

Milyen keveset tanultak.

 

Jézusotok

https://masodikeljovetel.hu/azt-fogjak-mondani-hogy-hazas-voltam-azt-fogjak-mondani-hogy-egyszeruen-egy-profeta-voltam

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/09/20

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-09-20

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat