Irgalmasságom beborít minden embert – hiszen Istennek nem az a terve, hogy elpusztítson

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Irgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert

2011. december 2., péntek, 22:35

Drága leányom, maradj erős, és gondolj arra a jó hírre, hogy Irgalmasságom vissza fogja hozni legtöbb gyöngéden szeretett gyermekemet Szent Szívem Kebelére.

Azoknak a szegény, szerencsétlen lelkeknek, akik a gonosznak zálogul adták életüket, szükségük van szenvedéseitekre, hogy megmenekülhessenek. Bár ezt nagyon nehéz megérteni, és emberi szempontból nagyon nehéz elfogadni, mégis bíznotok kell Bennem. A te szenvedésed és hűséges követőim szenvedései a lelkek megváltását eredményezik. Egyetlenegy szenvedés sem hasztalan. Ez az áldozat egy ajándék Számomra. Ne feledjétek, hogy a szenvedés egyben az Én terhemet könnyíti.

A saját szenvedéseimtől kimerülten, leányom, alig várom, hogy Örök Atyámmal együtt végre megölelhessem egyesült gyermekeimet.

Ezt a következőképpen képzeljétek el: ha bármely szeretett családtag kivándorol, és sok év után hazatér, akkor oly nagy az izgalom! Gondoljatok arra a vágyra, amelyet azok a szülők éreznek, akik sok éven át nem látták egyik fiukat, vagy lányukat, és hogy az újra egyesülés mit jelenthet számukra.

Én mindnyájatokat rendíthetetlen szenvedéllyel szeretlek, gyermekek. Nagyon örvendek egyesülésünknek, amikor közületek mindenkit megölelhetek és a Szívemhez szoríthatok. Készen áll családom, hogy végre egyesüljön, először azóta, hogy a Paradicsom Ádámnak és Évának meg lett teremtve.

Kiárasztom Szeretetemet és Irgalmasságomat úgy, hogy beborítsa gyermekeimet a világ minden sarkában, minden fajtájút, minden bőrszínűt, minden vallásút és minden bűnöst.

Várjátok ezt a nagyszerű történelmi pillanatot! Végre a szerencsétlen gyűlölet, a szenvedés, a nyugtalanság, a bizalmatlanság, a kapzsiság, az erőszak és minden más gonosz dolog örökre el fog tűnni. Képzeljétek el, hogy milyen lesz ez, gyermekek. Ez lesz a szeretet és a béke csodálatos korszaka a világon.

Ne hagyjátok, hogy ezt bárki is elhibázza, az örök boldogság életét. Ti is azt szeretnétek, hogy testvéreitek ebből ne legyenek kizárva. Mert ha ki lennének zárva, akkor az örök sötétségben, a Pokol tüzében szenvednének. Örökre! Ezután már nincs visszaút.

Imádkozzatok, hogy ezt a Paradicsomot minden lélek örökölhesse. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akikért személyesen aggódtok. Imádkozzatok minden lélekért.

Jézusotok, Az egész emberiség Megmentője és Megváltója”

http://masodikeljovetel.hu/irgalmassagom-beborit-minden-fajtaju-borszinu-vallasu-embert

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

“9 hiszen Istennek nem az a terve velünk, hogy haragja elpusztítson, hanem hogy üdvösséget nyerjünk Urunk, Jézus Krisztus által!

10 Jézus azért halt meg értünk, hogy mi vele élhessünk! Nem számít, hogy életben leszünk-e még, amikor visszajön, vagy addigra már meghalunk, mindenképpen vele együtt fogunk élni! 11 Ezzel bátorítsátok és erősítsétek egymást, ahogy azt teszitek is!

Utasítások és üdvözlések

12 Arra kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek meg és tiszteljétek azokat, akik vezetőitek az Úrban! Ők sokat dolgoznak értetek, tanítanak és tanácsolnak benneteket! 13 Kérlek, hogy a munkájukért szeressétek és különösen becsüljétek meg őket!

Békességben éljetek egymással! „

 

 

„24 Isten, aki hív benneteket, hűséges és megbízható, ezért mindezt meg is fogja tenni.

25 Testvéreim, imádkozzatok értünk is! 26 Köszöntsetek minden testvért szent csókkal! 27 Meg kell ígérnetek, hogy ezt a levelet az összes testvér előtt felolvassátok! 28 Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Thessalonians%205:9-13,%2024-28;%20%20%20%20Luke%2020:19-26&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/11/03

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-12-03

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: