0319_fp_

Szent Szolgáim, benneteket a Hamis Próféta felé fognak vezetni

HU:

https://24.hu/elet-stilus/2018/03/30/ferenc-papa-pokol-nem-letezik/

https://mandiner.hu/cikk/20180412_a_pokol_es_ferenc_papa

https://nicelife.hu/hirek/vallas/papanincspokol.php

IT:

Dopo il Purgatorio aspettiamo sparisca pure il Paradiso. Ma il Vaticano smentisce l’intervista a Scalfari

https://laici.forumcommunity.net/?t=60643606

(https://www.giornalettismo.com/papa-francesco-inferno-scalfari/)

“Non esiste un inferno” – Francesco sottolinea il suo lascito da eretico

https://gloria.tv/post/6vsVEoYCAC4yC8ooyJdqV77QN

EN:

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/30/vatican-scrambles-to-clarify-popes-denial-that-hell-exists

https://archbishopcranmer.com/pope-francis-there-is-no-hell-there-is-the-disappearance-of-sinful-souls/


Igazság Könyve:

„Szent Szolgáim, benneteket a Hamis Próféta felé fognak vezetni

2012. január 17., kedd, 2:00

Drága, szeretett leányom, eljött az idő, amikor meg kell a világnak mondani, hogy készítsék fel a lelküket a Földre való visszatérésemre, amint az már meg volt jövendölve.

Népem fel fog állni majd üdvözlésemre, amikor újból eljövök, hogy ez alkalommal, mint az emberiség Királya, jogos trónomat visszaköveteljem.

Nektek, mindnyájatoknak, akik már ismeritek Hangomat, teljesen meg kell bíznotok Bennem. Én úgy foglak az igazság ösvényére vezetni benneteket, hogy közületek mindenki méltó lehessen belépni az Új Földi Paradicsomba.

Utasítsátok el a sötétség hangját, mely minden alkalommal megvakít és elcsábít benneteket, hogy hátat fordítsatok Nekem.

Én vagyok a ti szeretett Megváltótok, aki kegyetlen halált halt a kereszten. Mégis szenvedésem folytatódni fog egészen addig, amíg meg nem mentem földi Egyházam maradékát.

Azért jövök, hogy újra megmentselek benneteket. Engedjétek, hogy ezt akadály nélkül tegyem meg.

Oly sokan lettek már süketek közületek kérésem meghallására, mely az emberiséghez szól, hogy a Béke eme Dicsőséges Korszakára felkészüljön a lelketek. Nem tudjátok, hogy szeretlek benneteket?

Együtt érző szeretetem miatt, amelyet mindnyájatok iránt érzek, nemcsak azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hanem azért is hogy segítsek nektek felkészülni erre a nagy pillanatra.

Tisztában vagyok azzal, hogy közületek, akik szeretnek Engem, különösen Felszentelt szolgáim, óvatosak a hamis prófétákkal szemben. Ez nagyon fontos. Jöjjetek Hozzám, és kérjétek Tőlem, hogy árasszalak el benneteket Szentlelkemmel, hogy az Igazság most és a jövőben is nyilvánvaló legyen számotokra.

Ha nem fordultok Hozzám, akkor nem lesztek képesek megérteni azt, hogy mit várok el tőletek.

Jöjjetek Hozzám. Hallgassatok meg most Engem. Nagyon fogtok szenvedni, mivel a sátán egy pillanatnyi nyugalmat sem enged nektek.

Ő jól tudja, hogy Én most megismertetem magam, nemcsak az Én Máriámon, a végidők prófétáján keresztül, hanem sok más lélek által is. Az Általam kiválasztott lelkeket, akiket a végidőkre prófétáknak választottam, onnan fogjátok felismerni, hogy felszentelt szolgáim őket fogják a legjobban akadályozni.

Sajnos ennek eredményeképpen a csaló kegyenceihez és a hamis prófétákhoz fog vezetni benneteket, akik mindenütt csak hazugságokat és igazságtalanságokat köpködnek.

Legyenek nagyon óvatosak azok, akik hírnökeimet túl gyorsan elítélik. Ti, felszentelt szolgáim, a csaló elsődleges célpontjai lesztek.

A ti elméteket fogja először elfordítani, s ha ti hátat fordítotok Nekem, Isteni Megváltótoknak, akkor népemet rossz irányba fogjátok terelni.

Akaratlanul is akadályozni fogjátok őket abban, hogy az Isteni ajkamról jött igazságot meghallják.

Ti éhezni hagyjátok majd gyermekeimet, pedig ez a táplálék elengedhetetlen számukra a lelki fejlődésükhöz.

Most tehát tudnotok kell, hogy az utolsó idők már feletettek vannak. Ne pazaroljátok el a rendelkezésetekre álló időt, mert azt a hazugság és a zavarodottság vákuumában élitek.

A harc már elkezdődött, és az Én maradék Egyházam megmentésre kerül, miközben Velem együtt dicsőséges Új Uralmamba menetel.

Imádkozzatok, hogy egy lélek se maradjon le.

Imádkozzatok azért is, hogy szent szolgáimat ne kelljen felelősségre vonnom azért, mert elterelték gyermekeimet az igazságtól, a világosságtól, és a megváltástól, amelyhez joguk van.

Kövessetek Engem, és segítsetek a lelkek megmentésében.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus”

http://masodikeljovetel.hu/szent-szolgaim-benneteket-hamis-profeta-fele-fognak-vezetni

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/17

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-17

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: